Fatih Sultan Mehmet’in Hayatı, özellikleri - 29 Mayıs 1453 Istanbul’un Fethi ile ilgili Yazı

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve Osmanlı Devleti Bölümünden Fatih Sultan Mehmet’in Hayatı, özellikleri - 29 Mayıs 1453 Istanbul’un Fethi ile ilgili Yazı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  DOLUNAY
  Özel Üye
  Reklam

  Fatih Sultan Mehmet’in Hayatı, özellikleri - 29 Mayıs 1453 Istanbul’un Fethi ile ilgili Yazı

  Reklam  Fatih Sultan Mehmet’in Hayatı, özellikleri - 29 Mayıs 1453 Istanbul’un Fethi ile ilgili Yazı

  Forum Alev
  Fatih Sultan Mehmet’in Hayatı, özellikleri - 29 Mayıs 1453 Istanbul’un Fethi Ile Ilgili Yazı
  Babası . Ikinci Sultan Murat

  Annesi . Huma Hatun

  Doğumu : 29 Mart 1432

  Vefatı . 3 Mays 1481

  Saltanatı : 1451 - 1481 (30) sene

  Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, uzun boylu, dolgun yanaklı, kırmızı - beyaz tenli, kırık burunlu, kolları adaleli ve kuvvetli bir padişahtı.

  Devrinin en büyük ulemasından birisi idi.

  Yedi tane yabancı lisan bilirdi.

  Âlim, şâir ve sanatkârları toplar ve onlarla sohbetten çok hoşlanırdı.

  Gayet soğukkanlı ve cesurdu.

  Eşsiz bir kumandan ve idareci idi.

  Yapacağı işler hususunda, en yakınlarına bile hiçbir şey sızdırmazdı.

  Fatih Sultan Mehmet’in ömrü seferlerle geçti.

  Yıkılmaz diye bilinen Bizans'ı yıktı.

  İstanbul'u fethetti.

  Ayasofya kilisesini câmiye çevirdi.

  Kryamete kadar câmi olarak kalmasını istediği bu muhteşem mâbed için mükemmel bir vakfiye yazdırttı.

  (Bu,vekâlet Arşivi Tapu Defterleri No:20, 27, 167, 251 )

  1127 sene kilise, 481 sene de câmi olarak kullanılan Ayasofya, 1934'de müze haline getirildi.

  Fatih, Enez'i, Galata ve Kefe'yi Osmanlı topraklarına dahil etti.

  Limni, İmroz, Şemendirek, Taşoz, Bozcaada ve Boğdan'ı ald.Belgrad'ı muhasara ettiği zaman çarpışmaya bizzat katıldı. Alnından ve dizinden ciddi şekilde yaralandı.

  1458'de Mora'yı kısmen, bir sene sonra da Sırbistan'ı tamamen aldı.

  1461'de Amasra'yı ve İsfendiyar Oğulları Beyliğini Osmanlı topraklarına dahil etti. Trabzon Rum İmparatorluğunu ortadan kaldırdı.

  1462'de Romariya, Yayçeve Midilli'yi aldı.

  1463 senesinde Papa'nın büyük gayretleri ile toplanan ve savaşa katılan herkesin altı aylık günahının affolunacağı ilân edilen 20 devletin katıldığı bir haçlı ittifakı ile 16 sene savaştı.

  1463'de Bosna'yı fethetti ve Hersek'i de tabiiyeti altına aldı . 1466'da Konya ve Karaman'ı aldı. Arnavutluğu tamamen Osmanlı topraklarına kattı.

  1470'de Ağrıboz'u aldı.Uzun Hasan'ı Otlukbeli savaşında kesinlikle yendi. Zafer şükranesi olarak kırkbin esiri salıvererek, hürriyetlerine kavuşturdu.

  1476'da Boğdan'ı Osmanlı topraklarına kattı. Otuz sene içinde tam yirmibeş seferi bizzat kendisi idare etti. 900.000 bin kilometrekare olan topraklarını 2.214.000 kilometrekareye ykardı.Fatih Sultan Mehmed, Venedikliler tarofından tertiplenen tam ondört suikastten kurtuldu. Son suikastten ise kurtulamadı. Venedikliler, bu büyük hükümdarı, aslen bir yahudi olan Maesto Jakopo isimli bir doktor vasıtasiyle zehirleterek öldürmeye muvaffak oldular. Tarihçi Babinger'e göre bu suikastçı doktor, Yakup Paşa ünvanı ile sarayın doktorları arasında bulunuyordu.

  1481 Mayısının üçüncü günü yine bir sefere çıkmışken, Gebze'de ordugâhında Perşembe günü vefat etti. Papa, Büyük Hakanın ölümünde tam üç gün üç gece bütün kiliselerin çanlarını çaldırtarak sevinç ayinleri yaptırdı. Fatih 49 sene bir ay beş gün yaşadı. İki imparatorluk, dört krallık ve onbir prenslik yıkan büyük hükümdarın cenaze namazı Fatih Camiinde Şeyh Muslihiddin Mustafa Vefa Efendi Hazretleri kıldırdı. Türbesi Fatih Camii yanındadır. (Allah rahmet eylesin.)

  Fatih, Müslüman Türk Milletine yapmış olduğu büyük hizmetlerle, dünyanın en büyük hükümdarlarından birisi olduğunu isbat etmiştir. İstanbul gibi, cihanın bir incisi olan, bu muhteşem beldeyi Türk Milletine kazandırmıştır. Yapmış olduğu çalışmalar ile, memleketinde büyük çapta bir imar hareketini gerçekleştirmiştir. Bugünün üniversitesi olan (Fatih Külliyesi)ni 1470 senesinde tamamlamış, İstanbul'u fethettiği zaman 8 tane kiliseyi camiye çevirmiş, etrafındaki papaz odalarını da medrese yapmıştır. Ayrıca bir çok Anadolu kasabasında da medreseler yaptırmıştır.Hz. Eyyüb EI - Ensâri'nin (r.a.) kabri Fatih zamanında keşfedildi. Delâil-i Hayrat müellifi Şeyh Süleyman Cezuli ve Allame Ali Kiasi Fatih devrinde vefat ettiler.

  Erkek çocukları : Mustafa, Ikinci Bayezid, Cem, Korkud.

  Kızı : Gevherhan Sultan. 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Fatih Sultan Mehmet’in Hayatı, özellikleri - 29 Mayıs 1453 Istanbul’un Fethi Ile Ilgili Yazı

  Reklam  30 yıl saltanatlık yapan Fatih iki kere küçük yaşta tahta geçmiş ve tekrar inmiştir.Fakat babası ona çok güvendiği için tahtı ona bırakıp Manisa'ya yerleşmiştir.Daha 21 yaşında İstanbul'u fethetmiştir.+ Yorum Gönder
29 mayıs fatih sultan mehmet,  fatih sultan mehmetin en önemli özelliği,  fatih sultan mehmetin hizmetleri,  fatih sultan mehmet fetih yaşı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi