ÖSS tarih oldu. YGS ve LYS Sistemi Devreye Girdi

+ Yorum Gönder
Sınavlar ve Öss Bölümünden ÖSS tarih oldu. YGS ve LYS Sistemi Devreye Girdi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ULtRaDяagoN
  Usta Üye
  Reklam

  ÖSS tarih oldu. YGS ve LYS Sistemi Devreye Girdi

  Reklam  ÖSS tarih oldu. YGS ve LYS Sistemi Devreye Girdi

  Forum Alev
  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının 2009 yılında son kez uygulanacağı son yapılan YÖK toplantısı sonrasında kamuoyuna açıklandı. 10 yıldan bu yana katsayılar, alanlar, bölümlerin öğrenci aldıkları puan türlerinde yapılan değişiklikler ile baraj puanlarının değişimi gibi birçok nedenlerden dolayı eleştiri gören ÖSS sistemi de tarih oldu
  Yeni sistem neleri getiriyor şöyle bir özetlemek gerekirse;
  Alan Dışı Kavramı Ortadan Kalkıyor
  Hangi okuldan ve hangi alandan mezun olduğun bölüm seçiminde ana kriter olmayacak. Ama bunun yanında belli alanlarda rakiplerin artacak. Gözde bölümlerin her alandan tercih edilebilecek olması puanların değişmesinde önemli rol oynayacaktır.
  Sınav tek oturumda değil 2 ayrı oturumda yapılacak.
  YGS-Yükseköğretime Geçiş Sınavı; Tek oturumda ve ortak olacak bir sınavdır.
  LYS- Lisans yerleştirme Sınavları; YGS yi aşan adaylar 5 alandan oluşan bu sınav ile yerleşmede esas olacak başarı puanını elde edecek.
  OBP ve AOBP nin üniversiteye giriş puanı üzerindeki etkisinin alan dışı kavramının ortadan kalkması ile kendiliğinden ortadan kalktığı dikkat çekmektedir. Özellikle meslek lisesi ve imam hatip lisesi mezunu olan öğrencilerin bölüm seçmede yaşadığı sıkıntı ortadan kaldırılmaktadır.
  Bireysel Başarı Etkin Güç!
  Bunun yanında okulların ÖSS başarısının yüksek olması AOBP hesaplanırken güçlü bir katkı sağlarken yeni sistemde hangi okuldan mezun olduğunuzdan öte bireysel sınav başarınız güçlü bir etki yaratmaktadır.
  2009 yılında herhangi bir değişiklik yapılmaması en azından bu yıl sınava girecek öğrencilerin bir adaletsizliğe uğramasını engellemiştir. 2010 yılı üniversite giriş sistemi hakkında daha çok ve net açıklamalara ihtiyaç duyulacak gibi gözükmektedir


  YGS
  ÖSYM Başkanının medyada yer alan açıklamalarına göre YGS nisan ayının başlarında uygulanacaktır.. Bu sınava ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan veya bir ortaöğretim kurumunu bitirmiş yükseköğretim programına geçmek isteyen her öğrenci katılmak zorundadır. Yükseköğretime Geçiş Sınavına katılan her öğrenci bu sınavda yer alan testlerin hepsinden sorumludur. Mezun olunan veya öğrenim görülen alan ne olursa olsun, öğrenci bu 4 testin tümünü cevapladığında YGS puanına katkı sağlamış olacaktır. YGS de öğrencilerin öncelikle testlere verdiği doğru ve yanlış cevaplar tespit edilecek, doğru cevap sayısından yanlış cevapların 1/4'ü çıkarılarak ne sayısı bulunacak ve her öğrenciye ÖSYM tarafından belirlenen usullere göre SÖZEL-SAYISAK-EŞİT AĞRLIK adından 3 tür puan hesaplanacaktır.
  Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) yapılmasının amaçları şunlardır:
  -Açıköğretim programlarına yerleşecek öğrencileri belirlemek.
  -Meslek Yüsekokullarına katılacak öğrencileri belirlemek.
  -Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarının yetenek sınavlarına önkayıt yaptırmak öğrencileri belirlemek
  -Meslek Yüksekokulu statüsündeki askeri okulların ve polis meslek yüksekokullarının sınavlarına girecek adayları belirlemek
  -Lisan programlarına 4 yıl ve daha uzun süreli örgün yüksek öğretim programlarına yerleştirilebilmek için yapılacak LYS(Lisan Yerleştirme Sınavı) ye girebilmek için aranan asgari başarı puanını aşanları belirlemek.
  YGS sonucunda ÖSYM ce belirlenen baraj puanını aşanlar, II. aşama olan LYS ye katılma hakkı elde derler. LYS te katılım hakkı elde etmek için YGS de alınmaı gereken baraj puanının ne kadar olacağı henüz belirlenmemiştir. Bunun en geç 2010 sınav başvuru kılavuzunda açıklanacağını söyleyebiliriz
  Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan veya bir ortaöğretim kurumunu bitirmiş olup yükseköğretim programına geçmek isteyen tüm öğrencilerin katılmak zorunda olduğu ve yükseköğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır.
  Yükseköğretime Geçiş Sınavında ortaöğretimde okutulan ortak derslerin Yükseköğretim açısından temel ve belirleyici olanlarından sorular sorulur.
  YGS, ÖSS nin birinci bölümünde olduğu gibi ortak derslerin testlerinden oluşacaktır. Kısaca 9.sınıf derslerinin ağırlıklı olduğu, mantık ve muhakeme gücüne dayalı sorunlardan oluşan, bilgi ağırlıklı soruların nispeten az olduğu bir sınavdır.
  YGS nin bir diğer özelliği de tek oturumda yapılacak olmasıdır. Adaylar tek oturumlu bu sınavda Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen bilimleri testlerini cevaplandıracaklardır.
  Bu testlerdeki soru sayılarının ne kadar olacağı ve hangi derslerden oluşacağı YÖK tarafından belirlenip ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Ancak testi oluşturan derslerin şu anki ÖSS nin birinci bölümündeki derslere paralel olacağını, sadece soru sayılarında bir değişim olabileceğini söyleyebiliriz.
  2009'a kadar mevcut ÖSS nin birinci bölümünden her testten 30 soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltilmekteydi. ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan ın medyada yer alan açıklamalarına göre YGS deki testlerdeki soru sayısı 40-45'e de çıkabilir. Buna göre YGS deki toplam soru sayısının en az 120 en çok 180 olması beklenmektedir.
  YGS nin Testleri;
  1. Türkçe (Dil ve Anlatım) Testi
  2. Temel Matematik Testi
  3. Sosyal Bilimler Testi
  4. Fen Bilimleri Testi
  olmak üzere 4 testen oluşacaktır.


  LYS
  LYS, lisansa yerleştirme sınavları, adayların ders bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açık öğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleşmede esas alınacak başarı puanlarını belirleyen sınavdır.
  Bu sınav da 2009 ve öncesindeki ÖSS nin ikinci bölümündeki testlere benzeyecektir. LYS nin ÖSS den en önemli farkı , her sınavın ayrı bir oturumda yapılacak olmasıdır.ÖSYM Başkanının medyada yer alan açıklamalarına göre öğrenciler isterlerse tüm LYS lere katılabilirler.Adaylar eğer yabancı dil sınavına da gireceklerse azami 5 sınav oturumuna katılacaklardır.Bir diğer farklılık ise, bu testlerin soru sayılarının artacağı yönündedir.
  LYS lere Yükseköğretime Geçiş Sınavı ndan(YGS de) ÖSYM ce belirlenen yani barajı aşan ve lisans programlarına yerleşmek isteyen her öğrenci katılabilir.
  LYS bir arada bulunan testlerden değil, birbirinden ayrı ve farklı zamanlarda uygulanacak olan 5 sınavdan oluşmaktadır.2009 ve öncesinde uygulanan ÖSS nin ikinci bölümünde 4 test vardı. Bunlar; Edebiyat-Sosyal Bilimler, Sosyal bilimler-2, Matematik-2 ve Fen Bilimleri-2. Yeni sistemde uygulanması düşünülen LYS de bu testlerin her biri ayrı sınav olarak korunmuş oldu.
  ÖSYM Başkanı Yarımağa nın 18 Şubat 2009 da medyada yer alan açıklamalarına göre bu sınavlarda her bir dersin süresi ayrı olacaktır. Bunun için her bir ders için ayrı kitapçık basılacaktır. Örneğin Fen Bilimleri Sınavı nda önce Fizik kitapçığı dağıtılacak, süresi bittiğinde toplanacak Kimya kitapçıkları dağıtılacak, kimya süresi dolduğunda kitapçıklar toplanacak Biyoloji kitapçıkları dağıtılacaktır.

  LYS-1 Liselerin Fen Bilimleri ve Türkçe - Matematik alanlarında 10. , 11. ve 12. sınıflarda alan dersi olarak okutulan Matematik müfredatı ile 10. , 11. ve 12. sınıflarda okutulan Geometri müfredatı ile 12. sınıfta okutulan Analitik Geometri dersi müfredatını kapsayan sorulardan oluşan bir sınavdır.
  Yürürlükteki ÖSS nin Matematik-2 testinde soru dağılım oranları Matematik için %60, Geometri için %30 ve Analitik Geometri için %10 şeklindeydi. LYS-1 deki soru dağılım oranlarının da buradaki orana uygun olacağını tahmin ediyoruz.
  Not: Bu sınavda ortak derslerin müfredatından da soru gelebilir.
  LYS-2 Bu sınavın mevcut sistemdeki Fen Bilimleri-2 Testi ne karşılık gelmektedir.
  Liselerin Fen Bilimleri alanında 10. , 11. ve 12 sınıflarda okutulan Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin müfredatlarına ait sorulardan oluşan bir sınavdır.
  Yürürlükteki ÖSS nin Fen Bilimleri-2 testinde soru dağılım oranları her bir ders için %33.3 şeklindeydi. Kısaca adaylara yöneltilen Fen bilimleri-2 sorularının 10 tanesi Fizik, 10 tanesi Kimya ve 10 tanesi de Biyolojiden oluşuyordu. LYS-2 deki soru dağılım oranlarının buradaki oranlara uygun olacağı söylenebilir.
  Not: Bu sınavda ortak derslerin müfredatından da soru gelebilir.
  LYS-3 Bu sınav mevcut sistemdeki Edebiyat-Sosyal Testi ne karşılık gelmektedir.
  Bu sınav meslekteki olmayan liselerin Sosyal Bilimler ve Türkçe-Matematik alanlarında 9, 10, 11 ve 12. sınıflardan alan dersi olarak okutulan Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı nın yanı sıra Türkçe-Matematik bölümlerinde okutulan Coğrafya-1 Dersi konularına ait sorulardan oluşan bir sınavdır.

  Yürürlükteki ÖSS nin Edebiyat-Sosyal Bilimler testinde soru dağılım oranları Edebiyat için %66.6 Coğrafya için %33.3 şeklindeydi. LYS-3 deki soru dağılım oranlarının da buradaki orana uygun olması bekleniyor.
  Not: Bu sınavda ortak derslerin müfredatından da soru gelebilir.
 2. 2
  BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: ÖSS tarih oldu. YGS ve LYS Sistemi Devreye Girdi

  Reklam  Sınavlar iki aşamalı olarak yapılmaya başladı. Bu sınavlar farklı tarihlerde yapılmaktadır. Bir kaç ay arayla girilmekte ve konuları da farklı olmaktadır.+ Yorum Gönder
öss ne zaman ygs oldu,  öss ne oldu,  öss yeni adı,  öss ismi ne oldu,  öss nin yeni adı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi