Çocuklarda Kasık Ağrısı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Çocuklarda Kasık Ağrısı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Çocuklarda Kasık Ağrısı
  Soru: Kızımda Bugün 3 Saat önce Başlayan Kasık Ağrısı Oluşmaya Başladı,yarın Doktara Gidersek Gecikmiş Olurmuyuz ?kızım 12 Yaşında ? 2. 2
  fecr
  Özel Üye

  Cevap:  Kasık ağrısı (Kronik pelvik ağrı)

  Kronik pelvik ağrı denildiğinde 6 aydan daha uzun süredir var olan, siklik ve ya siklus ile ilgisiz, devamlı ya da aralıklarla gelen ağrılar tanımlanmaktadır. Dismenore, disparoni gibi ağrılar da bu durum içine girmektedir. Kronik pelvik ağrıya jinekolog, ürolog, gastroenterolog, ortopedist ve psikologların beraberce ekip olarak yaklaşması önerilmektedir.
  Ağrı künt, keskin ya da kramp tarzında olabilir. Göbek deliği ile dizlerin arasında "biryerlerde" mevcuttur. Hastaya ağrının yerini göstermesi söylendiğinde eliyle bütün bir karın bölgesini gösterir. Hemen hemen her durumda ortaya çıkabilir. Cinsel ilişki esnasında, tuvalette hatta yerden sandalyeye çıkıldığında bile ağrı başlayabilir. Sıklıkla uzun süre ayakta durmak ağrıları başlatır. Şiddeti hafifden çok şiddetliye kadar uzanabilir.
  Kronik pelvik ağrı (KPA) kadınlara çok da yabancı değildir. Yaklaşık her 6-7 kadından birinde bu şikayet bulunur. Jinekolojik muayenelerin %15, laparoskopilerin ise %20 kadarı bu nedenle yapılır. Kronik kasık ağrısı tıbbın esrarengizliğini koruyan konularından birisidir. Altta yatan bir neden bulunamadığından nasıl başedileceği de bilinmez.
  Etiyoloji
  Kronik pelvik ağrının nedeni her zaman tam olarak bilinemez. Altta yatan organik bir sebep olabileceği gibi pekçok durumda kronik pelvik ağrının nedeni psikolojik nedenlerdir. 50'den fazla durum kasık ağrısına yol açabilir.En sık suçlanan nedenler şunlardır:
  Enfeksiyonlar
  Kronik pelvik ağrı etiyolojisinde akut enfeksiyonlar ve bunların sekelleri önemli rol oynar. Aslında enfeksiyon esnasındaki ağrı kronik değildir ancak enfeksiyon bağlı gelişen yapışıklıklar normal anatomiyi bozdukarı ve organlarda yer değiştirme ile çekilmelere neden oldukları için kronik ağrı sebebidirler. Ancak bazı hastalarda yapışıklık olmamasına rağmen ağrı görülmesi yapışıklıkların tek başına ağrı nedeni olamayacağını düşündürmektedir.
  Endometriosiz
  Endometriozisde ağrı en sık rastlanılan şikayettir.Ağrı genelde adet kanamaları ile birlikte görülür, nedeni yapışıklıklar, çekilmeler ve karın iç zarının irritasyonudur. Günümüzde laparoskopinin yaygın olarak kullanıma girmesi ile kronik pelvik ağrıda endometriozisin rolü daha iyi anlaşılmıştır.
  Rahimde pozisyon bozuklukları
  Rahimin geriye doğru dönik olması uzun yıllardır kronik pelvik ağrı ve bel ağrısı nedeni olarak görülmektedir. Her 100 kadından yaklaşık 20 sinde rahim geriye doğru dönüktür. Gerçekte bu durum ağrıya neden olmaz ancak eğer rahimin geriye dönük olmasına neden olan endometriozis ya da yapışıklık gibi bir etken var ise bu aynı zamanda kasık ağrısına da yol açabilir. Eğer muayenede rahim geriye doğru dönük olmasına rağmen rahat hareket edebiliyor ise yani serbestse büyük olasılıkla ağrının nedeni geriye dönüklük değildir. İleri derecede geriye dönüklük varlığında ise rahimin kan dolaşımı bozulacağından ağrı görülebilir.
