Su hakkında genel bilgi

+ Yorum Gönder
Sohbet Forumları ve Konu Dışı Başlıklar Bölümünden Su hakkında genel bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Su hakkında genel bilgi

  Reklam  Su hakkında genel bilgi

  Forum Alev
  Yeryüzünün ¾ ‘ü su ile kaplıdır,


  -Su molekülü dokunduğu her şeyi,metal,toprak,taş v.s. eritebilen en mükemmel çözücüdür,tek ihtiyacı zamandır,  -Doğada saf su yoktur, yağmur suyu dahi saf değildir,  -Hayatın devamı için gereklidir,  -Sanayide soğutma amaçlı olarak kullanılır,  SANAYİDE SOĞUTMA AMAÇLI KULLANMA NEDENLERİ  -Doğada çok fazladır,kolaylıkla temin edilebilir ve ucuzdur,

  -Büyük miktarlarda ısı taşıyabilir, kontrol edilebilir,

  -Pompalanabilir,hacim değiştirmez ve genleşmez,

  -Soğutma esnasında fazla sıcaklık artışı olmaz ve çevreyi çok az etkiler  SUYUN SAFLIĞINI BOZAN SEBEPLER

  •Yağmur olarak yeryüzüne düşen su,temas ettiği her malzemeyi az veya çok çözerek kendi bünyesine alır ve saflığı bozulur, bunlar ;

  •Çözünmüş katı maddeler. Kalsiyum, magnezyum, madenler, demir, mangan v.s,

  •Askıda katı maddeler. Kil, kum, mil, alüvyon, ağaç, yaprak, yağ v.s,

  •Gazlar. Oksijen, karbon dioksit v.s,

  •Bakteri, yosun, virüs, mantar, spor v.s,  SU HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ  •Buharlaşan suda mineral yoktur,

  •Su içindeki katı veya eriyik haldeki mineraller geri kalan suyu konsantre hale getirir,sistemler için tehlikeli boyutlara ulaştığında taze su takviyesi ile seyreltme işlemi yapılır,  SANAYİDE KULLANILAN SU KAYNAKLARI VE BİRBİRİNE GÖRE MUKAYESESİ  YERALTI ( KUYU ) SULARI ;  -Çözünmüş katı madde miktarı fazladır,

  -Askıda katı madde miktarı azdır,

  -Demir ve manganez miktarı yüksektir,

  -Oksijen miktarı düşüktür,

  -Sülfür gazları içerebilir,

  -Kalitesi ve sıcaklığı hemen hemen sabittir.  YÜZEY ( NEHİR, GÖL VE BARAJ ) SULARI ;  -Çözünmüş katı madde miktarı azdır,

  -Askıda katı madde miktarı fazladır,

  -Suyun kalitesi iklim ve mevsimlere göre sık sık değişir,

  -Her iki tip suda da bulunan çözücülük özelliği, çözünmüş katı maddeler, su soğutma sistemleri ve ekipmanları için zararlıdır.

  -Bu nedenle, soğutma suyu sistemlerinde ; TAŞ TEŞEKKÜLÜ,

  ( SCALE ) ve

  KOROZYON’ un

  önlenmesi için, kimyasal olarak su şartlandırması yapılır.  SERTLİK ( HARDNESS )  -Genel olarak, su içinde çözünmüş halde bulunan kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) bileşiklerinin toplamıdır,

  -KALSİYUM VE MAGNEZYUM SUYA SERTLİK VEREN MİNERALLERİN BABALARIDIR,

  -Sertlik birimi Ülkemizde, mg/l (CaCO3 cinsinden) veya Fransız sertlik derecesi (Fr So) = 10 mg/l CaCO3 veya Alman sertlik derecesi (ASo) = 17,9 mg/l CaCO3 olmak üzere kullanılmaktadır,

  ÖRNEK : 150 mg/l CaCO3 toplam sertliği olan su, kaç Fransız sertlik derecesi (Fr So) eder ?

  -Cevap : 150 / 10 = 15 Fr So dir,

  -Sertliğe göre su sınıflandırması; ( mg/l CaCO3 cinsinden )

  0 – 70 Çok yumuşak, 70 – 140 Yumuşak, 140 – 210 Az sert, 210 – 310 Sert, 310 – 520 Oldukça sert, 520 – ve üzeri Çok sert,

  -Suda sertlik arttıkça, suyun yıkama özelliği azalır ve sabun kullanma miktarı artar. Yani sert su ile çamaşır yıkamak, yumuşak suya göre daha pahalıdır,


  SUDA İKİ TÜRLÜ SERTLİK VARDIR  1.GEÇİCİ SERTLİK :

  -Toprak alkali minerallerin,kalsiyum,magnezyum v.b’ nin bikarbonat HCO3- , biklorür HCl- ve bisülfatları HSO4- dır,

  -Suyun kaynaması ile sudan ayrılır, bir kısmı çamur olarak çökerken diğer bir kısmı da taşlaşarak kaynama kabına yapışır ve sonuçta ısı transferini azaltır,

  Örnek : Çaydanlık, kalorifer boruları veya buharlı ütülerin içinin kireç bağlaması,

  -Sistemlerde kireçlenme, enerji kayıplarının en fazla olduğu dirsek, vana, eşanjör gibi yerlerde başlar ve borulara doğru gider.Neticede, soğutma verimi (ısı transferi) düşer, enerji sarfiyatı artar,bakım ve işletme maliyetleri yükselir,  2.KALICI SERTLİK :

  -Toprak alkali minerallerin, kalsiyum, magnezyum v.b.’nin klorür Cl- veya SO42- sülfatlarıdır,

  -Suyun kaynatılması ile gitmez, ancak suyun buharlaştırılması esnasında kazanlarda veya ısı değiştiricilerde sert, taş benzeri depozitler oluşturur. Neticede, soğutma verimi (ısı transferi) düşer, enerji sarfiyatı artar,bakım ve işletme maliyetleri yükselir,  ALKALİNİTE ( ALKALINITY )  -Suyun asidi nötrelize etme yeteneğinin ölçüsüdür,

  -Toplam alkalinite, sudaki karbonat CO32- , bikarbonat H CO3- ,hidroksit OH- iyonlarının toplamıdır,

  -Alkalinite ölçüm birimi, mg/l CaCO3 dır,

  -Bazı koşullarda kalsiyum ve karbonat reaksiyona girerek kalsiyum karbonatı oluşturur ve kireç taşı depoziti olarak adlandırılır,

  pH

  -Su içinde bulunan hidrojen iyonu miktarıdır,

  -Hidrojen iyonu arttıkça pH düşer ve asidik hale gelir,

  -Sulu çözeltilerde pH değeri 0 ila 14 arasında değişir,

  -pH = 7 değeri nötür’ dür. Yediden aşağısı asidik, korozyan yapar. Yukarısı bazik, taş teşekkülü yapar,

  -  KLORÜR ( CHLORIDE ) ( Cl - )

  -Su içinde çözünmüş olan tabii Cl iyonunun mg/l cinsinden miktarıdır,  SİLİKAT ( SILICATE )

  -Su içinde çözünmüş olan SiO2 iyonunun mg/l cinsinden miktarıdır,  DEMİR ( IRON )

  -Su içinde çözünmüş olan Fe iyonunun mg/l cinsinden miktarıdır,  ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN ( DISSOLVED OXYGEN )

  -Su içinde çözünmüş halde bulunan O2 gazının mg/l cinsinden miktarıdır,  ÇÖZÜNMÜŞ KARBONDİOKSİT(DISSOLVED CARBON DIOXIDE)
  -Su içinde çözünmüş halde bulunan CO2 gazının mg/l cinsinden miktarıdır,
 2. 2
  DURİE
  Bayan Üye

  Cevap: su hakkında genel bilgi

  Reklam  Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için en temel ihtiyaçlardan biri olan su, tükenebilir olma özelliği ile sorun teşkil edebilmektedir. İnsanlar gibi diğer canlılar ve doğa dahi susuz kalması mümkün değildir.+ Yorum Gönder
su hakkında ansiklopedik bilgi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi