Phpbb2 Post Image Size / Resim Boyutunu Ayarlama Türkçe

+ Yorum Gönder
Webmaster ve Scriptler Bölümünden Phpbb2 Post Image Size / Resim Boyutunu Ayarlama Türkçe ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Small_Devil
  Özel Üye
  Reklam

  Phpbb2 Post Image Size / Resim Boyutunu Ayarlama Türkçe

  Reklam  Phpbb2 Post Image Size / Resim Boyutunu Ayarlama Türkçe

  Forum Alev
  Büyük boyutlu resimlerin sitenin görüntüsünü bozmanısı engelliyor.


  Kod:
   
  ##############################################################
  ## MOD Ismi TR: Resim Boyutunu Ayarlama
  ## MOD Ismi EN: Post Image Size
  ## MOD Sürümü: v1.2.7
  ## MOD Yazari:  Swizec < swizec@swizec.com > (N/A) http://www.swizec.com
  ##
  ## MOD Açiklamasi: Yönetim Panelinden girdiginiz boyutlara göre, forumunuza eklediginiz resimleri ayarlar.
  ##
  ## Kurulum Seviyesi: Kolay
  ## Kurulum Süresi:  3 Dakika
  ##
  ## Degisecek Dosyalar: 6
  ##      includes/bbcode.php
  ##      admin/admin_board.php
  ##      templates/senin_tema/bbcode.tpl
  ##      templates/senin_tema/admin/board_config_body.tpl
  ##      language/lang_turkish/lang_main.php
  ##      language/lang_turkish/lang_admin.php
  ##
  ## Eklenecek Dosyalar: Yok
  ##
  ## Lisans: http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU General Public License v2
  ################################################################# 
  ## Notlar: 
  ##
  ## demo board: http://www.swizec.com/forum
  ################################################################# 
  ## Lütfen güvenlik açisindan ve MOD'un son sürümüne sahip olmak için, devamli 
  ## http://www.phpbb.com/mods/ adresini takip edin. Bu MOD'u baska sitelerden indirdiginizde 
  ## çok dikkatli olun, içerisinde phpBB forumunuza zarar verebilecek kodlar bulunabilir.
  ## http://www.phpbb.com/mods/ arsivinde bulunmayan MOD'lar phpBB tarafindan desteklenmez.
  ############################################################## 
  ## Bu MOD'u kurmadan önce, degisecek tüm dosyalarin yedegini almanizi tavsiye ederiz.
  ##############################################################
  # 
  #-----[ SQL KODU ]------------------------------------------ 
  # Asagidaki kodlari phpmyadminden sorgulatin. 
  #
   
  INSERT INTO phpbb_config( config_name, config_value ) VALUES ( 'postimg_width', '800' );
  INSERT INTO phpbb_config( config_name, config_value ) VALUES ( 'postimg_height', '600' );
   
  # 
  #-----[ AÇ ]------------------------------------------ 
  # 
   
  includes/bbcode.php
   
  # 
  #-----[ BUL ]------------------------------------------ 
  # 
   
  $bbcode_tpl = null;
   
  # 
  #-----[ SONRASINA EKLE ]------------------------------------------ 
  # 
   
  // mod img size add
  function makeimgsize ( $width, $height ) 
  {
    global $board_config;
   
    $size = '';
   
    // check for smallness
    if ( $width < $board_config['postimg_width'] && $height < $board_config['postimg_height'] )
    {
     return 'SMALL';
    }
    elseif ( $width > $height ) 
    {
     if ( $board_config['postimg_width'] < $width )
     {
       $size = 'width="' . $board_config['postimg_width'] . '"';
     }
    }else
    {
     if ( $board_config['postimg_height'] < $height )
     {
       $size = 'height="' . $board_config['postimg_height'] . '"';
     }
    }
   
    return $size;
  }
   
  function image_parse ( $post, $uid ) 
  {
    global $board_config, $lang, $bbcode_tpl;
   
    preg_match_all( "/\[img(.*?):$uid\](.*?)\[\/img:$uid\]/i", $post, $matches);
    foreach ( $matches[0] as $i => $img ) 
    { 
     $stuff = $matches[1][$i];
     $stuff = explode( ':', $stuff );
     if ( count( $stuff ) != 4 )
     { // old image or something
       $post = preg_replace( "#\[img:$uid\]([^?].*?)\[/img:$uid\]#i", $bbcode_tpl['img'], $post );
     }
     switch($stuff[0]) 
     {
       case '=right': 
        $align = $lang['RIGHT']; 
        break;
       case '=center':
        $align = 'center';
        break;
       case '=left':
         default: 
        $align = $lang['LEFT']; 
       break; 
     }
     $width = $stuff[1];
     $height = $stuff[2];
     $size = makeimgsize( $width, $height );
   
     if ( $size != 'SMALL' )
     {
       $replace = $bbcode_tpl['thmbimg'];
       $seek = array( '{IMAGE}', '{WIDTH}', '{HEIGHT}', '{SIZE}', '{NOTICE}', '{ALIGN}' );
       $with = ( !empty( $size ) ) ? array( $matches[2][$i] , $width, $height, $size, $lang['postimg_clickme'], $align ) : array( $matches[2][$i] , $width, $height, $size, '', $align );
       $replace = str_replace( $seek, $with, $replace );
     }
     else
     {
       $replace = str_replace( '\1', $matches[2][$i], $bbcode_tpl['img'] );
     }
     $post = str_replace( $img, $replace, $post );
    }
   
    return $post;
  }
  // mod img size end
   
  # 
  #-----[ BUL ]------------------------------------------ 
  # 
   
    // [img]image_url_here[/img] code..
    // This one gets first-passed..
    $patterns[] = "#\[img:$uid\]([^?](?:[^\[]+|\[(?!url))*?)\[/img:$uid\]#i";
   
  # 
  #-----[ ÖNCESINE EKLE ]------------------------------------------ 
  # 
   
    // mod img size replace with call to image parsing function
    $text = image_parse ( $text, $uid );
   
  # 
  #-----[ BUL ]------------------------------------------ 
  # 
   
    $text = preg_replace("#\[img\]
   
  # 
  #-----[ ÖNCESINE EKLE ]------------------------------------------ 
  # 
   
    // mod max img size changed the first pass thingo
    preg_match_all( "#\[(img.*?)\]((http|ftp|https|ftps)://)([^ \?&=\#\"\n\r\t<]*?(\.(jpg|jpeg|gif|png)))\[/img\]#sie", $text, $matches );
    // now we go through these matches and do what's needed
    foreach ( $matches[0] as $i => $m )
    {
     // easier use
     $tag = $matches[1][$i];
     $url1 = $matches[2][$i];
     $url2 = $matches[4][$i];
   
     // if we already tagged this one then we leave it be ;)
     preg_match( '#img.*?:(\d+):(\d+)#i', $tag, $match );
     if ( empty( $match ) )
     {
       // get the size so we can store it
       if ( !$size = @getimagesize( $url1 . $url2 ) )
       { // image will not get resized
        $width = '';
        $height = '';
       }
       else
       {
        $width = $size[0];
        $height = $size[1];
       }
     }
     else
     { // we already have the size
       $width = $match[1];
       $height = $match[2];
     }
     $tag = explode( ':', $tag ); // remove any possible left over : stuff
     $tag = $tag[0];
     // lastly we replace it within the text
     $text = str_replace( $m, '[' . $tag . ':' . $width . ':' . $height . ':' . $uid . ']' . $url1 . $url2 . '[/img:' . $uid . ']', $text );
    }
   
  # 
  #-----[ SATIRIN IÇERISINDE BUL ]------------------------------------------ 
  # 
   
    $text
   
  # 
  #-----[ SATIRIN IÇERISINDE ÖNCESINE EKLE ]------------------------------------------ 
  # 
   
  //
   
  # 
  #-----[ SONRASINA EKLE ]------------------------------------------ 
  # 
   
    // end mod img size changes
   
  # 
  #-----[ AÇ ]------------------------------------------ 
  # 
   
  admin/admin_board.php
   
  # 
  #-----[ BUL ]------------------------------------------ 
  # 
   
  $namechange_no = ( !$new['allow_namechange'] ) ? "checked=\"checked\"" : "";
   
  # 
  #-----[ SONRASINA EKLE ]------------------------------------------ 
  # 
   
  // mod img size add
  $postimg_width = $new['postimg_width'];
  $postimg_height = $new['postimg_height'];
  // mod img size end
   
  # 
  #-----[ BUL ]------------------------------------------ 
  # 
   
  "L_RESET" => $lang['Reset'], 
   
  # 
  #-----[ SONRASINA EKLE ]------------------------------------------ 
  # 
   
  // mod img size add
  "L_POSTIMG_SIZE" => $lang['postimg_size'],
  "POSTIMG_WIDTH" => $postimg_width,
  "POSTIMG_HEIGHT" => $postimg_height,
  // mod img size end
   
  # 
  #-----[ AÇ ]------------------------------------------ 
  # 
   
  templates/senin_tema/bbcode.tpl
   
  # 
  #-----[ BUL ]------------------------------------------ 
  # 
   
  <!-- END email -->
   
  # 
  #-----[ SONRASINA EKLE ]------------------------------------------ 
  # 
   
  <!-- BEGIN thmbimg -->
  <div align="{ALIGN}">
  <table border="0">
   <tr>
    <td><img src="{IMAGE}" align="center" border="0" {SIZE} onclick="window.open( '{IMAGE}', 'imgpop', 'width={WIDTH},height={HEIGHT},status=no,toolbar=no,menubar=no' );return false" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td align="center" class="gensmall"><i>{NOTICE}</i></td>
   </tr>
  </table>
  </div>
  <!-- END thmbimg -->
   
  # 
  #-----[ AÇ ]------------------------------------------ 
  # 
   
  templates/senin_tema/admin/board_config_body.tpl
   
  # 
  #-----[ BUL ]------------------------------------------ 
  # 
   
    <tr>
     <td class="row1">{L_ENABLE_PRUNE}</td>
     <td class="row2"><input type="radio" name="prune_enable" value="1" {PRUNE_YES} /> {L_YES}&nbsp;&nbsp;<input type="radio" name="prune_enable" value="0" {PRUNE_NO} /> {L_NO}</td>
    </tr>
   
  # 
  #-----[ SONRASINA EKLE ]------------------------------------------ 
  # 
   
    <tr>
     <td class="row1">{L_POSTIMG_SIZE}</td>
     <td class="row2"><input type="text" size="5" maxlength="5" name="postimg_width" value="{POSTIMG_WIDTH}" /> X <input type="text" size="5" maxlength="5" name="postimg_height" value="{POSTIMG_HEIGHT}" /></td>
    </tr>
   
  # 
  #-----[ AÇ ]------------------------------------------ 
  # 
   
  language/lang_turkish/lang_main.php
   
  # 
  #-----[ BUL ]------------------------------------------ 
  # 
   
  //
  // That's all Folks!
  // -------------------------------------------------
   
  ?>
   
  # 
  #-----[ ÖNCESINE EKLE ]------------------------------------------ 
  # 
   
  // mod img size add
  $lang['postimg_clickme'] = 'Resmi büyütmek için üzerine tıklayın.';
   
  # 
  #-----[ AÇ ]------------------------------------------ 
  # 
   
  language/lang_turkish/lang_admin.php
   
  # 
  #-----[ BUL ]------------------------------------------ 
  # 
   
  //
  // That's all Folks!
  // -------------------------------------------------
   
  ?>
   
  # 
  #-----[ ÖNCESINE EKLE ]------------------------------------------ 
  # 
   
  // mod img size add
  $lang['postimg_size'] = 'Mesajlardaki resimlerin maksimum boyutu';
   
  #
  #-----[ TÜM DOSYALARI KAPAT/KAYDET ]------------------------------------------
  #
  # SoN
  Not: Değişiklikleri yapmadan önce dosyaların kopyasını alın... 2. Alev
  Özel Üye

  Phpbb2 Post Image Size / Resim Boyutunu Ayarlama Türkçe Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi