Orucun Şartları Nelerdir?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Oruç Bölümünden Orucun Şartları Nelerdir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ensar
  Özel Üye
  Reklam

  Orucun Şartları Nelerdir?

  Reklam  Orucun Şartları Nelerdir?

  Forum Alev
  ORUCUN ŞARTLARI

  Orucun şartları, vücûbunun şartları ve sıhhatinin (geçerli olmasının) şart-ları olmak üzere iki kısma ayrılır:  I. Vücûbunun Şartları  1. Müslüman olmak. Müslüman olmayanın oruç tutması vacip değildir. Her ne kadar tutmadığından ötürü âhirette azap görecek olsa da oruç tutma-sı istenmez. Mürted kişinin tutması ise vacip olarak istenir. Onun İslâm'a dön-dükten sonra tutması gerekir.  2. Akıllı olmak. Aklı ermeyen çocuğun, delinin, baygın kişinin, sarhoş va-ziyyetteki birinin oruç tutması vacip değildir.  3. Ergen olmak. Çocuğun oruç tutması vacip değildir. Eğer tutabilecek güçte ise velisinin, oruç tutmayı ona tavsiye etmesi uygun olur.  4. Oruç tutmaya muktedir olmak. Yaşlı olan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalığa yakalanan kimse, fizikî açıdan âciz olduğu için oruç tutmakla yü-kümlü olmaz. Hayız veya nifas halindeki kadınlar da dinen oruç tutmaktan âciz sayıldıkları için, oruç tutmakla yükümlü değildirler.


  II. Sıhhatinin (Geçerli Olmasının) Şartları  1. Oruçluyken müslüman olmakta devam etmek. Aslen gayri müslim olan veya müslümanken Müslümanlıktan çıkan kişi oruç tutsa da orucu sahih (ge-çerli) olmaz.  2. Mümeyyiz olmak. Mümeyyiz olmayan kişinin tuttuğu oruç sahih olma-dığı gibi, günün bir anında olsa bile deliren kişinin tuttuğu oruç da sahih ol-maz.Sarhoş olan veya bayılan kimseler, temyiz güçlerini gün boyu yitirecek olurlarsa, tuttukları oruç sahih olmaz. Ama temyiz güçlerini günün bir kısmın-da yitirecek olurlarsa, tuttukları oruç sahih olur. Hükmen de olsa temyiz gücü-nün bulunması yeterlidir.Meselâ bir kişi fecrin doğuşundan önce oruca niyet eder ve sonra da gü-neşin batışına kadar uyursa orucu sahih olur. Çünkü uyku halinde de olsa bu kişi hükmen mümeyyizdir.  3. Hayız, nifas ve doğum halinde bulunmamak. Oruçlu kimse, oruç müd-deti içinde hayızdan, nifastan ve kanama görmese bile doğum halinden uzak-ta bulunmalıdır.  4. Oruç tutulan vaktin, oruca elverişli olması. Orucun sahih olabilmesi için oruç tutulan vaktin oruca elverişli bir vakit olması şarttır. Şu halde ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde tutulan oruç sahih olmaz. Şek gününde tutulan oruç da böyledir. Ancak bir sebepten ötü-rü tutulursa; meselâ bir kişi zimmetinde bulunan bir orucu o günde kaza eder-se veya, "Gelecek perşembe günü oruç tutmayı nezrettim" diyen bir kişinin, sözünü ettiği perşembe günü şek günü olursa veya her pazartesi günü oruç tutmayı âdet haline getiren kişinin, şek gününe rastlasa bile pazartesi günü oruç tutması sahih olur. Fakat özellikle şek gününde oruç tutmaya niyetlenen kişinin o günde oruç tutması caiz olmadığı gibi sahih de olmaz.Yine aynı şekilde şaban ayının ikinci yarısının tamamında veya bir kıs-mında oruç tutmak sahih olmadığı gibi haramdır. Ama o günlerde bir sebebe dayanarak oruç tutmak caiz olduğu gibi tutulan oruç sahih de olur. 2. 2
  ZİREGÜL
  Bayan Üye

  Cevap: Orucun Şartları Nelerdir?

  Reklam  Oruç tutmak sabır ve dayanma gücü gerektiren bir ibadettir. Bu nedenle tutamayan kişiler belirlenmiş ve tutmaları zorunlu kılınmamıştır. Buluğ çağına gelmeyen hasta olan ve yaşlı olan kimselerin oruç tutmaları zorunlu değildir.+ Yorum Gönder
oruçun şartları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi