Fidan Yetiştirme Teknikeri

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Fidan Yetiştirme Teknikeri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  angel_devil
  Usta Üye
  Reklam

  Fidan Yetiştirme Teknikeri

  Reklam  Fidan Yetiştirme Teknikeri

  Forum Alev
  FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ


  TANIM Süs bitkileri ve meyve ağaçlarını aşı, tohum, çelik, kök sürgünü, yumru gibi yöntemlerle fidan olarak (küçük yaştaki bitki ve ağaç) yetiştiren kişidir.

  GÖREVLER - Üretimi yapılacak bitki veya fidanların özelliklerini de dikkate alarak elverişli iklim ve toprak yapısını belirler, - Fidanlık yapılacak yerin seçimini yapar, fidan yetiştiriciliği için uygun ortamı sağlar, - Toprağı analiz ettirir ve çıkan sonuca göre gerekli geliştirme çalışmalarını yapar, - Üretim yöntem ve tekniğini belirler ve buna göre araç gereçlerini hazırlar, - Tohumlama ve aşılama işlemlerini mevsimsel özellikleri de dikkate alarak gerçekleştirir, - Fidanların budanması, ilaçlanması ve uygun sulama teknikleriyle sulanması işlemlerini yapar, - Yetiştirilen bitkinin özelliğine göre uygun söküm zamanını belirler ve söküm işlemini gerçekleştirir, - Sökülen fidanların muhafazasını sağlar, satışa hazırlar, gerektiğinde satışını yapar, - İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından mesleğin gereklerini yerine getirir (ilaçlama, söküm , aşılama..vb. aşamalarda ).

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER - Traktör, - Fidan söküm makinesi, - Çapa, kürek, bel, tırmık, testere, - Aşı makası, aşı bıçağı, budama makası, - Sulama ekipmanı, ilaçlama ekipmanı, - Tohumlar, aşı çubukları, fidanlar, gübreler, ilaçlar, aşı macunları.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Fidan yetiştirme teknikeri olmak isteyenlerin; - Temel bilimlere meraklı, özellikle biyoloji ve botaniğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı, - Açık havada çalışmaktan hoşlanan, - Araştırma ve inceleme merakı olan, - Ekonomiye ve ticarete ilgi duyan, - Bedence sağlıklı ve dayanıklı, kimseler olmalıdır.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Fidan yetiştirme teknikeri genellikle açık alanda, arazide çalışmaktadır. Zaman zaman soğuk, sıcak, ıslak, rutubetli bir ortamda bulunur. Çalışırken birinci derecede bitkilerle ilgilidir. Bu sırada müşterilerle, meslektaşlarıyla, ziraat mühendisleriyle, diğer çalışan yardımcı personelle iletişim halindedirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Fidan yetiştirme teknikerleri kamuya ait Tarım Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatında, Orman Bakanlığına bağlı fidanlıklarda, üniversitelerin araştırma ve geliştirme merkezlerinde çalışabileceği gibi özel sektöre bağlı fidan, fide ve süs bitkisi yetiştiriciliği yapan işyerlerinde de çalışabilirler. Bu alandaki istihdamın büyük çoğunluğunu da özel sektör kuruluşları yapmaktadır. Fidan yetiştirme teknikerleri kendi özel fidan çiftliklerini de kurabilir. Fidan, fide, süs bitkisi yetiştirerek satabilir. Nüfusun yarısının tarımla uğraştığı ülkemizde pazarlama sorunu da yaşanmamaktadır. Devlet böyle girişimleri olanları desteklemektedir. Ülkemizin gerek iklim, gerek toprak yapısının farklılığı, tarıma elverişli alanların çok olması, üretim tekniklerindeki gelişmeler tarımsal üretimin sürekli gelişeceğini göstermektedir. Özellikle son yıllardaki kültürel bitkilerin üretimine verilen önem, tropikal sebze ve meyvelerin üretilmeye başlanması istihdam alanlarını daha da geliştirecektir.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Fidan Yetiştirme" ve “Fidan ve Fidecilik” programlarında verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI Meslek liselerinin Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat, Genel Ziraat, Makine(Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, peyzaj, Tarım Teknolojisi, bölümlerinden mezun olanlar “Fidan Yetiştirme”, “Fidan ve Fidecilik” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almaları gerekir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitim süresince tarım alanında nitelikli, modern tarım araç gereçlerini kullanabilen, ara eleman yetiştirmek için; Türk Dili Ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi... gibi genel kültür derslerinin yanında tarımsal botanik, toprak bilgisi, tarımsal ekoloji, bilgisayara giriş, tarım ekonomisi, fidancılık uygulamaları, genel meyvecilik, sulama teknikleri, istatistik ve deneme teknikleri, bitki fizyolojisi, bitki besleme ve gübreleme, meyve fidanı yetiştiriciliği, bahçe bitkileri zararlıları ve savaşımı, tarımsal kooperatifçilik, asma fidanı yetiştiriciliği, bahçe bitkilerinde mekanizasyon, meyve anaçları ve anaç-kalem ilişkileri, süs bitkileri yetiştiriliciği, tarımsal yayım ve iletişim, bahçe bitkileri hastalıkları ve savaşımı, özel meyvecilik, bahçe bitkileri muhafazası ve pazara hazırlık, fidancılıkta doku kültürü.. gibi mesleki dersler okutulmaktadır.

  MESLEKTE İLERLEME
  Fidan yetiştirme teknikerleri başarılı olduğu takdirde işyerinin büyüklüğüne göre amir, şef, şef yardımcısı..vb. düzeyde sorumluluklar alabilirler. Ayrıca, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde; - Bitkisel Üretim, - Orman Mühendisliği, - Orman Endüstrisi Mühendisliği, - Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler. Ayrıca eğitim döneminde işletmelerde staj yaparken işletmenin durumuna göre, az da olsa bir gelir olanağı bulunmaktadır. Fidan yetiştirme teknikerlerinin kazançları çalışılan sektöre, kendi işini kurmasına ve meslekteki deneyimine göre değişiklik göstermektedir. Kamu sektöründe işe başlayanlar 9. derecenin 2. kademesinden yasalarla belirlenen ücreti alırlar. Özel şirketlerde çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle asgari ücretle işe başlalayıp 3-4 asgari ücret düzeyine çıkabilmektedir. Kendi işyerinde çalışanların kazançları sektördeki gelişmelere ve kişinin başarısına bağlıdır.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER - İlgili Eğitim Kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
 2. 2
  türk kızı
  Görevli Bayan Üye

  --->: Fidan Yetiştirme Teknikeri

  Reklam  Çok güzel bir hobi Babamla ben her yıl fidan dikeriz.
 3. 3
  gökçe34
  Özel Üye
  Fidan yetiştiriciliği hakkında

 4. 4
  celikfidan
  Yeni Üye
  SERTİFİKALI FİDAN

  Sertifikalı fidan kullanmanın önemi

  Modern ve karlı bir meyveciliğin temeli fidancılıktır. Fidan seçiminden dikim tekniğine kadar gösterilecek titizlik karlı bir yetiştiricilik için şarttır. Yetiştirici bahçesinde kullanılacak fidanı, anacını ve kaleminin menşeini bilmesi, bu bahçeye uygulayacağı bakımla da yakından ilgilidir. Bu bakımdan sertifikalı fidan kullanımı büyük bir önem arz etmektedir..

  Fidan sertifikasyonu

  Ülkemizde fidan sertifikasyonu ve sertifikalı fidan üretimi ile ilgili esaslar 5 Ocak 1997 tarih ve 22868 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Fidanların Sertifikasyonuna ait Genel Esaslar Tebliği” ne göre uygulanmaktadır.

  Buna göre sertifikalı meyve, asma çeşit damızlığı, anaç damızlığı, fidan üretim materyali ve fidan üretici belgesi verilecek fidancılarda aranan şartlar bu yönetmeliğin 20. Maddesinde şöyle belirtilmiştir:

  • Yetiştirici çeşit-anaç damızlığı veya fidanı üretimi için yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır,

  • Yetiştirici yeterli alet ve ekipmana ve araziye sahip olmalı veya uzun süre kiraladığını belgelemelidir.

  Bu şartları taşıyanlar bulundukları yerin Bakanlık İl Müdürlüklerine müracaat edip fidan üretici belgesi alıp, üretime başladıktan sonra da gerekli işlemleri yerine getirirler.

  Yine bu yönetmeliğe göre, fidanların “SERTİFİKALI“ sertifikası verilebilmesi için o fidana ait çeşit damızlığı ve anaç damızlığı fidan üretim materyalinin de “SERTİFİKALI“ sertifikasına haiz olması gereklidir.

  Fidan seçiminde dikkat edilecek hususlar:

  • Seçilecek fidanın sertifikalı olup olmadığına dikkat edilmeli, bu yüzden mutlaka üzerinde etiket olan fidanlar tercih edilmelidir.

  • Kökleri açıkta kalmış, kazık kökleri yaralanmış, fidanlar alınmamalıdır.

  • Saçak köklerin iyi gelişmiş olmasına dikkat edilmelidir.

  • Gözleri uyanmaya başlamış, fidanlar alınmamalıdır.

  • Aşırı ince ve aşırı kalın gövdeli fidanların toprakta tutumu güç olacağından, bu tür fidanlar tercih edilmemelidir.

  • Fidan alınırken aşı yerine çok dikkat etmek gerekir. Mutlaka anaç ile kalemin kaynaşma yerini görmemiz ve aşılı olduğuna ikna olmamız gerekir.

  • Alacağımız fidanın kökünde ur, gövdesinde kabuklu bit ve benzeri hastalık ve zararlılar olmamalıdır.

  Bu bölümde meyve fidan yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan üretim teknikleri hakkında yeni tekniklerin de eklenmesiyle pratikte uygulanması önerilen bilgilere değinilecektir.

  FİDANLIK YERİNİN SEÇİMİ

  Fidanlık, fidan talebinin yüksek olduğu, yani meyveciliğe uygun olan yerlerde kurulmalıdır.

  Fidanlık yeri için rüzgarlardan korunmuş mevkii seçilmelidir.

  Sulama suyu yeterli ve sulamaya uygun olmalıdır. Toprak hafif süzek ve fidan yetiştiriciliğine uygun yapıda olmalıdır. Fidan üretilecek arazi hafif meyilli ve drenajı uygun olmalıdır.

  Taban suyu problemi olmamalıdır. İlkbahar geç ve sonbahar erken donları aşı ve sürgünleri etkileyecek şiddette olmamalıdır.

  Fidan üretiminde kullanılacak her türlü materyal ve işgücü temini için ulaşım kolay olmalıdır.

  Fidanlık toprağı her türlü hastalık ve zararlılar bakımından temiz olmalıdır. Bunun için üretim öncesi toprak hastalık ve zararlılar bakımından tahlil edilmelidir.

  Fidanlık planlaması ve parselasyonu yapılmalıdır.

  FİDANLIK YERİNİN HAZIRLANMASI VE PARSELASYONU

  Fidanlık yeri seçiminden sonra, seçilen yerin daha önceden değerlendiriliş şekline bağlı olarak uygun bir şekilde sürülür. Yine gerekli ise tesviye işlemleri yapılır. Toprak analiz sonuçlarına göre gereken bitki besin maddeleri verilir. Ana sulama ve drenaj sistemlerinin alt yapısı planlanır ve uygulanır.

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi