Allah'ın isimleri ve anlamları

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Siyer Bölümünden Allah'ın isimleri ve anlamları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  yasso35
  Yeni Üye
  Reklam

  Allah'ın isimleri ve anlamları

  Reklam  Allah'ın isimleri ve anlamları

  Forum Alev
  Allah(cc)’ın Güzel İsimleri

  Allah: Yaratan, yapıp-eden, ezelî, ebedî olan, varlığında başkasına muhtaç olmayan, eşsiz, ortaksız kudret.

  Afüvv: Affeden, hataları, günahları bağışlayan.

  Ahad: Zatında, varlığında tek olan.

  Âhir: Sonu olmayan.

  Ålim: Tüm bilgilerin kaynağı olan, her şeyi gereğince bilen.

  Alîm: Her şeyi bilen, bilgi bakımından eşi ve benzeri olmayan.

  Aliyy: Yüceliğin kaynağı ve sahibi. Ulu.

  Azîm: Ululuğun kaynağı ve sahibi, çok yüce.

  Azîz: Kudret ve onurun kaynağı ve sahibi. Çok güçlü, çok onurlu.

  Bâri': Var eden, varoluşu kotarıp yöneten.

  Basîr: Görme gücünün kaynağı, en iyi şekilde gören. Her şeyi gören.

  Bâtın: Gözle görülemeyen, her şeyde kendinden bir güç bulunan.

  Bedî': Var eden, yarattıklarını ahenk ve güzellikle donatan.

  Berr: İyilik ve lütfu sonsuz olan. Eşsiz cömert.

  Câmi: Toplayan, bir araya getiren. Mahşer günü tüm insanları, hesap vermek üzere huzuruna toplayan.

  Cebbâr: Yapılmasına karar verdiği şeyi, dilediğinde zorla yaptıran.

  Evvel: İlk. Başlangıcına zaman belirlemek söz konusu olmayan.

  Fâtır (Fâlık): Yaratan. Bir takım varlıkları yarıp parçalayarak yeni varlıklara ve oluşlara vücut veren.

  Fettâh: Açan. Fetih ve zafer lütfeden. Kolaylık sağlayan.

  Gaffâr: Dilediğinden, günahları beklenmedik şekilde affeden.

  Gafûr: Sürekli bir biçimde günahları affeden.

  Gâlib: Her hal ve şartta galip gelen.

  Ganî: Zengin. Zenginliği sınırsız olan. Yanında herkesin yoksul kaldığı kudret.

  Haalik: Yaratan, var eden.

  Habîr: Her şeyden en iyi biçimde haberdar olan.

  Hâdî: Hidayet veren. Doğruya, iyiye ve güzele kılavuzlamada en yüce kudret.

  Hafîz: Koruyup gözeten. Her şeyi kontrol ve gözetimi altında tutan.

  Hakîm: Tüm hikmetlerin kaynağı. Her yaptığında mutlaka bir hikmet bulunan.

  Hakk: Gerçeğin kaynağı ve belirleyicisi. Her yaptığı ve emri gerçeğe en uygun olan. Hakkın ve hukukun kaynağı ve belirleyicisi.

  Halîm: Davranışlarında yumuşak ve şefkatli. Sertlik ve katılıktan uzak olan.

  Hallâk: Yaratışı sürekli olan. Yarattıklarında sürekli yeni boyutlar ve türler oluşturan. Yaratışındaki yoğunluk ve çeşitliliği izlemek mümkün olmayan.

  Hamîd: Her türlü övgünün sahibi ve muhatabı olan. Dilediğini, dilediği şekilde öven.

  Hasîb: En iyi ve en hassas biçimde hesap soran. Tüm yarattıklarını ince bir hesaba uygun olarak var eden.

  Hayy: Sürekli diri. Hayatın kaynağı. Kendisi için ölüm söz konusu edilemeyen.

  İlah: Tapılmaya layık tek kudret. Yüce, eşsiz.

  Kaadir: Kudretin kaynağı ve sahibi.

  Kaahir: Yarattıkları üzerinde hüküm ve egemenlik kuran. Dilediğinde kahır ve baskıyla sindiren.

  Kadîr: Gücü her şeye ulaşan, her şeyde hissedilen.

  Kâfî: Hem kendisine hem de yarattıklarına yeten. Kullarının her türlü istek ve ihtiyaçlarına, araya başkası girmeksizin cevap veren.

  Kahhâr: Gerçeği örtüp, buyruklarına karşı çıkan inkârcıları kahrı altında ezen.

  Karîb: Çok yakında olan. Kullarına şah damarlarından daha yakın olan. Yakarış ve çağrıları duymada hiçbir aracıya, âlete gerek bırakmayan.

  Kavî: Gücü bizzat kendinden olan. Gücünü kullanmada hiçbir buyruğa ve yönlendirmeye muhtaç olmayan.

  Kayyûm: Kudretin kaynağı. Kudretiyle her şeyi kıvamında tutan.

  Kebîr: Tüm büyüklük ölçülerinin kavrayamayacağı şekilde büyük olan.

  Kuddûs: Tüm kutsallıkların kutsadığı, tüm varlığın tespih edip yücelttiği. Tüm noksanlıklardan arınmış, tüm yüceliklerle donanmış olan.

  Latîf: Gözle görülmeyen. Lütfu ve bağışı çok olan.

  Mâlik: Sahip olan.

  Mecîd: Cömertlik ve ululuğun kaynağı, cömert ve ulu.

  Melik: Güç, saltanat ve yönetimin en yüce sahibi.

  Metîn: Her hal ve tavır karşısında sebat ve dayanıklılığını koruyan. Güçlü, zorlu.

  Mevlâ: Koruyup gözeten, destek veren. Sevdiklerinin her hal ve şartta yanında bulunan.

  Mucîb: En iyi şekilde, en kısa zamanda cevap veren. Kullarının istek ve yakarışlarına aracısız cevap veren.

  Muhît: Her şeyi çepeçevre kuşatan.

  Muhyî: Yaratan, hayat veren. Ölüleri dirilten.

  Mukît: Yarattıklarının gıda sistemlerini, beslenme tarzlarını belirleyen ve her birinin gıdalanmasını yerli yerince düzenleyen.

  Muktedir: Gücünü, kendisi tarafından belirlenen ölçüler ve planlar dahilinde görünür hale getiren. Gücünden, yarattıklarına belli oranlarda nasip veren.

  Musavvir: Şekil, renk ve desen veren. Görünüş kazandıran, görünüşü ahenkli kılan.

  Müheymin: Hükmü altında tutan. Yarattıklarının, kendisi tarafından belirlenen ölçülere uygunluğunu denetleyen.

  Mümin: İnanan, güvenen. İnsana bir takım emanetler bırakan. Güven ve iman sunan. Kendisine iman edenlerle yakın ilişkiler içinde olan.

  Müsteân: Darda ve zorda kalanın baş vurduğu, yardım dilediği kudret. Kendisinden yardım ve destek istenen.

  Müteâl: Aşkın, yüce. Akıl ve bakış ölçülerinin ulaşamayacağı boyutlarda olan.

  Mütekebbir: Ululuk ve yüceliğin kaynağı olan. Kibre, böbürlenmeye sapanları hizaya getiren.

  Nasîr: Yardım eden. Yardım etmede yer, zaman ve sınırı kendisi belirleyen.

  Nûr: Işık. Işığın, aydınlığın, yol gösterişin, erdirişin kaynağı ve yöneticisi olan.

  Rab: Besleyip, terbiye edip eğiten. Yarattıklarını belirlediği bir programa uygun olarak, bir takım hedeflere götüren. Tekâmülü programlayıp yöneten.

  Rahîm: Rahmet ve merhameti sınırsız olan. Dünya hayatını buyruklarına uygun biçimde yaşayanlara, ölüm sonrasında özel rahmetler sunan.

  Rahman: Rahmeti sonsuz olan. Kendisine inanan inanmayan herkese rahmet ve merhametinin tüm nimetlerini ayrım yapmadan sunan.

  Rakîb: Kontrol eden, gözleyip gözetleyen.

  Raûf: Acıma, şefkat ve esirgemesi sınırsız olan.

  Refî': Yüceliğin sahibi ve tüm yüceliklerin dağıtıcısı olan. Dilediğini, dilediği makam ve yüceliğe çıkaran.

  Rezzâk: Yarattığı tüm varlıkların rızklarını bol bol veren.

  Samed: Tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği eşsiz kudret.

  Selâm: Esenlik, barış ve mutluluğun kaynağı. Esenlik, barış ve mutluluğun nasıl sağlanacağını gösteren.

  Semî': En iyi şekilde işiten, duyan. Her şeyi işitip duyan.

  Şâkir: Şükredenleri duyup ödüllendiren. Kendisine şükredenlere teşekkür eden.

  Şehîd: En yüce tanık. Her şeyi görüp gözetleyen. İnsana, görüp gözetleme, tanıklık etme gücünü veren.

  Şekûr: Bütün şükürlerin yöneldiği kudret. Şükredenlere daha fazlasını veren. Şükredenlere teşekkür eden.

  Tevvâb: Tövbeleri çok kabul eden. Tövbe nasip eden. Kendisine yönelenlerin, bu yönelişlerini karşılıksız bırakmayan.

  Vahhâb: Bağışı sınırsız olan. Sürekli ve sınırsız bir biçimde bağışta bulunan.

  Vâhid: Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan. Kullarının, ibadet ve yönelişlerinde kendisine herhangi bir varlığı eş ve aracı tutmamalarını isteyen.

  Vâris: Bütün mülk ve saltanatların, sonunda kendine teslim edildiği kudret. Dilediğini, dilediğine mirasçı kılan. Barış severleri mülk ve yönetime sahip kılmayı esas alan.

  Vâsî: Kudret ve belirişi süreçle birlikte açılıp saçılan. Varlığı sürekli genişleten. Yaratışı ve yarattıklarını dilediği şekilde artırıp genişleten.

  Vedûd: Sevginin kaynağı olan. Seven. Sevdiren. Sevme-sevilme ilişkisini kotaran. Tüm sevgilerin en son ve en yüce gayesi olan.

  Vekîl: Gücü ve yönetimi kullanan. Kendisine teslim olanlara vekâlet eden. Son söz ve yetkiyi elinde bulunduran.

  Velî: Dost, yardımcı, destek veren. Kendisine inananların dostluğunu kabul eden. Kendisine inananların en güvenilir dost olarak yalnız kendisini kabul etmelerini isteyen.

  Bu fani dünyada herşey karşılıklı(+ rep)''Din kardeşiyiz +repin lafı bile olmaz'' diyorsanız teraziye bi tık yeter.

 2. 2
  Şem'a
  Üye

  --->: Allah'ın isimleri ve anlamları

  Reklam  Allah razı olsun ama siyer konusu ile alaksı yok:) iman bölümünde olmalıydı+ Yorum Gönder
ismi azam ve anlamları,  allahın yaratma yaşatma ve gözetmesi ile ilgili isimler,  allahın sevgi ile ilgili isimleri ve anlamları,  allahın isimleri ve kısa anlamları,  ismi azam ve anlamı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi