AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (Kemik İliği ve Kan Lösemisi)

+ Yorum Gönder
Sağlık ve Sağlık-Genel Bölümünden AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (Kemik İliği ve Kan Lösemisi) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  gamzeeyldz
  Usta Üye
  Reklam

  AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (Kemik İliği ve Kan Lösemisi)

  Reklam  AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (Kemik İliği ve Kan Lösemisi)

  Forum Alev
  AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (Kemik İliği ve Kan Lösemisi)


  Akut miyeloid lösemilerde (AML) lösemik öncül hücrelerin kontrolsuz olarak çoğalmaları yanı sıra olgunlaşma ve farklılaşma özelliklerini kaybetmeleri söz konusudur. Habis karakterli bu hücreler genellikle blastlar ya da ona yakın düzeyde (promiyelosit, promonosit gibi) hücrelerdir. Bu hücreler kemik iliğini tamamen infiltre ederek hematopoiezin yetersizliğine yol açarlar. Diğer taraftan çoğalan lösemi
  hücreleri kanda da artma gösterirler ve seyrek de olsa ekstramedüller dokuları ve merkezi sinir sistemini
  infiltre edebilirler. Vücuttaki toplam sayısı artmış olan bu lösemi hücre kitlesi ayrıca metabolik yönden olumsuz etkilere de neden olabilir. Akut lösemili hastalarda kemik iliğindeki monoklonal lösemik hücre kitlesinin yanı sıra azalmış sayıda normal hematopoietik kök hücre kitlesi de vardır. Sitotoksik ilaç tedavisinin ana ilkesi lösemik hücre kitlesini kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisinde görülemeyecek derecede şiddetle baskılamak ve normal hematopoiezin yenilenmesini sağlamaktır. Bu tedavi hastalıksız sağkalımın ya da şifaya kavuşmanın ilk ve en önemli basamağıdır.
  Akut lösemi hastanın vücudunda bu olumsuz biyolojik etkilerinin yanı sıra, hastada ve yakın çevresinde yine olumsuz psikolojik etkilere de yol açar. Bütün bunlar göz önünde tutulacak olursa akut miyeloid lösemili hastalarda tedavi çok yönlü olarak ele alınmalıdır. Burada hastayı bilgilendirme ve tedavi için olurunu almak, tedavinin tasarımı, uygulama planı, komplikasyonların önlenmesi ya da tedavisi ve gereken konsültasyonların belirlenmesi hem iç hastalıkları ya da pediatrinin, hem de hematoloji uzmanının
  bilgi ve deneyimini gerektirir. Hastanın ve yakınlarının hastalık, tedavisi, yan etkiler, ortaya çıkabilecek komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmesi mutlaka gereklidir ve bu işlem hastanın tedaviye uyumunu da kolaylaştırır. Ayrıca imzalanmış onayının alınarak saklanmasının hem etik yönden hem de hukuksal
  yönden önemli olduğu unutulmamalıdır. AML tanısı konmuş çok ileri yaşta ve diğer bazı hastalıkları olan hastalar, ve kan almayı reddeden hastalarda standart sitotoksik ilaç tedavisi yapılması olası görülmeyebilir.
  Bu hastalarda destekleyici tedavi uygulanabilir. Sadece ileri yaş tedavi kararını olumsuz olarak etkilemez.
  Akut miyeloid löseminin tedavisine karar vermeden önce şu basamakların bilinmesi gereklidir:
  -AML tanısı mutlaka çevre kanı ve kemik iliğinin mikroskopik değerlendirilmesi ile koyulmalıdır.
  Bundan sonra immunofenotipleme, sitogenetik ya da moleküler biyolojik incelemeler için örnekler alınmalıdır. Bu ikinci incelemeler tanıya ve prognozu belirlemede yardımcı incelemelerdir. Hastalarda performans durumu ve risk değerlendirmeleri en başta yapılmalı, tedavi buna göre tasarlanmalıdır.

  Akut miyeloid lösemili hastaların tedavisi çok yönlü olup bunlar sırasıyla başlıca üç grupta
  sıralanabilir:


  -Genel önlemler ve hazırlıklar
  -Komplikasyonlar ve sorunların tedavisi
  -Kan hücresi desteği tedavisi

  AML tedavisinde karşılaşılabilecek bazı sorunlar

  · Kanama (trombositopeni, yaygın damariçi pıhtılaşması)
  · İnfeksiyon
  · Tümör erimesi sendromu
  · Lökostaz
  · Mukozitis (infeksiyon, beslenme zorluğu)
  · Hiperürisemi
  · Hiperpotasemi veya hipopotasemi
  · Karaciğer işlev bozuklukları (sitotoksik ilaçlar)
  · Böbrek yetersizliği (antimikrobiyal tedaviler)
  · Oral beslenememe
  · Ototoksisite
  · Nörotoksisite


  Komplikasyonların tedavisi. AML’li hastalarda tanı sırasında ya da tedaviler sona erip hasta düzelene kadar birçok komplikasyonlarla karşılaşılabilinir. Bu komplikasyonlar ve sorunlar bunların erkenden tanınması, önlem alınması ya da tedavileri gereklidir.
 2. 2
  AYSEVEN
  Bayan Üye

  Cevap: AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (Kemik İliği ve Kan Lösemisi)

  Reklam  KUT MİYELOİD LÖSEMİ (Kemik İliği ve Kan Lösemisi);Lösemi hastalıkları vücuttaki kan üretim sistemini yani lenfatik sistem ve kemik iliğini etkileyen kanser tiperindendir+ Yorum Gönder
akut miyeloid lösemi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi