Öksürük Ve Öksürük İlaçları

+ Yorum Gönder
Sağlık ve Kulak Burun Boğaz Bölümünden Öksürük Ve Öksürük İlaçları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Genç.bjk
  Bayan Üye
  Reklam

  Öksürük Ve Öksürük İlaçları

  Reklam  Öksürük Ve Öksürük İlaçları

  Forum Alev
  Öksürük Ve Öksürük İlaçları

  Nefes aldıktan sonra, alınan havanın çok kuvvetli olarak dışarı itilmesine öksürük denir. Öksürme esnasında nefes borusu-nun ağzı kapanmış vaziyettedir. Hava, ses tellerinin arasındaki boşluktan geçerken bir zorlanma ile karşı karşıya kalır ve kuv-vetli bir basınç farkı meydana gelir. Birçok hastalığın belirtisi olan öksürük, en fazla solunum yolu hastalıklarında, tahrişe bağlı olarak ortaya çıkar. Solunum yoluna kaçan yabancı bir cisim, alerjik maddeler, akciğer tümörleri veya sinirsel bazı hastalıklar, ök-sürük refleksini uyandırırlar. Esasında ök-sürüğün amacı solunum sistemini dış et-kilerden ve tahrişlerden korumaktır. Solu-num yoluna kaçan cisimleri veya bu yolu daraltan salgıları, vücut, öksürük refleksi aracılığıyla dışarı atar. Astım krizlerinde bronşlar daraldığı ve aşırı sekresyon oldu-ğu için şiddetli öksürük meydana gelir. Muayene esnasında hastanın goğsu steteskop denilen alet ile dinlenirken, solu-num yollarındaki darlığın yeri tesbıt edile-bilir Ayrıca öksürüğe neden olan bazı hal-ler radyografi çekilerek de teşhis edilebilir
  Tüberküloz veya sılıkozıs gibi hastalıklar, akciğerlerde yer yer sertleşmeye ve doku bozukluğuna neden oldukları için oksuruk meydana gelir Ancak boğmaca gibi has-talıklarda ise esas belirti oksuruk olduğu halde, akciğerlerde feıyle bir durum oluş-maz Bazı vakalaraç ınfeksıyona bağlı oksuruk, hastalık tamamen iyileştikten sonra da devam edebilir Bu hallerde, has-tada oksuruk alışkanlığının gelişebileceği bir tık halını alacağı akıldan çıkarılmama-lıdır Devamlı olarak 2-3 hafta veya daha fazla suren öksürüklerde balgam tetkiki yapıla-rak ınfeksıyon kaynağı olan mikrop aranır Şayet sonuç alınamazsa radyografi çeki-lerek tumor olup olmadığı araştırılır Eğer öksürüğün nedeni bir ınfeksıyon ise antibıyogram sonucuna göre etkili bulunan antıbıotık ile tedavi edilir Ancak tam te-davi edilmeyen solunum yolu ınfeksıyonları akciğerlere zarar verebilirler öksürüğün kaynağı tumor ise bir operasyonla çı-karılması gerekir.
  Basit öksürükler, ilaçla tedavi edilerek dü-zeltilebilirler Oksuruğu kesen ilaçların başında kodein, dıonın, dekstrometorfan gibi morfin türevi ilaçlar gelir Bunlar oksuruk refleksini teskin ederler Sodyum berrzoat, potasyum iyodür, gayakol, tıyokol, efedrın gibi ilaçlar oksuruğu yumuşatmak ve sök-türmek için çok kullanılır Bu tur sokturucu ilaçlara ekspektoran adı verilir Buhar ban-yoları, sıcak içecekler, solunum yollarını rahatlatıcı ve gevşetıcı etki gösterirler. Eğer öksürüğün nedeni belli bir maddeye karşı alerji ise, kışı, o maddenin bulundu-ğu ortamdan uzaklaştırılmalı ve antıhıstamınık Dıfenhıdramın, Brıstamın grubu ilaçlar verilmelidir Astımlıların öksürükle-rinde bronş açıcı ve antıastmatık denen ilaçlar faydalıdır.
 2. 2
  AZADE
  Bayan Üye

  Cevap: Öksürük Ve Öksürük İlaçları

  Reklam  Bir çok insan kendi başına eczaneden öksürük şurubu alır.Fakat öksürük şurubu daha fazla öksürtür ve akciğerleri içindeki mikropların dışarı atılması amaçlanır.Bu nedenle ılık su içmek daha da faydalı olabilmektedir.+ Yorum Gönder
öksürük şurubu neden öksürtür,  oksuruk surubu oksurturmu
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi