Tarih Boyunca İstanbul’a Verilen İsimler

+ Yorum Gönder
Şehir ve İlçeler ve Marmara Bölgesi Bölümünden Tarih Boyunca İstanbul’a Verilen İsimler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  DOLUNAY
  Özel Üye
  Reklam

  Tarih Boyunca İstanbul’a Verilen İsimler

  Reklam  Tarih Boyunca İstanbul’a Verilen İsimler

  Forum Alev
  Tarih Boyunca İstanbul’a Verilen İsimler


  istanbul isimleri.jpg


  Verilen İsim
  Ağrandone
  Alexandre (Süryaniler)
  Aliyona (Çekler)
  Alma Roma (Romalılar)
  Almus Roma
  Alyana (Çekler)
  Anthusa (Lâtinler)
  Antoneinia
  Antonia (Antonino Caracalla’ya izafeten)
  Antonina (MS.196’da)
  Antoninia (MS 196’da)
  Âsitân (Osmanlılar)
  Âsitâne (Osmanlılar)
  Âsitâne-i Aliyye (Osmanlılar)
  Âsitâne-i Devlet (Osmanlılar)
  Âsitâne-i Hümâ Âşiyâne (Osmanlılar)
  Âsitâne-i Pâdişâhî (Osmanlılar)
  Âsitâne-i Saadet (Osmanlılar)
  Âsitâne-i Saadet-Âşiyan (Osmanlılar)
  Âsitâne-i Şâh-ı Cihân (Osmanlılar)
  Astanbul
  Astanbulin
  Atakent (1930’da gerçekleşmeyen teklif!)
  Augusta Antononia (Romalılar, 3.yy)
  Belde-i Mahruse
  Beldetü’l-Tayyibe (Araplar)
  Bilâd’i-Selâse (Araplar: “Üç belde”)
  Bizantıyye (Araplar)
  Bizantion (Bizanslılar)
  Bizantium (Lâtinler)
  Bozantin
  Bulin
  Buzantion (Megaralılar)
  Buzantiya
  Büzantion (Megaralılar)
  Byzans
  Byzas
  Cezâre-i Heft Cebel
  Cizant Kağak (Ermeniler)
  Constantinople (Fransızlar)
  Constantinopoli (İtalyanlar)
  Cospoli (Lâtinler/İtalyanlar’dan kısaltma)
  Çakdurkan (Moğollar)
  Çar’gorod (Ruslar)
  Çaregrad
  Çargrad (Ruslar: “Çar Şehri”)
  Çarigrad
  Çezar Kayzer (Doğulular)
  Darü’l-Hilâfe
  Darü’l-Hilâfetü’l-Âliyye
  Darü’l-İslâm (Araplar)
  Darü’l-Mülk (Araplar)
  Darü’s Saltanatü’l Âliyye (Türkler)
  Darü’s Saltanatü’l Seniyye (Türkler)
  Darü’s-Sâde
  Darü’s-Saltana
  Der-Âliyye (Anadolulular)
  Dergâh-ı Selâtin
  Der-i Devlet
  Der-i Devlet-i Âliyye
  Der-i Saadet (Türkler)
  Dersâdet
  Eis Tin Polin (Grekler)
  El-Farruk (Araplar)
  Escomboli
  Esdanbul
  Estambol
  Estefanye (Finlandiyalılar)
  Gosdantnubolis (Ermeniler)
  Granduye
  Gûlgûle-i Rûm (Rumlar)
  Hakanü’l-Bahreyn (Osmanlılar)
  Herakliyon (İsveçliler)
  Istanbul (Osmanlılar)
  İslâmbol (Osmanlılar)
  İslâmbul
  İstambol (Osmanlılar)
  İSTANBUL (Günümüzde)
  İstanpol
  İstanpolis
  İstanpul (Ermeniler)
  İstefaniye (Felemenkler)
  İstimboli
  İstimpol (Ermeniler)
  İstinbol (Ermeniler)
  İstinbolin (Türkler)
  İstinpol
  İstinpolin (Grekler)
  Kalipolis
  Kanaturye (Lehler)
  Kayser-i Zemin (Fars/İran)
  Konstantin Opol (Avusturyalılar)
  Konstantina el Uzmâ
  Konstantinîyye (İranlılar)
  Konstantinîyye el Mahrusa (Araplar)
  Konstantinîyye el Mevkıyye (Araplar)
  Konstantinîyye’t-ül Mahrusat-ül Mahmiyye (Araplar)
  Konstantinobolis (Ermeniler)
  Konstantinopol (Germenler)
  Konstantinopol (Fransızlar)
  Konstantinopolis (Bizanslılar)
  Konstantinu K’alak (Rumlar/Ermeniler)
  Konstantinu Polis (Ermeniler)
  Konstantinye-i Kûbra (Araplar)
  Kospoli (İtalyanlar)
  Kostin (Portekizliler)
  Kostyantine Grad (Rumlar)
  Kostye (Portekizliler)
  Kunstantinîye (Araplar)
  Kustantıyniyye (Araplar)
  Mahmiyye-i İstanbul
  Mahrûsa-i İstanbul
  Mahrûsa-i Saltanat (Osmanlılar)
  Mahrûse (Türkler)
  Makarr-ı Saltanat (Osmanlılar)
  Makedonya (Lâtinler)
  Megapolis
  Miklagord (İskandinavlar)
  Miklagrad (Vikingler/İskandinavlar: “Mihail’in Şehri)
  Nea Roma
  Nesa Romes
  Nor Harmn (İskandinavlar)
  Nor-Hromn (Ermeniler)
  Nova Roma (Bizans: 5.yy)
  Pây-i Taht (Osmanlılar)
  Pây-i Taht-ı Saltanat (Osmanlılar)
  Poli (Kafkasyalılar)
  Polis (Grekler)
  Pozanta
  Pozantyam
  Roma Konstantinum (Frenkler) -
  Roma Nova
  Sakalye (Tatarlar)
  Secunda Roma (Bizanslılar – MS.330)
  Sitanbul
  Stanbolu
  Stenpolis
  Stimbol
  Stinpol
  Stinpoli
  Stinpolis
  Sultanü’l-Berreyn (Osmanlılar)
  Südde-i Saadet
  Südde-i Saltanat
  Şehir
  Şehr-i Âzâm
  Şehr-i Konstantin (Araplar)
  Taht-ı Rûm (Hintliler)
  Tarigrad (Romenler)
  Tekfûriye (Moskovalılar)
  Tsargorad (Ruslar)
  Tsargorod (Ruslar: “İmparator Şehri”)
  Tsargrod (Slavlar)
  Tsarigrad (Slavlar)
  Urbis İmperiosum
  Urbs
  Ümmüd’d-Dünyâ (Arablar)
  Vezendovar (Macarlar)
  Vizantion (Grekler)
  Vizendovar (Macarlar)
  Vizendovina (Yahudiler)
  Vizendoyne (Yahudiler)
  Yağfurye (Frenkler)
  Yankoviçe (Süryaniler)
  Yeditepe (Türkler)
  Zavegorod (Ruslar)
 2. 2
  ADVİE
  Bayan Üye

  Cevap: Tarih Boyunca İstanbul’a Verilen İsimler

  Reklam  Tarih Boyunca İstanbul’a Verilen İsimleri incelediğimizde istanbulun ne çok sahibi varmış diyor insan inşallah artık bu son ismi bizlerde son sahipleri oluruz+ Yorum Gönder
istanbula verilen isimler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi