Mol kavramı

+ Yorum Gönder
Sohbet Forumları ve Konu Dışı Başlıklar Bölümünden Mol kavramı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi
  Reklam

  Mol kavramı

  Reklam  Mol kavramı

  Forum Alev
  mol kavramı ile çıkmış son 10 yılın sorularını yıl yıl ve cevapları ile birlikte bulabilirmisin 2. 2
  Selim
  Üye

  --->: mol kavramı

  Reklam  Mol kavramı ile ilgili öss de çıkmış soruları görmek için linki ardından mol kavramı yazan yeri tıkla soruların hepsi orda mevcut.

  Tıkla....


  MOL KAVRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

  Örnek1 :
  CH4 bileşiğinin yapısındaki C ve H atomlarının kütlece yüzdeleri nedir?
  Çözüm :
  CH4’ün mol kütlesini bulalım C’nin atom ağırlığı 12 ve H’nin atom ağırlığı 1 olduğundan 12 + 4 . 1 = 16 gram olarak bulunur.
  Buradan elementlerin yüzdelerini orantı kurarak bulalım

  16 gr. CH4 de 12 gr. C varsa
  100 gr’ da x gr. C vardır.
  X = %75
  Bileşiğin kütlece %75’I karbondur. %25’I de Hidrojen olur.
  Örnek2 :
  3 mol NaOH bileşiği kaç gramdır ?
  (Na:23 , O:16 , H:1)
  Çözüm:
  Önce NaOH’nin mol kütlesini bulalım.
  NaOH= 23 + 16 + 1=40 gram
  Orantı kurularak 3 mol NaOH’nin kaç gram olduğunu bulalım.

  1 mol NaOH 40 gram ise
  3 mol NaOH x gramdır.
  X= 120 gram
  3 mol NaOH bileşiğinin 120 gram olduğu bulunur.
  Örnek 3:
  12 gram C3H4 bileşiği kaç moldür? (C: 12 H:1)
  Çözüm :
  Önce C3H4 ‘ün 1 molünün ağırlığını bulalım.
  C3H4 = 3.12 + 4.1 = 40 gram.
  Orantı kurularak mol sayısı bulunur.
  40 gram C3H4 1 mol ise
  12 gram C3H4 x moldür.
  X= 0,3 mol
  12 gram C3H4 ‘ün 0,3 mol olduğu bulunur.
  Örnek 4 :
  Aşağıdaki bazı bileşikler ve mol kütleleri verilmiştir. Hangisi yanlıştır? (C:12 H:1 )
  Bileşik Mol kütlesi
  A) C3H4 40
  B) C4H8 54
  C) C2H2 26
  D) C2H6 30
  Çözüm :
  Bileşiklerin mol kütlelerini hesaplayalım.
  C3H4 : 3.12+4.1=40
  C4H8 : 4.12+8.1=56
  C2H2 : 2.12+2.1 = 26
  C2H6 : 2.12+6.1 = 30
  Buna göre A,C,D’nin doğru B’nin yanlış olduğu bulunur.
  Örnek 5 :
  SO3’ün bileşiğindeki S’nin kütlece % si kaçtır ?
  (S:32 O:36)
  A) 20 B) 25 C) 40 D) 60
  Çözüm :
  Önce SO3 ‘ün mol kütlesini bulalım.
  SO: 32+3.16=80 gram
  Orantıyla bileşikteki S’nin yüzdesi hesaplanır.
  80 gram SO3 de 32 gram S varsa
  100 gram SO3 de x gram S vardır.
  X=%40 olarak bulunur.
  Örnek 6:
  C3HX + 4O2 3CO2 + 2H2O
  Denkleminde bulunan C3HX bileşiğindeki x’in değeri nedir ?
  A) 1 B) 2 C)3 D) 4
  Çözüm :
  Ürünlerde 2H2O da toplam 4 tane H olduğundan reaksiyona girenlerde 4 H olması için x=4 olmalıdır.
  Örnek 7 :
  6,02.1023 tane FE atomu =1mol FE atomu 6,02.1023 tane H2O molekülü = 1 mol H2O molekülüdür.
  Örnek 8 :
  Mol karbon (C) atomu : 6,02.1023 tane C atomu = 1 atom –g C = 12 g.
  Örnek 9 :
  1 mol sodyum (Na) atomu : 6,02.1023 tane Na atomu = 1 atom – gram Na=23 gr
  Örnek 10 :
  1 mol Ca(NO3)2 kaç gramdır ?
  (Ca= 40 ; N= 14 ; O=16 )
  A) 164 B) 150 C) 116 D) 102
  Çözüm :
  Ca(NO3)2
  +Toplam = 164 g dır .  Örnek 11 :
  H2O molekülünün bağıl molekül kütlesi
  H2O = 2.1 + 16 = 18 gram
  1 mol H2O molekülü = 6,02.1023 tane H2O molekülü = 1 molekül gram H2O = 18 gram
  Örnek 12 :
  1 mol H2 SO4 kaç gramdır ?
  ( H=1 , g= 32 , O=16)
  A) 78 B) 88 C)98 D) 108
  Çözüm :
  H2 SO4
  +98 gram
  Örnek 13 :
  8,8 gram CO2 kaç moldür ?
  (C=12 , O=16 )
  A) 0,02 B)0,2 C) 0,3 D) 0,4
  Çözüm :
  CO2 = 12+16.2 = 44 gram

  1 mol CO2 44 gram ise
  x mol CO2 8,8 gram
  X= 8,8 X= 0,2 mol 44

  Örnek 14 :
  0,4 mol Fe atomu kaç gramdır ?
  (Fe= 56 )
  Çözüm :
  1 mol Fe atomu 56 gram ise
  0,4 mol Fe atomu x
  x= 0,4 . 56 x= 22,4 gram 1

  Örnek 15 :
  126 g HNO3 içinde kaç mol oksijen atomu bulunur ?
  (H=1 N=14 O=16)
  A) 3 B)6 C)9 D) 12
  Çözüm :
  Önce 1 mol HNO3 ‘ün kaç gram olduğunu bulmamız gerekir.
  HNO3 = 1 + 14 + (3.16)
  = 15+ 48
  = 63 gram
  1 mol HNO3 içinde 1 mol H atomu
  1 mol N atomu ve 3 mol O atomu bulunur.

  63 g HNO3 ‘de 3 mol O atomu
  126g HNO3 ‘de x
  2
  X= 126.3 = 6
  63

  olduğundan , 6 mol O atomu vardır
  Örnek 16 :
  0,2 mol Ca kaç tane atom içerir ?
  A) 12,04.1023 B)6,02.1023 C) 3,01.1023 D)1,204.1023
  Çözüm:
  1 mol Ca 6,02.1023 tane ise
  0,2 mol Ca x
  X=6,02.1023 . 0,2 X=1,204.1023

  Örnek 17 :
  Bakır II sülfat (CuSO4) bileşiğinde Cu’nun kütlece % si kaçtır ?
  ( Cu= 64 S=32 O=16 )
  A)60 B)40 C)20 D) 10
  Çözüm :
  1 mol CuSO4 = 64+32+(4.16)
  = 64+32+64
  = 160 g dır.
  160 g CuSO4 ‘da 64 g Cu varsa
  100 g CuSO4 ‘da x vardır
  X= 100 . 64 = 40 g 160
  X=40 g %40 dır.
  Örnek 18 :
  Mol Mg atomu, 1 mol S atomu, 4 mol oksijen atomundan oluşan bileşikteki kükürtün kütlece yüzdesi nedir ? ( Mg= 24 ; S= 32 O=16 )
  A)26,67 B)53,34 C) 80,01 D) 84
  Çözüm :
  1 Mol Mg atomu
  1 Mol S atomu 1 mol MgSO 4 tir
  4 mol O atomu

  1 mol MgSO 4 = 24 + 32 + (4.16)
  = 24+32+64
  = 120 g dır.

  120 g MgSO 4 da 32 g S atomu varsa
  100 g MgSO 4 de x vardır
  X=100.32 = 3200 = 26,67 S 120 120

  O halde kükürtün kütlece yüzdesi % 26,67 dir.


  Örnek 19 :
  1 mol H2 ile 1 mol H2O’nun aşağıda verilen hangi özellikleri aynıdır ?
  A) Mol kütleleri B)Molekül Sayıları C) Atom sayıları D) Molekül Yapıları
  Çözüm :
  Cevap B
  Örnek 20 :
  160 gr SO3 bileşiğinde kaç mol oksijen atomu vardır?
  ( S=32 O=16)
  Çözüm :
  SO3 = 32 + (16.3)
  = 32 + 48
  = 80
  1 SO3 80 gr ise
  x SO3 160 gr

  X= 160 = 2
  80
  Oksijeni sorduğundan ; 2.3 = 6 mol oksijen atomu vardır.
  Örnek 21 :
  4 mol C2H6 kaç gramdır ?
  ( H=1 C=12 )
  Çözüm :
  C2H6 = 12.2 + 6.1 = 30
  1 mol C2H6 30 gram ise
  4 mol C2H6 x gramdır
  4. 30 = 120 gram
  Örnek 22 :
  Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin molekül ağırlığı yanlış hesaplanmıştır ?
  A) CH3OH = 32 B) C2H5OH = 56 C) CH3COOH = 60 D) C4H10 =58
  Çözüm :
  Cevap B çünkü ;
  C2H5OH= 24+(1.5)+16+1= 46 çıkar.
  Örnek 23 :
  10 gram C2H6 kaç moldür ?
  ( C=12 , H=1 )
  Çözüm :
  C2H6 = (12.2)+(1.6)= 24+6=30

  1 mol C2H6 30 gram ise
  x mol C2H6 10 gram dır
  x= 10 1 tür.
  3
  Örnek 24 :
  Fe2O3 bileşiğinde oksijenin yüzdesi nedir ?
  Çözüm :
  Fe2O3 = (56.2)+(16.3)=160

  160 g Fe2O3 de 48g O varsa
  100 g Fe2O3 x vardır
  X= 100.48 = 4800 = %30
  160


  Örnek 25 :
  H2O bileşiğinde oksijen yüzdesinin hidrojen yüzdesine oranı aşağıdakilerden hangisidir? ( H= 1 , O = 16)
  Çözüm :
  H2O = (1.2)+16 = 18
  H2 = 2
  O = 16
  2
  = 8

  Örnek 26 :
  3 mol CO2 kaç tane oksijen atomu içerir ?
  Çözüm :
  1 mol 6,02.1023
  3 mol x
  x= 3 . 6,02.1023 =18,06.1023 eder.
  Oksijen atomunu sorduğu için ; 18,06.1023 . 2 = 36,12.1023 eder.
  Örnek 27 :
  0,2 molü 9,2 gram olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir ? (N=14 O=16)
  A) N2O B)NO C) NO2 D) N2 O3
  Çözüm :
  Cevap C
  NO2 = 14+(16.2)
  = 14+32
  = 46
  0,2 molü 9,2 gram ise
  1 molü x
  X= 9,2 = 46 gram
  0,2

  Örnek 28 :
  1 mol Ca3(PO4)2 bileşiği kaç gramdır ? (Ca : 40 , P:31, O=16 )
  Çözüm :
  Ca3(PO4)2 = (40.3)+(31.2)+(16.4).2
  = 120+62+64.2
  = 120+62+128
  = 310 gram
  Örnek 29 :
  Bir tane O2 molekülünün kütlesi kaç gramdır?
  Çözüm :
  Mol kütlesi : 2.16=32 gramdır.
  6,02.1023 tane O2 molekülü 32 gram ise
  1 tane O2 molekülü X
  X= 32 = 5,316.10-23 g/molekülüdür.
  6,02.1023
  Örnek 30 :
  3,01 . 1021 tane NH3 molekülü kaç moldür ?
  Çözüm :
  6,02.1023 tane molekül içerir

  6,02.1023 tane molekül 1 mol ise
  3,01. 1021 tane molekül x mol
  X= 3,01 . 1021 = 5.10-3 moldür
  6,02.1023

  Örnek 31 :
  18,06.1022 tane oksijen atomu içeren NaNO3 kaç moldür ?
  Çözüm :
  3.6,02.1023 . 1023 tane O atomu içerir.

  12 mol O atomu içerdiğinde 1 mol ise
  3 mol O atomu içerdiğinde x mol
  X= 3 = 0,25 moldür.
  12
  Örnek 32 :
  3 mol oksijen atomu içeren Al2(SO4)3 bileşiği kaç moldür ?
  Çözüm :
  3 . 6,02.1023 tane O atomu içerdiğinde 1 mol ise
  18,06 . 1022 tane O atomu içerdiğinde x mol
  X= 18,06 . 1022 = 0,1 moldür.
  3.6,02.1023

  Örnek 33 :
  N .Ş .da 5,6 litre hacim kaplayan SO2 gazı kaç moldür ?
  Çözüm :
  N .Ş .da hacmi 22,4 litredir.

  22,4 litresi 1 mol ise
  5,6 litresi x mol
  X= 5,6 = 0,25 moldür.
  22,4
  Örnek 34 :
  N .Ş .da 4,48 litre hacim kaplayan C2H6 gazı ;
  Kaç moldür ?
  Kaç tane molekül içerir?
  Kaç gramdır ?
  Kaç tane C atomu içerir ? ( C : 12 H:1 )
  Çözüm :
  a. n= V n= 4,48 n=0,2 moldür.
  22,4 22,4

  b. 22,4 litresi 6,02 . 1023 tane molekül içerirse
  4,48 litresi x tane molekül

  X= 4,48 . 6,02.1023 = 1,204 . 1023 tane molekül içerir.
  22,4

  c. 22,4 litresi 30 gram ise
  4,48 litresi x gram
  X= 4,48 . 30 = 6 gramdır.
  22,4

  d. 22,4 litresi 2. 6,02. 1023 tane C atomu içerirse
  4,48 litresi x tane C atomu
  X= 4,48 . 2 . 6,02.1023
  22,4
  X= 0,4 . 6,02.1023 tane C atomu içerir.

  Örnek 35 :
  X ve Y elementlerinin oluşturduğu X2Y ve XY2 bileşiklerinin mol kütleleri sırasıyla 62 ve 55 dir. X ve Y’nin atom kütleleri kaçtır ?
  X Y
  A) 16 23
  B) 23 16
  C) 23 12
  D) 12 23
  E) 12 16

  Çözüm :
  X2Y=62
  XY2 =55 İse
  2X+Y=62
  X+2Y=55 olur ve buradan X=23 Y= 16 olarak hesaplanır.

  Örnek 36 :
  1 mol XI’nın kütlesi, 1 mol CX4’ün kütlesinin 8 katı ise X’in atom kütlesi kaçtır ?
  Çözüm :
  XI= 8
  X + 127 = 8 (12+4x)
  X=1

  Örnek 37 :
  Aşağıda iki bileşiğin 0,2şer mollerinin kütleleri verilmiştir.
  X2Y= 6,8 gram
  X2YZ4 = 19,6 gram
  Buna göre, Z’nin bir molü kaç gramdır?
  Çözüm :
  Bileşiklerin birer mollerinin kütleleri bulunur.
  X2Y= 34
  X2YZ4 = 98
  Taraf tarafa çıkarılırsa
  4Z= 64
  Z=16  Örnek 38 :
  Aynı bir M metalinin oksijen ile yaptığı oksit bileşikleri M2O3 ve MO2’dir. Bu bileşiklerin 0,5’er mollerinin kütleleri arasında 34 gramlık fark bulunduğuna göre M’nin atom kütlesi kaçtır? (O:16)
  Çözüm :
  Bileşiklerin birer mollerinin kütleleri arasındaki fark 68 gram’dır.
  M2O3 - MO2 =68
  M+16 =68
  M=52
  Örnek 39 :
  1,6 gram M metali tamamen oksitlendiğinde oluşan bileşiğin kütlesi 2,0 gram olduğuna göre bileşiğin basit formülü nedir ? (M:64 O:16)
  Çözüm :
  Oksit MxOy şeklinde düşünülürse ;
  X= 1,6/64 = 0,025
  Y= 0,4/16 = 0,025
  M0,025 . O0,025 MO olarak bulunabilir .
  Örnek 40 :
  Kütlesi 1,04 gram olan M metali oksijen ile tamamen yakıldığında kütlesi 1,52 gram oluyor. Buna göre yanma sonucu oluşan oksit bileşiğindeki M metal atomunun değerliği kaçtır ? (M:52 O:16 )
  Çözüm :
  M metali yakıldığında oluşan oksit 1,52 gram ise; oksidin yapısında 1,04 gram M 0,48 gram oksijen vardır.
  x.52/y.16=1,04/0,48
  x/y = 2/3
  Oksit M2O3 tür . M atomunun değerliği (+3) olarak bulunur.
  Örnek 41 :
  Metalleri ametallerden ayıran en önemli özellik hangisidir ?
  Çözüm :
  Elementler metaller ve ametaller olmak üzere ikiye ayrılırlar. Metalleri, ametallerden ayıran en önemli özellik,elektriksel iletkenliktir. Metaller, yapısındaki serbest elektronların örgü boşluklarındaki hareketi ile elektrik akımı iletirken ametaller iletmez.
 3. 3
  cupressus
  Yeni Üye
  mol kavramıyla ilgili öss de çıkan soruları gönderebilir misin? ben serdar 4. 4
  hayat
  Yeni Üye
  mrb arkadaşlar ben bu siteye henüz yeni ulaştım ve sanırım bana çok yardımcı olacak bunu görebiliyorum şimdiden:)offf ben bu kimyanın mol konusunu bir türlü sevemedim:S ama sevmem gerekiyo bunu biliyorum bana yardımcı olabilirmisiniz:confused: nsl sevebilirim ve nsl daha kolay ögrenebilirim:confused: şimdiden bana yardım eden etmeyen herkese tşkler:)

 5. 5
  rebel_naz
  Yeni Üye
  2,3 X'in oksitlenmesi sonucu 3,1ram X20 elde ediliyor.X'in atom ağırlığı g/moldür=?(O=16) cvp bilen varmı

 6. 6
  kütüphaneci
  Yeni Üye
  belirli bir sıcaklıkta 140 g doymuş çözelti,çözünmüş olarak 40 gtuz içerdiğine göre, bu sıcaklıkta tuzun çözünürlüğü kaç g/100 g sudur?

 7. 7
  kütüphaneci
  Yeni Üye
  kimya dersi ile ilgili sorularım var yardımcı olacak arkadaşlara duyurulur

 8. 8
  ebrar___
  Yeni Üye
  ya bana son 10 yılın mol kavramı ile ilgili öss soru cevapları lazım lütfen biri yardım etsinn:(:(

 9. 9
  kardu
  Yeni Üye
  hocam linkte sorun var galiba açlımyor. istenmeyen bir hata oluştu diyor. yardımcı olabilirmisiniz?

+ Yorum Gönder
mol kavramı ile ilgili sorular ve cevapları,  mol kavramı çözümlü sorular,  9.sınıf mol sayısı ile ilgili sorular ve çözümleri,  mol ile ilgili sorular,  mol soruları ve çözümleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi