Endüktif & Kapasitif & Optik & İplik & Manyetik Sensörler [Geniş Döküman]

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Otomasyon - PLC Sistemleri Bölümünden Endüktif & Kapasitif & Optik & İplik & Manyetik Sensörler [Geniş Döküman] ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Mattet
  Usta Üye
  Reklam

  Endüktif & Kapasitif & Optik & İplik & Manyetik Sensörler [Geniş Döküman]

  Reklam  Endüktif & Kapasitif & Optik & İplik & Manyetik Sensörler [Geniş Döküman]

  Forum Alev
  DÜZ KAFALI SENSÖRLER


  Sensörün algılayan kısmı yanlardan algılamaya karşı ekranlama yapıldığı için sadece ön kısmından algılama yapabilmektedir. Bu sayede yanlardaki cisimlerden etkilenmemektedir. ŞEKİL2' de bir den fazla sensörün birbirinden etkilenmeden çalışabilmesi için min uzaklıklar belirlenmiştir.


  ÇIKIK KAFALI SENSÖRLER

  Sensörün algılayan kısmı, gövde dışında kaldığı (blok tiplerde ve plastik tiplerde ekranlama yapılmadığı) için algılama mesafesi fazla olup yanlardanda cisimleri algılayabilmektedir. ŞEKİL 3 'de birden fazla sensörün birbirlerini etkilemden çalışabilmesi için minimum uzaklıklar belirtilmiştir.


  Farklı cisimlere göre sensörlerin algılama mesafesi
  HİSTERİZİS Sensörün algılama yaptığı mesafe ile algılamayı bitirdiği mesafedir.Algılama mesafesinin yüzdesi olarak verilir. Endüktif sensörlerde yaklaşık olarak %10 dur. Kapasitif sensörlerde %10-%20 arasındadır. ALGILAMA FREKANSI Bir sensörün 1 saniyede algılayabilme sayısıdır. Eğer sensör maksimum frekansta çalıştırılacaksa,hisedilecek yüzeyler arasında sensör çapının 2katı kadar boşluk olmalı. ayrıca algılama mesafesi yarıya

  düşmelidir. ŞEKİL 5


  BESLEME GERİLİMİ Sensörlerin randumanlı ve uzun süreli çalışması için besleme gerilimine dikkat edilmelidir. DC sensörlerin transformatörden beslenmesi için sekonder uçları köprü diyot ile doğrultulup, minimum 470 uF'lık kondansatör takılmalıdır. Her 200mA için ayrıca 470uF'lık kondansatör ilave edilmelidir. ŞEKİL 6 Eğer Besleme geriliminiz sensörün çalışma geriliminden fazla ise DC voltajınızı bir regülatör vasıtasıyla düşürmeniz gerekmektedir. ŞEKİL 7 Bir traformatörden DC gerilim elde etmek için aşağıdaki formül kullanılır. Vdc=(Vac x 1.41)-1
  BİRDEN FAZLA SENSÖRÜN SERİ BAĞLANMASI Birden fazla sensör ile bir yükün anahtarlanması durumunda, sensör üzerinde düşen gerilim (Kalıntı Gerilimi) göz önünde bulundurulmalıdır.Sensöre uygulanılan gerilimden kalıntı gerilimlerinin toplamı çıkartılınca kalan gerilim yükü anahtarlamaya yetmiyorsa ya gerilimi arttırmak yada yükün çalışma gerilimini düşürmek gerekmektedir (düşük gerilimde çalışan yük seçilmelidir).  Seri bağlamada sensörlerin hepsinin uyarılması sonucunda yük (çıkış)devreye girer veya çıkar. Burada sensörlerin her biri üzerinde maksimum 2.5 Vdc voltaj düşümü olacağından belirli sayıda sensörü seri bağlanabileceğine dikkat edilmelidir. ŞEKİL 8-9 AC iki telli sensörlerde 9 Vac, DC iki telli sensör 6.5 Vdc gerilim düşümü olacağı dikkate alınmalıdır. ŞEKİL 10  BİRDEN FAZLA DC SENSÖRÜN PARALEL BAĞLANMASI  Birden fazla DC 3 uçlu sensörü paralel bağlandığı zaman, sensör içinde bulunan sönümlendirme direç leride bir yük oluşturabileceğinden dolayı sensör çıkışlarına ŞEKİL 11-12’ de görüldüğü gibi kesici diyot (1N4001) konulması gereklidir. AC 2 UÇLU SENSÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASISensörlerden birisi iletime geçtiği zaman üzerindeki kalıntı gerilimi kadar bir voltajla (9 Vac), diğer sensörler bu voltaj ile beslenmek zorunda kaldığından böyle bir bağlantı sistem ve sensörler için sakıncalıdır.  NEMLİ UYARILAR
  1. Makinanızda kullanmış olduğunuz sensörlerin kablolarını güç aktarım kablolarından uzak tutunuz 2. Güç kaynağını bir transformatör ile kendiniz yapıyorsanız, mutlaka köprü diyottan sonra minimum 1000 uF'lık bir elektrolitik kondansatör kullanınız. 3. Sensörleriniz hareketli bir ortamda ise, mutlaka kablolarının kırılmaması için önlem alınız. 4. Sensörleriniz sıcak bir ortamın yakınında çalışıyorsa, sensörün üzerine gelebilecek şok ısı darbelerinden koruyunuz.  ÇALIŞMA PRENSİBİ
  Metal cisimlerin algılanmasında kullanılır. Sensör, BOBİN, OSİLATÖR,TETİKLEME ve ÇIKIŞ katlarından oluşur. ŞEKİL 13 Bobin kısmında oluşturulan endüktif alan içine giren bir metal, osilasyonun genliğini etkiler.  NAMUR SENSÖR
  Patlama tehlikesi olan bölgelerde kullanılır.Çalışma voltaj ve akımı düşüktür.Namur sensörler sadece BOBİN ve OSİLATÖR kısmından ibarettir.Tetikleme ve Çıkış devresi ayrı bir amfikatör içindedir. Bu sensörler değeri 1K ile 8K arasında değişen bir direnç özelliğini gösterip çektiği akımı

  değiştirmektedir. ŞEKİL 14  ÇALIŞMA PRENSİBİ
  Kapasitif sensörler, havayı dielektrik olarak kabuleden bir RC osilatörü vasıtasıyla kapasitif alan oluşturur. Bu kapasitif alanın içine giren metal veya metal olmayan cisimler, dielektrik seviyesinin değişimine sebep olur. Bu sayede osilasyon frekansının değişimi vasıtasıyla sensör algılamasını yapmaktadır. Sensörün iç yapısında elktrot,osilatör, tetikleme ve çıkış katlarından oluşmaktadır. ŞEKİL 15. Sensörün arka kısmında bulunan potansiyometre vasıtasıyla hissetme mesafesi ayarlanabi- linmektedir. ŞEKİL 16  SENSÖR SEÇİMİ Sensör seçiminden önce, algılamak istediğiniz malzemenin sensör tarafından kaç mm'den algılayacağını tespit etmeniz gereklidir. Yandaki tabloda malzemelerin azaltıcı faktörleri verilmiştir. Ayrıca algılanılacak malzemenin şekli ve kalınlığıda göz önünde bulundurulması gereklidir. Sensörlerin algılama mesafesi, malzemenin yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Malzeme ince ise hissetme mesafesi, kalın olan malzemeye göre daha az olur. Örnek olarak bir tek dosya kağıdını sensörle hissetirmeniz zordur fakat 10 adet dosya kağıdını rahat hissetirebilirsiniz. Tür
  Sn
  Topraklanmış Metal
  1
  Su
  1
  Alkol
  0,75
  Seramik
  0,6
  Seramik
  0,5
  PVC (Plastik)
  0,45
  Tahta
  0,4
  Yağ
  0,3
  HASSASİYET AYARI Hassasiyet ayarı sensör çalışacağı konumda yapılması ve min. mak. değerlerinin orta konumunda bırakılması tavsiye edilir. Kapasitif sensörün çalışma prensibinde hava, dielektrik görevindedir ve çok hassas ayarlarda nemin ve sıcaklık değişiminin yaratabileceği değişiklikler dikkate alınmalıdır. Sensörün algılama mesafesi -25c 70c arasındaki sıcaklıklarda mesafesi %10 değişime uğrayabilir. Sensörün algılama mesafesinin kararlığı için sensör gövdesinin toprak bağlantısı yapılmalıdır. Hassasiyet ayarı saat yönünde çevrildiğinde hassasiye artar tersinde ise azalır. ÖNEMLİ UYARILAR 1. Tozlu ortamlarda veya küçük tanecikli cisimlerin alğılanmasında kullanılan sensörlerin, hissetme yüzeyinde oluşabilecek toz yapışmalarınıda göz önünde bulundurarak, hassa yet ayarının biraz daha kısılması gerekmektedir. 2. Metal gövdeli sensörlerin gövdelerinin topraklanması gerekmektedir. 3. Motor sürücüsü veya soft starter gibi yüksek frekans ve yüksek voltajla çalışan cihazların yanına monte edilen sensörün, gövdesinin ve kablolarının topraklanmış yüzeylerden geçirilmesi tavsiye edilir. 4. Makinanızda kullanmış olduğunuz sensörlerin kablolarını güç aktarım kablolarından uzak tutunuz


  UYGULAMA ÖRNEKLERİ
  Katı ve sıvılar için seviye kontrolü
  Metal olmayan depolarda seviye kontrolü
  Metal depolarda plastik pencerelerkullanılarak seviye kontrolü
  Metal olmayan paketlerin sıvı yada kada katı malzemelerin kontrolünde
  Kağıt yığınlarının yükseklik kontrolünde
  Metal Tellerin Kopma Kontrolü
  Sıvı akış kontrolünde
  Dolum kontrolünde
  Metal yada metal olamayan malzemelerin ayrımı yada sayımı
  ÇALIŞMA PRENSİBİ  Optik sensörler veya fotoseller,ışık emisyon prensibiyle çalışan elektronik malzemelerdir. Bir verici yada ışık kayağı ve bunların ışınla- rını almak için bir alıcıdan oluşurlar. Vericide bulunan ışık kaynağı belirli bir frekansta ışık yayar. Alıcı ise bu kaynaktan belirlenen frekanstaki ışığın alınmasında kullanılır. Kullanılan ışık Kızılötesidir. Sensör vericiden gönderilen ışık frekansı ile alıcıdan gelen ışık frekansının karşılaştırmasını yapar. Eğer aynı frekansta ışık alırsa çıkışını aktif hale getirir.

  CİSİMDEN YANSIMALI OPTİK SENSÖRLER  Cisimden yansımalı optik sensörler, vericiden gönderilen ışın bir cisme çarpıp geriye yansıyarak alıcı tarafından alınması vasıtasıyla çalışır. Bu tip sensörlerde cismin rengi ve parlaklığı algılama mesafesini etkilemektedir. Opak yüzeylerde algılama uzaklığı cismin renginden etkilenir. Parlak renkler maksimum algılama imkanı verir. Teknik verilerdeki hissetme mesafesi mat beyaz kağıt ile ölçülmüştür.
  FARKLI RENKLERE GÖRE SENSÖRLERİN ALGILAMA MESAFESİ
  YARIK TİP OPTİK SENSÖRLER Yarık tip optik sensörler, vericiden gönderilen ışık alıcı tarafından alınır.Eger araya ışığı kesecek bir cisim girerse sensör çıkış verir. Eğer cisim şeffaf ise bu ışığı kesemez ve sensör bu cismi hisedemeyebilir. Bu durumlarda hassasiyet ayarlı yarık tip optik sensörlerin kullanılması gereklidir. ETİKET SENSÖRÜ Etiketleme ve paketleme makinalarının etiket aralarının hissedilmesinde kullanılmaktadır. Üzerinde bulunan hassasiyet ayarı vasıtasıyla her tür etikette kullanılabilmektedir.

  UYGULAMA ÖRNEKLERİ  YIRTILMA ve KOPMA KONTROLÜ
  OTOMATİK SAYMA İŞLEMLERİ
  YARIK TİP TİTREŞİM (SALINIM) HİSSEDEN OPTİK İPLİK SENSÖRLERİ

  Bu tip sensörler ipin titreşimini veya salınımını kontrol eder. Ayar potansiyometresi ile ayarlanan süre içinde ip salınım yapmassa sensör çıkış verir. Bu tip sensörler optik olup, verici ve alıcı kısımlardan oluşmuştur. Sensörün alıcısı veya vericisi tozlanıp görev yapamassa, sensör çıkış vererek görev dışı kalır.


  KAPASİTİF TİP İPLİK SENSÖRLERİ


  Bu tip sensörler ipin kapasitif değişimini hisseder. İp sensör üzerinden aktığı zaman, ip üzerinde bulunan çok ufak kapasitif değişimleri sensör hissederek çalışmasını yapmaktadır. Çalışma esnasında ip kopup sensör üzerinde kalsa dahi sensör ipin koptuğunu hissedebil- mektedir. Tozlu ve Yağlı ortamlarda çok rahat çalışabilmektedir. Yarık tip titreşim hisseden sensörlere göre tepki (çıkış verme) süresi daha kısadır.
  İPTAL ANAHTARI Sensörün, çalışma esnasında çıkış vermesi istenmediği zaman devreye sokulan dokunmatik bir anahtardır. Katlama makinalarında veya aktarma yapıldığı zaman bazen sensörü devre dışı bırakmak gerekmektedir. Bu durumlarda iptal anahtarının kullanılması gereklidir. Sensör iptal anahtarı ile iptal edildikten sonra, tekrar devreye girmesi için 5 saniye kadar ipin sensör üzerinden akması gereklidir. Bu durmda sensör otomatikmen iptali kaldırır ve ipin kontrolüne başlar.

  İPLİK SENSÖRLERİN AVANTAJLARI

  1. Mekanik temas gerektirmeden ip kontrolü yapılması. 2. Sensör 'de mekanik anahtarlama olmadığından, çalışma süresi anahtarlama miktarı çok fazladır. 3. Tozlu, nemli, yağlı ve titreşimli ortamlarda rahatlıkla çalışabilmektedir. 4. Çok kısa sürede ipin koptuğunu hissedebilmektedir.(kapasitif sensörler'de) 5. Çok ince ipleri dahi temas etmeden hissedebilmektedir. 6. Sensörün devreye girme süresi ve iptalden çıkma süresi siparişte belirtildiği taktirde ek başka malzemeye gerek duyulmaması

  ÖNEMLİ UYARILAR

  1. Sensörlerin DC besleme gerilimine muhakkak filitre kondansatörü takılmalıdır.

  2. Sensör gövdesi muhakkak topraklanması gereklidir.(Kapasitif Sensörlerde)
 2. Alev
  Özel Üye

  Endüktif & Kapasitif & Optik & İplik & Manyetik Sensörler [Geniş Döküman] Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
kapasitif sensör kullanım alanları,  manyetik sensör bağlantı şeması
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi