Nasıl Subay-AstSubay Olunur,Olabilirim?

+ Yorum Gönder
Sohbet Forumları ve Konu Dışı Başlıklar Bölümünden Nasıl Subay-AstSubay Olunur,Olabilirim? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  sellami
  Yeni Üye
  Reklam

  Nasıl Subay-AstSubay Olunur,Olabilirim?

  Reklam  Nasıl Subay-AstSubay Olunur,Olabilirim?

  Forum Alev
  Muvazzaf subaylığa geçişle ilgili şartlar şunlardır:
  1- Yedinci fiilî hizmet yılına başlamış veya on ikinci fiilî hizmet yılını bitirmemiş olmak.
  2- Muvazzaf subaylığa geçmek istediğini belirten dilekçe ile ilk amirine müracaat etmek.
  3- Başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %90 veya daha fazlası olmak.
  4- Muvazzaf subaylığa geçmesinin uygun olduğu sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi ile belirlenmiş olmak.
  5- Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yönergelerinde belirtilecek esaslar dahilinde yapılacak mesleki sınavlarda başarılı olmak.
  6- Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı insan gücü temin ve yetiştirme planlarında sınıf ve branşları için gösterilen kontenjan dahilinde olmak.
  Sözleşmeli Subay Adayları Seçim Aşamaları
  Sözleşmeli Subay adayları seçim aşamalarında;
  - Genel Kültür, Meslek Bilgisi ve Yabancı Dil Sınavı,
  - Ön Sağlık Muayenesi,
  - Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi,
  - Kişilik Değerlendirme Testi,
  - Mülakata tabi tutulurlar.
  a. Genel Kültür, Meslek Bilgisi ve Yabancı Dil Sınavı :
  İlgili üniversiteler tarafından hazırlanan eşit değerdeki (50 GK + 50 MB + 50 YD = 150) sorular, çoktan seçmelidir.
  Genel Kültür soruları; Türkçe, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, T.C. Anayasası, NATO, BM, AB, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Uluslararası Antlaşmalar/Sözleşmeler, Devletler Hukuku, Milli Coğrafya, Çevre Sorunları ve güncel konularda hazırlanır.

  Meslek Bilgisi sınavları, adayların üniversite lisans eğitimlerini kapsar.
  Her biri 100 puan üzerinden değerlendirilen Genel Kültür sınavından en az 60, Meslek Bilgisi sınavından en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.
  Sınava giren adaylar yanlarında kimlik kartı, kurşun kalem ve silgi bulundururlar.
  b. Ön Sağlık Muayenesi :
  Yapılacak muayenede, adayın dış görünümüyle asker ve havacı olmasını engelleyen bir durumu olup olmadığı değerlendirilir. Elenen adaylar, diğer seçim aşamalarına devam edemezler.
  c. Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi:
  Adaylar, 3000 m. koşu, mekik ve sınav testlerinden geçirilerek, yaş ve cinsiyetlerine göre fiziki yeterlilikleri ölçülür ve bedenen yeterli olup olmadıkları değerlendirilir.
  Sınava giren adaylar, yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı bulundururlar.
  d. Kişilik Değerlendirme Testi :
  Adayların, kişilik özelliklerini, askerliğe ve havacılığa uygunluklarını ölçmeye yönelik bir değerlendirme testidir.
  e. Mülakat :
  Oluşturulan komisyon ile aday arasında, yüz yüze yapılan bir görüşmedir.Önceki seçim aşamalarında elde edilen sonuçlar da dikkate alınarak, aday hakkında karar verilir.


  SAĞLIK MUAYENESİ
  Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar, sağlık muayenesi için Askeri Hastanelere sevkedilirler. Tüm branşlardaki uzman hekimler tarafından yapılan muayeneler sonunda, adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre “Sınıfında Sözleşmeli Subay Olur” kararlı rapor almaları gereklidir.

  GÜVENLİK SORUŞTURMASI
  Seçim aşamaları ve sağlık muayenesini geçen adaylarla ilgili olarak, göreve başlamadan önce güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu menfi olan adaylar, sözleşmeli subay olamazlar.


  EĞİTİM
  Sözleşmeli subay adayları, yapılacak ön sözleşmeyi müteakip, en az 3 ay süreli olmak kaydıyla, Hv.K.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma (İntibak) Eğitimine tabi tutulacaklardır.Eğitimi müteakip,
  30 Ağustos 2003 tarihinde teğmen nasbedilecekler, sınıfları ile ilgili Subay Temel Eğitimini veya Staj Eğitimini tamamladıktan sonra, Hava Kuvvetleri’nin muhtelif birlik, karargah veya kurumlarına atanacaklardır.


 2. 2
  BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: Nasıl Subay-AstSubay Olunur,Olabilirim?

  Reklam  Meslekler arasında şartları en zor olan mesleklerden biridir. Şartları tutan kişiler dilekçe ile bunu isteklerini bildirir ve daha sonra kişi hakkında tüm bilgiler araştırılmaktadır. Sözlü mülakat da subay ve astsubay olma şartlarından biridir.+ Yorum Gönder
astsubay nasıl olunur,  astsubay nasıl subay olur,  subay veya astsubay nasıl olunur,  astsubaylar nasıl subay olur,  subay nasıl olunur
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi