Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Kadir
  Özel Üye
  Reklam

  Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları

  Reklam  Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları

  Forum Alev
  Muhasebe ve Mali Müşavirlikle ilgili verilen hizmetler

  3568 Sayılı Yasa Çerçevesinde Defter Tutma, Beyannamelerin tanzimi ve bildirgelerin düzenlenmesi, Şirket Kuruluşları, Anonim, Limited, Kooperatif ve diğer sermaye şirketlerinin işlemleri, KDV İade ve beyanlarının tanzimi, İhracaat ve yatırım teşvik belgelerinin alınması ve işlemleri, Marka, patent tescilleri, TSE izinlerinin alınması, İnceleme ve uyuşmazlıkların çözülmesi, Genel kurulların yapılması, sermaye arttırımları, şirket birleşmeleri ve değişiklikleri, Bilirkişilik, Şirketlerin tasfiye işlemleri, Vergi planlamaları, Mali analiz ve SSK denetim işleri, Bilumum muhasebe ve mali danışmanlık hizmetlerinden oluşur.

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmanın Şartları

  Genel şartlar:

  Madde 4 – Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır:
  a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).
  b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
  c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak.
  e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
  f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

  Madde 5 – A) Serbest muhasebeci malî müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır.

  a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.
  b) Staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak.
  c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak.
  Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile (a) bendinde sayılan konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.
  d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak.

  B) Serbest muhasebeci olmanın şartları:
  (A/a) bendinde belirtilen konularda ön lisans seviyesinde öğrenim görmüş olanlar ile ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar, staj şartını yerine getirmiş olmaları halinde, sınav şartı aranmaksızın sadece serbest muhasebeci unvanı ile çalışırlar. "Serbest muhasebei malî müşavir" unvanının kullanamazlar ve Kanunun (2/A) maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işleri yapamazlar. Staj süresi ön lisans seviyesinde mezun olanlar için 4 yıl, ticaret liselerinden ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar için 6 yıldır.
 2. 2
  HADİE
  Bayan Üye

  Cevap: Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartları

  Reklam  muhasebe için özel okul yada birim olsda gereklli sınavın geçmiş olunması durumunda huluk dahil iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi mezunları bu işi yapabilmektedirler+ Yorum Gönder
serbest muhasebeci olmanın şartları,  serbest muhasebeci olma şartları,  serbest muhasebeci olma şartları nelerdir,  serbest muhasebeci olma koşulları,  serbest muhasebeci olabilme şartları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi