Maden Mühendisi

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Maden Mühendisi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  angel_devil
  Usta Üye
  Reklam

  Maden Mühendisi

  Reklam  Maden Mühendisi

  Forum Alev
  MADEN MÜHENDİSİ

  TANIM

  Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğal gaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten kişidir.

  GÖREVLER

  - Maden sahalarını saptamak için, jeolojik, topoğrafik ve çevresel etkileri değerlendirir, olası maden sahalarından örnekler aldırır, maden yataklarının yerini, rezerv miktarını ve özelliklerini saptar, - Madenlerin çıkartılması için, maden kuyusu, su ve elektrik kaynakları gibi yer üstü tesis ve araçları planlar, maliyetini hesaplar, - Üretim yöntemlerine göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini belirler, - Yeraltında ve yerüstünde çalışmalar yürüten maden ve taş ocağı işletmelerine gözetmenlik yapar, - Maden ve taş ocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama, kırma ve ayırma gibi işlemleri planlar ve çalışmalarını gözetir.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Pusula, harita, dedektör, çekiç, topoğrafik ölçüm aletleri, gaz ölçüm cihazları.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Maden mühendisi olmak isteyenlerin; - Üst düzeyde akademik yeteneğe, - Sayılarla akıl yürütebilme gücüne sahip, - Kimya, matematik, fizik, jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı, - Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını yönetebilen, - Sorumlu, sabırlı ve titiz kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Maden mühendisi, büro, şantiye, açık arazi ve yeraltı gibi, o anda üzerinde çalıştığı projeye bağlı olarak çok çeşitli yerlerde çalışabilir. Maden mühendisleri, jeologlar,jeofizik mühendisleri, maden teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Meslek elemanları, maden arama ve çıkarma işlerini yapan yerli ve yabancı özel şirketlerde, çimento fabrikalarında iş bulabildikleri gibi, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Karayolları, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda da çalışabilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin “Maden Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında yeterli “Sayısal (SAY)” puanla almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Fizik, Kimya, Matematik, Ekonomi, Teknik Resim, Statik, Maden Topoğrafyası, Malzeme, Mukavemet, Maden İşletme, Mineroloji, Cevher Hazırlama, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Maden Yatakları, Sondaj Tekniği, Jeoloji, Metalurji, Elektroteknik, Madenlerin Değerlendirilmesi, Endüstriyel Hammaddeler, Kaya Mekaniği, Maden Makineleri, Tesis Yönetimi ve İşletmesi, Kazı Makineleri ve Mekanizasyon gibi dersler verilir.

  MESLEKTE İLERLEME

  Maden mühendisleri, lisans üstü çalışma yapabilirler, araştırma görevlisi olarak üniversitede görev alanlar, yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler. Kömür, metal, petrol, doğal gaz, sıvı ve yarı sıvı halindeki mineralleri yeryüzüne çıkarma konusunda uzmanlaşabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşların yönetim kademelerinde yer alabilirler.
 2. 2
  MÜCEN
  Bayan Üye

  Cevap: Maden Mühendisi

  Reklam  maden mühendisleri genellikle yer altındaki madenlerin yapılarını çıkarılmalarını inceleyen mühendislik dalıdır yer üstündekilerde ilgilenirler fakat genellikle madenler yer altında olurlar türkiyede iş bulma olanağı az olan bir daldır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi