Adsl bağlantısı bilgileri

+ Yorum Gönder
Bilgisayar Dünyası ve Network ve İnternet Bölümünden Adsl bağlantısı bilgileri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  cxc_007
  Üye
  Reklam

  Adsl bağlantısı bilgileri

  Reklam  Adsl bağlantısı bilgileri

  Forum Alev
  MODEMLER
  Modemler, standart telefon hatlarını kullanarak, farklı yerlerdeki bilgisayarlar arasında bağlantı yapılmasını sağlayan aygıtlardır. Bu şekilde, bir bilgisayardan diğerine veri aktarımı yapılır, yada özel bazı protokoller ile, internet servisleri kullanılır. Telefon hatları, normal şartlarda, sadece ses iletebilir. Modemler, bilgisayarlardaki dijital bilgiyi öncelikle ses sinyallerine (analog sinyal) dönüştürürler (MOdulation). Bu sinyalleri alan karşı taraftaki modem ise, analog sinyalleri ters dönüşümle bilgisayarların kullandığı dijital bilgiye dönüştürür (DEModulation).
  Modemlerin hızları, 1 saniyede iletebilecekleri bit sayısına göre sınıflandırılır. 2400, 9600, 14400, 28800 ve 33600 bps (bit per second -saniyede iletilen bit sayısı), günümüzdeki tipik dial-up modem hızlarıdır. Söz gelimi, 14,400 bps bir modem ile saniyede, kabaca, 14400/8 = 1800 byte , yada yaklaşık olarak 1.8kbyte bilgi iletilebilir. Modemlerin hızları, telefon hatlarının gürültü düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Gerçek hız, her zaman teorik olandan daha azdır.
  Modemlerin çoğu, özel bazı sıkıştırma protokolleri ile, düzyazı (ascii) veri aktarımlarında teorik hız limitlerinin 4 katına kadar hızlara çıkarlar.
  ISDN adaptörleri ile, normal telefon hatları kullanarak, modemlerin hızı 128Kbps seviyelerine çıkar. Ancak, bunun için her iki uçta da ISDN desteğinin olması gerekir.
  1997 başlarından itibaren 56K hızında modemler duyuruldu. Ancak, bu konuda yerleşmiş bir standart (1997 Ekim sonu itibarıyla) henüz yok. Bu yeni teknoloji ile, eğer bulunduğunuz yer ile Servis sağlayıcınız arasında telefon bağlantısı tamamen dijital ise (yada en çok 1 kez analog-dijital dönüşüm varsa) ve servis sağlayıcınızda bu modemleri destekleyen gerekli donanım varsa, o zaman 33.6K modemlere göre veri alma hızı %80'lere varan oranlarda artabilmekte. Ancak, bu modemlerle veri gönderme yine 33.6K ile gerçekleşmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre, bu ülkedeki telefon hatlarının ortalama %60 ila %80 i 56K destekliyormuş. Ülkemizde Ekim 1997 itibarıyla 56K desteği veren servis sağlayıcı yok.  ADSL NEDİR?
  ADSL (Asimetrik Sayısal Abone Hattı) Asymmetric Digital Subscriber Line sözcüklerinin baş harflerinden oluşan ADSL, mevcut telefonlar için kullanılan bakır teller üzerinden yüksek hızlı veri, ses ve görüntü iletişimini aynı anda sağlayabilen bir modem teknolojisidir.
  Geniş bant erişimi sağladığından dünyada Internet kullanıcıları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
  ADSL’ de telefon hattı üzerinde kapasiteyi daha verimli kullanmak amacıyla sayısal kodlama teknikleri kullanılır.
  Asimetrik yapısı nedeniyle internet ya da benzer veri kaynaklarına ulaşıp tek yönde veri aktarımı yapmak isteyen müşteriler için en elverişli uygulamadır
  NİÇİN ADSL?
  ADSL ile yüksek hızda kesintisiz internet erişimi, hem de sabit ücretle kullanıcıların hizmetindedir. Üstelik, kullanıcılar aynı telefon hattı üzerinden aynı anda telefonla konuşma imkanına sahiptirler.
  Genellikle İnternet ihtiyaçlarını dial-up bağlantı (maksimum hız 56Kbps) ile sağlayan küçük ve orta ölçekli işletmeler düşük hız ve yüksek fatura gibi problemlerle karşı karşıyadır.
  ADSL, yeni bir telefon hattı çekilmeden, mevcut telefon hattı üzerinden hizmet vermekte olup, analog dial-up bağlantıya göre hem hız, hem de teknolojik üstünlüklere sahiptir.
  • Yüksek Hızda İnternet Erişimi
  ADSL, Internet kullanıcısına minimum 128/32Kbps’a, maksimum 2048/512 Kbps hız imkanı sağlar.
  • 24 Saat Kesintisiz Bağlantı

  ADSL, Internet kullanıcısına sürekli bağlantı olanağı sağlar...

  • Aynı Telefon Hattı Üzerinden Konuşma
  ADSL, Internet kullanıcısına aynı telefon hattı üzerinden ikinci bir telefon hattına gerek kalmadan aynı anda konuşma olanağı sağlar.

  • Size Özel Hat

  ADSL ile İnternet kullanıcıları kendilerine ayrılmış olan özel bant genişliğini kullanırlar. İnternete erişirken hattın meşgul olması ya da hızda azalma gibi bir durum söz konusu olmaz.
  • Sayısal Teknoloji

  ADSL, İnternet kullanıcılarına sayısal teknolojinin sağladığı tüm olanakları sunar.İnternete bağlanamama, kesinti, hızda azalma gibi durumlar ortadan kalkar.
  • Sabit ücret

  ADSL, Internet kullanıcısına sabit ücretle Internet erişimi sağlar...
  • Güvenli Internet Erişimi
  ADSL, Internet kullanıcısına güvenli Internet erişimi sağlar. ADSL’de, Kablo TV’deki paylaşımlı bant aralığı üzerinden Internet erişiminde söz konusu olan güvenlik risklerinin hiç biri yoktur.

  ADSL’in Avantajları:
  • Yeni bir alt yapıya gerek duymaksızın mevcut telefon hattı üzerinden yüksek hızda iletişim,
  • Tek telefon hattı üzerinden aynı anda internet ve ses/faks özelliği,
  • Kullanıcı tarafındaki cihaz maliyetinin düşük olması ve kurulum kolaylığı,
  • DSL bağlantı üzerinden birden fazla bilgisayar bağlanabilmesi,
  • Internet üzerinden eş zamanlı ses ve görüntü aktarımı,
  • Alternatif hız seçenekleri,
  • Servis ve kullanıcı tanımlamalarında, kullanıcının isteğine göre statik veya dinamik IP ataması,
  • İletişim ağında çıkabilecek sorunların diğer veri aktarım sistemlerine göre daha hızlı çözülmesi.

  Tüm Protokoller ve Bağlantı Hızları
  Standart Hız
  V21 300 bps
  V22 1200 bps
  V22 Bis 2400 bps
  V23 1200/75 bps
  Bell103 300 bps
  Bell212A 1200 bps
  V32 9600 bps
  V32 Bis 14400 bps
  V32 Terbo 19200 bps
  V-Fast (V.FC) 28800bps
  V34 28800 bps
  V34+ 33600 bps
  K56Flex 56000 bps
  X2 56000 bps
  V90 56000 bps

  ADSL NASIL ÇALIŞIR?
  ADSL sisteminde, bilinen bakır kablolama alt yapısı kullanılır. Telefon hattının her ucuna bir ADSL modem eklenerek 3 bilgi kanalı oluşturulur: Alış (download), gönderiş (upload) ve POTS (Plain Old Telephone Service – Düz Eski Telefon Hizmeti) olarak adlandırılan geleneksel telefon servis kanalı. POTS kanalı, ADSL ortamı üzerinden ses iletimi için kullanılır. Böylece internete bağlı iken aynı anda telefon konuşması yapılabilmesi sağlanmış olur.
  Geleneksel modemler, bilgisayardan gelen sayısal sinyalleri analog sinyallere, telefon hattından gelen analog sinyalleri de sayısal sinyallere çevirir. ADSL’in de içinde yer aldığı DSL teknolojisi, sayısal verinin analog forma ve tekrar geriye çevrilmeyeceğini varsayan bir teknolojidir. DSL modemleri sinyalleri çevirmez bunun yerine verileri sayısal olarak yollar ve alır. Sinyalleri çevirmeye gerek kalmadığından veriler normal modemlerden çok daha hızlı iletilir.
  Sistem asimetrik olarak çalıştığından download (şebekeden kullanıcıya) ve upload (kullanıcıdan şebekeye) hızları farklıdır. Her zaman download oranı upload oranından fazladır.
  ADSL bağlantı, hat uzunluğu, kullanılan bakır kablonun çapı ve kullanılan modemin tipine bağlı olarak 8Mbps’a kadar download (şebekeden kullanıcıya), 1Mbps’a kadar da upload (kullanıcıdan şebekeye) veri hızlarına olanak verir.
  ADSL UYGULAMALARI
  Bir erişim teknolojisi olduğundan ADSL üzerinden verilen hizmetler dünyada yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır. ADSL ile yararlanılabilecek hizmetlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:
  İstediğiniz an video hizmeti (Video On Demand):
  Bir video programına istenildiği anda online erişme ve izleme imkanı sağlar.
  Video konferans:
  ADSL üzerinden görüntülü telefon ve video konferans hizmetleri verilebilmektedir. Eğitim, toplantı, tartışma vb. organizasyonlarda çok uzak mesafede bulunan kişilerle çok kaliteli video konferans ortamı sağlanmaktadır.
  E-İş:
  Çalışanların, işyerlerinde yaptıkları işi evlerinde oluşturacakları küçük bir büro ortamında yapmalarını sağlar
  E-Eğitim:
  Okullarda öğrencilere sınıftaymış gibi uzaktan eğitim imkanı verir.
  İnteraktif Şebeke Oyunları (Interactive Network Games):
  Çok kişiyle karşılıklı oynanan bilgisayar oyunlarını oynama imkanı sağlar.
  TV ve Ses Yayınları:
  IP temelli şebekelere, ADSL ile erişim sağlanarak canlı TV yayını yapmak ve CD kalitesinde müzik dinlemek mümkündür.
  Web TV:
  ADSL web TV servisi için mükemmel bir ortamdır. Web TV’de sadece hızlı erişim değil aynı zamanda geçek görüntü iletimi de sağlanır.
  E-Ticaret:
  Güvenliği yüksek olduğundan internet vasıtasıyla online olarak geniş bir ürün yelpazesinin satılmasını sağlar.
  • Yukarıdaki hizmetlerin bazılarından gerekli verimin alınabilmesi için yüksek hızlı ADSL erişimi temin edilmelidir.
  MODEMİ NASIL YÜKLERİZ?
  Şimdi bilgisayarımıza bir modemi nasıl tanıtacağımıza bakalım. Eğer harici bir modem almışsak ve onu seri yada usb porta takmışsak işimiz oldukça kolay olacaktır. Bu arada seri porta takıyorsak, bilgisayarın setup'ında taktığımız seri kapının açık olmasına ve windows tarafından tanınmış olmasına dikkat edin. Modemi taktıktan ve açtıktan sonra (harici modemlerde genelde bir on-off düğmesi olur) Control Panel - > Modem ' e girin. Eğer daha önce sisteme bir modem tanıtılmadıysa aşağıdaki ekran gelecektir :
  Bu seçenekte ileri dediğimizde windows seri kapıları kontrol eder ve bir seri kapı üzerinde modem bulur ise onun modelini belirleyip sürücüsünü yüklemeye çalışır. Ancak çoğu zaman taktığınız modemin sürücüsü windows ile gelmemiştir. Windows modemi tanıyamaz ise standart modem olarak yüklemeye çalışırız.


  Ancak siz bu ekranda Have Disk seçeneği ile modemle gelen disket veya cd'den doğru sürücüyü yükleyebilirsiniz.
  Modeminiz muhtemelen çalışacaktır, ancak ses ayarı vb. gibi ayarları yapamayacak ve modemden tam performans alamayacaksınız.
  Eğer modeminiz dahili ve PNP ise; modemi takınca bilgisayar otomatik olarak tanıyacak ve sizden driverini isteyecektir. Driveri yükleyip çalıştırabilirsiniz. PNP modemler kendilerini standart seri portların kullandığı irq'lar dışında irq’lara atayabilirler.

  Standart seri kapılar ve ayarları aşağıdaki gibidir.
  Seri Port IRQ Adres
  COM 1 4 3F8h
  COM2 3 2F8h
  COM3 4 3E8h
  COM4 3 2E8h

  Her PC de COM1 ve COM2 bulunur. Günümüz ATX ana kartlarında 9 pin erkek olarak bulunurlar.
  Sonradan eklenen seri aygıtlar (dahili bir modem gibi) ya ana kart üzerindeki seri kapı disable edilip onun yerine kurulur yada COM3, COM4... olarak kurulur. Ancak yukarıdaki tablodakine benzer şekilde eklenen COM3, COM1 ile aynı irq'yu kullanmaya çalışabilir. Ancak yeni bioslar PNP aygıtları COM3 olarak, irq 11 gibi kullanılmayan irq'lara atayabilmektedirler.
  Softmodem olmayan bir modemi dahili veya harici olsun standart modem olarak tanıtıp kullanabilirsiniz (kısıtlamalarla), ancak soft modemler özel yazılımları ile çalıştıklarından kendi driverini yüklemeden çalışmazlar.

  Bazı dahili modemlerde irq,memory ve PNP, non-PNP ayarları aynen ethernetlerdeki gibi jumperlarla, yada özel software ile yapılabilmektedir,

  Şimdi de çok uğraştırıcı bir konuyu anlatmak istiyorum, PNP olmayan veya bir şekilde PNP olarak çalışmayan dahili modemleri nasıl tanıtabiliriz ? (Bu anlatılacaklar soft modem olmayan dahili modemlerinindir.


  1. Modemi yazılımı veya jumper ile belli bir porta ayarlarız, mesela COM2 irq 3 olarak ayarlayalım.
  2. Bilgisayarın setup'undan COM2 yi disable ederiz.
  3. Windows'u güvenli kipte açar ve COM2 yi aygıt yöneticisinden sileriz. Arada-sırada bu şekilde aygıt yöneticisini açıp, aynısından bir kaç tane yüklenmiş aygıtları silmekte de fayda var, çünkü normal oturumda gözükmeyen aygıtlar aslında arka planda hala yükleniyorlar.
  4. Modemi slota takarız, Windows’u açarız, yeni donanım ekle’den aratırız, yeni donanım ekle bittiğinde "ayrıntılar" kısmında "seri port" bulunmuş olmalıdır. Windows'u ve bilgisayarı kapatırız.
  5. Windows’u tekrar açar, Control Panel -> Modem'e gireriz. Modemi arar ve COM2 üzerinde bulur, direverini yükler ve bitiririz.
  SSS
  - Telefon servisinden ses haberleşmesi, 4 Khz ve altı frekanslarda gerçekleşmektedir. ADSL ve benzer servisler ise bunun çok üstünde frekanslarda çalışır. Bu açıdan yapılan telefon görüşmesi hiçbir şekilde internetteki çalışma hızını etkilemez.
  -İnternete bağlı iken telefonunuz meşgul olmaz.Çünkü aynı hat üzerinde olmakla birlikte farklı frekans aralıkları kullanılmaktadır.
  - ADSL ile internete erişimde süre sınırlaması yoktur. 7 gün 24 saat 365 gün bağlı kalınabilir.
  -Şirketimiz ADSL kullanıcılarının bağlandığı ASAM cihazları bir biri arasında ve omurgaya backbone STM-1 155 Mbps gibi çok yüksek bağlantılarla bağlıdır.Böylece ayı santralden bağlanan kullanıcı sayısı artışı kullanıcıların bant genişliklerini etkilemeyecektir.
  -İlgili Telekom Müdürlüğüne başvurularak abonelik formu doldurulur.
  -Tek bir ADSL bağlantısı ile çok sayıda bilgisayar aynı anda internete erişebilir.
  ADSL bağlantısı nasıl olur ?

  ADSL, de kullanılan iki tür modem vardır.

  1.İç modem
  2.Dış modem
  Ethernet üzerinden, ATMF modem, RJ 11 Konnektör vasıtasıyla PC, Laptop yada telefon hattına bağlanır.

  XDSL nedir ?

  HDSL' den VDSL' e uzanan dijital abone hattı teknoloji ailesi xDSL olarak tanımlanır.
  DSL (Digital Subscriber Line ) diğer adlandırılmasıyla uzak erişimin geleceği ( The Future of Remote Access ); Lokal bölgede Telekom santralı ile kullanıcı arasında telefon için çekili alt yapıda kullanılan bir çift bakır tel üzerinden, yüksek hızlı veri (data ) ve ses (voice) iletişimini aynı anda sağlayabilen, 1997' nin ikinci yarısında kullanıma sunulan bir veri iletişim teknolojisidir.
  Söz konusu tel uzunluğuna bağlı olmak üzere çeşitli tipleri bulunmakta olup bunların mesafeye göre veri aktarım hzları;
  IDSL 18.000 feet 6 km 128 Kbps/s
  SDSL 12.000 feet 4 km 768 Kbps/s
  ADSL (CAP) 17.000 feet
  12.000 feet 5.7 km
  4 km 1.5 Mbps/s
  7.0 Mbps/s
  VDSL (F/O) 4.500 feet
  1.000 feet 1.5 km
  330 m 13 Mbps/s
  52 Mbps/s
  En yaygın olarak kullanılan DSL ailesi üyesi, ADSL ve SDSL’ dir. DSL ürünlerinin en belirgin faydası, veri hızı ve kullanılan donanım maliyetinin yapılan işe oranla son derece düşük olmasıdır. Hız karşılaştırması yapıldığında, bugünün en hızlı analog modeminden 200 defa daha hızlı erişim sağlamak mümkündür.
  DSL nasıl çalışır ?
  DSL teknolojileri ile karışık şifreleme ve modülasyon teknikleri ve az sayıda entegre devre kullanılarak bakır kablonun taşıma kapasitesi sonuna kadar kullanılmaktadır (1 MHz).

  DSL teknolojisinin en avantajlı yönleri nelerdir ?
  • Dünya üzerinde kurulu 800.000' den fazla lokal santral bölgesinde Telefon kullanımı için oluşturulan mevcut altyapı kullanılıyor, ekstra alt yapı yatırımı gerektirmiyor,
  • Sinyalizasyonda özel bir dijit kullanılmıyor ( voice için 4 Khz olan standart, DSL de 1.2 MHz' e ulaşmaktadır),
  • Komünikasyon Teknolojisinde kullanılan mevcut ve yeni çıkabilecek yöntemler DSL üzerinde uygulanabiliyor,
  • Kullanılan donanımlar aynı servisi sağlamada kullanılan donanımlarla karşılaştırmalı belirgin maliyet avantajına sahiptir.
  Geniş bandın avantajları nelerdir ?
  • Bilgisayarınıza hiç yazılım satın almadan, internet üzerinden yazılımlar kiralayarak kolaylıkla kullanabilirsiniz. ( ASP ),
  • İnternet üzerinden kesintisiz TV kadar kaliteli film izleyebilecek, radyodan daha kaliteli ses dinleyebileceksiniz,
  • İndirme işlemleri ( download ) için harcadığımız süre 10 kat azalacak,
  • İnternet üzerinden video konferans artık kolaylıkla yapılabilecek,
  • Karşılıklı oyun oynamak çok daha kolay ve hızlı olacak.

  Statik ve Dinamik IP Adresi Nedir?

  Sürekli olarak bir kullanıcıya tahsis edilen ve kullanıcının her bağlantı girişiminde aldığı IP adresi statik ip adresi olarak adlandırılır. IP adreslerinin daha ekonomik kullanılması için her kullanıcıya bir statik ip adresi tahsisi yerine belirli bir IP blok‘undan kullanılmayan bir IP adresi de verilebilir ki bu da dinamik IP adresi olarak adlandırılır. Bu durumda kullanıcının her bağlantı girişiminde aldığı IP adresi farklı olabilir. Statik IP genelde WEB server, mail server gibi IP adresinin başkaları tarafından bilinmesini gerektiren uygulamalar için kullanılmaktadır. Ev kullanıcıları içinse dinamik IP kullanımı daha uygundur
  FAKS MAKİNESİ ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR
  Piyasada bulunan hemen hemen bütün faks cihazlarının faks gönderiminin yanı sıra kopyalama, bilgisayardan çıktı alma gibi ek özellikleri bulunuyor. Ama temel ihtiyacınız bir faks makinesiyse her şeyden önce faks makinelerinin kopyalama ve sayfa çıktısı alma özellikleri, temel işlevleri bu olan cihazların kalitesinin altında sonuç verir. Ayrıca, daha çok personel, daha çok faks trafiği demektir ki, böyle bir durumda faks makinesini yazıcı olarak kullanmak verimliliği düşürücü etki yapar.,
  Ama yine de bir faks makinesini piyasadaki benzerinden ayıran özellikler arasında yazıcı olarak kullanabilme özelliği de yer alıyor. İşte faks makinesi alırken dikkat etmeniz gereken unsurlar.
  MODEM HIZI
  Faks makinelerinin modem hızı genellikle ya 9.6 ya da 14.4 ya da 33.6 kbps’dir. Ama 33.6 hızına ulaşan bir faks makinesine sahip olmak , her zaman daha hızlı bağlantı anlamına gelmez. Basit bir nedenle:faks trafiği hızı, karşı taraftaki makineye de bağlıdır. Eğer 14.4 kbps modemli bir faksa veri gönderiyorsanız, hızınız 14.4 kbps olacaktır.
  HAFIZA
  Faks makineniz, kağıdı bittiğinde gelen faksları, daha sonra çıktısını almak üzere belleğinde saklayabilir. Faks makinenizi satın alacağınız mağazanın sorumlusu size çeşitli modemlerin bellek gücünü ya megabyte(MB), ya kilobyte(KB) yada sayfa sayısı cinsinden ifade edecektir. Bu noktada dikkat etmeniz gereken husus; faks makinelerinin kullanım talimatında yazan bellek güçleri genellikle maksimum ulaşılabilen seviyeyi temsil eder. Pratikte ise makineler bu seviyenin yarısına ancak ulaşabilirler. Yani, 60 sayfalık hafızası bulunan bir makine, ortalama 30-40 sayfalık dökümanı saklayabiliyor demektir.
  ÇEVİRME HIZI
  Piyasadaki bazı faks makineleri, sık kullanılan telefon numaralarını tek bir tuşla yada rakamla hatırlama özelliğine sahiptir. Eğer belirli telefonlara sık sık faks gönderiyorsanız, bu özellik işlevsel olacaktır.
  HIZLI TARAMA
  Bazı makineler ise yüklediğiniz belgeyi hafızasına alır ve gönderimi kendisi yapar. Bu özellik, zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
  YAZICI ÖZELLİĞİ
  Yazıcı özelliği bulunan faks makineleri 2 tiptir. Laser ve mürekkep püskürtmeliler, laser makinelerinin işletme gideri daha düşük ama fiyatı daha yüksektir. Günde 12 sayfadan daha az faks alıyorsanız, mürekkep püskürtmeli bir model yeterli olacaktır. Aksi taktirde, uzun vadeli maliyetleri düşünerek laser yazıcılı bir faks makinesi edinmeniz gerekir.
  SORULAR
  1- ADSL hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  a) Donanım ve kurulum maliyetlerinin düşüktür.
  b) ADSL ile internete erişimde süre sınırlaması yoktur
  c) Mevcut telefon hattı üzerinden hizmet verir.
  d) Telefon hattı meşgul olur.(D)

  2- Aşağıdakilerden hangisi geniş bandın avantajlarından değildir?
  a) İnternet üzerinden video konferans kolaylıkla yapılabilir.
  b) Karşılıklı oyun oynamak çok daha kolay ve hızlıdır.
  c) Yazılım satın almadan kullanamazsınız.
  d) İndirme işlemleri ( download ) için harcadığımız süre 10 kat azalır.(C)

  3-Aşağıdakilerden hangisi faks makinesi alırken dikkat edeceğimiz hususlardan biri değildir?
  a) Modem hızı
  b) Hafıza
  c) Çevirme hızı
  d) Melodileri(d)

  4- ADSL’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Assembly Digital Service Lİne
  b) Active Digital ServiceLine
  c) Asymmetric Digital Subscriber Line
  d) Asymmetric Digital Service Line(C)

  5-Dial-Up bağlantı hızı ve kalitesi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
  a) Modemin türüne
  b) Kullandığınız hat
  c) Bağlandığınız şebeke
  d) Kablolara(D)


  6-Aşağıdakilerden hangisi DSL avantajlarından değildir?
  a) Ekstra altyapı yatırımı gerektirmez
  b) Veri iletiminde çok yüksek band genişliği sağlar
  c) Maliyet avantajı vardır
  d) 40 node’dan fazla izin vermez(D)

  7- Aşağıdakilerden hangisi DSL kullanmaz?
  a) Servis sağlayıcılar
  b) Kampüs uygulamaları
  c) Ev kullanıcıları
  d) İş yerleri ve toplu konut alanları(c)

  8- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Özel modemler ethernet bağlantısıyla iletişim sağlayamazlar
  b) İki seri port gateway sağlar
  c) Numara çevirme TAPI servisinin AT komutları ile olur
  d) Linux, harici modemlerin bir çoğunu tanır(A)

  9- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) TX kablosu veri gönderir
  b) Modem, modul ve demodul sözcüklerin birleşimidir.
  c) Modem haberleşmesi için comport gereklidir
  d) Time out, zaman aşımına uğrama demektir(C)

  10. standart telefon hatlarını kullanarak, farklı yerlerdeki bilgisayarlar arasında bağlantı yapılmasını sağlayan aygıtlara …….. denir.(modem)

  11-……. modemler, bilgisayardan gelen sayısal sinyalleri analog sinyallere, telefon hattından gelen analog sinyalleri de sayısal sinyallere çevirir.(geleneksel)

  12- Sürekli olarak bir kullanıcıya tahsis edilen ve kullanıcının her bağlantı girişiminde aldığı IP adresi …….. olarak adlandırılır.(statik IP adresi)

  13- HDSL' den VDSL' e uzanan dijital abone hattı teknoloji ailesine ….. denir. (XDSL)
  14- Yeni bir telefon hattı çekilmeden, mevcut telefon hattı üzerinden hizmet veren modem çeşidi ……. dir.(ADSL modemdir)
  15- .……… ile, normal telefon hatları kullanarak, modemlerin hızı 128Kbps
  seviyelerine çıkar.(ISDN adaptörleri)
  Doğru-Yanlış

  16- ( ) Faks makinesi alırken modem hızına dikkat etmeliyiz.D
  17- ( ) ADSL modem kullanırken telefon hattımız meşgul olur.Y
  18- ( ) Bazı faks makineleri, sık kullanılan telefon numaralarını tek bir tuşla yada
  rakamla hatırlama özelliğine sahiptir.D
  19- ( ) Dial-Up bağlantı hızı ve kalitesi kullandığımız kablolara bağlıdır.Y
  20- ( ) Standart telefon hatlarını kullanarak, farklı yerlerdeki bilgisayarlar arasında bağlantı yapılmasını sağlayan aygıtlara faks denir.Y  KLASİK SORULAR
  1-ADSL’de kullanılan modem çeşitleri nelerdir?
  Cevap:
  1-iç(dahili) modem, 2-dış(harici) modem

  2-ADSL’nin kullanıldığı alanlardan beş tanesini sıralayınız.
  Cevap:
  Web TV, TV ve Ses Yayınları, E-İş, E-Eğitim, E-Ticaret.
  3- ADSL’nin avantajlarından 3 tanesini yazınız.
  Cevap:
  -Yeni bir alt yapıya gerek duymaksızın mevcut telefon hattı üzerinden yüksek hızda iletişim
  -Tek telefon hattı üzerinden aynı anda internet ve ses/faks özelliği,
  -DSL bağlantı üzerinden birden fazla bilgisayar bağlanabilmesi.
  4- Modemin tanımını yapınız.
  Cevap: Standart telefon hatlarını kullanarak, farklı yerlerdeki bilgisayarlar arasında bağlantı yapılmasını sağlayan aygıtlara modem denir.
  5- Faks makinesi alırken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Yazınız.
  Cevap:
  yazıcı özelliği, hızlı tarama, çevirme hızı, hafıza, modem hızı


  MODEM MODELLERİ
  @ value
  @ value ADSL 8MU
  3 Com Home Connect
  3 Com Home Connect 812
  3 Com Seadra
  3Com USB
  Accton AM5002
  Alcatel SpeedTouch ST570
  Allied Data CopperJet 816
  Allied Data Tornado 840&841 wireless modem
  Allied Telesyn AT-AR250E
  Ambit Router
  Ambit PC NIC
  Askey Dynalink - ALE-070
  Askey Dynalink - ALH 110
  Askey RTA100
  Asus AAM6000UG
  Aztech DMT 9100R
  Aztech DSL 500U
  Aztech DSL 700P
  Aztech DSL Turbo 100U
  Aztech DSL900P
  BeWan A888-1
  BeWan LanBooster 6104
  Billion Bipac-7400 wireless modem
  Billion Electric BIPAC-711
  Bintec X2300
  Cayman 3220H
  Cisco 1720
  Cisco 1760
  Cisco 827
  Cisco 827-4V
  Cisco 827-77-CH,1
  Cisco 827H
  Cisco SOHO 78
  Cisco SOHO77
  Cisco SOHO77H
  Cisco 2600
  Cisco 677
  Cisco 827
  Cisco 827H
  Corecess Ethernet
  Corecess USB
  Creative Broadxent 8010
  Creative DE7410 (G.Lite)
  Creative DE7420
  Dataflex Vine6200
  D-Link DSL 100D
  D-Link DSL 200
  D-Link DSL 300
  D-Link DSL 500 D-Link DSL 500G
  D-Link DSL 504
  D-Link DSL-200
  ECI AC110b
  ECI AC211b
  ECI AC220
  Eicon Diva 2440
  Eicon Diva 2430SE
  Eicon Diva 2440
  Eicon Diva ADSL USB
  Eicon Diva PCI
  Eicon Diva 2430
  Eicon Diva USB
  Intel Pro/DSL 3200
  Juni Net Ace ADSL USB
  Juni Net Elite 200ES
  Liteon GVC wireless modem
  Lucent Cellpipe 20A-BX
  NEC ATU-R130
  NEC NTA-0120
  NEC NTA-3110
  NEC NTA-3120
  NEC NTA-3130
  NEC NTA-3160
  NEC NTS-3100
  NEC NTS-3110
  NEC NTS-3200
  NEC NTS-3300
  Netcomm ADSL Business smart
  Netcomm ADSL NB1200
  Netcomm ADSL NB1300
  Netopia 4553
  Netopia 6100
  Netopia R45413
  Open 501r ADSL Router
  Open 531r
  Polycom 6102
  Polycom 6104i
  Polycom 6108
  Polycom 6100-4
  Prolink Hurricane 7000
  Prolink Hurricane 8000
  Sagem 1000 F@st
  Sagem 1600 F@st
  Sagem Fast@800
  Samsung AHT-N120
  Samsung AHT-N120FR
  Siemens Santis
  SMC 7003
  SpeedTouch 330
  SpeedTouch 510
  Speedtouch 530
  SpeedTouch 570
  SpeedTouch 610/610s
  SpeedTouch 720
  SpeedTouch Home
  SpeedTouch PCI
  Speedtouch PCNIC
  Speedtouch Pro (4 port)
  Speedtouch Pro (firewall)
  SpeedTouch ST510
  SpeedTouch USB
  SpeedTouch USB
  ST Micro Centaurus R5
  ST Micro Unicorn-PCI
  Telmax Xtreme 1000
  U.S. Robotic 8500
  VIGOR 318 DRAYTEK ADSL USB MODEM
  VIGOR 2500 DRAYTEK ADSL 4.P Eth. Router
  VIGOR 2600 DRAYTEK ADSL 4.P Eth. Router
  Xavi x728-r Wireless ADSL router modem
  X-100S Xentino USB Modem
  X-100S1 Xentino ADSL 1 Port Eth Router
  X-100S4 Xentino ADSL 4 Port Eth Router
  Xpeeed 400
  Ylez DSL-100 Wireless
  Zoom X Serisi modem
  ZyXEL 562HW
  ZyXEL 681
  ZyXEL 791
  ZyXEL P641
  ZyXEL P642M
  ZyXEL P650R-31
  ZyXEL P652HW wireless modem
  ZyXEL Prestige 724
  ZyXEL P630

  ADSL Protokolleri

  Ülkemizde kullanılan farklı ADSL protokolleri mevcut, bunlar; PPPoA - VCmux/Null (Point-to-Point Protocol over ATM), PPPoA - LLC (Point-to-Point Protocol over ATM - Logical Link Control) ve PPPoE - LLC (Point-to-Point Protocol over Ethernet - Logical Link Control). Her iki protokol de hız açısından benzer özellikler taşıyor. PPPoA ile PPPoE arasındaki en önemli fark; PPPoA'da yapılan işin büyük kısmının donanım tarafından yapılması. Bu da ISS'nin maliyetlerini yükselmesi anlamına geliyor. PPPoE, PPPoA'ya nazaran donanımdan daha az yararlanıyor ve ISS'ye maliyetin yanında başka avantajlar da sağlıyor. Kısaca, ADSL abonelerinin bu konuda kafa yormalarına pek gerek yok, çünkü kullanıcılar modemlerini sistemlerine tanıtma şekilleri dışında bir fark hissetmiyorlar.

  ADSL bağlantısında, iletişim protokolü ile birlikte adı geçen iki şey daha var; VPI (Virtual Path Identifier) ve VCI (Virtual Channel Identifier) değerleri. İki cihaz arasında kurulan her tek bağlantıya VC (Virtual Channel), bu bağlantıların oluşturduğu her bir gruba da VP (Virtual Path) adı veriliyor. VPI ve VCI değerleri bu bağlantı ve grupları tanımlamada kullanılıyor. VP oluşturmanın mantığı ise şu; aynı yönde kurulan tekli bağlantıları (VC) bir araya getirmek. Bu yolla, çok sayıda tekli bağlantı kullanmak yerine az sayıda grup kullanılarak kontrol mekanizmalarına binen yük azaltılıyor. VPI ve VCI numaraları, bu bağlantı ve grupları tanımlıyor ve her ISS bu değerleri, kurduğu altyapıya göre değiştirebiliyor. Ülkemizde kurulu ADSL altyapısında VPI değeri 8, VCI değeri ise 35. 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Adsl baglantısı bilgileri

  Reklam  Arkadasım ben dıyorum kı hanı 1mpbs fln varya ona nerden bakacaz+ Yorum Gönder
Download ve Upload Hızı aynı olan Bağlantı türü aşağıdakilerden hangisidir,  analog bir bağlantı türü olup görüntü ve ses aktarımı sağlayan bağlantı türü aşağıdakilerden hangisidir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi