Ehlibeyt Şiir Arşivi

+ Yorum Gönder
Şiir Bölümü ve Şiir-Şiirler Bölümünden Ehlibeyt Şiir Arşivi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Ehlibeyt Şiir Arşivi

  Reklam  Ehlibeyt Şiir Arşivi

  Forum Alev
  GARİPLER AKŞAMINDA GÖNÜLLER YANIYOR

  Gün batmıştı, ufuk kıpkırmızıydı. Karanlık basmadaydı.
  Sa’d oğlu Ömer, çadırların yakılmasını emretti. Zalimler, ellerindeki meşalelerle çadırları tutuşturdular, alev, gökyüzüne çıkmaya başladı. Kadınlar, çocuklar, birbirlerine karışarak ovaya dağıldılar. Zeyneb, İmam Zeyn-ül-Abidin’i kurtardıktan sonra ovaya dağıldılar. Zeyneb, İmam Zeyn-ül Abidin’i kurtardıktan sonra ovaya dağılanları, yarı yanmış bir çadıra topladı. Tam bu sırada sa’d oğlu emretti, Huseyn’in cesedinin üstünden at sürülsün, ceset, atların nallarıyla ezilsin. Ordudan on habis ayrıldı. Bunlar, bir o yana bir bu yana İmam’ın cesedini, bindikleri atlara çiğnettiler. Muhammed dinindenim diyenler, Muhammed’in omuz’unda gezdirdiği, Huseyn bendendir, ben Huseyn’denim, Huseyn’i seveni Allah sevsin dediği dudaklarını öptüğü Huseyn’in cesedini ezdiler, nallarla hurdahaş ettiler. Ehl-i Beyt, bu zulmü de gördü, çadırları gibi yürekleri yandı, İmam’ın cesediyle beraber gönülleri ezildi.
  Gece basmıştı, her taraf kapkaralıktı. Yalnız düşman ordugâhındaki meşaleler, yer yer, zalimlerin bir kısmını göstermedeydi. Öylesine bir geceydi o gece ki Zeyneb’in bahtına benziyordu. Ayla yıldızlar, bu zulmü görmemek için bulutlarla gizlenmişlerdi. Gök, Peygamber oğlunun yası için karalara bürünmüştü. Zeyneb, gözyaşları dökerek ağlamadaydı:

  Sad ah Huseyn şah-ı ümmet
  Azmeyledi ravza-i cinane
  Bir kuştu ki uçtu aşİyane
  Bi vayedir Ehl-i Beyt-i rahmet
  Va Fatımetah va Aliyyah

  Ah ey ser-i atharı bedensiz
  Gül cismi hunutsuz kefensiz
  Biçareyiz ey Huseyn sensiz
  Va Fatımetah va Aliyyah

  Eyvah ki kopmadı kıyamet
  Kur’an bozuldu ayet ayet
  Mahvoldu o mihr-i burc-ı rahmet
  Va FatımeYah va Aliyyah

  Ey kahr-ı Huda vü gayretullah
  Pek bıkasiz ah vah eyvah

  Evladı garibiniz meded-hah
  Va Fatımetah va Aliyyah

  Diğer tarafta Ümmü Külsum, başına vurarak feryat etmedeydi:

  Ey zalim-i bi din eya şimr-i sitemger
  Döktün bu gece sen bu benim başına küller
  Yıktın bu gece zumlun ile arş-ı Hudayı
  Yaktın bu gece va esefa Al-i Abayı
  Aguşte kılıp kanıma ol mihr-i hüdayı

  Ey zalim-i bi din eya şimr-i sitemger
  Döktün bu gece zulmün ile başıma küller

  Mazlum Huseyn’in beni yakmakta bu firkat
  Ey gasli olan kan eya mir-i hidayet
  Bi ser bedenin ah yerin hak-i mezellet

  Ey zalim-i bi din eya şimr-i sitemger
  Döktün bu gece zulmün ile başıma küller

  Bir başka yanda Sakine, hıçkırmadaydı:

  Özün gittin eya serdar-ı ümmet
  Garib Ehl-i Beytin mazlum-ı gurbet

  Bu hale giryeler eyler melekler
  Şafaklar kan döker ağlar felekler
  Penah-ı yetiman ey şah ü server

  Özün gittin eya serdar-ı ümmet
  Garib Ehl-i Beytin mazlum-ı gurbet

 2. 2
  Fatal
  Özel Üye

  --->: Ehlibeyt Şiir Arşivi

  Reklam  BEN HUSEYNİM

  Ben Hüseyn’im, ben Hüseyn; ben Hüseyn’im, ben Hüseyn
  Sipt-i Peygamber benim, Murteza’ya nur-i eyn

  Anam, Server-i Nisa, kadeşimdir Mücteba
  Ben Hüseyn’im, ben Hüseyn, Hamis-i Al-i Aba

  Can mayasıyla beni, büyütmüş ceddim Resul
  Terbiye etmiş beni, anam Zehra-yı Betül

  Murteza’dan almışım, izzeti, cesareti
  Babam öğretmiş bana, isarı, şecaati

  Geceler ağlamağı, namazı, ibadeti
  Gündüz meydanda cihad etmeyi, şehadeti

  Zalimin önünde bir dağ gibi dayanmağı
  Din için feda olup, kanına boyanmağı

  Kurban eyledim canı, din için, şeref için
  Ettim feda her şeyi, bu yüce hedef için

  Feda eyledim, feda, Abbas’ımın kolunu
  Ta kıyamete kadar, yaşadım hak yolunu

  Allahu-u Ekber için, feda oldu Ekber’im
  Hüccet oldu âleme, altı aylık askerim

  Esir oldu Zeyneb’im esirler azad ola
  Zincirlendi Seccad’ım, ta ki zincir kırıla

  Mızrak başında başım, Kur’an okudu, Kur’an
  Ta ki bilsinler bu baş, Kur’an’a olmuş kurban

  Düşmanlarımdan daha, cefalı görmedim ben
  Yarenimden daha çok, vefalı görmedim ben

  Sadıklar böyle vefa gösterir serverine
  Bir canın yerine bin can verir rehberine

  Yarenim can verdiler, ta ki din ihya ola
  Ta vefanın, mertliğin manası ifa ola

  Azizlerin ölümü, gerçi belleri büker
  Fakat bu kanlar ile zulmün binası çöker

  Kerbela eder nida, hal lisanıyla sada
  Amade Hüseyniler! Hakk’a olmağa feda

  Hüseyni olan ümmet, zillet altına girmez
  Kerbela âşıkları, zalimlere baş eğmez

  Her gün Aşura, her yer Kerbela’dır Kerbela
  Müslüman olan herkes, imtihana müptela
 3. 3
  Fatal
  Özel Üye
  MAHŞER AĞLAR
  "Hüseyn'e yerler ağlar, göğler ağlar
  Betul u Murteza, Peyğember ağlar."
  (Dilriş)
  Hüseyn'in nuhesin (Dilriş) yazanda
  Müselman sehlidir, ki kâfir ağlar
  Kör olmuş gözlerin kan tutdu Şimr'in
  Ki görsün öz elinde hancer ağlar
  Hüseyn'in köyneği Zehrâ elinde
  Çeker kıyha kıyamet, mahşer ağlar
  Atanda Hermele ok Kerbelâ'de
  Göreydin düşmen ağlar, leşger ağlar
  Kucağında, göreydin Ümm-ü Leyla
  Alıp na'ş-ı Ali Ekber'i ağlar
  Rübâb, nisgil döşünde süt görende
  Başında kâküli Ekber hevâsı
  Yel ağlar, sünbül ağlar, anber ağlar
  Yazanda Âl-i Tâhâ nuhesin men
  Ali, şakk-ul kamer, mihrab tilit kan
  Kulak ver, mescid okşar, minber ağlar
  Ali'den (Şehriyâr), sen bir işare
  Kucaklar kabri, Malik Eşter ağlar

  KERBELA

  Kerbelâ,yı, bir mekan, zannetme sen
  Âşûrâ’yı, bir zaman addetme sen

  Kerbelâ, bir mektebin ünvânıdır
  Kerbelâ, hak-batılın furkânıdır

  Kerbelâ, âşıkların destânıdır
  Kerbelâ, sâdıkların meydânıdır

  Kerbelâ’da, açtı hürriyet gülü
  Kerbelâ’da, öttü izzet bülübülü

  Kerbelâ’dan göklere, “Heyhât” sesi
  Yükselip mest etti âşık herkesi

  Kerbelâ, Musâ’ların bir Tûr’udur
  Cânları alt-üst eden, Hak nûrudur

  Kerbelâ, haktır; evet hak rengidir
  Kerbelâ, kalplerde aşk âhengidir

  Kerbelâ mı yoksa Hakk’ın arşı mı?
  Kerbelâ mı, yoksa aşkım marşı mı?

  Kerbelâ, cân Kerbelâ, kan Kerbelâ
  Her gün Âşûra’dır her yan Kerbelâ

  Musa AYDIN
 4. 4
  Fatal
  Özel Üye
  EY ŞEHİT
  Dava dağlarının bozkırlarında
  O her zaman kavga meydanlarında
  İslam aşkı için kafa koltukta
  Açar çiçek çiçek çiçektir şehit
  Açar çiçek çiçek çiçektir şehit


  Yanmayan İbrahim meydanlarında
  Dökülmüş kanları toz yollarında
  Yaz bahar demeden kış aylarında
  Açar çiçek çiçek çiçektir şehit
  Açar çiçek çiçek çiçektir şehit


  Hüseyin’in susuz kaldığı çölde
  Hüseyin şehit Hüseyin oldu hak yolda
  Zeyneb’in feryatlar ettiği yerde
  Açar çiçek çiçek çiçektir şehit
  Açar çiçek çiçek çiçektir şehit


  Şehitler ölmezler müjde Kur’an’da
  Allah’a arzular edilen dilde
  Mazlumlar ölünce kara toprakta
  Açar çiçek çiçek çiçektir şehit
  Açar çiçek çiçek çiçektir şehit

  PİRİM İMAM HUSEYN as.
  Âşıkın başına gelmez hal olmaz
  Ulaş yetiş pîrim İmam Hüseyin
  Sende bende deyü sual olunmaz
  Ulaş yetiş pîrim İmam Hüseyin

  Erenler basmamış yerlere yüzü
  İletüp çamura çiğnetme bizi
  Yarın yok deminde isteriz sizi
  Ulaş yetiş pîrim İmam Hüseyin

  Âşık olan âşık dârdan ayrılmaz
  Takî Nakî seven âşık yorulmaz
  Tâlip bunalmazsa pîri çağırmaz
  Ulaş yetiş pîrim İmam Hüseyin

  Bu hal ile biz onlara katıldık
  Kemlik ettik dışarıya atıldık
  Bir münkirin tuzağına tutulduk
  Ulaş yetiş pîrim İmam Hüseyin

  Pir Sultan’ım daim düşmektir işi
  Yol yol oldu akan çeşmimin yaşı
  On İki İmam’ın serçeşme başı
  Ulaş yetiş pîrim İmam Hüseyin


 5. 5
  Fatal
  Özel Üye
  EY ŞEHİT


  Var olmaktan gâye kemalse eğer
  Kemâlin bayrağı sensin ey şehît
  Karanlıkta kalmak değil ki kader
  İmânın şafağı sensin ey şehîd


  Fırat güneşinde karanlık izi
  Ejderha elinde değer filizi
  Ne çıkar bakarsa fitne denizi
  Hakikat afâğı sensin ey şehid


  Sinende al gurûb doğum yatağı
  Elindeki nasır iremin bağı
  Çarığınla çöktü örümcek ağı
  Varlığın anlamı sensin ey şehid

  BENİ İMAM HUSEYN'E GÖNDERİN
  Yükletin barhanem develer ile
  Beni İmam Hüseyin’e gönderin
  Yoldaş olup gitmen yad iller ile
  Beni İmam Hüseyin’e gönderin


  Şu illerin bize çektiği perde
  Beni sen düşürdün onulmaz derde
  Karar kılıp duramıyom bir yerde
  Beni İmam Hüseyin’e gönderin


  Benim ne davam var şu iller ile
  Benim davam Hak ehli kullar ile
  Kerbelâ’ya giden abdallar ile
  Beni İmam Hüseyin’e gönderin


  Kutlu günler doğup doğup aşmadan
  Ceset farıyıp da akıl şaşmadan
  Dağları kar alıp kırcı düşmeden
  Beni İmam Hüseyin’e gönderin


  Pir Sultan Abdal’ım bir hava ile
  Arşa çıkardılar bin dava ile
  Kanber’in güttüğü boz deve ile
  Beni İmam Hüseyin’e gönderin 6. 6
  Fatal
  Özel Üye
  ŞAH HUSEYN'E
  Yıllar yılı hasretini çekerim
  Yollar beni Şah Hüseyn'e götürün
  Ağlar ağlar gözyaşımı dökerim
  Seller beni Şah Hüseyn'e götürün


  Yanıyor yüreğim eridi yağım
  Viraneye döndü bu gençlik çağım
  Yaprakları dökmüş virane bağım
  Güller beni Şah Hüseyn'e götürün


  Dayanmaz bu zulme erirdi dağlar
  Özüm şaha sadık gözüm kan ağlar
  Kıyameta kadar göz yaşım çağlar
  Seller beni Şah Hüseyn'e götürün


  Evveli ahirde var idi onlar
  Aktı Kerbelâ’da al kızıl kanlar
  Yaralı yürekler ah çeken canlar
  Kullar beni Şah Hüseyn'e götürün


  Abdal Pir Hünkar’ın bağlandı yolum
  Nesli Muhammed’e nedir bu zulüm
  Kalsın o divana Kerbelâ çölüm
  Çöller beni Şah Hüseyn'e götürün


 7. 7
  Fatal
  Özel Üye
  KİMDİR HUSEYN?

  Kimdir Hüseyn, ki âlem ona divâne olup?
  Bu ne şemdir, ki canlar ona pervâne olup?


  Şehgül-i gülizâr-i ismet-i Zehrâ’dır Hüseyn
  Zâde-yi o şeh-i mülk-i “Lâ Fetâ”dır Hüseyn


  Fitne sahrasında Meş’el-i hüdâdır Hüseyn
  Tûfân-ı belâda keşti-yi necâdır Hüseyn


  Cehlin vahşetinde huzûr-i Kubâ’dır Hüseyn
  Musâ’nın mâbedi o Tur-i Sina’dır Hüseyn


  Kıyam abidesi Meş’er-u Mina’dır Hüseyn
  Şehâdet dersinde üstâd-ı şeydarır Hüseyn


  Sâika-yı iman der şeb-i yeldâdır Hüseyn
  Mahzûn yüreklerde hazin bir sevdadır Hüseyn
  DERTLERE DERMAN

  Gündüz hayalimde gece düşümde
  Her derdime derman İmam Hüseyin
  Yılın on’ki ayın seherlerinde
  Her dertlere derman İmam Hüseyin


  Divimin var kalen tutmaz elimde
  Hakk’ın kelâmın okurum dilimde
  Muhammed’in sancağının altında
  Mazlum mazlum duran İmam Hüseyin


  Aşk kitabın Huda bana gönderdi
  Gökten Cebrail de yere indirdi
  Yezitleri cehenneme gönderdi
  İblis çıkmaz ordan İmam Hüseyin


  Hatice rehberi divanda bir yar
  Fatma Ana ağlar hem saçın yolar
  Hak bir terazidir mizanın kurar
  Şehit donu giyen İmam Hüseyin


  Pir Sultan ne güzel bulmuş yerini
  Ben pîrime kurban verdim serimi
  Muaviye oğlu Mülcem soyunu
  Sürelin dergâhtan İmam Hüseyin


 8. 8
  Fatal
  Özel Üye
  KERBELA YOLCUSU

  Güzel devem ne olur, zahmetime incime
  Yorulma sen, usanma, çilelere gam yeme


  Eşsiz binicilere götür beni kendinle
  En iyi yolculara, götür beni kendinle


  Şafak henüz doğmadan, karanlığı boğmadan
  Hareket et, yürü git, yerinde hiç durmadan


  Öyle bir servere ki, hürdür, göğsü geniştir
  Allah getirmiş onu, işi en iyi iştir


  Ya Rab, o pak vücudu, belalârdan koru sen
  Asla bırakma sönsün, bu ilahî nuru sen


  (Tirimmâh b. Adiyy’in Kerbelâ yolunda
  söylediği şiirin Türkçe tercümesi)

  1413/1993


 9. 9
  Fatal
  Özel Üye
  HUSEYN'E DOĞRU

  Evvel baştan Muhammed’e salavât
  Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru
  Ecel gelip, ömür gülü solmadan
  Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru


  Hasan-Hüseyin Ali’nin oğulları
  Şehitler yolunda giderler doğru
  İmâm Zeynel’âbâ Hüseyn’in oğlu
  Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru


  İmâm-ı Bâkır’dan vuralım demi
  Cafer-i Sadık’tan aldım erkânı
  İmâm Mûsâ kaldır gönülden gamı
  Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru


  İmâm-ı Rıza’dan olsun hidâyet
  Takî ile Nakî kılsın inâyet
  Ol Hasan Askerî şâh-ı vilayet
  Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru


  Pir Sultan Abdal’ım söyledi heman
  Yezid’in kalbinden gitmedi güman
  Âhir nefesinde On iki İmâm
  Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru


  EVLİYALAR SERÇEŞMESİ

  Ayetler ile bilinen
  Her yerde hazır bulunan
  Cennet içinde salınan
  Hasan ile Hüseyin'dir


  Bundan Âşûra eyleyen
  Hem ruhunu şâd eyleyen
  Anda şefaât eyleyen
  Hasan ile Hüseyin'dir


  Muhammed’dürür dedesi
  Gayet oldu ol gün ıssı
  Evliyâlar serçeşmesi
  Hasan ile Hüseyin'dir


  Kanlı gömleğini alan
  Düşmanına karşı duran
  Yezid’e kılıçlar salan
  Hasan ile Hüseyin'dir


  Yunus eyder onda kalan
  Bu dünyanın sonu viran
  Kerbelâ’da şehit olan
  Hasan ile Hüseyin'dir


 10. 10
  Fatal
  Özel Üye
  KIZIL FERYAT
  Gözyaşları sere serpe uzanmış sahra üstüne
  Akar yavaşça Fırat’a doğru
  Hıçkırıklar arasında çocuk sesleri
  Gün boyu feryat
  Ölüm üstüne
  Ve çıplak güneşte yankı sesleri
  Kılıçlar vurulur kalkan üstüne
  Bir güruh ki elinde şeytan üçgeni
  Üç yerden yumulur biri üstüne
  Diğeri yalnız üç beş kişidir
  Evinden uzak, yurdundan uzak
  Öyle bir yer ki, bela türetmiş
  Zalimden yana, mazlum üstüne...

  Yağmur kuru bir kum oldu yere düşerken
  Tane tane kumlar, derken yığınlar
  Aldı başını götürdü çöl rüzgârı
  Kalan o oldu, bir de atlılar
  O şah ki, Fırat O’na hasret, O da Fırat’a
  Sîneler dövülür O’nun adına
  Uğrunda can verilip cânan alınır
  Kimi yerinde, kimi meydanda...

  Kan emiciler şaha kalkmışlar
  Güya yiğitlik vaktidir bu
  Salyalar akar ağızlarından
  Düşer de çöle, çölde kaybolur
  İlle de kan düşüncelerde
  Onu almakta çare kaybolur
  Bir avuç merhamet, bir yudum su!
  Su kana dönüşür, kanda kaybolur
  Esir bedenlerde Yezid korkusu
  Satılmış beyinler onda gark olur
  Ve Hüseyin!
  Oklar altında
  Tozlar savrulur, mızrak savrulur
  Gariptir şimdi; kimsesiz, çölde
  Gelen de vurur, giden de vurur
  Öksüz yavrular çobansız kuzu
  Sahra içinde meleşip durur
  Gözler Hüseyin’de
  Eller semada
  Kızıl feryat ki, o da kaybolur
  Şah mahzundur
  Yâran mahcup
  Kesik başlardan gözyaşı akar
  Kesilen yaradır Hüseyin yarası
  Bir sızı olup akar Fırat’a
  Beldeden beldeye akar kaybolur...

  Gökyüzü suskun değildir şimdi
  Yaşlar akıtır ki, kandan!
  Suya hasret niceleri
  Çoluk çocuk, kız kızan
  Kuru sahra, bela çölü
  Islak ama, o da kandan
  Rüzgâr çıkmış, eser delice
  Çadırlarda duman, etrafta tufan
  O ki, alnında buse-i Muhammed izi taşır
  Gerdanında da o
  Ağlar ama yardan yana
  Ne yâr kalmış, ne yâran
  Ve içinde aşk!
  Yoğurur onu; ne balçıktan, ne hamurdan
  Yazgı da aynı
  Bir yanda susuzluk, bir yanda kan
  Ve göğsünde birikmiş bir kin
  Yezid’e karşı nebevi isyan
  Kıyam, aynı kıyam
  Ali’nin nüshasından!..

  Kanını isteyen caniler arasında
  O yalnız, kimsesiz ve yorgun
  Bedeninde oluk oluk nehirler ki
  Sıçrar Fırat’a, Fırat’sa durgun
  Yaprak gibi kurur gizlice Hüseyin’im
  Kurur da düşer toprağa
  Ak düşmüş sakalları kızıl
  Şimdi tozlu
  Özü bitkin, benzi solgun
  Hasan’ı arar düştüğü yerde
  Nida öyle ki, kavurur ortalığı
  Yakar sessizce
  O gün Hasan, bugün Hüseyin
  Yeşil, kırmızı kanlar içinde

  Kehkeşanlar çığlıktadır
  Kâinat suskun
  Döndükçe dönmektedir felek
  Döner ama
  Gördüklerini gizleyerek...

  1400 yıl...
  1400 yıl hiç durmadan döndü felek
  Bu çarkla birlikte dostlar da döndü
  Anarak, ahdederek
  1400 yıl hiç durmadan ve ilelebet
  Usanmadan...
  O
  Sembol oldu kızıl perçemlerde
  Kesik elleri de bayrak!
  Feryadı yankılandı hep
  Nakış olup işlendi gökyüzüne
  1400 yıl önce duyulmayan feryat
  1400 yıl sonra duyuldu
  Nice cengâverlerin elinde tiz bir kılıç olup
  Savruldu tüm zemine
  O kılıç ki, zaferi getirdi beraberinde
  Yezitler taş olup atıldı loş bir çukura
  Ve Hüseyin’ler gözyaşlarıyla anıldı
  Çünkü O
  Gözleri yaşartan kalbin derinliklerinden geliyordu
  Çünkü bu yaşlar, O’nu simgeliyordu

  Ve duyuldu ki
  Hüseyin şehit oldu ama
  Hüseyin aşıkları hâla ayakta
  Ve bir gün
  İkinci bir Kerbela çıkarsa
  Lebbeyk denilecek
  Kızıl Feryat’a!..
  Metin ATAM


+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi