Nakşibendi Tarikatı Halidiyye kolu Silsile-i Şerifi

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sahabeler ve Alimler Bölümünden Nakşibendi Tarikatı Halidiyye kolu Silsile-i Şerifi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  edefon
  Yeni Üye
  Reklam

  Nakşibendi Tarikatı Halidiyye kolu Silsile-i Şerifi

  Reklam  Nakşibendi Tarikatı Halidiyye kolu Silsile-i Şerifi

  Forum Alev
  01- Hazret-i Muhammed Mustafâ SAS
  02- Hazret-i Ebû Bekir-i Sıddîk RA
  03- Hazret-i Selmân-ı Fârisî RA
  04- Hazret-i Kâsım İbn-i Muhammed Rh.A Hazretleri
  05- Câfer-i Sâdık Rh.A Hazretleri
  06- Bâyezîd-i Bistâmî Rh.A Hazretleri
  07- Ebu’l-Hasan-ı Harkânî Rh.A Hazretleri
  08- Ebû Aliyyini'l Fârmedî Rh.A Hazretleri
  09- Yûsuf Hemedânî Rh.A Hazretleri
  10- Abdülhâlık-ı Gucdüvânî Rh.A Hazretleri
  11- Ârif-i Revgirî Rh.A Hazretleri
  12- Mahmûd İncir-i Fağnevî Rh.A Hazretleri
  13- Ali-i Râmitenî Rh.A Hazretleri
  14- Muhammed Baba es-Semmâsî Rh.A Hazretleri
  15- Emir Külâl Rh.A Hazretleri
  16- Şâh-ı Nakşibend Muhammed Behâeddîn-i Buhârî Rh.A Hazretleri
  17- Alâeddîn Attâr Rh.A Hazretleri
  18- Yâkûb-u Çerhî Rh.A Hazretleri
  19- Ubeydullah-ı Ahrâr Rh.A Hazretleri
  20- Muhammed Zâhid Parsâ Rh.A Hazretleri
  21- Muhammed Derviş Rh.A Hazretleri
  22- Hâcegî Muhammed Emkenekî Rh.A Hazretleri
  23- Muhammed Bâki Billah Rh.A Hazretleri
  24- İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fâruk Serhendî Rh.A Hazretleri
  25- Muhammed Ma’sûm Serhendî Rh.A Hazretleri
  26- Muhammed Seyfüddîn-i Serhendî Rh.A Hazretleri
  27- Nur Muhammed Bedvânî Rh.A Hazretleri
  28- Şemseddin Cân-ı Cânân Mazhâr Rh.A Hazretleri
  29- Abdullah ed-Dehlevî Rh.A Hazretleri
  30- Mevlânâ Hàlid-i Bağdâdî Rh.A Hazretleri
  31- Ahmed İbn-i Süleyman el-Ervâdî Rh.A Hazretleri
  32- Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî Rh.A Hazretleri
  33- Kastamonu'lu Hasan Hilmi Rh.A Hazretleri
  34- Safranbolulu İsmâil Necâti Rh.A Hazretleri
  35- Ömer Ziyâüddîn-i Dağıstânî Rh.A Hazretleri
  36- Tekirdağlı Mustafa Feyzi Rh.A Hazretleri
  37- Hacı Hasib Efendi Rh.A Hazretleri
  38- Abdülaziz Bekkine Rh.A Hazretleri
  39- Mehmed Zâhid Kotku Rh.A Hazretleri
  40- Mahmûd Es'ad Coşan Rh.A Hazretleri
  41- Halid Yaşar Mutlu Efendi Hazreleri


 2. 2
  ADVİE
  Bayan Üye

  Cevap: Nakşibendi Tarikatı Halidiyye kolu Silsile-i Şerifi

  Reklam  nakşibendi tarikatı islam tarihinde çok yaygın bir tarikattır kökü eskilere dayanır nakşibendi farsça bir kelimedir anlamı nakış yapan demektir kalbi işlediği için bu adı almıştır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi