Mimar Sinan’ın Ermeni olduğu söylenmektedir. Mimar Sinan kimdir?

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve Osmanlı Devleti Bölümünden Mimar Sinan’ın Ermeni olduğu söylenmektedir. Mimar Sinan kimdir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Mimar Sinan’ın Ermeni olduğu söylenmektedir. Mimar Sinan kimdir?

  Reklam  Mimar Sinan’ın Ermeni olduğu söylenmektedir. Mimar Sinan kimdir?

  Forum Alev
  Mimar Sinan veya Koca Sinan, muteber kaynakların anlattığına göre, 895/14891490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde dünyaya gelmiştir. İbrahim Hakkı Konyalı’ya göre, İbrahim Paşa’nın âzâdlı kölesidir. Ancak bu görüş kabul görmemiştir. Doğru olan kısa hayat hikâyesi şöyledir:
  Abdülmennân oğlu Sinan, Yavuz zamanında devşirme olarak İstanbul’a gelmiştir. Kanuni zamanında yeniçeri olan Sinan, 1521’deki Belgrad ve 1522’deki Rodos seferlerine katılmıştır. 1538 Kara Boğdan seferinde Prut Nehri üzerinde 13 günde bir köprü inşâ edince Padişah’ın takdirini kazanmış ve 1539 yılında da mimarbaşı seçilmiştir. 35 yıl bu vazifede kalan Sinan, Osmanlı Devleti’nin her bölgesinde, şaşılacak bir sür’at ile sayısız eserler meydana getirmiştir. Kaynaklar, Mimar Sinan’ın 80 küsur Cami; 80 küsur Mescid; 57 Medrese; 22 Türbe; 7 Dâr’ülKurrâ; 17 İmaret; 3 Dâr’üşŞifâ; 7 Su yolu kemeri; 8 Köprü; 35 Saray; 20 Kervansaray; 6 Mahzen ve 48 hamam inşâ ettiğini, çok az farklarla nakletmektedirler.
  Mimar Sinan’ın Kayseri’ye bağlı Ağırnas Köyü’nden olması hasebiyle de aslen Ermeni olduğu iddia edilmiştir; ancak bu iddia tamamen yanlıştır. Zira Ermeniler, Devşirme Kanunu gereği, XVI. Asra kadar Yeniçeri Ocağına alınmaktadırlar; Yavuz zamanında devşirmeden istisna edilmişlerdir. Son zamanlarda bazı Ermeni yazarların, Osmanlı döneminde yaşamış meşhur simaları Ermeni diye vasıflandırmaları ideolojiktir. Bazı Yahudi asıllı yazarlar, Mimar Sinan’ın Yusuf Sinan olduğunu iddia ederek aslen Yahudi olduğunu ileri sürmüşlerse de, bunu teyit edecek bir delil ve belge de yoktur. Babinger ise, Sinan’ın Hristo isminde bir Rum genci olduğunu iddia etmektedir; yine elinde bir belgesi bulunmamaktadır. Bir diğer görüş ise, Sinan’ın Hıristiyan bir Türk ailesinden geldiği yönündedir. Bu görüşe göre, babasının adı Abdülmennân ve dedesinin adı da Doğan Yusuf’tur.
  Bize göre doğru olan, Sinan’ın, bir devşirme olduğu ve aslen Hıristiyan bir aileden gelse bile, sonradan hem Türkleşip ve hem de samimi bir Müslüman haline geldiğidir. Er-Risâlet’ül-Mi’mâriyye’de Sinanı Kayserî diye anılmaktadır. 1585 tarihli Sinan’a ait bir vakfiyede ise, kardeşlerinden birini Kayseri’den getirdiği ve Müslüman yaptığı kayd olunmuştur. II. Selim’in Karaman ve Kayseri’deki gayri müslimleri Kıbrıs’a nefyetmesi ile alakalı bir fermanı üzerine, Ağırnas Köyü mensuplarının bu karardan istisna edilmeleri için Mimar Sinan Padişah’a müracaat etmiş ve bu dilekçesi kabul edilmiştir.
  Sinan’ın nesli nereden gelirse gelsin, o kabiliyete sahip çıkarak onu Koca Sinan yapan Osmanlı Devleti’nin ilme ve teknolojiye saygı duyan zihniyetidir88.

  Meriç, Rıfkı Melul, Mimar Sinan, Hayatı, Eseri, I. Mimar Sinan’ın Hayatına, Eserlerine Dair Metinler, TTK, Ankara 1965 (Bu eserde Er-Risâlet’ül-Mimâriyye ile Sâl Mustafa Çelebi’nin Tezkirat’ülEbniye adlı eseri de yer almaktadır);
  Aslanapa, Oktay, "Sinan" maddesi, İA, X, sh. 655-661;
  Babinger, Franz, "Sinan" Article, El, IV (Leiden, 1927), sh. 428-432;
  Kuran, Aptullah, Sinan, The Grand Old Master of Ottoman Architecture, Washington 1987, sh. 23-37;
  Konyalı, İbrahim Hakkı, Mimar Koca Sinan, İstanbul 1948, sh. 78;
  Göyünç, Nejat, Mimar Sinan’ın Aslı Hakkında, Tarih ve Toplum, nr. 19, 1985, sh. 3840;
  Menage, V. L, "Dewshirme", El, II, sh
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Mimar Sinan’ın Ermeni olduğu söylenmektedir. Mimar Sinan kimdir?

  Reklam  Mimar Sinan aslen Kayserilidir.Küçük yaşta devşirme olarak İstanbul'a gelmiş ve yeniçeri olarak bir çok sefere katılmıştır.Onun en büyük özelliği eserlerini hızla ve sağlam bir şekilde yapmasıdır.+ Yorum Gönder
mimar sinan aslen nerelidir,  mimar sinan nereli,  mimar sinan müslümanmıydı,  mimar sinan kimdir,  mimar sinan aslen nereli
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi