Atatürk'ün Gençlige Hitabesi (Eski-Yeni Türkçe, İngilizce, Almanca)

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Mustafa Kemal Atatürk Bölümünden Atatürk'ün Gençlige Hitabesi (Eski-Yeni Türkçe, İngilizce, Almanca) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  xRockİnGirLx
  Süper Moderator
  Reklam

  Atatürk'ün Gençlige Hitabesi (Eski-Yeni Türkçe, İngilizce, Almanca)

  Reklam



  Atatürk'ün Gençlige Hitabesi (Eski-Yeni Türkçe, İngilizce, Almanca)

  Forum Alev
  ESKI TÜRKCE

  Ey Türk gençliği Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evlâdı İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
  20 Ekim 1927
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  YENI TÜRKCE

  Atatürk'ün Türk Gencligine Hitabesi
  Ey Türk Gençliği

  Birinci ödevin; Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini, sonsuzluğa değin
  korumak ve savunmaktır.

  Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel, senin en
  değerli güven kaynağıdır. Gelecekte de, yurt içinde ve dışında, seni bu
  kaynaktan yoksun etmek isteyen kötücüller bulunacaktır. Bir gün,
  bağımsızlığını ve cumhuriyetini savunmak zorunda kalırsan; ödeve atılmak
  için, içinde bulunacağın durumun olanaklarını ve koşullarını
  düşünmeyeceksin Bu olanaklar ve koşullar çok elverişsiz olabilir.
  Bağımsızlığına ve cumhuriyetine kıymak isteyecek düşmanlar, bütün dünyada
  benzeri görülmedik bir utku kazanmış olabilirler. Zorla ve aldatıcı
  düzenlerle sevgili yurdunun bütün kaleleri alınmış, bütün gemilikleri ele
  geçirilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve yurdun her köşesine düşman
  girmiş olabilir. Bütün bu koşullardan daha acıklı ve korkunç olmak üzere,
  yurdunda, iş başında bulunanlar, aymazlık ve sapkınlık içinde
  olabilirler. Üstelik, hainlik de yapabilirler. Daha kötüsü, iş başında
  bulunan kişiler, kendi çıkarlarını, yurduna girmiş olan düşmanların
  siyasal erekleriyle birleştirebilirler. Ulus, yoksulluk ve sıkıntı içinde
  ezgin ve bitkin düşmüş olabilir.

  Ey Türk geleceğinin gençliği

  İşte, bu ortam ve koşullar içinde bile ödevin, Türk bağımsızlığını ve
  Cumhuriyetini kurtarmaktır Bunun için gereken güç, damarlarındaki soylu
  kanda vardır

  Söylev' den 20 Ekim 1927
  BÜYÜK ÖNDERİMİZ SANKİ BU GÜNLERİ GÖRMÜŞ.ATAM SEN RAHAT UYU , BİZE EMANET ETTİĞİN CUMHURİYET İLELEBET SONSUZA KADAR YAŞAYACAKTIR.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  INGILIZCE


  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'S ADDRESS TO TURKISH YOUTH

  Turkish Youth, Your first duty is to preserve and to defend Turkish
  Independence and the Turkish Republic forever. This is the very
  foundation of your existence and your future. This foundation is your most
  precious treasure. In the future, too, there may be malevolent people at
  home and abroad, who will wish to deprive you of this treasure. If some
  day you are compe lled to defend your independence and your Republic, you
  must not hesitate to weigh the possibilities and circumstances of the
  situation before doing your duty. These possibilities and circumstances
  may turn out to be extremely unfavourable. The enemies c onspiring against
  your independence and your Republic may have behind them a victory
  unprecedented in the annals of the world. It may be that, by violence and
  trickery, all the fortresses of your beloved fatherland may be captured,
  all its shipyards occupied, all its armies dispersed and every corner of
  the country invaded. And sadder and graver than all these circumstances,
  thos e who hold power within the country may be in error, misguided and
  may even be traitors. Furthermore, they may identify personal interests
  with the political designs of the invaders. The country may be
  impoverished, ruined and exhausted. Youth of Turkey's future, even in
  such circumstances it is your duty to save Turkish Independence and the
  Republic. You will find the strength you need in your noble blood.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ALMANCA

  Türkische Jugend

  Deine erste Pflicht ist es, auf immer die türkische Unabhängigkeit und die Republik Türkei zu beschützen und zu verteidigen

  Sie ist die Grundlage deiner Existenz und deiner Zukunft. Diese Gründung ist dein wertvollster Schatz. In der Zukunft mögen böswillige Kräfte im Inneren des Landes und von außen auftreten, die versuchen werden, dir dein Geburtsrecht abzuerkennen. Wenn Du eines Tages gezwungen sein wirst, Deine Unabhängigkeit und die Republik zu verteidigen, darfst Du nicht über die Bedingungen und die Möglichkeiten der Situation, in der Du dich befindest, um deine Mission zu erfüllen, nachdenken. Diese Bedingungen und Möglichkeiten mögen widrig erscheinen. Die Gegner, die es auf deine Unabhängigkeit und deine Republik abgesehen haben, mögen einen Sieg errungen haben, wie es ihn in der Welt noch nie gegeben hat. Alle Festungen und Waffenlager unseres geliebten Vaterlandes mögen mit Gewalt oder List eingenommen worden sein, alle Armeen zerstreut und jeder Winkel des Landes besetzt worden sein. Ja, noch erschreckender und furchtbarer als das: Diejenigen, die die Macht im Lande in der Hand halten und ausüben, mögen einem großen Irrtum, einem groben Fehler oder sogar Verrat verfallen sein. Diese Inhaber der Macht mögen sogar ihre persönlichen Interessen mit den politischen Absichten der Invasoren in Übereinstimmung gebracht haben. Die Nation selbst mag in Elend gefallen, erschöpft und verwüstet sein.

  Ihr, die zukünftigen Söhne und Töchter der Türkei

  Selbst unter diesen Umständen und Bedingungen ist es Eure Pflicht, die türkische Unabhängigkeit und die Republik wiederherzustellen Die Kraft, die Ihr benötigt, ist in dem edlen Blut, das in euren Adern fließt, enthalten.

  20. Oktober 1927

  Kemal ATATÜRK




 2. 2
  wirüs
  Üye

  --->: Atatürk'ün Gençlige Hitabesi (Eski-Yeni Türkçe, İngilizce, Almanca)

  Reklam




  SaoL KaRDeS eMeGiNe SaGLıK ;)








 3. 3
  cRq
  Üye
  sagoLanasınnnnnn
  ingiLizce.si isime yarayacak gibi ;)

  bu arada:
  BÜYÜK ÖNDERİMİZ SANKİ BU GÜNLERİ GÖRMÜŞ.ATAM SEN RAHAT UYU , BİZE EMANET ETTİĞİN CUMHURİYET İLELEBET SONSUZA KADAR YAŞAYACAKTIR.
  aynen katıLıyorum!







 4. 4
  Ziyaretçi
  abi bu ne ya ?! girmediğim site,bakmadığım forum kalmadı. Sadece ingiizce almanca ve italyanca çeviri var. bu mu yani ? Tüm dünya dillerine çevrilmesi gerekir Hitabemizin. ama nerdee?

 5. 5
  Ziyaretçi
  kolaysa sen çevir kolaysa çevir önemli olan yurdumuzda hitabenin has türkçe ile bilinmesi

+ Yorum Gönder
gençliğe hitabe eski türkçe,  gençliğe hitabenin eski hali,  atatürkün gençliğe hitabesi türkçeye çevrilmiş hali,  eski gençliğe hitabe,  gençlıge hitabenin eski hali
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi