Atatürk'ün türk ordusuna verdiği önem ve değer

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Mustafa Kemal Atatürk Bölümünden Atatürk'ün türk ordusuna verdiği önem ve değer ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  xRockİnGirLx
  Süper Moderator
  Reklam

  Atatürk'ün türk ordusuna verdiği önem ve değer

  Reklam  Atatürk'ün türk ordusuna verdiği önem ve değer

  Forum Alev
  ATATÜRK'ÜN TÜRK ORDUSUNA VERDİĞİ ÖNEM VE DEĞER
  "Ordumuz Türk birliğinin Türk kudret ve kabiliyetinin Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir."

  -Mustafa Kemal Atatürk-


  Vatanına özgürlüğüne ve şerefine düşkün olan Türk Milleti'nin milli varlığı ve istiklal uğruna gösteremeyeceği kudret ve fedakarlık yoktur. Bu güven ile "Ya istiklal ya ölüm" diyerek milli mücadeleyi başlatan Atatürk milli ve bağımsız bir devlet oluşturarak milletini çağdaş medeniyetler düzeyine taşımada Türk ordusunu bir teminat olarak göstermiştir. Bu düşüncesini ifade ettiği sözleri şöyledir:

  "Ordu Türk ordusu işte bütün milletin göğsünü itimat (güven) gurur duygularıyla kabartan şanlı adı. Ordumuz Türk birliğinin Türk kudret ve kabiliyetinin Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. Ordumuz; Türk topraklarının ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek (gerçekleştirmek) için sarfetmekte olduğumuz sistemli çalışmaların yenilenmesi imkansız teminatıdır." (Atatürk'ten Seçme Sözler Derleyen: Cihat İmer Remzi Kitabevi 1989 s. 131)

  Vatan evlatlarının vatanın bölünmez bütünlüğü için bir araya geldiği mazisi şanlı geleceği parlak Türk ordusunu Atatürk şu sözleriyle tanımlamaktadır:

  "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusu istilalar yapmak veya saltanatlar kurmak için şunun bunun elinde ihtiras aleti olmaktan münezzehtir (şunun bunun elinde tutku aracı olmayacak kadar temizdir). İnsanca ve müstakil (bağımsız) yaşamaktan başka gayesi (amacı) olmayan milletin aynı ideale bağlı ve yalnız onun emrine tabi (onun emrinde) ve sadık öz evlatlarından mürekkep (oluşan) muhterem ve kuvvetli bir heyettir (saygın ve güçlü bir kuruluştur)." (Atatürk'ten Seçme Sözler Derleyen: Cihat İmer Remzi Kitabevi 1989 s. 136)

  Atatürk'ün büyük bir güven ve saygı duyduğu milli egemenliği tek amaç edinmiş Türk ordusu kanının son damlasına kadar vatan toprakları uğrunda mücadele etme azmi göstermiştir. Güvene ve övgüye layık olan Kahraman Türk ordusu büyük bir zaferle; düşmandan arındırıp kanlarıyla suladığı Türk toprağını yüce Türk Milleti'ne armağan etmiştir. Başkomutan Atatürk kahraman Türk ordusunun büyük zaferini şu sözleriyle Türk halkına müjdelemiştir:

  "Büyük Türk Milleti ordularımızın kabiliyet ve kudreti düşmanlarımıza dehşet dostlarımıza güven verecek bir mükemmelliyetteydi. Millet orduları ondört gün içinde büyük bir düşman ordusunu yok etti. Dört yüz kilometre aralıksız bir takip yaptı. Anadolu'daki işgal edilmiş bütün topraklarımızı geri aldı." (Atatürk Bir Çağ'ın Açılışı - Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak s.384)

  Türk ordusunun düşman süngüsüne gözünü kırpmadan vatan uğruna göğüs gererek kahramanca savaşmasından duyduğu büyük gururu Atatürk sözlerinde şöyle ifade etmiştir:

  "Tarihte bütün bir vatanı çok üstün düşman kuvvetleri karşısında son toprak parçasına kadar karış karış kahramanca ve namuskarane müdafaa etmiş ve yine varlığını koruyabilmiş ordular görülmüştür. Türk ordusu o cevherde böyle bir ordudur. Yeter ki ona kumanda edenler kumanda edebilmek evsafına haiz bulunsun." (Atatürk'ten Seçme Sözler Derleyen: Cihat İmer Remzi Kitabevi 1989 s. 135)

  "Kahraman Türk ordularının kazandıkları büyük zaferlerden şahsıma düşmüş olan vazifeleri yapabilmişsem çok bahtiyarım. Yalnız bu noktada bir gerçeği açıklamak için söylemeliyim ki: Benim ordularımı ve sevk ve tevcih ettiğim (gönderdiğim ve yöneltiğim) hedefler esasen ordularımın her erinin bütün subaylarının ve kumandanlarının görüşlerinin vicdanlarının azimlerinin mefkurelerinin (ülkülerinin) yönelmiş olduğu hedefler idi." (Atatürk'ten Seçme Sözler Derleyen: Cihat İmer Remzi Kitabevi 1989 s. 137)

  Başkomutanlığını yaptığı Kurtuluş Savaşı zaferinin tek sahibi olarak Türk ordusunu gösteren Atatürk Türk erinden duyduğu memnuniyet ve güveni şu sözleriyle dile getirmiştir:

  Türk neferi kaçmaz kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk neferinin kaçtığını görmüşseniz derhal kabul etmelidir ki onun başında bulunan en büyük komutan kaçmıştır." (Atatürk'ten Seçme Sözler Derleyen: Cihat İmer Remzi Kitabevi 1989 s. 137)

  "Öleni görüyor üç dakikaya kadar öleceğini biliyor en ufak bir fütur (yılgınlık) bile gösteremiyor; sarsılmak yok! Okumak bilenler ellerinde Kuran'ı Kerim Cennete girmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler kelime-i şahadet getirerek yürüyorlar. Bu Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren şaşılacak ve övülecek bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur." (Atatürk'ten Seçme Sözler Derleyen: Cihat İmer Remzi Kitabevi 1989 s. 136)

  Atatürk Türk askerinin vatan sevgisini ve imanını anlatarak eşsiz özelliklerin tarifini bu sözlerinde yapmıştır. Türk askerlerinin birlik olup oluşturduğu üstün gücü ise şöyle tarif etmiştir:

  "Benim için ordumuzun kıymetini ifadede ölçü şudur: Türk ordusunu bir kıtası muadilini behemahal mağlup eder. İki mislini durdurur ve tespit eder (ve yerine çiviler)." (Atatürk'ten Seçme Sözler Derleyen: Cihat İmer Remzi Kitabevi 1989 s. 134)

  Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'ndaki çetin ve ani saldırıları karşısında şaşkına dönen Türk düşmanlarının kahraman ordumuz ve onun büyük kumandanı Mustafa Kemal 'e duydukları hayranlığın ifadesi olan yorumları ise şöyledir:

  Gelibolu yarım adasının İngiliz başkomutanı Hamilton:

  "Çok mükemmel komuta edilen ve cesaretli dövüşen Türk ordusuna karşı savaşıyoruz."

  General Aspinal:

  "Tarihte bir tümen komutanının üç ayrı cepheye duruma nüfuz ederek yalnız bir harbin gidişine değil bir cephenin akibetine hatta milletin kaderine tesir edecek vaziyet yaratmanın bir eşine çok nadir rastlanır." (Atatürk Bir Çağ'ın Açılışı Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak s. 383)

  Vatanın her yerinde destanlar yazan şanını tüm uluslara duyuran büyük Türk ordusuna Atatürk şu sözlerle hitap etmiştir.

  "Türk ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz daha sağlam askere rastgelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Kanaatinle imanınla itaatinle hiçbir korkunun yıldırmadığı demir gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime aziz bir borç bilirim." (Atatürk'ten Seçme Sözler Derleyen: Cihat İmer Remzi Kitabevi 1989 s. 138)

  Memleketin büyük bir sıkıntı içinde olduğu dönemde bile büyük bir zafer kazanan Türk ordusundan Atatürk'ün Türk Milleti adına bir de beklentisi vardır. Bu beklenti zor zamanlarda gösterilen çabanın Cumhuriyet'in hakim olduğu dönemde de sürdürülmesidir. Vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasına halkın her türlü kargaşa ve anarşiden uzak refah içinde yaşamasına yönelik gösterilecek bu çabayı Atatürk şöyle ifade etmektedir:

  "Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan her zaman zaferle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusu!


 2. 2
  barisbaris
  Üye

  --->: Atatürk'ün türk ordusuna verdiği önem ve değer

  Reklam  Askerlik yan gelip yatma yeri değildir deyip de oğlunu askere göndermeyenler okusun.Ama zannetmiyom ki okuyup üstlerine alınsınlar+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi