Fâtih Sultân Mehmed’in annesi kimdir? Hıristiyan mıdır?

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve Osmanlı Devleti Bölümünden Fâtih Sultân Mehmed’in annesi kimdir? Hıristiyan mıdır? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Fâtih Sultân Mehmed’in annesi kimdir? Hıristiyan mıdır?

  Reklam  Fâtih Sultân Mehmed’in annesi kimdir? Hıristiyan mıdır?

  Forum Alev
  Fâtih Sultân Mehmed’in annesi kimdir? Hıristiyan mıdır? Fâtih’e de Hıristiyanlığı aşıladığı bazı yazarlarca söylenmektedir. Meselenin esası nedir?

  Önce şunu belirtmek gerekir ki, bir Müslümanın annesi aslen ehl-i kitabtan olabilir; yani Hıristiyan veya Yahudi asıllı olabilir; hatta dininde devam da edebilir. Anne veya babasının hali, kendisinin iyi bir Müslüman ve hatta veli bir insan olmasına mani değildir. Ebu Cehil’in oğlu İkrime gibi. Ancak Fâtih’in durumunda böyle bir şey de söz konusu değildir. Mesele tamamen çarpıtılmaktadır. Şöyle ki;
  A) Fâtih’in üvey annesi Mara ile öz annesi Hiima Hâtûn bazılarınca yanlışlıkla ve bazılarınca da kasden birbirine karıştırılmaktadır. Bunlardan birincisi, Fâtih’in üvey annesidir ve Sırp Kralı George Bronkoviç’in kızıdır. Çocuksuzdur ve ömrünün sonuna kadar Ortodoks olarak yaşamıştır. II. Murad vefat edince, başkasıyla evlenmeyi kabul etmeyip Sırbistan’a dönmüştür. Sonra 1457’de İstanbul’a kaçmış ve Fâtih de üvey annesine her türlü yardımı yapmıştır. Nitekim temliknâmeleri vardır ve bu belgelerde edeb gereği validem de demiş olabilir. Sonra da Serez’deki bir Manastır’a çekilmiş ve 1487 yılında II. Bâyezid devrinde vefat edince Kornea Manastırına gömülmüştür. Selanik’teki Manastır’ın üvey annesine tahsisini ifade eden fermanı, Fâtih’in Hıristiyan olduğuna delil göstermek (bazıları da fetihden sonra gayr-i müslimlere tanıdığı hakları sebep olarak zikretmektedir), tarihi çarpıtmaktan başka bir şey değildir.
  Fâtih’in öz annesi olan Hüma Hâtûn ise, Babinger gibi bazı yabancı araştırmacıların farklı yorumlarına rağmen, aslı nereden gelirse gelsin, Müslüman bir kadındır ve son yapılan araştırmalar, belgelerin ışığında türbesinin Muradiye Camisinin doğusunda Hâtuniye Türbesi diye adıyla anılan yerde olduğunu ortaya koymaktadır. Türbenin bulunduğu mahalle de, bugüne kadar Hüma Hâtûn Mahallesi diye bilinmektedir. Bazı tarihçiler, Hüma Hâtun’un İsfendiyaroğlu İbrahim Bey’in kızı Hatice Hâlime Hâtûn Olduğunu ifade etmişlerdir. Hatta Kantemir, "832/1428’de II. Murad İsfendiyar Bey’in kızıyla evlenir. Bu evlilikten 6 yıl sonra, Bizans Tarihi ve Hıristiyanlığın belası kesilen Büyük Mehmed dünyaya gelir" demektedir. Fâtih tarafından İshak Paşa ile evlendirilen bu hanımın Fâtih’in öz annesi değil, üvey annesi olması daha doğrudur. Zira Fâtih’in tuğrasını taşıyan ve kazaskerlerinin kaleme aldığı vakfiye, Bursa Şer’iye Sicillerindeki kayıtlar ve arşiv kaynakları, Fâtih’in annesinin Abdullah isminde birinin kızı olduğunu ifade etmektedir. Peçevî’nin ifade ettiği gibi, bu hanım, Fransız asıllı bir mühtedi de olabilir. Yani devşirmeden birinin kızı olması da muhtemeldir. Mühim olan annesinin Mara değil, Müslüman olmuş olan Hüma Hâtûn olmasıdır.
  Netice olarak, Fâtih’in annesinin Hıristiyan olduğu iddiası doğru değildir ve üvey annesine validem demesi de onun annesi olduğunu göstermez41.

  Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, nr. 8361, 6254, 8380;
  Bursa Şer’iye Sicilleri, nr. 201, vrk. 34, 64, nr. 155, vrk. 378, nr. 427, vrk. 31; ;
  Peçevi, Tarih, c. 1, 345-346;
  İnalcık, Halil, Fâtih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar I, sh. 8-11, 28;
  Danişmend, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi I-V, İstanbul 1971-1972, c. I, 202;
  Sağman, Ali Rıza, "Fâtih’in Anası", Resimli Tarih Mecmuası, sh. 2312; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, sh. 13-16;
  Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, c. II, 122-123;
  Yılmaz, Belgelerle Osmanlı Tarihi, c. I, sh. 271-272;
  Kantemir, I, sh. 136; Bazı iftiralar için bkz. Aydın, Erdoğan, Fâtih ve Fetih, Mitler ve Gerçekler, Ankara 1997, 194 vd.;
  Meram, Ali Kemal, Padişah Anaları ve 600 Yıl Bizi Yöneten Devşirmeler, İstanbul 1997, sh. 134’de böyle bir iftira yer almaktadır.
 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Fâtih Sultân Mehmed’in annesi kimdir? Hıristiyan mıdır?

  Reklam  Kivirmaya gerek yok hiristiyanmis ne farkeder hepsinin annesi birkacinin disinda hiristiyandir 3. 3
  sonicar
  Yeni Üye
  Fatal kardeş "çevir kazı yanmasın"... koskoca osmanlı imparatorluğunun padişahının annesinin kim olduğu "çeşitli rivayetler" üzerinden mi kaynak elde edilecek? Fatih'i kurtarmak için 600 yıllık arşivleri "muğlak" hale getirmek nasıl bir zihniyettir anlamak mümkün değil... ayrıca mesele Fatih'in annesinin şu ya da bu kişi olması değil. şimdi bir imparatorluk düşün ki padişahların annelerinin %90 ı hristiyan veya yahudi devşirmesi. hiç böyle bir imparatorluk olur mu? git dünyadaki imparatorlukları incele en çok önem verdikleri mesele "soy" meselesidir. bağlı bulundukları "soy" dışında kimse ile evlenmezler. "ensest" denilen olgu buradan doğmuştur. tamam hadi osmanlı ensest ilişki yapmamış olsun, yahu bari Türk ve müslüman kadınlarla evlenseydiniz be. 1-2 hatun hariç hepsi yahudi devşirmesi... yahudiliğin anneden geçtiğini ayrıca bir yahudinin asla başka bir dine geçmeyeceğini sadece geçmiş gibi görüneceğini siz bizden daha iyi bilirsiniz... osmanlının avrupada fethettiği ülkelerin hangi dine mensup olduklarını sırala bakalım neler çıkacak. sözde Allah adına, İslam adına cihad edilerek fethedilen ülkeler aradan 600 yıl geçmesine rağmen hala hristiyanlar. hem de en azılısından. madem adamları müslüman yapmayacaktın ne diye onbinlerce genci savaşlarda telef ettin? 4. 4
  Ziyaretçi
  şimdi saysın vatandas sen neyin kafasını yaşıyorsun kurtuluş savaşında verdiğimiz şehitleri ne çabuk unuttun ki bu savaçta her milletten adam vardı ama sen mustafa kemale tek cümle edemiyorsun neden o ülke kurdu cümhuriteti kurdu falan az beynini çalıştır hiçbir savaş nedensiz çıkmamıştır ve nedensiz barış imzalanmamıştır şimdi sen neyi savunuyorsun dersen ben sana derimki olaya ya objektif bak yada sus bir tarafı yüceltişrken bir tarafı batırmaya çalışma fatih sultan mehmet olmasa türkiye diye bir yer olacakmıydı acaba??????

 5. 5
  Ziyaretçi
  Bravo,,, ayni dusuncedeyim.

+ Yorum Gönder
fatih sultan mehmetin annesi kimdir,  fatih sultan mehmetin annesi,  fatih sultan mehmet annesi,  fatih sultan mehmetin annesi kim,  fatih sultan mehmet annesi kim
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi