Duyu organları ile ilgili tekerlemeler, bilmeceler, şiirler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Duyu organları ile ilgili tekerlemeler, bilmeceler, şiirler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Duyu organları ile ilgili tekerlemeler, bilmeceler, şiirler

 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap:
  duyu organları ile ilgili bilmeceler

  bİlmeceler
  güneş girmeyen eve
  o seve seve girer(doktor )


  göz ile görülmez
  el ile tutulmaz
  ondan uzak duranlar
  saglamdır hasta olmaz (mikrop) Yuvarehberim:
  bİlmeceler
  her yeri görür
  kendini görmez(göz)

  altı mermer
  üstü mermer
  içinde bir bülbül öter(agız)

  kökü yukarı
  dalları aşağı(saclar)

  iki pencerem var
  etrafı etten duvar
  sabahları acarım
  geceleri kapatırım(göz)

  karnı şişik
  kafası yapışık(burun)

  uzun sırık,
  beli kırık(kaş)

  yedi delikli tokmak,
  bilmiyorsan aynaya bak.(baş)

  çarşıdan alınmaz
  mendile konulmaz
  bundan tatlı şey olmaz(uyku)

  ben giderim o gider
  kah benden önce
  kah arkamdan emekler(gölge)


  dört köşelidir beş degil,
  başı sudan hoş degil(sabun)


  Beş Duyu
  Ey! Benliğine sağır olmuş kulaklar,
  Kelimelerine yabancılaşmış,
  Lal olmuş diller,
  Sevda çiçeklerinin kokusuna kapalı,
  Tıkanmış burunlar,
  İç görüşünü yitirmiş,
  Bakar kör olmuş gözler,
  Dokunmaya tövbeli,
  Nasır tutmuş eller,
  Söyleyin!
  Nasıl bildireyim,
  Halini ahvalini
  Şu yalnız yüreğin
  Gül Karagöz


  Onunla günaydın derim,
  Konuşur ve şarkı söylerim  Seni onlarla duyabilir,
  Dersimi onlarla dinlerim  Suyun sıcaklığını,
  Onunla hissederim  Annemin kokusunu hissederim,
  Çiçeği onunla koklarım  Sana onlarla bakar,
  Her şeyi onlarla görürüm  Seni duyar gözlerim
  Günaydın der dilim
  Sesini duyar kulağım
  Selam verir ellerim


  göz ile görülmez
  el ile tutulmaz
  ondan uzak duranlar
  saglamdır hasta olmaz
  her yeri görür
  kendini görmez

  iki pencerem var
  etrafı etten duvar
  sabahları acarım
  geceleri kapatırım

  Sana onlarla bakar,
  Her şeyi onlarla görürüm

  Ennan mennan,
  Taştan yontulmuş,
  Obacık, tepecik,
  Kara gözlü köpekçik

  Oymak ağız,
  fındık burun,Üzüm göz,
  kalem kaşTahta alın,
  Kabak baş.
  Çarık ağız, sopa burun,
  Patlak göz,
  çatma kaş,Araba kapısı,
  Yaba sapı,Kolda taşı,Elde
  aşı,Bitli başı.Dişsiz ördek,
  Araba kapısı,
  Gıç,gtç,gıç

  El elini tutar, el de yüzü,
  Yüz ise gözü tutar, göz ise sözü.
  Gözü yoğun sözü yok.
  Sözü yoğun gözü yok


 3. 3
  semre26
  Yeni Üye
  AĞIZ

  Ağız ağza vermek: İki kişinin başkaları işitmeyecek şekilde konuşması.

  Ağız yaymak: Dürüst davranmaktan kaçınmak.

  Ağız dalaşı: Bağrışma derecesini geçmeyen kavga.

  Ağız değişikliği: Yemeğin çeşidinde değişiklik.

  Ağız kahyası: Birinin söyleyeceği veya söylemeyeceği sözlere karışan kimse.

  Ağız kalabalığı: Çabuk söylenen ve birbirini tutmayan sözler.

  Ağız kavafı: Satıcılar gibi, insanı kandırmak için çok lakırdı söyleyen.

  Ağız satmak: Yüksekten atarak kendini övmek.

  Ağzı gevşek: Sır tutmayan.

  Ağız tamburası çalmak: Sözle avutmaya çalışmak.

  Ağza alınmaz: Söylenmesi ayıp, çirkin söz.

  Ağzının mührü ile: Oruçlu olarak.

  Ağza tat,boğaza feryat: Miktarı pek az olan yiyecek şey.

  Ağzı açık ayran delisi: Yeni gördüğü her şeye alık alık bakan kimse.

  Ağzı çiriş çanağına dönmek: Ağzı kuruyup acılaşmak.

  Ağzı kara: Kötü haber vermekten hoşlanan, şom ağızlı.

  Ağzı kulaklarına varmak: Çok sevinmek.

  Ağzı pis: Sövmeyi huy edinmiş olan.

  Ağzı teneke kaplı: Çok sıcak veya çok soğuk şeyleri kolayca içebilen kimse.

  Ağzı var,dili yok: Pek sessiz bir kimseyi övmek için söylenir.

  Ağzına baktırmak: Kendini beğeni ile baktırmak.

  Ağzına bir kemik atmak: Susturmak için az bir şey vermek.

  Ağzına bir zeytin ver, altına tulum tutar: Küçük iyiliğe, büyük çıkar beklemek.

  Ağzına burnuna bulaştırmak: Bir işi beceremeyip batırmak.

  Ağzına taş almış: Lakırdıya karışmayıp susanlar için kullanılan söyleyiş.

  Ağzına vur, lokmasını al: Uysal ve sessiz kimseler için söylenir.

  Ağzında bakla ıslanmamak: Hiç sır saklamamak.

  Ağzından baklayı çıkarmak: Sabrı tükenip sakladığı şeyleri söylemek.

  Ağzından bal akmak: Çok tatlı konuşmak.

  Ağzından çıkanı kulağı duymamak: Sözleri tartmadan ağır söylemek.

  Ağzından dirhemle çıkmak: Sözünü sanki kıskanırcasına söylemek.

  Ağzından girip burnundan çıkmak: Diller dökerek birini kandırmak.

  Ağzından kaçırmak: İstemediği halde boş bulunup söyleyivermek.

  Ağzını açıp gözünü yummak: Öfkelenip ağır sözler söylemek.

  Ağzını bıçak açmamak: Üzüntüsünden söz söyleyecek halde olmamak.

  Ağzının payını vermek: Haddini bildirmek, paylayıp susturmak.

  Ağzını kiraya vermek: Kendini de ilgilendiren bir durumda düşüncesini söylemek.

  Ağzını poyraza açmak: Umduğunu elde edememek.

  Ağzını toplamak: Söylemekte olduğu kötü söz veya küfürleri kesmek.

  AYAK

  Ayak atmamak: Bir yere hiç uğramamak.

  Ayak basmak: Bir yere varmak.

  Ayak bağı: Bir yere veya işe gidilmesini engel olan kimse.

  Ayak sürümek: Üstüne aldığı bir işten kaçınma çareleri aramak.

  Ayağı dolaşmak: Şaşırıp, yanlış bir davranışta bulunmak.

  Ayağı düze basmak: Güçlükleri savarak ilerisinden korkmayacak duruma gelmek.

  Ayağı suya ermek: Bir gerçeğin önemini sonra anlayıp, aklı başına gelmek.

  Ayağına bağ vurmak:Bir engele çarptırmak.

  Ayağına kadar gelmek: Alçak gönüllük gösterip birinin yanına gelmek.

  Ayağına kara su inmek:Uzun süre ayakta kalarak yorulmak.

  Ayağına pabuç olamamak:Değerce ondan çok aşağıda olmak.

  Ağına sıcak su mu dökelim soğuk su mu?: Uzun bir zamandan beri gelmediği bir yere günün birinde çıkagelen kimseye yarı sitem yarı sevinçle söylenen söz.

  Ayağında donu yok,fesleğen ister başına: Yoksulluğuna bakmayarak süs ve

  gösteriş yapmak isteyenler için söylenir.

  Ayağını denk almak: Uyanık ve sakıngan davranmak.

  Ayağını kesmek: Bir yere gitmez olmak.

  Ayağını yorganına göre uzatmak: Giderini,gelirine uydurmak.

  Ayağını bastığı yerde ot bitmez: Uğradığı yeri yakar yıkar.

  Ayağının altına karpuz kabuğu koymak: Bir kimseyi düzenle yerinden etmek.

  Ayağının tozu ile: Gelir gelmez,henüz dinlenmeden.

  Ağanın türabı olmak: Biri ötekine kul gibi bağlanıp onun her türlü kahrını çekmek

  Ayaklar baş, başlar ayak oldu: Değersizler başa geçti, değerliler ise geride kaldı.

  Ayakları geri geri gitmek: Bir yere giderken istemeye istemeye gitmek.

  Ayakları yere değmemek: Çok sevinmek.


  BURUN

  Burun kıvırmak: Önem vermeyip alay etmek.

  Burun bükmek: Aşağısamak.

  Burun şişirmek: Kibirlenmek.

  Burun yapmak: Üstünlük taslamak.

  Burnu havada: Kendini pek beğenmiş.

  Burnunda tütmek: Çok özlemek.

  Burnu sürtülmek: Büyüklenme huyundan vazgeçip uysal bir hale geçmek.

  Burnundan kıl aldırmaz: Kendisine söz söyletmez, huysuz ve gururlu kimse.

  Burnundan yakalamak: Hiçbir bahane ile kaçınamayacağı bahane ile yakalamak.

  Burnunu kırmak: Büyüklenmesini önlemek.

  Burnunu sokmak: Gerekmediği halde bir işe karışmak.

  Burnunun dikine gitmek: Öğüt dinlemeyerek kendi bildiği gibi davranmak.

  Burnunun direği kırılmak: Pis bir koku duyarak tedirgin olmak.

  Burnunun direği sızlamak: Çok acı sızlamak.

  Burnunun ucunu görmüyor: Çok sarhoş.

  Burnunun yeli harman savuruyor:Çok büyüklenenler hakkında söylenir.


  EL

  El altından: Gizlice.

  El atmak: Karışmak.

  El çekmek: Vazgeçmek.

  El ayak çekilmek: Herkes uykuya dalıp ortalık sessiz kalmak.

  El bebek gül bebek: Nazlı, şımarık.

  El kadar: Küçücük.

  Eli açık: Cömert.

  El elden üstün: Herkesin kedinden üstün biri bulunacağını anlatan deyim.

  El ermez, güç yetmez: Bir iş karşısındaki güçsüzlüğü anlatmak için kullanılır.

  El etek öpmek: Bir işi yaptırmak için yalvarmak.

  El koymak: Yetkili olanlar, bir sorun veya olayı ele almak.

  El pençe divan kurmak: Saygı için ellerini birleştirip ayakta beklemek.

  El üstünde tutmak: Bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek.

  Elde, avuçta bir şey kalmamak: Hiç malı, parası kalmamak.

  Elden ağza yaşamak: Günlüğü ancak günlük kazancını karşılayacak kadar olmak.

  Ele avuca sığmamak: Söz dinlememek, baskı altına alınmamak.

  Ele bakmak: Avuç içindeki çizgilere bakıp kişinin geleceğini okumak.

  Ele vermek: Suçlu bir kimseyi haber verip yakalatmak.

  Eli ağır: Yavaş iş gören.

  Eli ayağı bağlı: İstediğini yapamayacak durumda olan.

  Eli boş: O sırada işi olmayan.

  Eli sıkı: Çok tutumlu.

  Eli uz: Usta,becerikli.

  Eli böğründe kalmak: Bir işi yapmaya meydan bulamamak.

  Eli darda: Geçimini sağlayacak parası olmayan.

  Eli hafif: Acıtmadan iş gören.

  Eli dursa ayağı durmaz: Kıpırdak, hareketli.

  Eli ekmek tutmak: Geçimini kendi emeğiyle sağlayacak hale gelmek.

  Eli genişlemek: Bolca paraya kavuşmak.

  Eli kalem tutar: Düşündüğünü yazabilir.

  Eli kolu bağlı kalmak: Bir engel dolayısıyla hiçbir iş yapamaz hale gelmek.

  Eli uzun: Fırsat buldukça öteberi aşıran.

  Eli maşalı: Şirret, edepsiz.

  Eli varmamak: Bir işi yapmaya gönlü razı olmak.

  Elini sallasa ellisi, başını sallasa tellisi: Bir işaretim üzerine dilediğim kadar

  ve dilediğim gibi istek çıkarabilir.

  Eline eteğine sarılmak: Çok yalvarmak.

  Elinden hiçbir şey kurtulmamak: Her şeyi becerebilmek.

  Eline eteğine doğru: Temiz, her türlü kötülükten uzak olan.

  Eline kalmak: Ondan başka yardımcısı olmamak.

  Elini ayağını kesmek: Uğramaz olmak.

  Elini çabuk tutmak: Çabuk davranmak.

  Elini eteğini çekmek: Uzun zaman yapageldiği bir işten çekilmek.

  Elini sıcak sudan soğuk suya sokmamak: Pek nazlı yetişmiş olmak.

  Elinin körü!: Ortaya sürülen saçma bir düşünceye karşı azar olarak söylenir.

  Elden vefa,zehirden şifa: Zehirden şifa beklenemeyeceği gibi, yabancılardan da vefa beklemek boştur.

  GÖZ

  Göz almak: Göz kamaştırmak.

  Göz aşinalığı: Birbirini ara sıra uzaktan görmekle doğan tanışıklık.

  Göz atmak: Kısaca bakıvermek.

  Göz boyamak: Gösterişle aldatmak.

  Göz dikmek: Bir şeyi ele geçirmek arzusuna kapılmak.

  Göze gelmek: Bakışları karşılaşmak.

  Göz önüne getirmek: Tasarımlamak.

  Göz hakkı: Görülüp de imrenilebilecek ufak şeylerden görenlere çıkarılan pay.

  Göz hapsine almak: Bakışlarını üzerinden ayırmamak.

  Göz kamaştırmak: Hayran etmek.

  Göz kesilmek: Bütün dikkatiyle bakmak.

  Göz koymak: Bir şeyi ele geçirme isteğini gütmek.

  Göz önünde tutmak: Hesaba katmak,dikkate almak.

  Göz yummak: Kusurları görmezlikten gelmek. Gözden düşmek: Sevgi ve ilgiyi kaybetmek.

  Gözü açık: Uyanık ve becerikli.

  Gözden sürmeyi çekmek: Çalamayacağı hiçbir şey bulunmayacak derecede becerikli hırsız olmak.

  Gözden uzaklaşmak: Ayrılıp başka yere gitmek.

  Göze almak: Gelebilecek her türlü zararı önceden kabul etmek.

  Göze batmak: Bakanları tedirgin edebilecek gibi aykırı, uygunsuz görünmek.

  Göze çarpmak: Üzerine dikkati çekmek.

  Gözü keskin: Çok iyi gören.

  Gözleri bayılmak: Uyku, arzu gibi herhangi bir hal gözlerine vurmak.

  Gözleri çakmak: Ateşli hastalıkta gözleri kızarmış ve parlak.

  Gözleri fal taşı gibi açılmak: Hayretten gözleri fırlamak.

  Gözleri kan çanağına dönmek: Gözleri çok kızarmak.

  Gözleri velfecri okuyor: Gözlerinden kurnaz bir zeka belli oluyor.

  Gözlerinin içi gülmek: Çok sevindiği yüzünden,gözlerinden belli olmak.

  Gözlerinin içine kadar kızarmak: Utancından yüzü çok kızarmak.

  Gözü aç: Kanmak bilmez, açgözlü.

  Gözüne kestirmek: Başarabileceğini ummak.

  Gözü açılmak: İyiyi kötüyü veya kendine yarayanı ayırt eder hale gelmek.

  Gözü arkada kalmak: Arkada bırakılan bir şeye merak ve ilgi ile bağlanmak.

  Gözü doymak: Çok istenen bir şeyin yeter miktarını elde ettikten sonra artık çoğunu istememek.

  Gözü gönlü açılmak: Ferahlamak.

  Gözü ısırmak: Bir kimseyi tanır gibi olmak.

  Gözü kaymak: İstemeyerek bakıvermek.

  Gözü sönmek: Kör olmak.

  Gözü toprağa bakmak: Ölmek üzere olmak.

  Gözünü korkutmak: Yıldırmak.

  Gözü yüksekte: Yüksek emel peşinde olan.

  Gözünde büyümek: Bir şey birine olduğundan büyük veya önemli görünmek.

  Gözünde tütmek: Çok özlemek.

  Gözünü doyurmak: Bol bol vermek.

  Gözünü dört açmak: Çok dikkatli ve uyanık olmak.

  Gözünü kan bürümek: Adam öldürecek derecede öfkelenmek.

  Gözünün kuyruğu ile bakmak: Belli etmemeye çalışarak yandan bakmak.


  KULAK

  Kulak asmamak: Önem vermemek.

  Kulak kabartmak: Belli etmemeye çalışarak dinlemek.

  Kulak kesilmek: Büyük bir dikkatle dinlemek.

  Kulak kesilmek: Büyük bir dikkatle dinlemek.

  Kulak misafiri olmak: Yanında konuşulan bir şeyi dinlemek.

  Kulak vermek: Merak edip dinlemek,işitmeye çalışmak.

  Kulağı delik: Olup bitenleri çabuk haber alan.

  Kulağı kirişte: Ne söyleneceğini işitmek için çok dikkatli.

  Kulağına kar suyu kaçmak: Sıkışık bir duruma düşmek.

  Kulağına koymak: Bir hale veya söze hazırlamak üzere önceden anlatmak.

  Kulağına küpe olmak: Başa gelen bir halden alınan dersi hiç unutmamak.

  Kulağını bükmek: Bir sorun karşısında dikkatli davranmasını söylemek.

  Kulakları dolmak: Aynı şeyleri dinlemekten usanç gelmek.

  Kulakları paslanmak: Çoktan beri müzik dinlememiş olmak.

  Kulaktan dolma: Şurada burada işitilerek edinilen bilgi. 4. 4
  Ensar
  Özel Üye
  Duyu organları ile ilgili tekerlemeler
  dil ile ilgili tekerlemeler


  Gül dibi gibi, bülbül dili gibi.
  Gül dibi bülbül dili.

  Anam bağda, öküz dağda
  At harmanda, inek damda

  “İ” dili ile söylenişi:
  İnim biğdi, ikiz diğdi
  İt hirmindi, inik dimdi

  “O” dili ile söylenişi:
  Onom boğdo, okoz doğdo
  Ot hormondo, onok domdo

  Annemin çorbası çok
  Atın arpası çok
  Herkesin karnı tok
  Bizde hiç yok yok.
  .....

  Güzel Dilim şiiri

  Başımın üstünde
  tuğ gibidir.
  Gönlümün içinde
  çığ gibidir.
  Karşımda delikanlım
  tığ gibidir
  Benim güzel dilim..
  Türkçe'dir, Türkçe.

  Aydınlıktır, ışıktır,
  güldürür yüzümü.
  Sever, sevgisiyle
  doldurur özümü.
  Yakar tutuşturur,
  ateşimi közümü.
  Benim güze dilim..
  Türkçe'dir, Türkçe..

  DİLİMİZ TÜRKÇE ŞİİRİ

  Dilimiz Türkçe
  Konuşuruz her yerde
  Bir yabancı ülkeye gittiğimizde,
  Üzülürüz, Türkçe konuşacak biri


  Türkçe önemli bir dil,
  Yoktur ülkemizde Türkçe bilmeyen cahil.
  Ülkemizi sevdiğimizden,
  Ayrılmayız bu dilden,

  Sözleri büyüler bizi
  Aldırmayız söylenenler,
  Bir bir anlatırız
  Aklımızdan geçenleri.

  Türkçemiz

  annenden öğrendiğinle yetinme
  çocuğum türkçeni geliştir
  dilimiz öylesine güzel ki
  durgun göllerimizce duru
  akar sularımızca coşkulu
  ne varki çocuğum güzellikde bakım ister

  önce türkülerimizi öğren
  seni büyüten ninnilerimizi belle
  gidenlere yakılan ağıtları
  her sözün en güzeli türkçemizde
  diline takılanları ayıkla
  yabancı sözcükleri at

  bak yenilik ne güzel
  barış ne güzel
  dayanışma, özgürlük
  hele bağımsızlık
  en güzeli sevgi
  sev türkçeni çocuğum
  dilini sevenleri sev


  göz ile ilgili tekerlemeler

  göz ile görülmez
  el ile tutulmaz
  ondan uzak duranlar
  saglamdır hasta olmaz (mikrop) Yuvarehberim:
  bİlmeceler
  her yeri görür
  kendini görmez

  iki pencerem var
  etrafı etten duvar
  sabahları acarım
  geceleri kapatırım

  Sana onlarla bakar,
  Her şeyi onlarla görürüm

  Ennan mennan,
  Taştan yontulmuş,
  Obacık, tepecik,
  Kara gözlü köpekçik

  Oymak ağız,
  fındık burun,Üzüm göz,
  kalem kaşTahta alın,
  Kabak baş.
  Çarık ağız, sopa burun,
  Patlak göz,
  çatma kaş,Araba kapısı,
  Yaba sapı,Kolda taşı,Elde
  aşı,Bitli başı.Dişsiz ördek,
  Araba kapısı,
  Gıç,gtç,gıç

  El elini tutar, el de yüzü,
  Yüz ise gözü tutar, göz ise sözü.
  Gözü yoğun sözü yok.
  Sözü yoğun gözü yok

  Serçe serçenin
  Gözünü oymaz,(gagalamaz)
  Oyarsa daHiç kimse duymaz.
  Duyunca kazar mıOna bir çukur?
  Adeti öyle onunHep birlikte gagalar

+ Yorum Gönder
duyu organları ile ilgili bilmeceler,  duyu organlarımızla ilgili şiir,  duyu organlarımız bilmeceler,  duyu organları ilgili tekerlemeler,  duyu organları ile ilgili tekerlemeler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 9 kişi