Türk Devletleri Bayrakları

+ Yorum Gönder
Ciddi Konular ve Seviyeli-Ciddi Konular Bölümünden Türk Devletleri Bayrakları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  BADMAN
  Usta Üye
  Reklam

  Türk Devletleri Bayrakları

  Reklam  Türk Devletleri Bayrakları

  Forum Alev
  BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ BAYRAKLARI-Sırasıyla

  Büyük Hun İmparatorluğu

  Batı Hun İmparatorluğu

  Avrupa Hun İmparatorluğu

  Ak Hun İmparatorluğu

  GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU

  Uygur Devleti

  Avar İmparatorluğu

  Hazar İmparatorluğu

  Altınordu Devleti

  KARAHANLILAR DEVLETİ

  Gazneliler Devleti

  Büyük Selçuklu İmparatorluğu

  Harzemşahlar Devleti

  Büyük Timur Devleti

  Babür Devleti

  Osmanlı İmparatorluğu

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ

  Azerbaycan Devleti

  Özbekistan Devleti

  Kazakistan Devleti

  Türkmenistan Devleti

  Kırgızistan Devleti

  Yakutistan Muhtar Cumhuriyeti

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

  Başkurdistan Muhtar Cumhuriyeti

  Çeçenistan Muhtar Cumhuriyeti

  Çuvaşistan Muhtar Cumhuriyeti

  Hakas Muhtar Cumhuriyeti

  Kırım Muhtar Cumhuriyeti

  Doğu Türkistan Türkleri

  Tataristan Cumhuriyeti

  Tuva Muhtar Cumhuriyeti

  Abhazya Muhtar Cumhuriyeti

  Adige Muhtar Cumhuriyeti

  Kuzey Otesya Muhtar Cumhuriyeti


  Batı Trakya Türkleri

  Dağıstan Muhtar Cumhuriyeti

  Dağlık Altay Muhtar Cumhuriyeti

  Tacikistan Devleti

  Gagauz(Gökoğuz) Türkleri

  Karakalpakistan(Karapapak) Türkleri

  Irak Türkmenleri(Irak Türkmen Cephesi)

  İnguşya Muhtar Cumhuriyeti

  Kabartay-Balkar Türkleri

  Kalmuk Muhtar Cumhuriyeti

  Karaçay-Çerkes Türkleri

  Moğolistan Devleti
 2. 2
  BADMAN
  Usta Üye

  --->: Türk Devletleri Bayrakları

  Reklam  Not olarak şunları söylemek istiyorum.Önemli bulduğumdan dolayı.

  Çeçenistan Muhtar Cumhuriyeti,Türk değildir.

  Çeçenleri barındırır.

  Abhazya Muhtar Cumhuriyeti,Türklerden değil,Abhazlardan oluşur.

  Adıge Muhtar Cumhuriyeti,yine Türk değildir..Adıgelerin oluşturduğu bir Cumhuriyettir.

  Kuzey Otesya Türk değildir.Otesleri barındırır..

  Tacikistan Türk değildir.Taciklerden oluşur.Taciklerin,antoropolijik araştırmalar sonucunda,Türk değil,Afgan kökenli bir topluluk olduğu kanıtlanmıştır.

  Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti,ismine aldırmayınız..Karaçaylar, % 100 Türktürler,Çerkeslikle alakaları yoktur.

  Moğolistan,Moğolların Devletidir.Yine Türk değildir.

  Adıge-Abhaz-Otesya..vs gibi topluluklar,Kafkas topluluklarıdır..Bunların tümüne birden verilen ortak ad,'Çerkes' dir.

  Yine,Kafkas Barbar ırklarından olan Karaçaylar ise,yüzde yüz Türk'tür.Ancak,Kafkaslardan diğer topluluklarla birlikte geldikleri için,Çerkes olarak kabul görülüyor.Çok yanlıştır.Karaçaylar Türktür.

  Bu diğer Muhtarlıkların isimlerinin,Türk devletleri arasında verilmesi,Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik yapısıyla ilgilidir.

  Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan etnik unsurların Türkleştirilme politikası çerçevesinde,onların geldikleri topraklar,Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından,eski birer Türk yerleşimi olarak lanse edilmiştir.

  Halbuki,hem antroplojik,hem tarihi,hem geleneksel yaşam tarzı,hemde kültür bakımından,Moğollar,Abhazlar,Adigeler,Otesler..vs Türklerle,en ufak bir ortak nokta teşkil etmezler.

  Ancak,onları Türk olarak kabul etmek,Türkiye Cumhuriyeti'nin bir politikasıdır.Entik asilmilasyon politikası.Onların tarihlerine ve yaşadıkları bölgelere sahip çıkarak,bu politikanın başlangıcı,Cumhuriyetin ilk yıllarında atılmıştır..

  Bugün,bu asimilasyon,Çerkeslerde çok iyi işe yaramış durumdadır.Kendilerini halen,ayrı bir Türk Boy'u olarak düşünürler,tam anlamıyla asimile olmuşlardır.

  Esen kalınız

  Alintidir...+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi