Tesisat Öğretmeni

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Tesisat Öğretmeni ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  angel_devil
  Usta Üye
  Reklam

  Tesisat Öğretmeni

  Reklam  Tesisat Öğretmeni

  Forum Alev
  TESİSAT ÖĞRETMENİ


  TANIM

  Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tesisat (sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı, soğutma ve iklimlendirme, doğalgaz) meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

  GÖREVLER

  Tesisat meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Tesisat öğretmeni, bu program çerçevesinde; - Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, - Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) - Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, - Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, - Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, - Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, - İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, - Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, - Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, - Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

  KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ

  - Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, ders kitapları, yardımcı kitaplar, - Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, TV., video, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.), - Tesisat bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makinalar ve eğitim setleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Tesisat öğretmeni olmak isteyenlerin; - Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, - Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, - El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, - Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen, - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, - İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, - Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, - İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, - Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, - Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Tesisat öğretmeni, görev yaptığı kurum ve kuruluşlarda derslik ve alanı ile ilgili atölye ve laboratuarlarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı tozlu, yağlı ve gürültülüdür.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  - Meslek elemanları , Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının tesisat teknolojisi, soğutma ve iklimlendirme, tesisat, kalorifercilik, ısıtma-havalandırma, soğutma- havalandırma ve benzeri bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. - Kendi işlerini kurabilirler. - Özel sektörde tekniker,proje sorumlusu veya şantiye sorumlusu ünvanını alır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültelerinin “Tesisat Öğretmenliği” veya “Enerji Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bu bölümlere girebilmek için öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Tasarı Geometri, Temel İmalat İşlemleri, Kaynak Tekniği, Cisimlerin Dayanımı, Sıhhi Tesisat Tekniği, Elektroteknik, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Sıhhi Tesisat Projesi, Isıtma Tekniği, İklimlendirme, Çevre Koruma, Termik Santraller, Soğutma Sistemleri, Hidrolik Santraller, Akışkanlar Mekaniği, Alternatif Enerji Kaynakları, Güneş Enerjisi vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

  BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU

  - Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler. - Eğitim sonrasında, teknik öğretmen olarak 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

  MESLEKTE İLERLEME

  - Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. - Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.
 2. 2
  MÜCEN
  Bayan Üye

  Cevap: Tesisat Öğretmeni

  Reklam  tesisat deyince akla gelen su tesisatı ,kalorifer tesisatı ,doğalgaz tesisatı bunların yapılışını yani uygulanmasını ve teorik bilgiyi veren kişiye tesisat öğretmeni deniliyor eskiden usta dediğimiz kişilere verıilen ad+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi