Oruçluya Sünnet Olan Şeyler

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Oruç Bölümünden Oruçluya Sünnet Olan Şeyler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ensar
  Özel Üye
  Reklam

  Oruçluya Sünnet Olan Şeyler

  Reklam  Oruçluya Sünnet Olan Şeyler

  Forum Alev
  Oruçluya Sünnet Olan Şeyler

  Oruç tutan kişinin oruçla ilgili olarak uyması gereken bazı adap ve sün-netler vardır ki, bunları şöyle sıralayabiliriz:  1. Sahura kalkmak. Oruç tutacak kişi sahura kalkmalı, az da olsa bir şey-ler yemeli, hiç değilse biraz su içmelidir. Sahur yemeği oruçluya kuvvet ka-zandırır. Nitekim bir hadis-i şerifte sevgiliPeygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Sahura kalkın (Sahur yemeği yiyin). Şüphesiz sahurda bereket vardır." (Buhârî, Savm, 20; Müsüm, Sıyâm, 9.)  Ayrıca sahur yemeğini, imsak vaktini geçmeyecek şekilde mümkün oldu-ğunca geç yemek de sünnete uygun bir davranıştır. Bununla ilgili bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Biz peygamberler toplulu-ğu iftarımızı çabuk yapmak, sahur yemeğimizi geç yemek ve namazda sağ elimizi sol elimizin üzerine koymakla emrolunduk." (Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, Savm, 11.)  2. İftarı acele yapmak. Güneşin battığı kesin olarak bilindikten hemen sonra ve akşam namazını kılmadan orucu açmak, varsa taze hurma, yoksa kuru hurma, bunların bulunmaması halinde tatlı bir şeyle, o da yoksa su ile if-tar edilmesi menduptur. Hz. Enes (r.a) şöyle rivayet etmiştir: "Resûlullah (s.a.v), orucunu akşam namazını kılmadan önce taze hurma ile açardı. Taze hurma olmadığında kuru hurma ile o da olmazsa birkaç yudum su içerek açar-dı." (Ebû Davud, Savm, 21.)  3. Orucu açınca şu duayı okumak. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) orucu-nu açtığında şu duayı okurdu:  Mânası. "Allahım, senin rızân için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla oru-cumu açtım. Sana güvendim. Sana iman ettim. Susuzluk gitti, damarlar su ile ıslandı. Yüce Allah dilerse sevap sabit oldu. Ey ihsanı çok geniş olan rabbim, beni affet. Allah'a hamdolsun, o Allah bana afiyet verdi de oruç tuttum, beni rızıklandırdı da orucumu açtım."Bu dua ihmal edilmemelidir. Çünkü bir hadiste bildirildiği gibi oruçlunun if-tar anında yaptığı dua reddedilmez. (ibn Mâce, Sıyâm, 8.)  4. Oruçlulara, iftarlarını yapmaları için bir hurma veya bir içim su da olsa yiyecek-içecek bir şeyler sunmak. Ama doyuracak kadar onlara ikramda bu-lunmak daha faziletli bir davranıştır. Oruçlulara iftar yemeği verenleri sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle müjdelemiştir: "Bir oruçluya iftar yemeği veren kişi, oruçlu kadar sevap kazanır. Şu var ki, bu durumda oruçlunun sevabın-dan bir şey de eksilmez." (Tirmizî, Savm, 82; ibn Mâce, Sıyâm, 45.)  5. Geceleyin cünüp olanların, hayız veya nifas hali sona eren kadınların imsak vaktinden önce gusletmeleri. Oruca temiz olarak başlamak için bunla-rın gusül almaları sünnettir. Ama gusletmeseler de bu şekilde tuttukları oruç sahih olur. Şunu da bilmeliyiz ki, müslümana yakışan, her zaman maddeten ve manen temiz olmaktır. Bir kişi imsak vaktinden önce cünüp olup da oruca cünüp olarak başlar ve öylece uyuyup sabahlarsa, sabah namazını kaçırmış olduğundan ötürü günahkâr olur.  6. Oruçlunun, dilini ve bedeninin tüm organlarını nahoş söz ve hareket-lerden uzak tutması. Gıybet etmek, koğuculuk yapmak ve yalan söylemek gi-bi haramlara gelince, bunlardan her zaman uzak durmak gerekli olduğu gibi ramazanda oruçlu kimsenin uzak durması daha gereklidir. Bu konuda Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Her kim yalan söylemeyi veyalanla iş görmeyi bırakmazsa, Allah onun yemesini içmesini bırakmasına de-ğer vermez." (Buhârî, Savm, 8.)  Ramazan-ı şerifte oruçlu birine bir başkası sövüp hakaret edecek olursa, oruçlu kişinin ona karşılık vermemesi ve sadece, "Ben oruçluyum" demekle yetinmesi güzel bir davranıştır.  7. Orucu bozmasa da mubah arzu ve lezzetlerden, örneğin dinleyerek veya görerek ya da dokunarak yahut koklayarak kendisinden zevk ve haz el-de edilen şeylerden uzak durmak.  8. Kan vermekten, hacamat vurdurmaktan ve bunları başkalarına yap-maktan kaçınmak.

  Şekersiz sakız çiğnememek, yiyecek ve içeceklerin tadına bakmamak.Menisinin akmayacağından emin olan oruçlunun eşini öpmemesi. Emin olmayanın öpmesi ise haramdır.  9. Malî durumu elverişli ise oruçlunun ramazanda aile efradının nafaka-sını bolca vermesi, akrabalarına iyilik ve ihsanda bulunması, yoksullara ve düşkünlere sadakayı artırması. Sevgili Peygamberimiz de ramazan ayında sair zamanlara nisbetle daha fazla iyilik ve ihsanda bulunurdu. Bununla ilgili olarak Abdullah b. Abbas (r.a) şöyle bir rivayette bulunmuştur:"Resûlullah (s.a.v) cömertlik cihetiyle hiç şüphesiz halkın en yükseği idi. Resûl-i Ekrem'in bu cömertliği, ramazan-ı şerif ayı gelip de Cibrîl ile buluştuk-larında bir kat daha artardı. Ramazanda her gece Cibrîl aleyhisselâm Resû-lullah ile buluşup birbirlerine Kur'an okurlardı." (Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, 7/316.)  10. Ramazan Kur'an ayıdır. Bu ayda her zamankine nisbetle daha çok Kur'an okuyup müzakere edilmeli, insanlığın ufkunu aydınlatıcı bu ilâhî mesa-jın ince ve derin mânaları üzerinde derince tefekkür edilmeli, yüce Allah'ı çok-ça anmalı, O'na yalvarıp yakarmalı, imkân buldukça nafile namaz kılmalı, in-sanlığın yararına olacak işler yapılmalı, hayırlı faaliyetlerde bulunmalıyız.  11. Ramazan ayında, özellikle bu ayın son on gününde itikâfa girmek. İti-kâfa giren kişi, dinin emirlerini yerine getirme ve yasaklarından kaçınma hu-susunda kendisi için elverişli bir ortam hazırlamış ve nefsini kötülüklerden arındırma imkânını bulmuş olur. Sevgili Peygamberimiz'in, ramazan ayının son on gününü nasıl değerlendirdiğini Hz. Âişe validemiz bize şöyle anlatıyor:"Resûlullah (s.a.v), ramazanın son on günü girdiğinde geceyi ihya eder ve (geceyi ihya etmeleri için) ev halkını uyandırırdı." (Müslim, itikâf, 8.) 2. 2
  ZİREGÜL
  Bayan Üye

  Cevap: Oruçluya Sünnet Olan Şeyler

  Reklam  Peygamber efendimizin her bir davranış ve sözünün bir hikmeti bulunduğu için onun yaptıklarını yapmaya çalışırız. Ramazan ayında iftarını hemen açar, sahura kalkar, İftar vaktinde dua etmek gibi alışkanlıkları bulunmaktadır.+ Yorum Gönder
ramazanda sevgiliyle buluşmak,  orucluyken sevgiliyle bulusmak,  oruçluyken sevgiliyle buluşmak,  ramazan ayında sevgiliyle buluşmak,  oruç tutan kişi için sünnet olan davranışlar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi