Buyur arkadaşım kıyametin ne zaman kopacağını hesaplamaya çalışan siz gafiller işte en büyük cevap..
kıyametin ne zaman kopacağını asla hesaplayamazsınız onu ancak Yüce yaradanımız Allah c.c Bilir ve herkesten gizlemiştir..

"A'RÂF suresi, 187. ayeti" tefsiri

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ
Yes’elûneke anis sâ’ati eyyâne mursâhâ, kul innemâ ilmuhâ inde rabbî, lâ yucellîhâ li vaktihâ illâ huv(huve), sekulet fîs semâvâti vel ard(ardı), lâ te’tîkum illâ bagtete(bagteten), yes’elûneke ke enneke hafiyyun anhâ, kul innemâ ilmuhâ indallâhi ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

1.yes'elûne-ke: sana sorarlar2.an es sâati: saatini (vaktini), o saatten, o saat hakkında3.eyyâne: ne zaman4.mursâhâ: vukua gelmesi5.kul: de6.innemâ: sadece, yalnızca7.ilmu-hâ: onun ilmi8.inde rabbî: Rabbimin yanında, Rabbimin katında9.lâ yucellî-hâ: onu açığa çıkarmaz (açıklamaz) açığa vermemek10.li vakti-hâ: onun vakti, zamanı11.illâ hu: ondan başkası (ancak o)12.sekulet: ağır geldi13.fî es semâvâti: göklerde, göklere (semalara)14.ve el ardı: ve yerde, yerlere15.lâ te'tî-kum: size gelmez16.illâ bagteten: ancak ansızın (ansızın olmaktan başka bir şekilde)17.yes'elûne-ke: sana sorarlar18.ke enne-ke: sanki sen19.hafiyyun: haberdar olarak, gizli olarak, (gizliden haberi olan)20.anhâ: ondan21.kul: de22.innemâ: sadece23.ilmu-hâ: onun ilmi24.inde allâhi: Allah'ın indinde, katında25.ve lâkinne: ve lâkin, fakat26.eksere en nâsi: insanların çoğu27.lâ ya'lemûne: bilmezler

Diyanet işleri tefsiri:

Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak O (Allah) ortaya çıkaracaktır. O göklere de, yere de ağır basmıştır. O, size ancak ansızın gelecektir.” Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.”

Elmalılı hamdi yazır Tefsiri:

Ne zaman demir atacak? diye sana kıyametten soruyorlar. De ki: «Onun bilgisi yalnız Rabbimin katındadır. Onu vakti vaktine meydana getirecek O'dur! O öyle ağır bir meseledir ki, bütün göklerde ve yerde ona dayanacak bir kimse yoktur. O size ancak ansızın gelecektir.» Sanki sen onun hakkında bilgi edinip haberdar olmuşsun gibi senden soruyorlar. De ki: «Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler.»
Sizler böyle hesaplamalarla ancak ahiretinizi karartırsınız..ve gafillerden olursunuz..böyle bir hesap içinde bulunmak Allah c.c 'a şirk koşmaktır şirk en büyük günahlardandır..
Allah c.c siz hesap yapmaya çalışanları ıslah etsin..amin.

ForumAlev --->: Kıyamet tarihi: 2012