  Uluslararası Pelvik Ağrı Cemiyetine göre kronik kasık ağrısı zihin, sinir sistemi ve güvdenin dinamik etkileşiminin bir sonucudur.
  Eğer kronik kasık ağrınız varsa depresyonda olmanız, uyku problemleri yaşamanız, kabızlık olması ve iştahsızlık ile halsizlik olması normaldir. Ne tür olursa olsun ağrı kaslarda bir gerginlik yaratır. Uzun süren ağrılar pelvik bölge dışındaki mesane, bel kasları,barsaklar gibi kaslarda da fonkiyon bozukluklarına neden olur. Hatta pelvik alandaki cilt ve bağ dokularında da hassasiyet görülebilir.
  Araştırmalar depresif, aşırı stres altında olan ve cinsel ya da fiziksel tacize uğramış kadınlarda daha sık kronik pelvik ağrı olduğunu göstermektedir. Ruhsal gerginlik henüz bilinmeyen bir mekanizma ile belki de sistemin kimyasını bozarak ağrı ile mücadele etme yeteneğini bozmaktadır.
  Eğer kronik kasık ağrınız varsa asla vazgeçmeyin. Hegün gelişen tıp bilimi ve yeni teşhis araçları size yardımcı olabilir. Bu nedenle doktorunuz ile temasınızı kesmeyin.
  Pelvik konjesyon
  Pelvisi oluşturan damarlarda kan göllenmesi olarak adlandırabileceğimiz bu durumun kronik ağrıya neden olabileceği iliri sürülmektedir.Ancak bunun mekanizması tam olarak açıklanamamıştır.
  Allen Masters sendromu
  Uzamış normal doğum sonrası rahimi yerinde tutan ve sarkmasını engelleyen bağlarda yırtılmalar olabilir. Yırtıkların iyileşmesi tam olmaz ve defekt kalır ise şiddetli pelvik ağrı ortaya çıkar. Bu durumun tedavisi pek mümkün değildir. Defekti düzeltmek için yapılan cerrahi girişimler genelde sonuç vermez.
  Mittelschmerz (siklus ortası ağrı, yumurtlama ağrısı)
  Dismenore dışında bilinen tek siklik yani döngüsel ve regüler ağrıdır. Adet döneminin ortasında yaklaşık 14. güne denk gelen dönemde görülür. Yumurtalık içinde büyüyen yumurta hücresinin yarattığı bası ve çatlama esnasında yumurtalık dokusunun bütünlüğünün bozulması bu ağrıya neden olur. Yine çatlama sonrası görülen az miktarda kanama karın boşluğunda irritasyon ve ağrıya neden olur.
  Tüplerin bağlanması
  Bazı yazarlar tüplerin bağlanmasından sonra kronik pelvik ağrı olabileceğini ileri sürseler de bu henüz kanıtlanmamış bir bilgidir.
  Psikolojik nedenler
  Diğer bütün etkenler bir yana kronik pelvik ağrıda en önemli neden psikolojik faktörlerdir.Yapılan araştırmalarda kronik pelvik ağrıdan şikayetçi olan hastalarda psikolojik bozukluklar anlamlı oranda fazla bulunmuştur.
  Tanı
  Kronik pelvik ağrının tanısında amaç altta yatan etkeni ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla muayeneden laparoskopiye kadar pekçok tanısal girişimde bulunulur. Kan tetkikleri enfeksiyonu gösterme açısından yardımcı olabilir. Tanıda kulanılan yöntemler:
  * Muayene: Enfeksiyon bulgularının saptanması, pelvis boşluğunu dolduran kitlelerin tespit edilmesi ve hassas alanların belirlenmesi açısından önemlidir.
  * Görüntüleme yöntemleri: Ultrason, karın rontgen filmi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans karın boşluğu içindeki anormal oluşumları saptamak için önemlidir.
  * Kan ve idrar tetkikleri: İdrar yolu enfeksiyonlarını ve kasık ağrısına yol açabilen bazı kan hastalıklarını tespit için kullanılır.
  * Kültür: Cinsel yolla bulaşabilen hastalıkların tespiti için vajinal ve servikal kültürler alınabilir.
  * Laparoskopi: Endometriozis ya da pelvik konjesyon gibi hastalıkların saptanması açısından kronik kasık ağrısında son çare olarak laparoskopi yapılabilir.
  Tedavi
  Kronik pelvik ağrıda tedavi altta yatan etkene yöneliktir.Böyle bir etken bulunmadığında psikoterapi yardımcı olur. 3. 3
  fecr
  Özel Üye
  Kasık fıtığı nedir? Neden çocuğumda kasık fıtığı oluştu?
  Gebeliğin son üç ayı süresinde, böbreklere komşu olan testis, normal yeri olan skrotuma inmek için yolculuğuna başlar. Kasıktan skrotuma inmek için gerekli kılavuzlardan birisi peritondur (karın iç yüzeyini sararak barsakları çevreleyen ince doku zarı). Bu yolculuk esnasında peritonun bir kısmı testise yapışır ve onunla beraber skrotum içerisine girerken, karın içerisi ile ilişkili bir kese, poş oluşturur. Benzer olay kızlarda rahim bağlarından bir tanesinin kasık kanalı içerisinden geçip, labialara ulaşması esnasında olur. Her iki durumda da oluşan, uzantı şeklindeki keseye "Processus Vaginalis" denir.Processus vaginalis normallde doğumla beraber kapanır, böylece karın içerisiyle kasık arasında bağlantı kalmaz. Kapanmanın tam olmadığı durumlarda, barsakların, kız çocuklarında overlerin yada diğer karın içi organların bu açıklıktan girmesiyle kasık fıtığı oluşur. Erkek çocuklarda %1-5, kız çocuklarda %1-10 sıklığında görülebilirken, prematür doğanlarda bu oran %30'lara kadar çıkabilmektedir. En sık olarak sağ tarafta olmasına rağmen % 30 gibi sol, % 10 gibi de çift taraflı olabilmektedir. Kesenin açıklığının karın içi organlarının geçişine izin vermeyecek kadar dar olması, sadece sıvının geçmesi haline hidrosel, halk arasında su fıtığı denilmektedir. Processus vaginalisin karına yakın olan açıklığının kapanması, ancak testis çevresinde kese içerisinde sıvı kalması durumuna ise fizyolojik-basit hidrosel denir.
  Kasık fıtığının tanısı nasıl konulur?
  Tanı anne-babanın vereceği anamnez ve doktorun fizik muayenesi ile konur. Ebeveynler yada pediatrist sıklıkla kasıkta tekrarlayan şişkinliği fark ederler. Bu şişkinlik bazı aktiviteler esnasında (ağlamak, ıkınmak vb.)daha iyi görünür ve aktivitenin sonlanmasıyla kendiliğinden kaybolur.
  Boğulmuş fıtık nedir, böyle bir durumda ne yapılmalıdır?
  Barsakların kese içerisine girip çıkmasıyla fark edilen kasıktaki şişliğin bazen kaybolmadığı, sebat ettiği görülür. Barsakların bu durumda kese içerisinde hapsolmasına "inkarserasyon", kese içerisinde sıkışma süresinin uzamasıyla kan dolaşımının da bozulmasına ise "strangulasyon" denir. Eğer çocuğunuzun bir görünüp bir kaybolan kasık fıtığı birkaç saattir ağrılı bir biçimde şişkin gözleniyorsa, kusma ve karın şişliği de varsa, günün hangi saati olursa olsun doktorunuzu aramanız gerekmektedir. Boğulmuş fıtıklarda sıkışmış barsaklar erken müdahale ile, acil cerrahiye gerek kalmadan manuel tekrar karın içerisine itilebilirler. İçeri itilememe durumunda ise acil ameliyat kaçınılmazdır.
  Ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat nasıl olacak?
  Ameliyat tarihiniz belirlendikten sonra, randevu saatinizden en az üç saat öncesinden çocuğunuzun hiçbir şey yememiş ve içmemiş olması gerekmektedir. Operasyondan yarım saat öncesinde hastanemize geldiğinizde, önce deneyimli anestezistlerimiz tarafından kısa bir muayene yapılıp, anestezi hakkında bilgi verilecektir. Bu arada çocuğunuza uygulanacak bir ilaç yardımıyla, çocuğunuz rahatlayacak ve ameliyat stresininden uzaklaşacaktır. Bu ilacın kısa bir hafıza kaybı özelliği sayesinde, ameliyattan sonra da girerken hissettiği korkuları hatırlamayacaktır. Kasıkta, tam cilt katlantı çizgisinde yapılacak 1.5-2 cm'lik bir kesi ile karın içerisi ve kasık arasındaki açık kese bağlantısına ulaşılır ve bağlantı kesilerek bağlanır. Böylece barsakların bu bağlantı içerisinden geçerek kasıktaki keseye girmeleri, yani fıtık oluşturmaları önlenmiş olur. Erişkin fıtığındaki gibi kaslarda ve zarlarda bir bozukluk olmadığı için, bu dokuları tamir etmeye çalışılmaz, ya da yama maddesi kullanılmaz. Cilt emilebilir dikişlerle içerden kapatılır, daha sonra dikiş alınmasına gerek kalmaz.
  Ameliyattan sonra neler olacak, bakımını nasıl yapacağım?
  Operasyon sonrası, anesteziyi tam olarak atlatıp, kendine tam gelebilmesi için 1-2 saat derlenme odasında çocuğunuz dinlendirilecektir. Bu sırada siz de çocuğunuza eşlik edebileceksiniz. Tam kendine gelme sağlandıktan sonra hastanede kalmaya gerek kalmadan, evinize gidebileceksiniz. Ameliyattan bir saat kadar sonra, olası bir anesteziye bağlı mide bulantısını gözlemek için, önce sıvı gıdalarla besleme başlayabilirsiniz. Daha sonra, çocuğunuz tolere ettiği takdirde hiçbir diet sınırlamamız yoktur. İlk gün her 4-6 saatte bir vereceğiniz Paracetamol (Paranox, Calpol) ağrı kesicileri çocuğunuzun ağrısını dindirmekte yeterli olacaktır, sıklıkla ikinci günden itibaren ağrı kesiciye gerek kalmaz.Operasyondan 5 gün sonra, pansumanınız görülünceye kadar yapacağınız tek şey, pansumanınızı temiz ve kuru tutmaktan ibarettir. Doktorunuz yaranın durumunu gördükten sonra banyonuzu yapabilirsiniz. Küçük bebeklerde herhangi bir aktivite sınırlaması yoktur ancak, büyük çocuklarda iki hafta ciddi spor karşılaşmalarından kaçmaları önerilir.
  Ne zaman doktorumu aramalıyım?
  Operasyondan sonra hafif ateş olabilir ancak paracetamole rağmen düşmeyen yüksek ateş; ameliyat bölgesinden aktif kanama, şişlik, kızarıklık; nefes almada güçlük durumlarında doktorunuzu aramanız gerekmektedir.
  Kesinlikle unutmamak gerekir ki, her çocuk kendisine özgündür ve sizin çocuğunuzun durumu burada yazan genel bilgilere farklılık gösterebilir. Her zaman çocuğunuzun durumu hakkında doktorunuzdan ayrıntılı bilgi isteyiniz. 4. 4
  Ziyaretçi
  adet olmuş olabilir...

 5. 5
  Ziyaretçi
  Ben 13 yasinda bir erkek cocuguyum ve sol kasigim agriyor ne yapmaliyim

 6. 6
  Ziyaretçi
  merhaba benimde oğlum 11 yaşında ara ara kasıklarının ağrıdığını söylüyor neden olabilir dün akşamda baya huzursuzda ağrıyor diye ne yapmam lazım

 7. 7
  Ziyaretçi
  Ben 12 yasindayim ve sabahtan beri sol kasigimda bir agri var 6 ay once Apandisten ameliyat oldum agrim icin ne yapmaliyin

 8. 8
  Hakan
  Administratör
  Ben 12 yasindayim ve sabahtan beri sol kasigimda bir agri var 6 ay once Apandisten ameliyat oldum agrim icin ne yapmaliyin
  Kas gevşetici sürün ve acil bir şekilde doktorunuzun yanına gidiniz.

+ Yorum Gönder
çocuklarda kasık ağrısı,  çocuklarda kasık agrısı,  çocuklarda sol kasık ağrısı,  erkek çocuğunda kasık ağrısı,  cocuklarda kasik agrilari
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi