Kanuni sultan süleymanın dans fermanı

+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Padişahı Biyografileri Bölümünden Kanuni sultan süleymanın dans fermanı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Kanuni sultan süleymanın dans fermanı

  Reklam  Kanuni sultan süleymanın dans fermanı

  Forum Alev
  kanuni sultan süleymanın dans fermanı
  kanuni sultan süleymanın Dansı yasaklatan fermanı


  Bugün memleketin her yerinde, hatta İslam, dünyasının ve dünyanın her yerinde bir medeniyet alameti olarak kabul edilen ve genç ihtiyar herkes tarafından icra edilen dans denen melanet ilk defa Kanuni zamanında Fransa'da yapılmaya başlanmıştı. O zaman Osmanlı İmparatorluğunun sınırları Avrupanın ortalarında idi ve Fransa'ya dayanıyordu. Bu dans denen melanetin ilk yapılmaya başlandığını duyan Kanuni, zamanın Fransa Kralına bir mektup yazdı. Kanuni'nin Fransa Kralına yazdığı tarihi mektup aynen şöyledir:

  - Benki kırk sekiz krallığın hakanı Kanuni Sultan Süleyman Han'ım. Sefirimden aldığım rapora göre, memleketinizde dans namı altında kadın erkek birbirine sarılmak suretiyle alameleinnas icra-i luğbiyat yapılmakta olduğu mesmu-u şahanem olmuştur.

  Hemhudut olmaklığımız dolayısıyle, iş bu rezaletin memleketime de sirayeti ihtimali müvacehesinde Name-i Hümayunum yedinize vusülünden itibaren derhal son verilmediği takdirde, bizzat Orduyu Hümayunumla gelip men'e muktedirim!..

  Rivayete göre, Kanuni'nin bu mektubundan sonra Fransa'da yüz sene dans yapılmamıştır. 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: kanuni sultan süleymanın dans fermanı

  Reklam  Fransada dans edilmesi Kanuniyi rahatsız etmiş ve Osmanlı topraklarına da bulaşacağından korkmuş ve sert tepki vermiştir.Bu mektuptan sonra Fransa'da 100 yıl dans etmek yasaklanmıştır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi