Jeofizik Mühendisliği

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Jeofizik Mühendisliği ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Jeofizik Mühendisliği

  Reklam  Jeofizik Mühendisliği

  Forum Alev
  JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİJeofizik Mühendisliği, yerkabuğu ve yer altı zenginlikleri ile ilgilenen, yeraltında petrol ve endüstriyel cevherin verimliliği ve bunların işletmeye açılmasına kadar jeoloji mühendisliği ile koordineli çalışan bir mühendislik dalıdır. Jeofizik Mühendisliği, yer altındaki maden, mineral, petrol, doğalgaz ya da suyun incelenmesi ve konumunun saptanması konusunda bilimsel yöntemlere dayanarak araştırmalar yapar.

  Jeofizik, pratik uygulamalar amacıyla Yerküre’nin fiziksel özelliklerinin ölçülmesi, bu ölçümlerin işlenmesi ve yorumlanmasıdır. Çoğu jeofizik araştırmalar ticari açıdan önemli petrol, doğal gaz ve diğer mineralleri bulmak için yapılır. Fakat jeofizik çalışmalar ayrıca yolların, inşaat yapılarının, barajların, tünellerin, nükleer güç santrallerinin ve diğer yapıların temel araştırmaları için yerin doğasının önceden belirlenmesini kapsayacak biçimde mühendislik konularını içerir. Bunun yanında jeotermal alanlar, su kaynakları ve arkeolojik alanlar için araştırmalar da yapılır. Jeofizik, bütün olarak Yerküre’nin, onun iç çekirdeğinden üst atmosferin Güneş’te birleştiği yakın-uzaydaki bölgelere kadar incelenmesidir.

  Jeofizik Mühendisliği “Geçmişte ve günümüzde Yerküre’nin yapısı nasıldır?”, “Dağlar ve volkanlar nasıl oluşuyor?” “Depremler nasıl ve nerde olmaktadır?”, “İçeceğimiz ve kullanacağımız yeraltı suları nerelerdedir?”, “Petrol kaynaklarının, binaların, barajların, köprü ve fabrikaların zemin yapıları nasıldır/ nasıl olmalıdır” sorularına yanıt arar.Bu paralelde Jeofizik Mühendisliği’nin araştırmalarıyla gerçekleştirilebilecek çalışmalardan bazıları şunlardır:

  Doğal kaynakların araştırılması, endüstriyel hammadde, maden aramaları, su aramaları, petrol ve doğalgaz aramaları, doğal olayların araştırılması, depremsellik ve deprem riski araştırılmaları, heyelan araştırılmaları, su baskını araştırmaları, çığ araştırmaları, bina, köprü, baraj, yol, havaalanı, tünel, termik ve nükleer santral, liman vb. Zemin incelemeleri, çevre ve sorunlarına yönelik araştırmalar, yer altı suyu kirliliği, toprak kirliliği, atık depolama alanları, yerkabuğunun ve yeriçinin yapısı, bileşimi ve fizikselözellikleri, atmosfer araştırmaları, okyanus araştırmaları vb.

  Bu mühendislik dalıyla uğraşanlar ayrıca yeraltı suyu, jeotermal enerji araştırmaları ile zemin hareketleri, toprak kaymaları gibi konularla da ilgilenirler.

  4 yıllık eğitim süresinin sonunda başarılı olanlara lisans diploması ve Jeofizik Mühendisi ünvanı verilir. Jeofizik Mühendisliği’nin çalışma alanı sınırlıdır. Özel sektörde iş bulma olanı azdır. Jeofizik Mühendisliği mezunları, Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Etibank , Devlet Su İşleri, Afet İşleri, Deprem Araştırma Enstitüsü, İller Bankası, Karayolları, Bayındırlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, üniversiteler gibi devlet kuruluşlarında, özel yer bilimleri ve jeofizik şirketlerinde, belediyelere bağlı kuruluşlarda ve ülkemizde araştırma ve üretim yapan bazı yabancı maden ve petrol şirketlerinde çalışmaktadır.

  Bölüm Adı: Jeofizik Mühendisliği

  Öğretim Süresi: 4 yıl Okutulan Dersler: Öğrencilere, Matematik,Fizik, Kimya, Genel Jeoleji, Bilgisayar’a Giriş, Teknik Resim, Mukavemet, Uygulamalı Jeofizik, Jeomagnetizma, Tektonik, Kaya Magnetizması, Türkiye Jeolejisi, Mühendislik Jeolojisi, Elastik Dalga Yayılımı, Jeofizikte Veri İşlem, Jeofizikte İstatiki Yöntemler, Topografya, Malzeme, JeofizikPotansiyel Teori, Sismoleji, Sayısal Analiz, Maden Jeolejisi, İstatiksel Sismoleji, Sismik Prokpeksiyon, Gravite Prospeksiyonu, Manyetik Prospeksiyon, Elektrik-Elektromanyetik Prospeksiyon, Jeotermik, Jeodinamik, Yer Fiziği, Sismotektonik, Jeofizikte Yorumlama, Jeofizik Seminer, Sondaj Tekniği, Petrol Jeoleji, İş Hukuku,, İşletme Hukuku, İşletme Ekonomisi, Kuyu Logları, Kaya Mekaniği dersleri okutulmaktadır

  Aldığı Puan Türü ve Özellikleri: ÖSS Sayısal puanıyla öğrenci alınmaktadır.
 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  --->: Jeofizik Mühendisliği

  Reklam  Jeofizik Mühendisliği, Yerküre'deki maden, mineral, petrol, doğal gaz, su ya da inşaatlar için zeminlerin incelenmesi, konumunun saptanmasını ve dinamiğinin araştırmasını bilimsel yöntemlerle yapan bir mühendislik dalıdır.

  Almanca Jeofizik anlamına gelen "Geophysik" sözcüğü, bilindiği kadarıyla, ilk olarak 1844'de Fröbel tarafından kullanılmıştır. Ayrıntı için Bakınız Jeofizik Tarihi

  Yerküre'nin ilgili bölümü ve olayına göre jeofizik araştırmalar, Uluslararası Bilim Birlikleri Konseyi (International Concil of Scientific Unions)'ne göre: 1- Sismoloji (deprembilim) ve Yer içi Fiziği araştırmaları 2- Hidroloji araştırmaları 3- Jeomanyetizma ve Aeronomi araştırmaları 4- Meteoroloji ve Atmosfer Fizigi arastırmaları 5- Volkanoloji ve Yeriçi Kimyası arastırmaları 6-Fiziksel Oşinografi arastırmaları olarak sınıflandırılırlar.

  Fiziksel özelliklere dayanilarak olusturulan jeofizik mühendisligi arastirma yöntemleri, belirli fiziksel özelliklerin arazide yerinde = insitu) ve laboratuarda ölçülmesi ve bunlarin amaca göre (hidrolojik, madencilik, yapilasma, jeoloji vb.) degerlendirilmesi ve yorumlanmasina dayanir. Fiziksel özelliklere göre jeofizik mühendisligi yöntemleri; 1- Sismik yöntemler 2- Gravite yöntemi 3- Elektrik, Elektromanyetik yöntemler 4- Manyetik yöntemler 5- Termik Yöntemler 6- Radyoaktif yöntemler 7- Uzaktan Algilama 8- Kuyu Jeofizigi yöntemleri

  Jeofizik Mühendisligi yöntemleri, yeryüzünde, havada (uydularla ve uçaklarla) sondaj kuyularinda, maden galerilerinde ve laboratuarlarda yapilan ölçmelerden yararlanarak yatirimci ve mühendis için gerek proje, gerek uygulama asamasinda yararli birçok bilgiyi çok hizli ve çok ucuza saglar. 3. 3
  Ziyaretçi
  arkadaşlar jeofizik dersnotu ve genel mühendislik dersleri için notları buradan bulabilrisiniz: jeofzk.blogspot.com+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi