Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri

+ Yorum Gönder
Ciddi Konular ve Seviyeli-Ciddi Konular Bölümünden Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  P®øƒєﻛﻛíøиαL
  Usta Üye
  Reklam

  Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri

  Reklam  Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri

  Forum Alev
  TÜRKÇENİN ANADİL OLARAK DÜNYADAKİ YERİ

  AMAÇ

  Sovyetler Birliği'nde, Ağustos 1991'deki başarısız darbe girişimini izleyen aylarda, bu devleti oluşturan cumhuriyetler sırayla bağımsızlıklarını elde edince gözlerimiz öncelikle Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'ne çevrildi. Çünkü, artık bu ülkelerle siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişki kurarken söz konusu olan sınırlamalar büyük ölçüde ortadan kalkmıştı. Bu nedenledir ki, bazı genel pürüzler nedeniyle doğan gecikmeler hesaba katılmazsa, artık düzenli olarak Türk Cumhuriyetleri'nin Devlet Başkanları, Başbakanları ve hükümet temsilcileri bir araya geliyor ve çeşitli alanlarda işbirliği olanakları yaratmaya çalışıyor, en azından ilişkileri geliştiriyorlar. Buna ek olarak da düzenli aralıklarla dil kongreleri düzenlenmeye başlanmış bulunmaktadır. Bu kongrelerde ana amaç, öncelikle bir ortak alfabenin en kısa zamanda oluşturulması, Türkçenin bütün lehçelerini kapsayan geniş bir Türkçe sözlüğün hazırlanması, ortak bir dil oluşturulması için gerekli altyapı koşullarının incelenmesi ve bunların oluşturulması olarak özetlenebilir. Bu yazıda, Türkçenin çeşitli lehçe ve şiveleri ile bunları "anadil" olarak konuşan Türk devletleri, özerk cumhuriyetleri ve toplulukları konu edilecek, ayrıca bu lehçe ve şivelerin yaklaşık kaç kişi tarafından konuşulduğuna, bu toplulukların ağırlıklı olarak nerelerde yaşadıklarına yer verilecektir.  TÜRKÇENİN LEHÇELERİ VE YAYILDIKLARI COĞRAFYA

  Burada, (biri dışında) tüm Türk topluluklarının kendi dillerini yani Türkçenin lehçelerini ve şivelerini

  anadil olarak konuştukları kabulu kesinlikle yanlış olmayacaktır. İkinci dil olarak ise, geçmişte veya

  günümüzde de bağımlı bulundukları devletlerin resmi dilini konuşmaktadırlar. Bunlar içinden en

  önemlileri Rusça, Çince, Farsça, Bulgarca ve Ukraynaca'dır. Kuşkusuz bu dillere ayrıca Arapça,

  Yunanca ile 1960'dan sonra Türklerin işçi olarak yabancı ülkere göçü sonucu öğrendikleri diller olan

  Almanca, Hollandaca Fransızca ve İngilizce de eklenebilir. Anadolu Türkçesi: Anadolu Türkçesi,

  Türk dilleri içinde Oğuz dilleri grubunda yer alır. Toplam nüfusları 60 milyona yaklaşan ve Anadolu,

  Trakya, Kuzey Kıbrıs'ta (Kıbrıs'taki Türk nüfusu yaklaşık 140 bindir) yaşayan Anadolu Türkleri

  tarafından konuşulan bu dil, Türk lehçeleri arasında en büyük grubu oluşturur. Ayrıca bu lehçe,

  şu Türk azınlıklarının da ana dilini oluşturmaktadır:

  Türk Azınlıklar Nüfus :

  Bulgaristan Türk azınlığı 750.000

  Batı Trakya Türkleri (Yunanistan) 140.000

  Makedonya Türk azınlığı 66.000

  Irak Türkmenleri 300.000

  Başta Almanya (1.920.000) olmak üzere

  Hollanda (250.000),

  Fransa (240.000),

  Belçika (85.000),

  İngiltere (65.000)

  ve Danimarka'ya (37.000)

  1960'lı yılların başından itibaren göç etmiş Türkler 2.600.000  Azeri Türkçesi:

  Anadolu Türkçesine yakınlığı ile bilinen Azeri Türkçesi de Oğuz dil grubundadır.

  "Azeri Türkleri"nin toplam nüfusu yaklaşık 23 milyon kadardır ve Azerilerin ancak

  6,5 milyon kadarı Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşarken yaklaşık 16 milyon Azeri,

  İran İslam Cumhuriyeti'nin kuzeyinde (Güney Azerbaycan), 330 bini Gürcistan'da

  ve 110 bini Ermenistan'da yaşamaktadır.  Özbek Türkçesi:

  Dilleri Karluk grubunda yer alan "Özbek Türkleri"nin büyük çoğunluğu Özbekistan

  Cumhuriyeti'nde (16,2 milyon) yaşamaktadır. Başta Tacikistan (1,5 milyon) olmak

  üzere Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Afganistan'da yaklaşık 3 milyon Özbek

  bulunmaktadır.

  Kazak Türkçesi:

  Kazakça, Türk dillerinin Kıpçak grubunda yer alır."Kazak Türkleri"nin büyük bölümü

  Kazakistan'da yaşarken, komşu cumhuriyetlerde de (özellikle Türkmenisten, Moğolistan)

  Kazak azınlıklara rastlanır ve toplam nüfusları 9 milyonu aşar. Kırgız Türkçesi:

  Kırgız dili, Kırgız-Kıpçak grubunda yer alır ve bu dili konuşan Kıgızların sayısı,

  diğer komşu cumhuriyetlerde yaşayanlarla birlikte 4 milyonu bulur.  Türkmence:

  Türkmenistan Cumhuriyeti'nde bugün 3 milyon, diğer bölgelerde de

  (İran, Irak, Afganistan) yine yaklaşık 3 milyon Türkmen yaşamaktadır.

  Dilleri Oğuz grubunda yer alır ve Anadolu Türkçesine çok yakın nitelikler taşır.  Tatarca:

  "Tatar Türkleri"nin 2 milyonu Rusya Devleti'nin içinde (Moskova'nın yaklaşık

  750 km güneydoğusunda) Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde

  (Kazan Tatarları) yaşarken, 1,1 milyon Tatar yine Rusya içindeki

  Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti'nde, 350 bini Kazakistan'da ve 300 bini ise

  Kırım Yarımadası'nda (Kırım Tatarları) yerleşmiştir. Dilleri Kıpçak grubundandır.  Başkurt Türkçesi:

  Günümüzde Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti'nde (Moskava'nın yaklaşık

  1.250 km Güneydoğusu'nda 1milyon, diğer bölgelerde ise 1,6 milyon Başkurt

  Türkü yaşamaktadır. Dilleri Kıpçak grubunda yer alır.  Karakalpak Türkçesi:

  Dilleri Kıpçak grubunda yer alan Karakalpak Türkleri,Özbekistan'da

  (Aral Gölü'nün güneyinde) Karakalpak Özerk Cmmhuriyeti'inde yaşarlar;

  nüfusları 500 bin civarındadır.  Çuvaş Türkçesi:

  Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti'nde (Moskova'nın yaklaşık

  600 km güneydoğusunda, Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin

  kuzeybatısında) 950 bin civarında Çuvaş Türkü yaşamaktadır.  Sors Türkçesi:

  Kültür ve dil yönüyle Hakas ve "Altay Türkleri"ne çok yakın olan Sors

  Türkleri Rusya'nın Kemerowo bölgesinde (Alma-Ata'nın yaklaşık

  1.750 km kuzeydoğusunda) yaşarlar; sayıları 17.000 dolayındadır.  Altay Türkçesi:

  Altay (Oyrat) dili Kırgız-Kıpçak grubunda yer alır. Bu dili konuşan 60 bin

  Altay Türkü Altay Özerk Cumhuriyeti'nde (Rusya Cumhuriyeti'nde

  Kemerowo'nın güneyinde, Moğolistan sınırında) yaşarken 70 bini

  ise diğer bölgelere yerleşmiştir.  Uygur Türkçesi:

  Türklerin ilk yazılı eserlerinde kullanılan Uygurca,Karluk dil grubunda

  yer alır. Bu lehçeyi konuşan yaklaşık 16 milyon Uygur Türkü

  (bazı kaynaklara göre 20-23 milyon) günümüzde Batı Çin'de

  (Doğu Türkistan'da), çok azı ise Rusya'da yaşamaktadır.  Gagavuz (Gökoğuz) Türkçesi:

  Dilleri Oğuz dil grubunda yer alan dolayısıyla Anadolu Türkçesine

  çok yakın olan Gagavuz Türkleri Moldavya'nın güneyinde 1991

  yılında kurulan Gagavuz Özerk Cumhuriyeti'nde yaşamaktadırlar;

  nüfusları yaklaşık 160 bindir. Ayrıca Balkanlar'da ve Rusya'nın çeşitli

  bölgelerinde dağılmış küçük topluluklara da rastlanır. Stavropol Türkçesi:

  Türkmence ve Nogay diline çok yakın olan bu dil, bölgeye göç etmiş

  Türkmenler tarafından konuşulmaktadır.  Kumuk Türkçesi:

  Kumuk Türkçesi Kıpçak grubundan olmakla birlikte Anadolu,

  Azeri ve Karaçay dillerine yakınlık da gösterir. Toplam nüfusları

  300 bin kadar olan "Kumuk Türkleri"nin yaklaşık 250 bini Dağıstan

  bölgesinde (Kuzeydoğu Kafkasya'da) yaşamaktadır.  Karaçay Türkçesi:

  Karaçay dili Kıpçak grubundan olup, Karaçay-Çerkes Özerk

  Cumhuriyeti'nde (Gürcistan'ın 200 km kuzeyinde) yaşamakta olan

  yaklaşık 160 bin Karaçaylı tarafından konuşulmaktadır.

  Balkar (Malkar) Türkçesi: Dilleri hemen hemen Karaçay Türkçesi

  ile aynı olan Balkar Türkleri Gürcistan'nın kuzeyinde, bu ülkeye

  komşu olan Balkar Özerk Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır;

  sayıları 85 bin civarındadır.  Karaim Türkçesi:

  Kıpçak dil grubuna ait Karaim dili bugün çok az Karaim Türkü

  tarafından konuşulmaktadır. Bunlar, Ukrayna'nın batısı,

  Litvanya ve Polanya'da yaşamaktadır.  Hakas Türkçesi:

  Hakas Türkçesi Kırgız dil grubuna çok yakın olup,Hakas Özerk

  Cumhuriyeti'nde yaşayan yaklaşık 80 bin Hakas

  Türkü tarafından konuşulmaktadır.  Nogay Türkçesi:

  Nogay Türkleri, Stavropol ve Dağıstan Bölgesi,Çeçen-İnguş

  Cumhuriyeti ve de Karaçay-Çerkes bölgesinde dağınık

  olarak yaşamaktadırlar. Dilleri Kıpçak grubunda yer

  alan "Nogaylar"ın sayısı 75 bin dolayındadır.  Tuva Türkçesi:

  Yaklaşık sayıları 220 bin tahmin edilen "Tuva Türkleri"nin 200 bini

  Tannu-Tuva Halk Cumhuriyeti'nde (Moğolistan'nın kuzey

  sınırına komşu bölgede) yaşamaktadır.  Yakut (Saka) Türkçesi:

  Moğolcanın etkisi ile hayli değişikliğe uğrayan Yakut dili,

  tahmini sayıları 400 bin olan ve büyük çoğunluğu

  Yakut Özerk Cumhuriyeti'nde (Çin sınırına 1.250 km

  uzaklıktaki Doğu Sibirya'da) yaşayan Yakut Türkü

  tarafından konuşulmaktadır.  Kaskay Türkçesi:

  Anadolu ve Azeri Türkçesine çok yakın bir Türkçe ile konuşan

  Kaskay Türkleri, Hasme Türkleri ile birlikte Iran'ın güneyinde

  yaşarlar; sayıları 700 bin dolayındadır.  Ahıska (Mesketi, Meşet) Türkçesi:

  Dilleri Oğuz grubunda yer alan Ahıska Türkleri günümüzde dağınık

  olarak Özbekistan, Kırgızistan,Azerbaycan ve Türkiye'de

  yaşamaktadırlar. Sayıları 200 bin civarındadır.
 2. 2
  P®øƒєﻛﻛíøиαL
  Usta Üye

  --->: Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri

  Reklam  SONUÇ

  VI. Yüzyılın ikinci yarısından sonra kuzeye, güneye ve önemli ölçüde

  de batı yönüne göçe başlayan Türk kavimleri, XV. Yüzyılın ortalarında

  bugünkü Bulgaristan sınırına ulaştılar. 1960'lı yılların başında Orta

  Avrupa'ya yönelen işçi göçünü, bu göçün devamı olarak nitelendiren

  bazı yazarlar da görüyoruz. Bu göçler sırasında sahip olunan özgün

  kültür, etkilenişim içinde bulunan diğer kültürlerle zenginleşmiş,

  ancak anadil olarak konuşulan Türkçe korunmuş ve böylelikle

  dil çok geniş kıta parçalarına yayılmıştır. Birleşmiş Milletler'in

  1990 yılına ait istatistiklerine göre Türkçe, 165 milyon

  dolayında kişi tarafından anadil olarak konuşulmaktaydı.

  Böylelikle dilimiz Çince, Hintçe, ingilizce ve ispanyolcanın

  arkasından en büyük (yaygın) dil karakterine sahiptir. Nüfus

  artışının ortalama % 1,5 olduğu varsayılırsa bu sayının artık 180

  milyona yaklaşması gerekir. Çincenin, Çin ve Tayvan dışında

  Güneydoğu Asya ülkelerindeki Çin azınlık tarafından konuşulduğu,

  Hintçenin yalnızca Hint Yarımadası'nda yayıldığı düşünülürse, Türkçe,

  ispanyolca ve ingilizce gibi dünyada geniş coğrafyaya yayılmış diller

  arasında yer alır. Bunlardan ingilizce, Büyük Britanya dışında, Kuzey

  Amerika kıtasında , Güney Afrika Cumhuriyeti'nde (ingiliz kökenliler

  tarafından) ve Avustralya'da anadil olarak konuşulmaktadır.

  ispanyolca, ispanya dışında Orta (ABD'nin güneyi dahil) ve

  Güney Amerika'da (Brezilya dışında) yayılmıştır. Türkçenin ise

  Rusya Federasyonu'nun Pasifik kıyılarından başlayıp, Orta Asya,

  Kafkasya, Anadolu ve Trakya'yı aşıp Orta ve Batı Avrupa'daki

  Türklerle, ayrıca az sayıda da olsa Kuzey Amerika'ya göç etmiş

  Türkler tarafından anadil olarak konuşulmakta olduğunu, böylelikle

  Afrika kıtası ve Güney Asya dışında (değişik yoğunluklarda) tüm Kuzey

  Yarımküre'ye yayıldığını görüyoruz.

  Kaynaklar:

  [1] World Fact Book 94, CIA (http).

  [2] Informationen zur politischen Bildung; Die Sowjetunion 1953-1991,

  Nr. 236, 3. Quartal 1992.

  [3] Council of Europe (Hrsg), Sopeni,Netherland-1993; Statistisches

  Bundesamt, Wiesbaden, Sopeni, Report-Turkey, Oct-1993.

  [4] Türkler, "s.c.t. Listesi", .  Prof. Dr Oktay SİNANOĞLU
 3. 3
  alicanavar
  Özel Üye


  Türkçe konuşulan bölgelerin tespitini gösteren bir harita..
  Daha fazla yoruma gerek yok 4. 4
  sibel_20
  Üye
  1 ÇİN (1.800 milyar)
  2.HiNDİSTAN (800 milyom)
  3.TÜRKİYE + (AVRUPA VE ASYADAKİ TÜRKLER) 150-200 MİLYON

  güzel bir paylaşım

 5. 5
  zene0
  Yeni Üye
  Büyük Dahi Sinanoğlu Nun Bu Yazılarını Okuyamıyan Bilmeyen Arkadaşlarımızın Okumasını Sağladığınız Için Teşekkür Ederim

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi