Kız çocuk isimleri (A-Z)

+ Yorum Gönder
Ciddi Konular ve Seviyeli-Ciddi Konular Bölümünden Kız çocuk isimleri (A-Z) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  AGMEHMET
  Özel Üye
  Reklam

  Kız çocuk isimleri (A-Z)

  Reklam  Kız çocuk isimleri (A-Z)

  Forum Alev
  ABİDE : Anıt - Değerli eser
  AÇELYA : Fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek.
  ADALET : Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek.
  ADİLE : Adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan.
  AFET : İnsanlığın önleyemediği büyük doğal felaket
  AFİFE : Namuslu, iffetli, temiz ve dürüst
  AFİTAP : Güneş / Çok güzel
  AFŞAR : Atak, uyumlu, Oğuz boylarından birinin adı (Avşar)
  AHSEN : En güzel, Çok güzel
  AHU : Ceylan, karaca, maral - Güzel kadın
  AJDA : Filiz, sürgün - Üzeri çentik çentik olan şey
  AKASYA : Küçük sıra yapraklı, süs için yetiştirilen bir ağaç.Salkımağacı
  AKGÜL : Beyaz gül, gül gibi
  AKGÜN : Aydınlık gün
  AKİFE : Sebatlı, kararlı - İbadet eden
  ALARA : Al + ara. Al=Kırmızı, ara=bezeyen, süsleyen , Kırmızı süs anlamında bir tamlama
  ALARCIN : Güzelliğini ateşin kırmızılığından alan
  ALÇİN : Kırmızı renkli küçük bir kuş türü
  ALEV : Ateşin çıkardığı yalım
  ALEYNA : Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan
  ALİYE : Yüce, yüksek
  ALTAN : Kızıl Şafak
  ALTIN : Değerli bir metal (Paslanmayan, en iyi iletken)
  ANDAÇ : Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra
  ARİFE : Tecrübeli, bilgili, sezgi ve anlayışa sahip
  ARZU : İstek, özlem eğilim
  ASENA : Türk Mitolojisinde Ergenekon destanında adı geçen dişi kurt
  ASİYE : Acılı kadın / Direk
  ASLI : Kök, köken - Aşık Kerem'in sevgilisi
  ASLIHAN : Kökeni soylu han soyundan
  ASRIN : Çağdaş, bu asıra ait olan, asıra uygun olan
  ASU : Asi, ehlileşmeyen huysuz at - İsyankar
  ASUDE : Sessiz, sakin dinlendirici
  ASUMAN : Gök, gökkubbe, sema
  ASYA : Yeryüzünün anakaralarından (kıta) birinin adı
  AŞKIN : Aşmış, ileri, üstün/ Senin aşkın
  ATEŞ : Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması
  ATIFET : Karşılık beklemeden gösterilen sevgi, iyilik sever
  ATİKE : Özgür - Soylu - Güzel, genç kız
  AYBEL : Ay gibi dikkat çeken, aya benzeyen güzelliğiyle farkedilen, seçilen
  AYBEN : Ay gibi. Ayın kendisi
  AYBÜKE : Ay gibi parlak, aynı zamanda zeki, akıllı
  AYCA : Ay gibi parlak ve aydınlık
  AYCAN : İçi aydınlık
  AYÇA : Ayın ilk günlerde aldığı biçim, hilal
  AYÇİN : Ayçın, ay gibi, aya benzer
  Akcan: Ak yaşam; temiz ruhlu kişi, ak tenli ve cana yakın akça pakça sevgili
  Aksel: Ak renkte sel
  Aksen: Sen aksın, kirlenmemişsin, temizsin
  Aksu: Ak renkli su, köpüren su; Anadolu'da kimi akarsuların adı.
  Akün: Iyi ve temiz ün
  Ala: Alaca, karışık renkli açık kestane rengi, ela
  Alanur: Alacalı ışık, ala ışık
  Alçin: Al renkli küçük bir kuş
  Alev: Yanan ve ışık veren şeylerin türlü biçimlerde uzanan dili, alaz, yalım
  Algül: Al renkli gül kırmızı gül
  Algün: Al renkli Güneş kırmızı güneş
  Alım: Gözü gönlü çeken nitelik,çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni
  Alkım: Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla Oluşan yedi renkli görüntü, gökkuşağı ebemkuşağı
  Almıla: Al elma
  Anatolya:Türkiye’nin Asya kıt’asında bulunan topraklarına verilen ad,Anadolu.
  Yunanca-Anatolia, güneşin doğduğu yön.
  Anıl: "Sözü edilmek ya da düşünülmek" demek olan "anılmak" eyleminin buyurma kipinin ikinci tekil kişisi; "daima anılasın" dileğinide içerir.
  Asena: Dişi kurt; güzel kız
  Aslı: Kerem ile Aslı adlı halk öyküsünün kadın kahramanı
  Aslıhan: Kerem'in sevgilisi Aslı'nın bir başka adı
  Aslım: Soyum sopum, kökenim; benim olan Aslı
  Asu: Azgın ve huysuz at
  Aşkım: Sevdiğim, sevgilim
  Aşkın: Benzerlerinden üstün olan, çok, fazla üstün, aşan, geçen; üzüm bağ ve asmalarında Yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız uzantılar, filiz, ışkın.
  Ateş: Odun, kömür, ot gibi özdeklerin yanmasıyla ısı ve ışığın birlikte belirlemesi; Tutuşmuş olan nesne
  Ay: Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi
  Aybike: Ay gibi güzel ve el değmemiş kadın.
  Ayca: Ay gibi, yüzü Ay gibi güzel olan
  Aycan: Ay gibi güzel insan
  Ayça: Ay'ın, ilk günlerinde aldığı yay biçimi, Ay'ın ilk günlerindeki Görünüşü, yeni ay, hilal
  Ayda: Gülgillerden, dere kıyılarında, çayırlarda yetişen bir bitki; şaşma üzülme, İsteklendirme, bilirir bir ünlem
  Aydan: Ay gibi güzel, Ay'dan yapılmış
  Aydeniz: Ay ile denizsin
  Aygül: Ay ve gül gibi güzel
  Aygün: Ay ile Güneş
  Ayla: Ay'ın ve kimi yıldızların çevresindeki görülen ışık çemberi, aylin
  Aylan: Açık alan
  Aylin: Ay'ın ve kimi yıldızların çevresinde görülen ışık çemberi, ayla,
  Aynur: Ay gibi ışık saçan, Ay ışığı
  Ayperi: Ay ve peri gibi, çok güzel
  Aysan: Ay gibi güzel san
  Aysel: Ay ile selden oluşmuş
  Aysın: Ay gibisin, Ay kadar güzelsin
  Aysun: "Sunmak"tan "sun" buyruğu ile Ay'dan oluşmuş bir ad, Ay'ı sun
  Aysuna: Ay gibi güzel yaban ördeği
  Ayşan: Şanı Ay gibi parlak olan, görkemli, parlak
  Ayşen: Ay gibi güzel ve şen, şen Ay
  Ayşıl: Ay ışığı
  Ayşın: Ay ışını
  Ayten: Ay gibi güzel ten, güzel tenli
  Aytolun: Ay'ın en dolgun evresindeki durumu, dolunay
  Aytuna: Gökteki ay ile Tuna Irmağın'dan oluşmuş bir ad
  Aytül: Ay'ın tüllü Ay ile tül, Ay tülü
  Ayzıt: Türk söylencebiliminde güzellik tanrıçası, ödüllendirici tanrıça 2. 2
  AGMEHMET
  Özel Üye

  --->: Kız çocuk isimleri (A-Z)

  Reklam  B

  Balcan: Bal gibi can, tatlı can
  Baldan: Bal gibi tatlı, baldan yapılmış
  Balım: "Benim balım" bal gibi tatlım
  Başak: Ekinlerin, taneleri taşıyan kılçıklı başı
  Bediz: Açık , belli, görünen; süs bezek, bedis
  Begüm: Hanım, hanımefendi, saygıdeğer kadın
  Belen: Iki dağ arasından geçen yol, geçit; tepe, yüksek yer, üzeri yassı tepe
  Belgin: Kesin olarak belirlenmiş olan, belirgin açık
  Belgün: Belli, belirli gün
  Beliz: Işaret ve iz nişan ve iz
  Benan: Beni an beni unutma
  Benay: Ben Ay'ım Ay gibiyim
  Bengi: Ölümsüz, sonsuz, sonsuza dek sürecek olan, hiç ölmeyecek olan
  Bengisu: Ölümsüzlük suyu, içene ölümsüzlük vereceği söylenen söylencesel
  Bensu: Ben su gibiyim, güzelim
  Beren: Koyun yavrusu, kuzu; güçlü; tanınmış
  Betül: Erkek eli değmemiş, erkekten uzak yaşayan, namuslu kadın
  Bezen: Bezek, çok göze çarpan süs.
  Bike: Evlenmemiş, çocuk doğurmamış, erden
  Bilge: Çok ve sağlam bilgili, bildiğini kendisi ve başkaları için en yararlı bir biçimde kullanabilen, geniş ve derin bilgili
  Bilgül: Bil ve gül, "bilirsen gülersin, mutlu olursun"
  Bilgün: "Günü bil"
  Binnaz: Bin türlü naz eden, bin tane naz
  Bircan: Biricik ve cana yakın
  Birce: Biricik, bir tanecik
  Birgül: Bir tek gül
  Birim: Bir niceliği ölçmek için kendi türünden seçilen örnek ve değişmez parça; birtanem, biriciğim
  Biriz: Bir tekiz
  Birsel: Bir sel gibisin, bir selsin
  Burcu: Güzel koku, ıtır
  Burcum: Güzel koku; burcu
  Burçak: Taneleri hayvan yemi olarak kullanılan, mercimeğe benzeyen bir bitki
  Burçin: Dişi geyik, bozçin, bürçin
  Büklüm: Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu halka ya da kat kıvrım
  Büyüm: Benim büyüm
  ---------------------------------------------  C

  Canal: Güzelliğinle canlar yak
  Candan: Içten, yürekten
  Cankat: Mutluluk getiren cana can kat
  Canöz: Canın özü, yaşamın özü
  Cansen: Can sensin
  Cansın: Tatlısın, sevgilisin
  Cansun: Güç sun, canlılık sun
  Ceren: Çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan
  Ceylan: Çölde yaşayan, geyik türünden, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, çok hızlı koşan, ince bacaklı, çok güzel bir hayvan, ceren

  -----------------------------------------------------------


  Ç

  Çaba: Bir işi yapmak için harcanan güç
  Çağ: Belirli bir özelliği göz önünde tutularak ele alınan zaman bölümü
  Çağıl: Çağ ile ilgili, çağdaş; çakıl, "çağıl çağıl" ikilimesinden biri
  Çağın: Şimşek, yıldırım
  Çağla: Erik, kayısı ve özellikle bademin taze yemişi, ham yemişi
  Çağlayan: Akarsuyun, yüksekten çağıltılarla, köpürerek döküldüğü yer
  Çığıl: Başa takılan altın
  Çiçek: Bitkinin, genellikle güzel, kokulu, renkli bölümü
  Çiğdem: Türlü renklerde çiçek açan bir kır bitkisi
  Çiler: Güzel ötüşlü, bülbül gibi çileyen
  Çimen: Doğal olarak biten çim, yeşillik
  Çise: Çiseleyen yağmur damlası
  Çisem: Çise 3. 3
  AGMEHMET
  Özel Üye
  D

  Dal: Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
  Damla: Yağmur ya da bir sıvanın, çok küçük, yuvarlak biçimli parçası
  Defne: Defnegillerden, anayurdu Anadolu olan ve özellikle Ege Bölgesin'nde bol yetişen yaprakları güzel kokulu, yaz kış yeşil kalan bir ağaç
  Demet: Ekin, çiçek gibi bitkilerin birkaçının yada bir bölümünün bir arada bağlanmış biçimi
  Deniz: Yeryüzünün büyük bir bölümünü örten, derin ve çok geniş tuzlu su
  Derin: Dibi yüzeyinden yada ağzından uzak olan, derinliği olan; Çok içten gelen ve içe işleyen
  Devrim: Kısa zaman içinde, olumlu yönde önemli niteliksel değişmelere yol açan devinim
  Dicle: Kaynağı kuzeydoğu Anadolu'da bulunan, ülkelerimizden sonra Irak topraklarından
  geçerek denize dökülen büyük ırmak
  Dilek: Dilenilen şey, istek
  Diren: Harmanda sapları yaymaya yarayan uzun çatallı ağaçtan yapılmış araç
  Diril: "Dirilmek"ten buyruk; el dokuması bez
  Dirim: Canlılık, dirilik, sağlık, yaşam
  Doğa: Canlı ve cansız nesnelerden oluşan varlığın tümü; Kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç; yaratılış
  Doğu: Güneş'in doğduğu yön
  Dolunay: Ay'ın dolun durumu, Ay'ın bütünüyle parlak olduğu zamanki hali, Ay'ın her ayın ortalarında aldığı dolgun görünüm
  Doruk: Bir dağın, bir tepenin, yüksek bir yerin, tepesi, en yüksek yeri
  Duru: Bulanık olmayan, açık, temiz
  Durugül: Arı duru ve gül gibi güzel
  Durusu: Bulanık olmayan, dalgasız, pırıl pırıl ve dibi görünen su; temiz su
  Duygu: Iyi ve güzel şeyleri sevebilme, onları duyumsayabilme yeteneği; Anımsanacak duyuş; gönülden uyanan yankı ya da tepki; duyumsama
  -------------------------------


  E

  Ece: Kral karısı ya da krallığı yöneten kadın, kraliçe; (mecaz olarak) türdeşleri arasında üstünlüğü, yeteneği olan kadın, güzel kadın
  Ecem: Benim olan ece, kraliçem
  Ekim: Toprağa tohum ekme işi, ekmek eylemi ve biçimi (Ekim ayında doğan çocuk için)
  Ekin: Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya değin aldığı durumun tümüne verilen ad; buğday
  Ela: Sarıya çalan kestane rengi, ala
  Elçim: Deste, demet, tutam
  Enginsu: Açık deniz
  Erenay: Yetişip gelen Ay
  Erensu: Ermiş gibi ve su gibi aziz olan
  Ergül: Erken açmış gül; erken gülesin, erken mutlu olasın
  Esen: Vücutta hiçbir eksikliği olmayan, sağlıklı; sağlığı yerinde olan esmekte olan yel
  Esin: Içe doğan şey, bir şeyi yaratmaya yönelten güzel duygu; tatlı tatlı esen yel, esinti
  Esmen: Esici,esen
  Eti: Anadolu'da milattan önce 1900-1200 yılları arasında egemen olan, büyük uygarlık kuran Orta Asyalı bir ulus, Hitit
  Evrim: Kendiliğnden oluşan değişim, dönüşüm
  Evşen: "Evi şenlendiren", "evin neşesi, şenliği
  Eylem: Bir değişiklik doğurabilecek etkili davranış; yapılan iş
  Eylül: Yılın dokuzuncu ayı
  Ezgi: Belli bir kurala göre yaratılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi uyumlu ses; müzikli ses, şarkı, türkü
  Ezgü: İyi kimse

  --------------------------------------------


  F

  Filiz: Yeni sürmüş körpe dal; dal haline gelmiş körpe tomurcuk
  Funda: Çalı görünüşünde ve çok çeşidi olan bir bitki, süpürge otu

  ------------------------------------------


  G

  Gelincik: Kırmızı ve büyük çiçekli bir kır bitkisi
  Gizem: Açıklanamayan ya da çözülemeyen soru, aklın çözemediği, erişemediği şey
  Gonca: Henüz açılmamış, tomurcuk
  Goncagül: Açılmamış gül, tomurcuk gül
  Gökben: Mavi benli
  Gökçe: Mavi gözlü, mavice
  Gökçen: Güzel; yiğit; mavi gözlü, gökmen
  Gökmen: Güzel; yiğit; mavi gözlü sarışın
  Göksel: Gökle, gökyüzüyle ilgili
  Göksen: Sen göksün
  Göksu: Mavi su
  Gökşen: Mavi gözlü ve şen 4. 4
  AGMEHMET
  Özel Üye
  H

  Hepgül : Yaşam boyu gül, yaşam boyu mutlu ol, mutluluk içinde yaşa
  Hepgüler : Hiç durmadan güler, boyuna güler, her zaman güler; yaşamboyu mutlu olur
  I

  Ilgaz: Çankırı-Kastamonu arasında, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağlar topluluğu
  Ilgım: Çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanıltısı, güneş ışınlarının eğilmesiyle ilgili, gözü yanıltan bir doğa olayı, serap
  Ilgın: Beyaz ya da pembe çiçekli, çok hafif yapraklı bir ağaçcık (genellikle küçük akarsu kıyılarında bulunur)
  Irmak: Akarsuların en büyüğü
  Işık: Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç; nesneleri görmemize yarayan fiziksel erke; Güneş ve benzeri bir kaynağın yaydığı aydınlık
  Işıl: Pırıltı, parlaklık, ışık, aydınlık
  Işılay: Işıldar ışık verir, pırıldar, şavkır, ışıl ışıl yanar, ışık saçar
  Işın: Bir ışık kaynağından çıkan ve uzayıp giden ışık çizgisi
  Işınsu: Işın saçan su, ışıklı su, ışıklı su, parıldayan su, pırıl pırıl su

  İ

  İçim: Bir yudumda içilecek miktar; bir şey içilirken alınan tat çok güzel çok alımlı, çok çekici demek olan bir içimsu deyimindede geçer
  İldeniz: İldenizoğulları Devleti'ni kuran Türk büyüğü, ülke denizi
  İlgi: İki şey arasındaki bağıntı, bağ, ilişki; bir şeye karşı duyulan bilme isteği
  İlkay: Ay'ın ilk günlerindeki durumu
  İlkcan: Genellikle ailenin ilk doğan çocuğuna verilen bir ad, ilk sevgili
  İlke: Kendisinden vazgeçilemeyecek ana düşünce, uyulması gereken davranış kuralı
  İlknur: İlk ışık
  İlkyaz: Kıştan sonra gelen güzel mevsim, ilkbahar
  İlter: Yurdu koruyan, yurdu savunan, yurtsever
  İmge: Düş, hayal, görüntü, tasarım
  İnce: İnce yapılı; kalınlığı az olan; düşünce, davranış bakımından incelik gösteren
  İnci: İstiridye ve benzeri kabuklu deniz hayvanlarını içinden çıkan, süs eşyası olarak kullanılan, sedef renginde, çok değerli, yuvarlak ve sert tanecik
  İpek: İpekböceğinin kozasından çıkarılan çok ince ve parlak tel; bu tel ile dokunmuş (kumaş) ince ve yumuşak
  İzgi: İyi, güzel, doğru, akıllı, zeki


  J
  Jale: Gece olusup, sabah çiçeklerin üzerinde görülen damlacik, çiğ
  Jalenur: Parlayan, ışıldayan çiy
  Julide: Karışık, karmaşık - Derinlik


  K

  Kanat: Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları
  Karaca: Geyik türünden, boynuzları, küçük ve çatallı bir av hayvanı, dağ keçisi yaban keçisi
  Kıvılcım: Yanmakta olan maddeden sıçrayan küçük ateş parçası
  Kutlu: Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, kutsal
  Kuzey: Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön


  L

  Lale: Yaprakları, uzun, çeçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte, güzel bir süs bitkisi ve onun çiçeği
  Leman: Parıldayan, parıltı
  Lerzan: Titreyen, titrek, parıldayan titrek ışık
  Leyla: Gece, uzun ve karanlık gece  M

  Maral: Dişi geyik, meral
  Maviş: Ak tenli ve mavi gözlü
  Meltem: Yazın karadan denize doğru esen ve tatlı bir serinlik yapan Mevsim yeli
  Meral: Dişi geyik, maral
  Meriç: Bulgaristan'dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra, Türk-Yunan sınırı boyunca akarak Enez yakınlarında Ege Denizi'ne dökülen ırmak
  Mine: Maden eşya üzerine işlenen renkli sır tabakası, çok ince nakış
  Mutlu: Bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan
  Müge: Çan biçiminde ak çiçekler açan bir süs bitkisi,ünçiçeği


  N

  Naz: Kendini sevdirme davranışı, nazlanma, cilve
  Nazlan: Naz yap, cilveli ol
  Nazlı: Naz yapan, cilveli, işveli
  Nazlım: Naz yapanım, işvelim, cilvelim, benim nazlım
  Neşe: Üzüntüsü olmamaktan doğan ve dışa vurulan sevinç
  Nice: Ne kadar, ne denli, nasıl, oldukça çok
  Nil: Afrika'da Viktorya Gölü'nden çıkıp Mısır'ı baştan başa geçerek Akdeniz'e dökülen büyük ırmak
  Nilay: Nil ve Ay, Nil'e ışıklarını saçan Ay
  Nilgün: Nil ile Güneş, Nil Güneş
  Nilüfer: Durgun sularda yetişen, yaprakları yuvarlak ve geniş beyaz, sarı, mavi, pembe, çiçekli bir bitki
  Nur: Aydınlık, parıltı, ışık
  Nurcan: Işık ile can, ışık ile yaşam, aydınlık yaşam
  Nurdan: Işıktan yapılmış
  Nurperi: Işıktan yapılmış ve peri kadar güzel; güzel ışıklı peri
  Nursel: Işık, ışıktan yapılmış sel
  Nurseli: Işık seli
  Nursen: Işık sensin, sen ışıksın
  Nurşen: Işıklı ve şen, aydınlık ve yaşamından memnun; ışık ve mutluluk saçan

 5. 5
  AGMEHMET
  Özel Üye
  O

  Odil: O tatlı dil
  Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih
  Olgaç: Olgunlaşmış, yetişmiş, bilen, bilgili
  Omay: Beğenilen, sevilen
  Oskay: Neşeli, şen, sevinçli
  Oya: İğne, firkete, tığ, ya da mekikle yapılan, iprişimden önce dantel oya gibi güzel olan
  Oylum: Derinlik, bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, kıvrım, bukle


  Ö

  Ödül: Iyi bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen şey armağan
  Öğün: Güzelliğinle, herşeyinle, övün, kendini öv
  Öğünç: Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, Övünme; kıvanç, övünç, sevinç
  Övgü: Övme, övmek için söylenen söz
  Övgül: Övgüye değer, övülmeye değer, övülesi
  Övül: Övülesin
  Övünç: Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç, övgünç,
  Öykü: Ayrıntılarıyla anlatılan olay; gerçek ya da tasarlanmış olayları Anlatan, romandan kısa düzyazı türü, hikaye
  Özde: Kişinin kendi içinde, özünde, canda olan
  Özden: Yürekten, içten, candan; gerçekten; temiz soylu; özsu
  Özen: Bir işi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma, özenme; istek heves
  Özge: Başka, başkası, el yabancı
  Özgen: Özü geniş, özgür, başkasının kölesi olmayan
  Özgü: Özellikle biriyle ya da bir şeyle ilgili, belli bir şey de ya da kimsede bulunan
  Özgül: Özellikle bir türle ilgili olan; özü kendisi gül gibi olan
  Özgün: Bir benzeri olmayan yalnız, kendisine özgü nitelikleri taşıyan
  Özgür: Hiçbir kimseye, hiçbirşeye bağlı olmayan, başıboş olan, köle olmayan
  Özlem: Kavuşma isteği, bir şeye karşı duyulan istek, göreceği gelme
  Özlen: Görme isteği uyandırır, kavuşma isteği ver, seni özlesinler
  Öznur: Öz ışık, özü ışık
  Özperi: Gerçek peri, gerçek güzel, özü peri gibi
  Özselen: Öz ses, öz bilgi, gerçek sel yatağı gerçek bolluk
  Özsu: Besleyici su, besisuyu, bitkilerin dokularında bulunan su

  P

  Papatya: Baharda çiçek açan, taç yaprakları beyaz, ortası sarı çiçekli bir kır bitkisi
  Parla: Parılda, pırıl pırıl aydınlık saç
  Parlar: Parıldar, pırıl pırıl eder, ışık saçar
  Pelin: Yapraklarında ve öteki bölümlerinde acı, ıtırlı bir madde bulunan, birçok türleri olan bir bitki
  Pelit: Meşe ağacı ve yemişi
  Petek: Arıların bal depo etmek için balmumundan yaptıkları düzgün altıgen biçiminde gözeler topluluğu
  Pınar: Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
  Pırıl: Parlak
  Radife: Bir yıldızın yakınında bulunan bir başka yıldız
  Rana: Iyi, güzel, yumuşak, hoş
  Reyhan: Yaprakları güzel kokan bir süs bitkisi, fesleğen
  Rezzan: Ağırbaşlı
  Ruhsar: Yanak, yüz, güzel yüz


  S

  Sabah: Gündüzün ilk saatleri, öğleye kadar olan vakit
  Salkım: Çoğunlukla bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş; Baklagillerden bir ağaç ve bunu çiçeği; sarkan şey, hevenk
  Seçen: Seçme işini yapan, bir şeyi seçen
  Seçil: Güzelliğinle, varlığınla seçilesin
  Seçkin: Seçilerek en iyi diye ayrılmış olan; benzerleri içinde niteliklerinin üstünlüğüyle göze çarpan, üstün
  Seden: Gözü açık, uyanık
  Sel: Sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşup önüne ne gelirse alıp götüren taşkın su
  Selay: Sel ayı, sellerin çok olduğu ilkyaz ayları
  Selen: Ses, gürültü, haber, bilgi, yakın yer, çevre, varlık, bolluk, duruş, tavır, sel yatağı
  Selin: Öğünç, sevinç
  Selvi: Kış yaz yaprağını dökmeyen, ince uzun bir ağaç, servi selbi
  Senem: Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı
  Seren: Gemi direği uzun ağaç, "sermek" eylemini yapan
  Serin: Ilık ile soğuk arası, az soğuk, serinlik veren
  Serpil: Geliş ve büyü, boylan, boy at; ince ince savrularak yağ
  Seval: Beğen al
  Sevgi: Insanı bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye iten duygu, sevme duygusu, tutkunluk, sevi
  Sevi: Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu
  Sevil: "Kendini sevdir" sevgiye yaraşır ol
  Sevilay: Sevilen Ay'sın
  Sevim: Güzellik, hoşluk, sevimlilik, hoşa gitme hali, şirinlik, alımlılık
  Sevinç: İstenen ya da hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
  Sezen: Açık bir kanıt olmadığı halde olmuş ya da olcak bir şeyi kestiren, duyumsayan
  Sezgi: Aklın yardımı olmadan, gerçeğin doğrudan doğruya kavranması bir şeyi önceden bilme, duyumsama yeteneği, sezme yeteneği, seziş
  Sezgin: Sezgisi olan
  Sezin: Sezinleme işi, sezme
  Sıla: Kişinin doğup büyüdüğü ve gurbette iken özlediği yer
  Sibel: Henüz yere düşmemiş, havada uçuşan yağmur tanesi, buğday başağı
  Simge: Bir özelliği tümüyle kendinde toplayan örnek, bir şeyin göstergesi
  Sonay: Yılın son ayı
  Songül: (Doğan son çocuğa konur) güllerin sonuncusu
  Su: Rengi kokusu, tadı olmayan sıvı
  Suna: Bir sülün türü, bir tür sülün, yaban ördeği  Ş
  Şanal: Ün kazan, ünlü bir kimse ol, ünlen
  Şenay: Neşeli Ay
  Şener: Şen kimse, şen kişi
  Şengül: Neşeli gül
  Şengün: Neşeli gün
  Şeniz: Hepimiz neşeliyiz, neşeli iz
  Şenkal: Neşeli ve şen kal
  Şenol: Neşeli, şen ol
  Şensoy: Neşeli soy, şen soy
  Şensu: Neşeli su, şen su
  Şölen: Eğlenmek ya da bir olayı kutlamak üzere, bir çok kimsenin biraraya gelip birlikte yedikleri yemek, yemekli eğlenceli toplantı  T

  Tamay: Dolunay
  Tan: Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, sabah aydınlığı
  Tanay: Tan zamanı doğan Ay, çok güzel kimse
  Tansel: Sabah aydınlığının seli
  Tanseli: Sabah aydınlığının seli
  Tansu: Insana şaşkınlık veren, akıl yoluyla açıklanamayan doğaüstü olay, tansık, mucize
  Tanyel: Sabah aydınlığının yeli, sabahın çok erken saatlerinde esen yel
  Tanyeri: Güneş'in doğmak üzere olduğu sırada ufukta hafifçe kızaran aydınlık yer
  Tekgül: Biricik gül
  Tezcan: Sabırsız, atılgan
  Tolunay: Ay'ın en dolgun göründüğü zaman, ayın dördü, Ay'ın on dördü gibi, çok güzel, dolunay
  Tomris: (Türkçe "temür" "demir" sözcüğünden değiştiği sanılıyor) İskit Türklerinin Kafkasya'da oturan kolu olan Massagetlerin ünlü kraliçesinin adı
  Tomurcuk: Çiçek vercek olan gonca, bir bitkinin üzerinde bulunan, ilerde sap, çiçek ya da bir çok yaprak verecek olan küçük kabartı, domurcuk
  Toprak: Üzerinde tüm bitkilere ve öteki canlılılara yaşam ortamı sağlayan, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla organik cisimlerden oluşan madde, arazi, tarla, kara, ülke
  Tumay: Sessiz, durgun, dingin
  Tuna: Karaormanlar'dan doğup Karadeniz'e dökülen ve Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun ırmağı
  Tutkun: Gönül vermiş, bağlanmış, çok sevmiş, tutulmuş
  Tülay: Tülden yapılmış ay
  Tümay: Bütünlenmiş Ay, dolunay
  Tüzün: Düzenlilik, düzgünlük, düzgün, iyi bir soydan gelen, soylu
  Tüzüner: Yumuşak huylu, düzenli kimse


  U

  Uçay: Uçtaki ay
  Uğur: Halkın kimi olgularda gördüğü iyilik muştusu, kimi nesnelerde var olduğuna İnandığı iyilik kaynağı, iyilik
  Umay: (Farsça "hüma" hümay'ın Türkçeleşmiş biçimi) Hint Okyanusu adalarında bulunan, güvercin büyüklüğünde, zümrüt yeşili kanatları olan, kemikle beslenen, üzerinden geçtiği kimselere zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan, masal kuşu, devlet kuşu,
  Umut: Ummaktan doğan iç erinci, umulan şey
  Utku: Birçok emek ve çekinceli uğraşlar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
  Uysal: Yumuşak başlı, söz dinler, söz analar
  Uzay: Bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk  Ü
  Üçgül: Üç küçük yapraktan oluşan, bileşik yapraklı, pembe, beyaz, kırmızı mor ve sarı renkte çiçekler açan bir ot
  Ülgen: Yüce, yüksek, ulu, büyük, sağlam, iyilik tanrısı
  Ülke: Bir devletin egemenliği altındaki toprakların topu
  Ülker: Boğa burcunda yer alan ve yedi yıldızdan oluşan takımyıldızı
  Ülkü: Insanı umut içinde yaşatan, ulaşılmaya çalışılan yüce dilek
  Ülküm: "Benim olan ülkü", "benim ülküm", "ulaşmak istediğim yüce dilek".
  Ürün: Doğadan elde edilen yararlı şey


  V

  Vahide: Bağışlayan
  Vedia: Korunmasi için bırakılan emanet
  Verda: Gül
  Vildan: Yeni doğmuş çocuklar


  Y

  Yağan: Gökten yere dökülen
  Yağmur: Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su damlacıkları
  Yakut: Kuzey Sibirya'da yaşayan bir Türk boyu; bu boydan olan kimse, parlak, kırmızı renkte çok değerli bir taş
  Yaprak: Bitkilerin, çeşitli biçimlerdeki düz ve yeşil kısımları
  Yaşam: Canlıda, doğumdan ölüme değin geçen süre
  Yeliz: Yelce, yel gibi, güzel aydınlık
  Yeşim: Yeşil renkte çok değerli bir taş
  Yıldız: Gökyüzünde geceleri görülen ışıklı gök cisimlerinin adı.
  Yonca: Hayvan yiyeceği olarak yetiştirilen, baklagillerden, güzel bir ot
  Yosun: Toprağın, kayaların, ağaçların üstünde yetişen, suların yüzünde ve dibinde bulunan çiçeksiz bir bitki
  Yudum: Bir içimlik sıvı, bir içişte yutulacak miktar
  Yüksel: Yukarı çık,ilerle  Z

  Zeliş: Din kitaplarındaki Yusuf ile Züleyha öyküsünün kadın kahramanı
  Zeren: Kavrayışlı, anlayışlı zeki
  Zeynep: Güzel, süs, tombul
  Zühre: Çobanyıldızı, Çolpan

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi