Çevre Temizlik Vergisi - Çevre Temizlik Vergisi hakkında - Çevre Temizlik Vergisi nasıl alınır - çevre temizlik vergisi tutarları

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Muhasebecilik Bölümünden Çevre Temizlik Vergisi - Çevre Temizlik Vergisi hakkında - Çevre Temizlik Vergisi nasıl alınır - çevre temizlik vergisi tutarları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hasan
  Özel Üye
  Reklam

  Çevre Temizlik Vergisi - Çevre Temizlik Vergisi hakkında - Çevre Temizlik Vergisi nasıl alınır - çevre temizlik vergisi tutarları

  Reklam  Çevre Temizlik Vergisi - Çevre Temizlik Vergisi hakkında - Çevre Temizlik Vergisi nasıl alınır - çevre temizlik vergisi tutarları

  Forum Alev
  Çevre Temizlik Vergisi - Çevre Temizlik Vergisi hakkında - Çevre Temizlik Vergisi nasıl alınır - çevre temizlik vergisi tutarları

  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.
  Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
  Buna göre; 1/1/2010 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

  1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
  Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 20 Kuruş, diğer belediyelerde 16 Kuruş olarak hesaplanacaktır.
  Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.
  2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisiİşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.
  2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre

  Temizlik Vergisi
  Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

  Bina Grupları
  Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

  1. Derece
  2. Derece
  3. Derece
  4. Derece
  5. Derece
  1. Grup
  1.900
  1.500
  1.200
  970
  790

  2. Grup
  1.200
  900
  700
  570
  480

  3. Grup
  790
  600
  480
  390
  300

  4. Grup
  390
  300
  230
  190
  150

  5. Grup
  230
  190
  130
  120
  97

  6. Grup
  120
  97
  68
  55
  40

  7. Grup
  40
  33
  23
  20
  16

  2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
  2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

  Bina Grupları
  Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
  1. Derece
  2. Derece
  3. Derece
  4. Derece
  5. Derece

  1. Grup
  2.375
  1.875
  1.500
  1.212
  987

  2. Grup
  1.500
  1.125
  875
  712
  600

  3. Grup
  987
  750
  600
  487
  375

  4. Grup
  487
  375
  287
  237
  187

  5. Grup
  287
  237
  162
  150
  121

  6. Grup
  150
  121
  85
  68
  50

  7. Grup
  50
  41
  28
  25
  20


  3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
  Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.
  Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 8 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

  Bina Grupları
  Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

  1. Derece
  2. Derece
  3. Derece
  4. Derece
  5. Derece

  1. Grup
  950
  750
  600
  485
  395

  2. Grup
  600
  450
  350
  285
  240

  3. Grup
  395
  300
  240
  195
  150

  4. Grup
  195
  150
  115
  95
  75

  5. Grup
  115
  95
  65
  60
  48

  6. Grup
  60
  48
  34
  27
  20

  7. Grup
  20
  16
  11
  10
  8


  Tebliğ olunur.

  ..
 2. 2
  AKBİLE
  Bayan Üye

  Cevap: Çevre Temizlik Vergisi - Çevre Temizlik Vergisi hakkında - Çevre Temizlik Vergisi nasıl alınır - çevre temizlik vergisi tutarları

  Reklam  Çevre Temizlik Vergisi ; bunu yerel belediyeler alıyor ama nedense kimse zamanında ödemiyor herkes iyice bir biriktirip sonradan toplu öder çokça faizi ile beraber+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi