Hazır Giyim ve Moda Tasarımı Öğretmeni

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Hazır Giyim ve Moda Tasarımı Öğretmeni ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  LoveNess
  Bayan Üye
  Reklam

  Hazır Giyim ve Moda Tasarımı Öğretmeni

  Reklam  Hazır Giyim ve Moda Tasarımı Öğretmeni

  Forum Alev
  Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir.

  GÖREVLER
  • Giyim / hazır giyim / moda tasarımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
  • Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeni, bu program çerçevesinde,
  • Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
  • Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
  • Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
  • Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
  • Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
  • Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
  • İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
  • Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
  • Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
  • Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
  • Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
  • Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
  • Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, transparan, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.),
  • Giyim bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; ütü ve ütü masası, manken (model), biçki makasları, riga, cetvel, T cetveli, mezure, dikiş iğnesi, toplu iğne, iplik, makas, biçki sabunu, teğel ipliği, konfeksiyon makası, gibi alet, makine ve malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, dikiş makineleri ve eğitim setleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  • Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeninin hem alanıyla ilgili, hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
  • Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeni olmak isteyenlerin;
  • Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
  • Şekiller arasındaki ve bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,
  • El ve parmaklarını ustalıkla, göz-el-ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,
  • Renkleri ayırtedebilen,
  • Ayrıntıları algılayabilen,
  • Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
  • İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
  • Dikkatli, işine özen gösteren,
  • Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
  • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
  • Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
  • Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
  • Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü olup, toz, lif ve elyaf parçaları bulunur

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  • Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liseleri, Anadolu kız meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüsü, pratik kız sanat okulu ve halk eğitim merkezleri vb.) giyim, hazır giyim, deri hazır giyim, moda tasarımı, konfeksiyon, örme hazır giyim gibi dersler verirler.
  • Tekstil sanayi ve hazır giyim sanayinin gelişmesi bu meslek elemanları için yeni iş sahalarını beraberinde getirmektedir. Meslek elemanları yüksek ücretle bu alanlara doğru yönelmekte ve buralarda çalışmayı tercih etmektedirler

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Mesleğin eğitimi, üniversitelerin “Hazır giyim Öğretmenliği”, “Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” ve “Moda Tasarımı Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Mesleğin eğitimine girebilmek için,
  Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Hazır Giyim Öğretmenliği ve Giyim Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Sözel (SÖZ-1)” puan, “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” ve “Moda Tasarımı Öğretmenliği” için ise yeterli “Eşit Ağırlık (EA-1) puan almak,
  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hazır Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” ve “Moda Tasarımı Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
  Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca;
  1. ve 2. Yarı Yılda: Kalıp Hazırlama Teknikleri I-II, Giyim Teknolojisi ve Atölyesi I-II, Makine Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Temel Sanat Eğitimi I, Matematik, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Yabancı Dil, Türk Dili, Seçmeli Ders, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

  3. ve 4. Yarı Yılda: Kalıp Hazırlama Teknikleri III-IV, Giyim Teknolojisi ve Atölyesi III-IV, Basit Konfeksiyon Teknikleri I-II, Temel Sanat Eğitimi II, Eğitim Psikolojisi, Mesleki Resim I, Ana Sağlığı, Aile Planlaması, Meslek Analizi ve Program Hazırlama,
  5. ve 6. Yarı Yılda: Kalıp Hazırlama Teknikleri V-VI, Manto-Tayyör, Mesleki Resim II-III, Bilgi İşlem, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Giyim Teknolojisi ve Atölyesi VI-VII, Atölye Meslek Dersleri Öğretim Yöntemleri, Genel Öğretim Metodları,
  7. ve 8. Yarı Yılda: Kalıp Hazırlama Teknikleri, Fantazi Elbise, Giyim Tarihi, Giyim Süslemeleri, Araştırma Teknikleri ve İstatistik, Giyim Tasarımı, Giyim Üretim Teknikleri Atölyesi VIII, İlk Yardım, Eğitim Yöntemi, Sanat Tarihi, Öğretmenlik Uygulaması derslerini öğrenirler.
  Öğrenciler son sınıfta bir meslek lisesinde bir dönem süren öğretmenlik stajı yaparlar. Yine eğitim süresi içinde bir hazır giyim işletmesinde bir ay süreyle staj yaparlar.
  MESLEKTE İLERLEME
  • Disiplinli ve özverili bir çalışma ile kamu sektöründe görev alanlar bölüm şefi, müdür yardımcısı, müdür ve daha üst görevlere gelebilirler.
  • Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
  • Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarında başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.
  • Kendi işyerini açabilirler.
  • Özel sektörde modelistlik, stilistlik alanlarında çalışabilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  • Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

  • Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak, maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.
  • Ayrıca, her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
  • İlgili Eğitim Kurumları,
  • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  • Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Hazır Giyim ve Moda Tasarımı Öğretmeni

  Reklam  Moda tasarımcısı olmak isteyenlerin öğretmeliğini yaparlar.Kendi bilgi ve becerilerini öğrencilere aktarırlar.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi