Nükleer Enerji Mühendisliği

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Nükleer Enerji Mühendisliği ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Nükleer Enerji Mühendisliği

  Reklam  Nükleer Enerji Mühendisliği

  Forum Alev
  NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması, yaygınlaştırılması için gerekli bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak ve Türkiye’de nükleer teknolojiyi kurmak ve geliştirmek amaçları ile kurulmuştur. Nükleer Enerji Mühendisliği, teknoloji ve bilgisayardaki gelişmeyle birlikte hizlı bir ilerlem sağlamıştır. Nükleer Enerji Mühendisliği, araştırmacı, geliştirici, üretici ve yönetici bir mühendislik dalıdır.

  Nükleer Enerji Mühendisliği’nde lisans eğitimi 4 yılda tamamlanır. Mezunlara lisans diploması ve Nükleer Enerji Mühendisi unvanı verilir. Eğitimde, ağır izotopların nötronlarla etkileşmesi ile enerji üretimi ağırlık kazanmaktadır. Eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Eğitim süresinin ilk iki yılı sonraki iki yıla hazırlık niteliğindedir. Eğitim dili İngilizcedir. Dil yeterlilik sınavını başaramayanlar öğrenciler, bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi almak zorundadırlar. Nükleer sistem çalışmaları genellikle analitik olarak yapılamadığı için bilgisayar kullanımı zorunludur. Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü’nde Nükleer Bilimler Anabilim Dalı ve Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı bulunmaktadır. Nükleer Enerji Mühendisleri, kısıtlı çalışma alanlarına rağmen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK ve üniversitelerde çalışabilirler. Aynı zamanda özel sektörde ve yurtdışında çalışma olanakları da bulunmaktadır.

  Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü’nde yüksek mühendislik ve doktora programları da yürütülmektedir.

  Bölüm adı: Nükleer Enerji Mühendisliği

  Öğretim süresi: 4 yıl

  Okutulan dersler: İlk yıl temel dersler olarak matematik, kimya, fizik okutulur. Daha sonra termodinamik, akışkanlar mekaniği, malzeme bilgisi, nükleer fizik, elektronik, ısı aktarımı, nükleer mühendislikte sayısal yöntemler, nükleer reaktör mühendisliği, güç ekonomisi, bilgisayar programcılığı, reaktör sistemlerinin detaylı analizi, nükleer malzeme, nükleer yakıt çevrimi gibi mühendislik ve meslek dersleri okutulur. Öğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır.

  Aldığı puan türü ve özellikleri: ÖSS Sayısal Puanı ile öğrenci alan bir bölümdür.

 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  --->: Nükleer Enerji Mühendisliği

  Reklam  Bölüm Hakkında
  Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü ile, ülkemizde bu alanda lisans düzeyinde eğitim ve öğretim veren ilk ve tek üniversitedir. 1977 yılında kurulup lisansüstü düzeyde eğitim veren Bölümümüz, 1982 yılında lisans düzeyinde de eğitim vermeye başlamıştır. “Akkuyu Nükleer Santralı” Projesinin hız kazandığı bu günlerde, sektör için gerekli araştırma-geliştirme etkinlikleri ve nitelikli eleman gereksinimi, bu konuda ülkemizde tek olan Bölümümüzün önemini daha da arttırmaktadır.

  Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünde, tümü yurt dışından en az doktora derecesi almış öğretim kadrosu tarafından yürütülen eğitim ile Dünya Standartlarında kaliteli mühendis yetiştirilmektedir. Bunun bir ölçütü olarak, MIT, University of Michigan, Penn State University, North Carolina State University gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde mühendislik alanında öncü üniversitelerin, çok sayıda bölümümüz mezununa yüksek lisans ve doktora burs olanaklarını tanıması gösterilebilir.

  Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünde verilen eğitim, temel mühendislik konularında oldukça yüksek düzeyde olduğu için, mezunlarımız, genel enerji, kontrol, ısı, bilgisayar, sayısal yöntemler, modelleme ve simülasyon, malzeme gibi konularda nitelikli mühendis olarak yetişirler. Bunların yanısıra mezunlarımız, nükleer reaktör kor tasarımı, termal-hidrolik analizi, yakıt yönetimi, nükleer yakıt ve malzemeler, radyasyon güvenliği ve mühendisliği, zırhlama, enerji-çevre etkileşimi gibi konularda da yeterli bilgi birikimine sahiptirler.

  Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünde eğitim ve araştırma etkinlikleri yoğun olarak bilgisayar ortamında hesaplama ve simülasyona dayalı olarak yapılır. Bunun yanı sıra mevcut nükleer radyasyon laboratuvarı ile bu alanda deneysel çalışmalar yürütülmektir.

  Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü olarak çeşitli kurum ve kuruluşlara çeşitli alanlarda danışmanlık hizmetleri ve projeler yapılmıştır. Bunlardan bazılar;

  Nükleer Reaktörlerin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu İçin Çerçeve Format Hazırlanması (TEAŞ, 1997)

  İçel İli’nde Nükleer Teknoloji Konusunda Halkı Aydınlatma Projesi (TEAŞ, 1998)
  Nükleer Teknoloji Tanıtım Dokümanları Hazırlanması (TÜBİTAK-BİTAV, 1998)
  Toryum Etkin Tesir Kesitlerinin Hesaplanması (TAEK, 1994)
  Reaktör Bileşenlerinin Dinamik Analizi (TAEK, 1994)
  Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünde aşağıdaki konularda araştırma yapmak için gerekli deneyim, bilgi birikimi ve teknik alt yapı mevcuttur;

  Enerji Planlaması

  Proje Yönetimi ve Maliyet Analizi
  Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Konusunda Hizmet İçi Eğitim
  Nükleer Teknoloji Hakkında Danışmanlık Hizmetleri
  Nükleer Kaza Analizleri
  Risk ve Güvenilirlik Analizleri
  Yakıt Yönetimi Hesaplamaları
  Nükleer Reaktör Tasarımı
  Halkı Aydınlatma Projeleri
  Uzaktan Radyasyon İzleme ve Ölçüm Projeleri
  Reaktör Bileşenlerinin Deprem Koşullarında Dinamik Analizi
  Misyon:

  Ülkemizde lisans düzeyinde eğitim/öğretim veren tek Nükleer Mühendislik Bölümü olmamız nedeniyle, doğal olarak, Nükleer Enerji alanında önder ve örnek olmak. Nükleer teknolojiye sahip gelişmiş ülkelerle sürekli işbirliği içinde olmamız gerekliliğini dikkate alarak, eğitim/öğretim seviyemizi uluslararası standartların dahi üstünde tutmak ve araştırma faaliyetlerimizin dünyanın her yerinde kabul görür nitelikte olmasına özen göstermek. Mezunlarımızın önemli bir bölümünün yurt dışına gidiyor oluşunu gözönünde bulundurarak, öğrencilerimizin dünyanın her yerinde geçerli bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış olarak mezun olmaları konusunda azami gayreti ve dikkati göstermek.

  Vizyon:

  Bilimin ve teknolojinin tüm dallarına katkı yapabilecek bilgi, beceri ve vizyona sahip bireyler yetiştirmek. Gerekli bilimsel ve teknolojik altyapıya sahip, evrensel değerlerle donatılmış, toplum yararına hizmet üretmeye hazır ve nükleer teknolojinin barışçı amaçlarla gelişimine katkıda bulunacak mühendisler yetiştirmek.

  Stratejik Amaç :

  Eğitim/öğretim programımızı en azından uluslararası standartlarda tutarak ve özellikle lisans üstü eğitimde nitelikli araştırmaya odaklanarak, Nükleer Mühendislik eğitim/öğretim ve araştırma konularında ülkemizde önder ve örnek olma misyonunu layıkı ile yerine getirmek, uluslararası alanda ise sahip olduğumuz itibarlı konumu sürdürmek.+ Yorum Gönder
termal ve nükleer enerji mühendisliği
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi