Dünya Barış Günü konulu Özlü Sözler

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Özlü Sözler Bölümünden Dünya Barış Günü konulu Özlü Sözler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  RüzgarGülü
  Bayan Üye
  Reklam

  Dünya Barış Günü konulu Özlü Sözler

  Reklam  Dünya Barış Günü konulu Özlü Sözler

  Forum Alev
  Dünya Barış Günü ile İlgili Özlü Sözler
  “Barış nihai amacımızdır.”
  St.Augustine
  “Savaş ilanlarının gerisinde ekonomik nedenler yatar.”
  Pierre Jesephe Proudhon
  “Savaş insanı mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Savaş milletlerin varlığını yok
  eder; en güzel ülkelerin ziyan olmasına sebep olur; en iyi insanları yok eder ve
  kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her türlü karışıklığı, anarşiyi ve yozlaşmayı getirir.”
  John F.Kennedy
  “İnsanoğlu savaşa son vermelidir. Yoksa savaş insanoğluna son verecektir.”
  John F.Kennedy
  “Antagonizm, hukuka dayalı bir sosyal düzen oluşturulmasının nedenidir. Antagonizm
  ile insanların sosyal olmayan toplumsallık (unsocial sociability) durumlarını ifade
  ediyorum. Bu eğilim açıkça insanın doğasına kök salmıştır.”
  Immanuel Kant
  “Doğa tarafsızdır. İnsan doğadan güç alarak dünyayı çöle, çölü de yeşilliğe çevirdi.
  Kötülük atomun içinde değil, insanların ruhlarındadır.”
  Adlai E. Stevenson
  “Ordunun en büyük güce sahip olduğu devlet kesinlikle askeri bir devlettir.”
  John Trenchard ve Thomas Gordon
  “Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve
  kalplerindedir.”
  Albert Einstein
  “...Ve barış zamanında daimi ordu muhafaza edilmesi özgürlük için tehlikeli
  olduğundan bu uygulamaya son verilmelidir; ordu sivil gücün sıkı denetimi altında
  olmalıdır.”
  Pennsylavania Anayasası
  “Behemehal şu veya bu nedenler için milleti savaşa sürüklemek taraflısı değilim.
  Savaş zorunlu ve hayat için olmalıdır. Gerçek kanım şu ki, milleti savaşa ***ürünce
  vicdanımda acı duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı, öldüreceğiz diye savaşa
  girebiliriz. Lakin, milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir.”
  Mustafa Kemal Atatürk
  “Ordunun geçtiği yeri dikenler bürür; savaşları acı yıllar izler.
  Bu yüzden iyi general, etkili olur, sonra durur. Zaferin nimetlerinden yararlanmaz,
  gücü ele geçirmeye kalkmaz; etkilidir, gururlu değil, etkilidir, kibirli değil. Tam
  zamanında etkili olur ama zora başvurmaz.”
  Lao Tzu
  “İyi silahlar kötü niyetin araçlarıdır: Yol’u olan onlarla ilgilenmez.”
  Lao Tzu
  “Fransız Devrimi sırasında ordu toplum için bir eğitim yuvası olarak ilan edildi ve bu
  çok geçmeden İngiltere ve Birleşik Krallık dışındaki her yerde kullanılır bir slogan
  hale geldi. Ama bu iddia nasıl bir değer taşımış olursa olsun, artık geçerli değildir.
  Askerlik hizmeti, acemi er diye, bir beceri edinememiş, disiplinsiz, temizlik
  anlayışından ve çalışma alışkanlıklarından habersiz, okuması yaşaması olmayan
  köylü delikanlılar geldiği dönemlerde yararlı alışkanlıklar aşılamış olabilir. Bugünkü
  nüfus böyle değildir. Gelişmekte olan dünya bile.... Tersine ordu, sivil toplum için
  yanlış bir eğitim yuvası olduğunu göstermiştir.”
  Peter Drucker
  “En önemli, en temel ihtiyaç, savunmanın ve silahların işlevini bir bütün olarak
  yeniden değerlendirmektir.”
  Peter Drucker
  “Ordu, devlet başkanının emrine her zaman amade olmalıdır.”
  Nizamülmülk
  “Gerekli olan savunmanın, silahlanmanın ve ordunun modern dünya içindeki rol ve
  işlevini bütünüyle yeniden düşünmek ve ordunun toplum içindeki yerini yeniden
  belirlemektir.”
  Peter Drucker
  “En gerekli olan, silah yarışından kurtulmanın- bu yarışı sadece sınırlamanın değil -
  dünya üzerindeki tek tek bütün devletlere eşit çıkar sağlayacağının kabul
  edilmesidir.”
  Peter Drucker
  “Vatandaşlar arasından seçilen, silah eğitimi görmüş kişilerden kurulu, düzenli bir
  milis gücü, özgür bir ülkenin en uygun, en doğal ve en emin güvenlik aracıdır; barış
  zamanında sürekli ordular bulundurmak, ülkenin iç özgürlüğü için tehlikeli sayılmalı
  ve bundan kaçınılmalıdır.”
  Virginia İnsan Hakları Bildirgesi Madde 13
  “Bir çok ülkede hemen hemen tüm kamu gelirleri verimli olmayan alanlara harcanır.
  Büyük orduları olan ülkeler, barış zamanında sadece bu harcamaları finanse etmeye
  çalışırlar.”
  Adam Smith
  “Silahlar ve askeri kuvvetler yüzyıllar boyu sivil ekonomi ve toplum için yükten başka
  bir şey olmamış, ekonomik kaynakları tüketmişlerdir.”
  Peter Drucker
  “İlk ekonomik öncelik savunma için yapılan harcamalarda ve ekonomik açıdan
  verimsiz olan savunma harcamalarına kaydırılmış üstün nitelikli insan kaynağında
  kısıntıya gitmek ve bu alanlarda denetim sağlamak olmalıdır.”
  Peter Drucker
  “Düşüncelerim dolayısıyla cezaevine konulmam doğru bir hareket değildir.
  Hepsinden öteye, cezaevi zorunlu askerlikle aynı şeydir. İkisi de köleliktir.”
  Paul Jacop
  “Zorunlu askerlik sisteminin bireylere, ailelere ve topluma yüklediği sosyolojik
  maliyetleri o kadar yüksektir ki, eğer biz bu sistemin devam etmesinde ısrar edersek,
  korumaya çalıştığımız insanların yaşamlarını mahvedeceğiz. Toplumun geleceğinin
  güven altına alınması için bu sistemin terkedilmesi gerekir. Zorunlu askerlik
  sistematik olarak bizim iyi bir nesil için ümitlerimizi yokediyor.”
  American Friends Service Committee
  “Zorunlu askerlik özgürlüğü seven ve anlayan insanlar tarafından hoşgörü ile
  karşılanmaz.”
  Lord Acton
  “Zorunlu askerlerin tek meşru kullanımı,
  milletin en önemli ve hayati çıkarlarının korunması amacı doğrultusunda olmalıdır.”
  Richard Flacks
  “İnsanları birbirlerini öldürmek için eğitmek insanın kutsallığını ihlal etmektir.”
  Quakers 1945 “Conscription by Friends” Topluluğu’nun Bildirgesi
  “Zorunlu askerlik kölelikten başka nedir?”
  Murray Rothbard
  “İnsan haklarına devlet tarafından yapılan ihlaller içerisinde zorunlu askerlik en
  kötüsüdür. Zorunlu askerlik hakların gaspı ve ortadan kalkması demektir.”
  Ayn Rand
  “Kadınlar savaş için bize gerekli olandan fazlasını üretebilirler.”
  Napolyon
  “Zorunlu askerlik iğrenç bir sistemdir.”
  Sir Wilfrid Laurier
  “Askerlerin kanına işlemiş olan yüksek disiplin düşüncesi onların adalet düşüncesini
  zayıflatmaya yetmez mi? Disiplin demek itaat demektir.”
  Emile Zola
  “Zorunlu askerlik yapmak istemiyorum. Zorunlu askerliğin özgür toplum ile uyumlu
  olmadığına ve ahlak dışı olduğuna inanıyorum. Ülkemi seviyorum ve gerektiğinde
  ülkemi savunurum.”
  Benjamin H. Sasway
  “Zorunlu askerlik sadece medeniyetin devamı için değil, aynı zamanda varlığımız için
  de ciddi bir tehlike oluşturur.”
  Albert Einstein
  “Yarbay, yüzbaşı, çavuş ve erlerin, toplara barut getiren miçolar ve tüm askerlerin
  hayranlık duyulacak bir düzen içerisinde tepeye doğru ve savaşa ilerleyerek yürüyüş
  yaptığını hayranlıkla izleyebilirsiniz. Fakat yürüyüş yapanların iradelerinin sağduyu ve
  vicdanlarının dışında bunu yaptığını göremeyebilirsiniz... Kimdir bu insanlar? İnsanlar
  öyle mi! ... Yoksa güce sahip olan vicdansız bir insanın emrinde yürüyen bir küçük
  tabur mudur?
  Henry David Thoreau
  “Gönüllü ordu özgür bir ülkeyi savunacak en uygun, ahlaki ve patik yoldur.”
  Ayn Rand
  “Bir gönüllü iki kişiye bedeldir.”
  Frederick Chamier
  “Zorunlu askerlik sisteminin yürürlükten kaldırılması konusunda konuşmalar yaparken
  bazıları “paragöz” diye kötü bir kelimeyi kullanıyorlardı. Bilebildiğim kadarıyla
  “paragöz” istediği için bir şeyi yapan kimsedir. Para karşılığında savaşan birisi
  “paragöz”dür. Paragözün karşıtı, zorunlu olarak askere alınmış kişilerdir. Zorunlu
  asker, savaşmadığı ya da asker olmak istemediği takdirde hapishaneye atılacak olan
  birisidir. Bu tanıma göre iki tür insan tipi ortaya çıkıyor: paragözler ve köleler. Ben bir
  paragöz olmayı tercih ederim.”
  David Friedman
  “Bir iki yıllık toplum hizmeti, gençler için kışlada geçirilecek iki yıldan daha değerli
  olacaktır.”
  Peter Drucker
  “Barış zamanındaki fasulye ve domuz eti, korkunun mevcut olduğu bir yerdeki kek ve
  biradan daha iyidir.”
  Aesop
  “Barış sorunları çözmek ve uzlaşmak demektir.”
  Edmund Burke
  “Ve kurt kuzu ile beraber oturacak, ve kaplan oğlakla beraber yatacak; ve buzağı ve
  genç aslan ve besili sığır bir arada olacak; ve onları küçük bir çocuk güdecek. Ve
  inekle ayı otlayacak; onların yavruları birlikte yatacak ve aslan sığır gibi saman
  yiyecek. Ve emzikteki çocuk kara yılanın deliği üzerinde oynayacak, ve sütten
  kesilmiş çocuk elini engerek kavuğu üzerine koyacak.”
  Tevrat, Isaya 11:10
  “Çöle dönüştürdükten sonra adına barış diyecekler.”
  (Ubi Solitudinem paciunt, pacem appelant. )
  Cornelius Tacitus
  “Yurtta sulh, cihanda sulh.”
  Mustafa Kemal Atatürk
  “Barış içinde yaşa.”
  Tevrat, Exodus IV
  “Politika ve savaş üzerine okumalı ve çalışmalıyım ki benim çocuklarım matematik ve
  felsefe okuma imkanına sahip olsunlar. Benim çocuklarım, kendi çocuklarına resim,
  şiir, müzik, mimarlık, heykel, porselen gibi sanatları öğretebilme imkanına sahip
  olması için matematik, felsefe, coğrafya, tarih, ticaret ve tarım ile ilgili konularda
  çalışmalıdırlar.”
  John Adams
  “Doğa kanununun birinci ve temel ilkesi barışı aramak ve sürdürmektir.”
  Thomas Hobbes
  “Barışı ara ve sürdür.”
  Tevrat, Psalms 34:14
  “Savaş ve hakimiyetin genişletilmesi monarşinin; barış ve ılımlılık ise cumhuriyetin
  ruhudur.”
  Montesquieu
  “Nihai amaç... yasa öncesi eşitlik, özgürlük, ekonomik refah ve bütün insanların
  barışçı işbirliğidir.”
  Knut Wicksell
  11
  “Barış içinde yürü.”
  (Vade in pace.)
  Latin Atasözü
  “Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa
  ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister.”
  Mustafa Kemal Atatürk
  Barış içinde, eşitliğin ve özgürlüğün sefasını sürmek istiyoruz! Yasaları taşlar ve
  mermerler üzerine değil, tüm insanların, hatta onları unutan köle ile, onları yadsıyan
  tiran da dahil olmak üzere, tüm insanların yüreğinde yazılı olan ebedi adalet, artık
  egemenliğini kursun istiyoruz.
  Robespierre
  “Bütün insanlar tek bir millettir.”
  Kuran-ı Kerim
  “Çakıl taşlarını toplayıp bir kutuya koyun ve sallayın, hiç bir sanatçının
  beceremeyeceği kadar uyumlu bir mozaik elde edersiniz.”
  Charles Fourier
  “Enternasyonalizm artık ütopya değildir. Ufukta gözükmüştür bile.”
  Peter Drucker
  “İdeal insanlar evrenseldir ama klancı değildir. Küçük kafalı insanlar evrensel değildir
  ama klancıdır.”
  Konfüçyüs
  “Evrensellik nedir? Ahlaki evrensellik, kişinin yaşam biçimini diğer yaşam formlarının
  meşru talepleri karşısında relativize etmesi, yabancılara ve ötekilere kendisine
  tanınan aynı hakları tanıması, kendi kimliğini evrenselleştirme noktasında ısrarlı
  olmaması, farklı kimlikleri dışlamaması, ve hoşgörü alanlarının bugün olduğundan
  çok daha geniş bir şekilde düzenlenmesi anlamına gelmektedir.”
  Jürgen Habermas
  “Komünist olmayan gelişmiş ülkelerde hem toplum, hem sivil düzen, çoğulcu hale
  gelmiş; bu durum her ikisinde de yeni ve önceden görülmemiş bir biçimde ve her
  ikisinde de farklı biçimlerde gerçekleşmiştir.”
  Peter Drucker
  “Bugün diyorum ki dostlarım, şu anın getirdiği güçlüklere ve engellemelere rağmen
  bir rüyam var benim.
  Bir rüyam var: Gün gelecek bu ulus, ayağa kalkıp kendi inancını gerçek anlamıyla
  yaşayacak; “Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit
  yaratılmıştır.”
  Bir rüyam var: Gün gelecek eski kölelerin evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatları,
  Georgia’nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar.
  Bir rüyam var: Gün gelecek Mississippi Eyaleti bile, adaletsizliğin ve baskıların
  sıcağıyla bunalıp çölleşmiş olan o eyalet bile, bir özgürlük ve adalet vahasına
  dönüşecek.
  Bir rüyam var: Gün gelecek dört küçük çocuğum, derilerinin rengine göre değil
  karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar.”
  Martin Luther King
  “Gel ve birlikte düşünelim.”
  Tevrat, Isaiah 1:18
  “Ademin özünü Medine toprağından yarattı. Başını, Beytülmukaddes toprağından
  yarattı. Kulağını Tur toprağından yarattı. Burnunu Dımışık (Şam) toprağından yarattı.
  Sakalını Uçmak, alnını Medine’nin Mağribinden yana toprağından yarattı. Ağzını
  Medine’nin Maşrıktan yana toprağından yarattı. Dilini, Buhara toprağından yarattı.
  Dudaklarını Berberiye toprağından yarattı. Dişlerini Harzem toprağından yarattı.
  Boynunu Çin mülkü toprağından yarattı. Kollarını Yemen Tayif toprağından yarattı.
  Sağ elini Mısır, sol elini Pers toprağından yarattı. Tırnaklarını Hıtay toprağından
  yarattı. Parmaklarını Sitan, göğsünü Irak, arkasını Hemedan, zekerini (cinsel
  organını) Hindistan, uyluklarını Türkistan, hayalarını Konstantiniye (istanbul)
  toprağından yarattı. Dizlerini Kırım, inciklerini Antalus toprağından yarattı.”
  Hacı Bektaş Veli
  “Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri
  var; gelin karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, çünkü, hoşgörü
  doğanın ilk yasasıdır.”
  Voltaire
  “Sadece yasalar ifade özgürlüğünü garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini,
  cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.”
  Albert Einstein
  “Bir diyalog iki monologdan daha iyidir.”
  Max M.Kampelman
  “Evrensel sevgi, hümanite demektir.”
  Han Yu
  “Her erdem kendi ışığı ile parlar. Hoşgörü çok güzel bir ışıltıdır.”
  John of Salisbury
  “Konuşma özgürlüğünü sadece yasalar güven altına alamaz; her insanın fikirlerini
  cezalandırmaya maruz kalmaksızın söyleyebilmesi için tüm nüfus içerisinde hoşgörü
  ruhu mevcut olmalıdır.”
  Albert Einstein
  “Hoşgörü, hoşgörüsüzlüğün zıddı değil, onun taklididir. Hoşgörü de hoşgörüsüzlük de
  despotizmdir. Birisi kendisine özgürlüğü kısıtlama hakkını tanırken, öbürü de
  özgürlüğü bahşetme hakkını tanır. Biri ateş ve odunla silahlanmış Papa, öbürü
  bağışlanma umudu satan ya da bahşeden Papa’dır.”
  Thomas Paine
  “Gel, gel yine her neysen,
  kimsen yine gel;
  Kafirsen, ateş ve put seversen yine gel;
  Girmez ki, umutsuzluk dergahımıza...”
  Mevlana Celalaeddin Rumi
  “Gürültünün patırtının ortasında sükunetle dolaş;
  sessizliğin içinde huzur bulunduğunu unutma.
  Başka türlü davranmak gerekmedikçe herkesle dost
  olmaya çalış. Sana bir kötülük yapıldığında verebileceğin
  en iyi karşılık unutmak olsun. Bağışla ve unut.”
  Xsentius
  “Yılların geçmişine öfkelenme; gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et
  geçmişe.”
  Xsentius
  “Herhalde delalet ve dinde mezhep ayrılığı konusunda bir şeyler eklemem yanlış
  olmaz. Bir Türk, bir hıristiyana göre dine karşı gelen (delalet eden) ya da mezhep
  ayrılığında bulunan birisi değildir ve olamaz da. Eğer herhangi bir insan
  hıristiyanlıktan islama geçerse, delalet etmiş ya da hizipçilik yapmış sayılmaz.
  Sadece mürtet ya da kafir olarak addedilebilir. Hiç kimse farklı dinlere mensup
  kimselerin dinlerini değiştirmemeleri halinde onları delaletle ve hizipçilikle
  suçlayamaz.”
  John Locke
  “Söz ola kese savaşı,
  Söz ola kestire başı,
  Söz ola ağulu aşı,
  Yağ ile bal ede bir söz.”
  Yunus Emre
  “Herşeyi anlamak insanı hoşgörülü yapar.”
  Madam Germaine De Stael
  “Dünyayı savaş tehlikesinden koruyacak tek bir yol vardır; dünya çapında yetkiye
  sahip olacak ve dünyada bütün silahların tekelini elinde bulunduracak bir tek
  otoritenin kurulması.”
  Bertrand Russell
  “Akıl savaşı kınadığına ve barışı mutlak bir amaç yaptığına göre; ve barış milletler
  arasında bir sözleşme olmadan uygulanamayacağına ve garanti edilemeyeceğine
  göre Barış Anlaşması (Pactum Pacis) yerine Barış Birliği (Foedus Pacificum)
  oluşturulmalıdır. Barış anlaşması sadece bir savaşı ortadan kaldırabilir. Oysa barış
  birliği tüm savaşları ortadan kaldırır.”
  Immanuel Kant
  “Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır.”
  Albert Einstein
  “Benim ülkem dünyadır; benim vatandaşlarım tüm insanlardır.”
  William Lloyd Garrison
  “Enternasyonalizm artık ütopya değildir. Ufukta gözükmüştür bile.”
  Peter Drucker
  “Daimi barışın tesis edilmesi tamamen ülkelerin anlaşmasına bağlıdır. Daimi barışın
  tesisi tüm ülkeler için yarar sağlar. Barış için uluslararası bir federasyon
  oluşturulduğunda bu kurum uzun süre yürürlükte kalabilir ve barışı gerçekleştirebilir.”
  Jean-Jacques Rousseau
  “Uluslararası devlet oluşturularak dikkatlice tanımlanmış güç ve yetkiler bir
  uluslararası otoriteye devredilebilir. Bunun dışında her ülke kendi iç işlerinden kendisi
  sorumlu olur. Bu tür bir sistem Federasyon olarak adlandırılır.”
  Friedrich A.von Hayek
  “Sokrates söylemiş diye değil, kendi yaradılışıma uyarak, üstelik aşırılığa bile
  kaçarak, bütün insanları hemşerim sayıyorum. Bir Polonyalı’yı tıpkı bir Fransız gibi
  kucaklıyorum, dünya ile akrabalığımı kendi ulusumla akrabalığımın üstünde
  tutuyorum. Doğduğum yerin pek o kadar düşkünü değilim. Kendi düşüncemle
  vardığım yeni bilgiler, bana yalnız esintilerle edindiğim hazır ve gelişigüzel bilgilerden
  daha değerli gelir. Kendi kazandığımız temiz dostluklar nerde, iklim ve kan
  dolayısıyle bağlı olduğumuz dostluklar nerde! Doğa bizi özgür ve bağımsız yaratmış,
  bizse tutup kendimizi birtakım çemberler içine hapsediyoruz.”
  Michel de Montaigne
  “Bir dünya devletinin ciddi savaşları önlemesi için minimum bir güce sahip olması
  gerekir. İlk ve en önemlisi, dünya devletinin dünyadaki tüm silah ve silahlı kuvvetlerin
  tekeline sahip olması gerekir.”
  Bertrand Russell
  “Demokrasiyi kontrol edecek en etkili ve en iyi yöntemlerden birisi federasyondur.
  Federal sistem egemen devletlerin belirli ve tanımlanmış haklarının dışındaki yetkileri
  sınırlar ve dağıtır.”
  Lord Acton
  “Federalizm, demokrasi için uluslararası birliğin uygulamasından başka bir şey
  değildir. Federalizm insanın keşfedebildiği tek barış yoludur.”
  Friedrich A.von Hayek
  “Eğer akıllıca kullanılırsa, federalizm, dünyanın en güç sorunlarına en iyi çözüm
  olabilir.”
  Friedrich A.von Hayek
  “Devletin ferdin üzerindeki egemenliğini fiilen sınırlayabilen uluslararası otorite
  barışın en iyi teminatlarından biri olacaktır. Uluslararası hukuk, hem devletin fert
  üzerindeki, hem de süper devletlerin ulusal topluluklar üzerindeki despotizmini
  önleyen bir güvence haline dönüştürülmelidir. Hedefimiz, tüm güçleri kendinde
  toplamış bir süper devlet veya zayıf bağlarla oluşturulmuş bir özgür milletler cemiyeti
  değil, özgür insanların oluşturduğu bir topluluk olmalıdır. Gelecekteki düzen, şimdiye
  kadar samimi olduğumuzu ve müşterek menfaatlerimiz için öteki milletlere
  konulmasını istediğimiz kısıtlamaların kendi teşebbüs özgürlüğümüze de
  konulmasına hazır olduğumuzu kanıtlayabilmek konusunda önemli bir sınav
  olacaktır.”
  Friedrich A.von Hayek
  “Etkin bir şekilde devletlerin yetkilerini sınırlayacak bir uluslararası otorite barışın en
  iyi koruyucusu olabilir. Uluslararası Kanun Hakimiyeti bireyin üzerinde devletin
  zorbalığına karşı ve milletler üzerinde süper devletlerin zorbalığına karşı bir güvenlik
  teşkil edecektir. Ne bir iyiliksever süper devlet ne de ‘özgür devletler’ in başı boşluğu
  bizim için amaç olmalıdır. Bizim temel amacımız milletlerin topluluğu olarak
  adlandırabileceğimiz bir uluslararası otoritenin kurulması olmalıdır.”
  Friedrich A.von Hayek
  “Akıllı bir şekilde kullanıldığında federal organizasyon prensibi dünyanın en çetin
  sorunları için bile en iyi çözümlerden biri olabilir. Ancak, uygulaması son derece güç
  olan bu prensibin kapasite sınırlarının ötesinde zorlandığında, bizi başarısızlığa
  ***ürebileceğini de unutmamak gerekir.”
  Friedrich A.von Hayek
 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Dünya Barış Günü konulu Özlü Sözler

  Reklam  “Silahlar, kötü niyet araçlarıdır, Yolda olan onları ancak zorunlu olunca ve keyif
  almadan kullanır. Zafer kazanmak, övünülecek bir şey değildir; zaferiyle övünen,
  öldürdüğü için övünür; öldürdüğü için övünen, amacına erişemez.”
  Lao Tzu
 3. 3
  Ziyaretçi
  güzel özlü sözler paylaştınız+ Yorum Gönder
dünya barış günü ile ilgili sözler,  barış sözleri,  dünya barış günü sözleri,  dünya barışı sözleri,  barış günü sözleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi