Kadın Erkekli Birlikte Namaz Kılabilir Mi ?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Namaz Bölümünden Kadın Erkekli Birlikte Namaz Kılabilir Mi ? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  naberya?
  Bayan Üye
  Reklam

  Kadın Erkekli Birlikte Namaz Kılabilir Mi ?

  Reklam  Kadın Erkekli Birlikte Namaz Kılabilir Mi ?

  Forum Alev
  Kadınlar ile erkekler karışık şekilde birlikte saf olup namaz kılması ve hele hele kadınların başı açık namaz kılması dinen kesinlikle uygun değildir, caiz değildir. Fitne ve İslam’ı yozlaştırma girişimidir. İslâm böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmez...

  İslam’ın başından başlayarak günümüze kadar gelen uygulamalarda bu gibi konularda bir karışıklık ve anlaşmazlık söz konusu olmamış, şahısların yorumuna da bırakılmamıştır. İlgili fıkıh kitaplarının hükümlerine bir göz attığımızda bu konuların açık seçik tespitlerinin yapıldığını görmek mümkündür. 2. 2
  imamhatipli
  Yeni Üye

  Cevap: Kadın Erkekli Birlikte Namaz Kılabilir Mi ?

  Reklam  Erkek ve kadınlar cemaatle namaz kılarken, yer darsa, kadınların ne kadar geride durması lazımdır?
  Muhazat, dini bir terim olarak, namazda erkek ve kadının aynı hizada olması anlamına gelmektedir  Muhazatta muteber olan, bacakla topukların aynı hizada bulunmasıdır O halde kadının topukları erkeğin topuklarından geride olur-sa, erkeğin namazı bozulmaz Çünkü muhazat gerçekleşmemiştir

  Erkekle aynı hizada duran kadının, yabancı ya da erkeğin çok yakını olması arasında bir fark yoktur Önemli olan bu konuda ka-dın unsurudur (bk Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/312)  MUHÂZÂT  Yazar: İslam Ansiklopedisi 2006-02-26  Bir kimsenin karşısına geçme, ona karşı durma; cemaatle namaz kılarken bir kadının veya yetişkin bir kız çocuğunun bir erkeğin önünde veya hizasında arada engel olmaksızın durarak namaz kılması anlamında bir fıkıh terimi Böyle bir durumda önünde veya hizasında kadın bulunan erkeğin namazı bozulur Fakat kadının namazı sahihtir  Namaz kılacak cemaat değişik gruplardan oluştuğu zaman saflar; en önde erkekler, sonra erkek çocuklar, sonra kadınlar daha sonra da kız çocuklar bulunmak üzere düzenlenir Bu düzenlemeye erkeklerle erkek çocukların uymaması namaza bir zarar vermez Ama erkeklerle kadınların uymaması durumunda kadınla aynı hizada bulunan erkeğin namazı bozulur Muhazatta erkeğin namazının geçersiz olması bazı şartlara bağlıdır:  1- Cemaate namaz kıldıran imam kadınların da imamı olmaya niyet etmiş olmalıdır  2- Erkekten ileri veya onun hizasında namaz kılan kadın erginlik çağına gelmiş veya yetişkin bir kız olmalıdır Bu kadının akraba, hanım veya yabancı bir kadın olması neticeyi değiştirmez  3- Muhazat bir rükün süresince devam etmelidir  4- Muhazat secdeli ve rükûlu bir namazda olmalıdır Cenaze namazında muhazat namaz için bir engel teşkil etmez  5- Erkek ve onun hizasında bulunan kadın aynı namazı birlikte cemaat olarak eda etmiş olmalıdır Şayet aynı namazı erkekle kadın yan yana durarak tek başına kılsalar veya biri tek başına, diğeri cemaatle kılsa eda yönünden ortaklı olmadığı için namazı sahihtir  6- Erkekle kadın aynı yerde olmalıdır Biri caminin alt, diğeri üst katında aynı hizada namaz kılsalar namazları sahih olur  7- Erkek ile kadın arasında bir engel olmamalıdır Arada direk veya bir kişilik bir boşluk olursa muhazat namaza zarar vermez  Bu şartlar bulunur ve erkeklerin safı önünde kadınlar bir saf tutup namaz kılsalar erkeklerin hepsinin namazı bozulur Erkekler arasında üç kadın bulunsa bunların sağ ve solundan birer erkek ile arkalarındaki her saftan üç erkeğin namazı bozulur Ama iki veya bir kadın olursa sadece sağ ve soldan birer erkekle, arkadan iki veya bir erkeğin namazı bozulur  Namazı bozulan erkekler birer engel durumunda olduklarından diğerlerinin namazı bozulmaz (Hâşiyetü't Tahâvî, s 267-268; Halebi Sağîr s 304-305 Kamus Tercümesi IV, s 916 Ö N Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, 151-152)  Abdüsselâm ARI  Mescid-i Haramda Erkek ve Kadınların Bir Arada Namaz Kılmaları  Hac mevsiminde Mescidi Haram da erkek ve kadınların karışık vaziyette namaz kılmasında muhazat gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyorsa erkeklerin namazı bozulmuş sayılır mı?  Gerek İmama uyanın imamın önüne de durup namaz kılması gerekse kadınla erkeğin aynı hizada durup aynı imama uyarak aynı namazı kılmaları hakkında mezhep imamlarının görüş ve ictihadları farklıdır  Maliki, Hanbeli ve Şafii mezheplerine göre, kadınla erkeğin yanyana durup namaz kılması, iki tarafında namazını bozmaz Ancak bunda kerahet vardır Kabe de ise bu kerahette kalkar Çünkü bu iki cinsin orada ayrı ayrı yerlerde durup namaz kılması çok zor, hatta bazen imkansızdır O halde sözü edilen üç mezhep te muhazat hükmü yoktur  O halde hac mevsiminde Hanefi Mezhebine bağlı bulunan kadın ve erkekler ayrı ayrı yerlerde namaz kılma imkanı bulamadıkları takdirde bir arada sözü edilen üç mezhebe uyarak kılabilirler Bu bir fetvadır  Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Celal Yıldırım

  sislamiyet+ Yorum Gönder
erkekle kadın aynı yerde namaz kılabilir mi,  kadın erkek namaz kılabilir mi,  erkek ve kadın aynı yerde namaz kılabilir mi,  kadınla erkek aynı yerde namaz kılabilir mi,  kadın erkek namaz kılar mı
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi