Kilis'in coğrafi özellikleri

+ Yorum Gönder
Eğlence ve Şehir ve İlçeler Bölümünden Kilis'in coğrafi özellikleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Princess
  Üye
  Reklam

  Kilis'in coğrafi özellikleri

  Reklam  Kilis'in coğrafi özellikleri

  Forum Alev
  GENEL BİLGİLER

  Yüzölçümü : 1.243 km²


  Nüfus : İlçe 101.818 (1985)


  İlçe sayısı : Kilis (merkez), Elbeyli, Musabeyli, Polateli
  COĞRAFİ KONUM
  Kilis ili, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ nde, Hatay-Maraş oluğu ile Fırat ırmağı arasında uzanan Gaziantep Platosu’ nun güneybatı kısmında, Türkiye-Suriye sınırı boylarında 360 K enlemi ve 320 boylamı değerleri arasındadır. Bu konumuyla saha, Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri arasındaki geçiş kuşağı üzerinde bulunur.
  Ortalama yüksekliğinin fazla olmadığı (680 m.) bu bu sahanın değişik kısımları arasında büyük yükselti farkları bulunmamaktadır. 1995 yılında il statüsüne kavuşan Kilis’ in sınırları, güneyden Türkiye-Suriye sınır, batı ve kuzey batıdan İslahiye, kuzey ve kuzeydoğudan Gaziantep merkez ve doğudan Oğuzeli ilçeleriyle çevrilidir.
  İl Alanı 1521 km2 kadardır. İlin merkezini oluşturan Kilis, Suriye sınırı yakınında (sınıra uzaklığı 5 km.) plato kenarına tutunmuş, Antep-Halep yolunun geçtiği eski bir yerleşme yeri; bağ bahçelik; sokakları dar ve dolambaçlı bir şehirdir.
  Kilis Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Güneybatı bölümünde yer alan şirin bir sınır ilimizdir. Gaziantep'e 58 km uzaklıkta olan Kilis Suriye sınırına ise 10 km uzaklıktadır. Kilis'ten geçen yol Türkiye sınırlarının ötesinde Azez' den geçtikten sonra Suriye'nin Halep şehrine ulaşır. İl merkezi doğudan batıya doğru uzanan Resul Osman dağı eteklerinde kurulu olup güneye doğru inildikçe düz arazilere inen fazla engebeli olmayan bir sahada yer almaktadır. İlin kuzeyinde yer alan ve doğudan batıya uzanan dağlar arasında kuru dereler ve birkaç küçük akarsu bulunmaktadır. Genellikle kıraç arazilerin yer aldığı bu dağların etekleri ve üst kısımlarında tarıma elverişli araziler bulunmaktadır. İlimizin güneydoğu ve sınır şeridi boylarında özelikle bağcılık ve zeytincilik çok gelişmiş ve tarıma elverişli arazilerimiz bulunmaktadır. İlimizin kırsal kesiminde yaşayan insanlar geçimini tarıma dayalı olarak sağlamaktadır. İldeki başlıca çaylar; AFRİN çayı, SUNNEP çayı, Sabun Suyu Çayı, ve Balık Suyu Çayları olup bu çayların geçtiği arazilerde sulu tarım yapılabilmektedir. Kilis ilinin %12,2 si orman ve fundalık arazi %69,3 ü tarım alanı %7,7 si çayır ve mera arazisi %10,6 sı tarım dışı araziden oluşmaktadır. 2. 2
  Princess
  Üye

  --->: Kilis'in coğrafi özellikleri

  Reklam  TURİZM
  Binlerce yıldan beri konulup gçülen, ekilip biçilen yerlerden olan Kilis ilimiz; tarihi zenginliklere ve kültürel potansiyele sahip nadide bir sınır kentidir. Her beş altı kilometrede bir höyüğe(tümülüs) rastlanan, kültür deposu Kilis’ imizde yapılan kazılarda karşımıza deişik çağlardan ve medeniyetlerden (Asur, Fenike, Hitit, Roma, Bizans vb.) tarihi eserler ve mezarlar çıkmaktadır.
  Kaleleriyle (Ravanda Kalesi, Res’ ul-Osman Kalesi), camii ve mescidleriyle (Tekye Camii, Kadı Camii, Murtaza Camii, Tekke Türbesi, Ulu Camii vb.)türbeleriyle (Şurhabil Makamı ve Zaviyesi, Tekke Türbesi, Canbolat Türbesi vb.) hamamlarıya(Hoca Hamamı, Paşa Hamamı, Eski Hamam vb.), hanları-kervansaraylarıyla, tekkeleri, çeşmeleriyle, kastelleriyle, konakları ile ve daha birçok muhtelif tarihi binalarıyla geniş tarihi ve kültürel dolu Kilis ilimiz, gelen turistlerin hayranlık duyguları cezp etmektedir.
  Ravanda Kalesi :
  Kale Kilis’ in 24 km. kuzeyinde bulunan Polateli ilçesine bağlı Ravanda Köyü’ nün yanındadır. Etrafı açık, ufuklara hakim bir dağın sivri tepesine kurulmuştur. Dağın eteğinden Afrin Çayı geçmektedir. Dağın tepesi oyulmak suretiyle yapılan kalenin bugün ayakta kalan kısmı, iç kalededir. Dış kale duvarlarını sadece bazı yerlerinde döküntüler ve temeller kalmıştır. İç kalenin kapı genişliği 2.20 m.’ Dir. Yüksekliği ise 3.10 m.’ dir.
  Kapını solunda bulunan ancak daha sonra kaybolan kitabeden Türkçe okunuşu şöyledir:
  “Eyyüb oğlu Melik-ün-Nasr Yusuf, Allah, mülkünü (yurdunu)( muhallad etsin.” Bu, büyük İslam kahramanı Eyyubi Devleti’ nin kurucusu En-Nasr Selahaddin Yusuf’ tur. Bu melik M.1236-1260 yılları arasında bölgede hükümdarlık yapmış, M.1261 yılında Moğol istilası sırasında öldürülmüştür. Yavuz Sultan Selim Suriye’ yi feth ettiği zaman M.1517 yıllarında Ravanda Halep’ e bağlıydı. Başkanlık arşivinde 146 numaralı kayıtlı Kanuni zamanında M.1527 tarihindeyani bunların Osmanlı sınırları içinde geçmesinden yaklaşık 11 sene sonra tutulan bir defterden Ravan’ nın Halep’ e bağlı bir kaza olduğu anlaşılmaktadır.

  Ravanda Kalesi'nin Görünümü

  ÖNEMLİ YERLER
  Kilis kentinin kuzeybatısında yer alan Kuzuini (eskiden Kuzeyne) Köyü, iç ve dış kale kalıntıları, Hitit, Roma, Bizansve Araplara ait yapı kalıntılarıyla bir açık hava müzesi görünümündedir. Kilis Ulucamisi, Akcurun Camisi, Canbolat Bey Camisi, Şeyh Camisi, Şeyhler Camisi, Hindioğlu Camisi, Çalık Camisi, Cüneyde Camisi, Kadı Camisi, Mevlevihane, Şeyh Abdullah Efendi Tekkesi, Canbolat ve Şeyh Abdullah Efendi Türbeleri, Baytaz Hanı, Hoca Hamamı, Eski Hamam, Paşa Hamamı, Çukur Hamam olarak da bilinen Hasan Bey Hamamı, Tuğlu Hamamı, Kurdağa Çeşmesi, İpşir Paşa Çeşmesi, Fellah Çeşmesi, Haffaf (Kavaf) Çeşmesi ve Küçük Çarşı Çeşmesi'dir. 3. 3
  Princess
  Üye
  CAMİLER
  Serhat ilimiz Kilis' ten bazı tarihi camilerimiz şunlardır ;
  -Tekye Camii
  - Ulu Camii
  - Çalık Camii
  - Canbolat Paşa Tekye Camii
  - Çekmeceli Camii
  - Cuneyne Camii
  - Hindioglu Camii
  - Kadı Camii
  - Kör İmam Camii
  - Tek Minare Camii
  - Şeyh Ahmet Camii
  - Alacacami 4. 4
  Princess
  Üye
  YEME - İÇME
  Kilis yemekleri, zengin Türk mutfağının özelliklerini taşımakla birlikte Halep mutfağı özelliklerini de yansıtır. Ön planda yağlı, baharatlı yemekler olduğu gibi zeytinyağlı yemeklerde Kilis mutfağının vaz geçilmez unsurlarındandır. Ayrıca fırın yemekleri çeşitleri de zengindir, buna da en güzel örnek Kilis’ e has bir yemek olan Kilis Tavası gibi.
  Kilis mutfağı kendisine has yemekleri ile zengin bir yapıya sahiptir. Yemeklerimiz; "günlük pişen yemekler" ve "özel günlerde yapılan yemekler" olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yemeklerimizin temelini et ve bulgur oluşturur. Bunun yanında sebze ağırlıklı yemekler de mevsimine uygun olarak yapılmaktadır.
  Kilis yemekleri zengin Türk mutfağının özellikleri taşımakla birlikte Halep mutfağının özellikleri de yansıtır. Ön planda yağlı , baharatlı yemekler olduğu gibi zeytin yağlı yemeklerde Kilis mutfağının vaz geçilmez unsurlarındandır. Zeytinyağı yörede yetiştirilen yüksek kaliteli zeytinlerden elde edilir ki hemen her Kilislinin mutfağında bulunan vazgeçilmez bir besin maddesidir.
  Kilis yemeklerinde damak zevki ön planda gelmektedir. Yemeklerin lezzetli ve emekli olmasına özel önem verilir. Yemeklerde , yemeğin özelliğiyle göre çeşitli baharatlar kullanılır.

 5. 5
  Princess
  Üye
  KASTELLER
  Kilis tarihi Kastelleriyle de meşhur bir ilimizdir. Bu Kastellerden bazıları şunlardır;
  Akcurun Kasteli :
  Çeşme Hacı İlyas mahallesi, Hacı Benli sokaktadır. Ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
  Ayınönü Kasteli :
  Molla Hamit mahallesinde bulunan bu çeşmeyi, Hacı Mehmet Bey adındaki bir hayırsever, su yolunu onartıp açtıktan sonra ölünce 1807 M.(1222H.) yılında dostları bu çeşmeyi yaptırmışlardır.
  Küçük Çarşı Kasteli :
  Bölük mahallesi Binbaşı sokağında hemen sol uç kısmındadır. Osmanlı mimarisinin gözde örneklerinden birsidir. 1844-1870 yılları arasında 26 yıllık zaman dilimi içinde Hacı Osman Efendi tarafaından yaptırılmıştır. Çeşme (1352 H.) 1933 M. Yılında geniş bir şekilde onartılmıştır.
  Kurdağa Kasteli :
  Çeşme Bölük mahallesinde Şeyh Efendi Tekkesi’ ne ve Çekmeceli Camii’ ne giden ana yolun sağındadır. 1045 H., 1635 M. Yılında Kilis Voyvodası Kurdağa tarafından yaptırılmıştır.
  Eski Hamam Kasteli :
  Meşetlik mahallesindedir. 970 yılında Sultan Seli Oğlu yüce Sultan Büyük Hakan Sultan Süleyman’ ın hükümdarlık günlerinde Emir Kasım Oğlu Emir Canpolat yaptırmıştır.
  İspir Paşa Kasteli :
  Şeh,t Sakıp mahallesi İspir Paşa Caddesi’ nin sağ üst kısmında, Hacı Cümbüş Camii’ nin karşısındadır. Çeşmeyi kapatan doğudaki duvarda kandil veya fennüs (fener) konulması için yapıldığını tahmin ettiğimiz üzeri desenli iki yuvarlak “kandillik” vardır. Çeşme (1065 H.) 1654 M. Yılında Sadrazam Mustafa İspir Paşa tarafından yaptırılmıştır.

 6. 6
  batılım
  Üye
  kilis limisiniz neresinden

 7. 7
  Princess
  Üye
  KİLİS ADININ KÖKENİ
  İlk kez bir Asuri tabletinde, Ki-li-zi adında bir yerden söz edilmesine göre, Kilis’ in Asurlular döneminden beri var olan olduğu anlaşılıyor. Ayrıca, Kilis’ in antik yerinin, bugün bulunduğu noktadan 12 km kadar batıda olduğu, Büyük İskender zamanında, (Şimdi Suriye sınırları içinde kalan) Ürya Nebi denilen bir kent kurulduğu veya var olan bir kente, Chrrhus adı verildiği tahmin edilmektedir.
  Bu sözcük Kiris olarak okunur. “efendi” anlamındadır. Burası, bir zamanlar İskenderun Körfezin’ den, Fırat Nehri’ ne kadar uzanan Christik’ i eyaletinin merkezi idi. Bazı haritalarda bu yere de Kilis denmektedir. Bizans’ ın doğu sınırlarını gösteren , bazı haritalarda şimdiki Kilis’ in bulunduğu yerde Ciliza diye bir mekan görülmektedir. Romalılar döneminde, Ciliza siv ürmajijant denirdi. 9. yy. başlayarak gelen Müslüman Türklerin, kendi lehçelerinde düz, dümdüz anlamına gelen Kilis sözcüğünü, Kiris yerine kullanarak hazır buldukları şimdiki yerleşim merkezine verdikleri anlaşılmaktadır.
  Şor Türkleri de bal dalağına, Kilis derlermiş

 8. 8
  Princess
  Üye
  kilisli değilim rizeliyim...

 9. 9
  batılım
  Üye
  ok bnde benim memleketim bölümüne acılınca sasırdım da ondan

 10. 10
  DüşlerVadisi
  Üye
  Askerligimi Yaptıgım Yerdir Kilis Ama İl Olmayı Hak Etmeyen Bir Yer Bence Çünkü İl Olabilecek Büyüklük,te Bir Yer Degil

+ Yorum Gönder
kilisin coğrafi özellikleri,  kilis coğrafi özellikleri
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi