Ömer Nurşiivan'dan da Adildir

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sahabeler ve Alimler Bölümünden Ömer Nurşiivan'dan da Adildir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Nazım-Hikmet
  Üye
  Reklam

  Ömer Nurşiivan'dan da Adildir

  Reklam  Ömer Nurşiivan'dan da Adildir

  Forum Alev
  Ömer Nurşiivan'dan da Adildir

  Hz.Ömer’le Hz.Muaviye Müslüman olmadan evvel satmak için Pers imparatorluğuna (İran’a) Arap kısrağı götürmüşlerdi.
  Pers hükümdarlarından Nuşirevan’ın kayınbiraderi saraydan çıkmış,panayırı geziyordu.Ömer’le Muaviye’nin sahibi oldukları kısrakların yanına geldi.İçlerinden en güzelini seçerek yüz dinara satın aldı.Kısrağın bedelini vermedi.Dönüşte vereceğini söyleyerek oradan ayrıldı.

  Ömer’le Muaviye diğer kısrakları da satıp işlerini bitirdikten sonra Nurşivan’ın kayınbiraderine müracaat ederek aldığı kısrağın bedeli olan yüz dinarı istediler.Nurşivan’ın kayınbiraderi bunlara kızarak.-Olur mu,Memleketimize gelip çok para kazandınız.Hayvanlarınızda çok yüksek fiyata satıp sayemizde pek çok kar sağladınız.Şimdi nasıl olur da gelip bir hükümdarın kayınbiraderinden bir kısrağın parasını istiyorsunuz ?
  Ve onlara hakaret etti.Üstelik kovdu.

  Ömer’le Muaviye yabancı olduklarından ve Acem dilini de bilmediklerinden kaldıkları hana geri döndüler.Durumu,Arapça iyi bilen hancıya anlattılar.Hancı onlara Nurşivan’a müracaat etmelerini söyledi.Onlar da Nurşivan'ın huzuruna çıkıp dileklerini anlattılar.Fakat Nurşivan Arapça bilmiyordu.Tercümanı çağırdı.Onların ne istediklerini sordu.Tercüman,Nurşivan'ın kayınbiraderini himaye cihetine giderek:

  -Efendim,dedi bunlar Arap dilencilerdir.Yolda kalmışlar.Paraları olmadığından sizden yardım talep ediyorlar.

  Nurşivan münasip yardımın yapılmasını emretti.Ömer’le Muaviye huzurdan ayrıldılar.Tercüman bunlara birer dinar verdi.Ömer bu işte bir hile olduğunu anladı.Hana dönüşlerinde durumu hancıya anlattı.Hancı çok üzüldü.Ömer’le Muaviye’yi yanına alarak beraber saraya gittiler.Hancı,Nurşivan’dan huzura kabul edilmelerini rica etti.Nurşivan:Gelsinler.dedi.

  Hancı huzura varınca olup bitenleri Nurşivan’a anlattı.Nurşivan hancıyı dinledi.Ömer’le Muaviye’ye kısrağın bedelini ödedi.Sonra ikisine de saraya misafir etti.Onlara son derece ikramlarda bulundu.

  Ertesi gün Ömer’le Muaviye yola çıkacaklardı.Nurşivan’ı tekrar görmeye gittiler.Teşekkürlerini arz edip müsaade istediler.Nurşivan:

  -Fakat,dedi,biz İranlılar iki yabancının şehrin bir kapısından çıkmasını uğursuz sayarız.Bunun için şehirden çıkarken biriniz şehrin bir kapısından,öbürünüz de başka bir kapıdan çıkınız,yolda birleşirsiniz.
  Bunun üzerine Ömer şehrin bir kapısından,Muaviye de başka bir kapısından çıktı.Fakat ikisinin de gördükleri manzara müthişti. 2. 2
  Nazım-Hikmet
  Üye

  --->: Ömer Nurşiivan'dan da Adildir

  Reklam  Ömer Nurşiivan'dan da Adildir-2

  Ömer Nurşivan’ın kayınbiraderinin,Muaviye de yalancı tercümanın ipte sallandıklarını gördü.Şehrin dışında birleştikleri zaman ikiside birbirine Nurşivan’ın adaletine hayret ve hayranlıklarını belirttiler.

  Aradan hayli zaman geçti.Mekke'de Muhammed (a.s.) İslam'ı çok çile çekerek tebliğ eder Ömer ve Muaviye İslam’ın şerefiyle müşerref olduktan sonra bile bu hadiseyi hatırlayıp Nurşivan’ı metheder oldular...
  Fakat Mekke den Medineye hicret ederler Resulullah (a.s.)mın vefatından sonra Ebubekir (r.a) hilafetinden sonra Ömer (r.a.) Mü'minlerin Emiri seçilir...
  .

  Hz.Muaviye Şam valisi oldu.Bu vazifede iken Hz.Ömer de İslam ümmetinin halifeliğine seçildi. Muaviye Şam’da bir saray yaptırıyordu.Fakat sarayın yapılacağı arazi üzerinde bir Yahudinin binası bulunuyordu.

  Hz.Muaviye Yahudiyi çağırıp binasını istimlak edeceğini söyledi.Yahidi razı oldu.Fakat bedelinde uyuşamadılar.Bunun üzerine Muaviye zor kullanarak binayı yıktırdı.Yahudi de çaresiz ne yapacağını bilmiyordu etrafındaki insanlara olanları anlatır ve o insanlarda Halifenin çok adeletli olduğunu sölerler ve şikayete gitmesi için teşfik ederler Yahudide Hz.Ömer’e şikayet için Medine’nin yolunu tuttu...
  ve Halife Ömer’i sordu.Sorduğu kimseler ona: Şimdi öğle vakti sıcağında,halife Medine’nin dışındaki hurmalıkta gölgelenir.Oraya gidersen bulursun,dediler.

  Yahudi hurmalığa gitti.Fakat orada halifeye benzer bir kimseyi görmedi.Yamalı hırkalı bir adam vardı.Yahudi yaklaşıp Emiril Mümünin Ömer (r.a.) bu tarafa teşrif ettiler mi ? Gölgelenmekde olan yamalı hırkalı adam: Halifeyi ne yapacaksın? Dedi.
  Şikayetim var.
  Nerelisin ?
  Şamlıyım
  Şikayetin nedir ?
  Şikayetimi ne yapacaksın ? dedi Yahudi.Ben senden halifeyi soruyorum.Halbuki Yahudinin konuşduğu adam Halife Ömer’di.

  Sorduğun kimse benim,dedi.Şikayetini söyle seni dinliyorum.
  Yahudi,Hz.Ömer’den bunları işitince onun halife olduğuna inanmadı.Çünkü Şam valisi Hz.Muaviye
  yeni elbiseler içerisinde;belinde kılıcı veya hanceri olduğu halde mahiyetiyle çarşı ve pazarda dolaşırken görmüştü.

  Bir işim yoktu,dedi sadece bir göreyim diye aramıştım. Halife Ömer,Yahudinin kendisini görmek için değil de bir maksatla aradığını anladı.Kaşlarını çatarak:

  Sen,dedi,şikayetini söylemezsen,yalancı olursun.Bizim dinimizde yalancılığın cezası vardır.Hakikatı söylemeyecek olursan cezalandırırım seni.
 3. 3
  Nazım-Hikmet
  Üye
  Ömer Nurşiivan'dan da Adildir-3

  Bunun üzerine Yahudi durumu olduğu gibi anlattı.Hz Ömer kuşağının arasından kalemi çıkardı.O devirde kağıt olmadığından etrafına bakındı.

  Az ileride bir deve kürek kemiğini gördü.Onu alıp üzerine,”ENE ADİLÜN MİN NURŞİVAN__Ben Nurşivan’dan daha adilim”diye yazdı.Kürek kemiği Yahudiye verdi. Bunu Muaviye’ye verirsin,dedi.

  Yahudi kemiği alıp Şam’a döndü...evinde kemiğe bakın baskıp düşündü düşündü...

  Dostlarına durumu anlatıp kemiği gösterdi.Bunu Muaviye’ye vermek büyük bir cesaret işiydi.

  Muaviye gazaba gelip belki başına birçok felaketler getirebilirdi.Bu hususta yakınlarıyla bir hayli müzakere ettikten sonra:

  Ne olursa olsun,kemiği Muaviye’ye vereceğim,dedi ve Muavye’nin huzuruna çıktı.
  Muaviye,Yahudinin arsa bedelini ne olursa olsun almaya geldiğini zannetti.Ona:
  Sert bir şekilde,ne istiyorsun ? dedi.Yahudi:

  Ya Emir,size Medine’den bir yazı getirdim,dedi,koynundan kemiği çıkarıp Muaviye’ye verdi.

  Muaviye,Hz.Ömer’in yazısını görünce tanıdı,ve sapsarı oldu,telaşlandı.Yahudiye yer gösterip otutturdu.Bir müddet renkten renge girdikten sonra Yahudiye:

  Gayet yumşak bir ses tonuyla ,
  Siz Medine’ye mi gittiniz? diye sordu.
  Evet dedi Yahudi.
  Muaviye büyük bir teessürle Yahudiye:
  Aman azizim,dedi biz anlaşırdık.Niçin beni halifeye şikayet ettiniz? Siz arsanı için ne istiyorsanız size iki mislini vereceğim.Ayrıca gidip gelme masraflarınızı da vereceğim.

  Tekrar Medine’ye gidip halifeye hakkınızı aldığınızı,alacağınızın kalmadığını ve hiçbir şikayetinizin olmadığını söylemenizi sizde istiyorum.

  Yahudi,Şam Valisi Muaviye’den bunları iştince çok şaşırdı ve hayretler içinde kaldı ve:

  -Ya Emir,dedi,bu kemikteki yazının sizi bu derece telaşa düşüreceğini hiç tahmin etmemiştim.
  Halifenizin bir kemik üzerindeki bu iki satır yazısı sizi neden bu derece sarstı.?

  Bunun sebebini bana söylerseniz arsanın bedelini almayacağım.Sizin gibi muhteşem bir emirin o yamalı hırkalı kimseden bu derece çekindiğine cidden hayret ettim.Bunun sebebini bana lütfen açıklayın.

  Muaviye,Yahudiye:

  -O gördüğün,dedi,Halife Hattab oğlu Ömer’dir.Ömer bu yazıyla cihana şöhreti yayılan İran hükümdarı Nurşivan’dan daha adil olduğunu belirterek bana bir vakayı hatırlatıyor. Ve beni adalete davet ediyor.Ayrıca bu yazı beni idamla tehdit etmektedir.

  Sonra Muaviye İran’da geçen yukarıdaki hadiseyi Yahudiye anlattı.Yahudi,İslamiyetteki ciddiyeti,adalete ve otoriteye hayran oldu.Derhal Müslüman olup arsası için de para almadı.+ Yorum Gönder
nurşivan hz.ömer
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi