Güzel ve etkili konuşma nedir

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Kişisel Gelişim Bölümünden Güzel ve etkili konuşma nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  xRockİnGirLx
  Süper Moderator
  Reklam

  Güzel ve etkili konuşma nedir

  Reklam  Güzel ve etkili konuşma nedir

  Forum Alev
  Güzel ve etkili konuşma sanatı

  konuşma güçlüğü çekiyor muyuz?

  Varlığımızı kanıtlamada, dış dünya ile bağlantımızı kurmada konuşmanın bize sunduğu olanaklardan yararlanırız acaba bu olanakları gerektiği gibi kullanabiliyor muyuz? Nasıl konuşuyoruz? Konuşma güçlüğü çekiyor muyuz?

  Konuşma güçlüğü çekip çekmediğimizi, düşünce ve duygularımızı rahatça anlatıp anlatamadığımızı, karşımızdakilerle doğal bir iletişim kurup kuramadığımızı anlayabiliriz konuşurken hangi türden yanlışlıklar yapıyoruz? Söylemek istediklerimizi tam verebiliyor muyuz?

  Konuşma sırasında yaptığımız yanlışların ayrımına varamayız bunları ancak karşımızdakiler, bizleri dinleyenler bilebilir belki amacımızı tam karşılayacak uygun sözcükleri seçemiyor, aşınmış kullanımdan düşmüş sözcükler seçiyoruz belki el, kol, yüz hareketlerimizi bedensel davranışlarımızı konuşmanın akışına uyduramıyoruz

  hiç birimizin konuşması tıpatıp birbirine benzemez çünkü düşünsel ve dilsel yetkinleşmemiz tam bir özdeşlik göstermez bunda yetiştiğimiz, içinde bulunduğumuz toplumsal ortamın da payı büyüktür

  konuşma güçlüğü çekiyor muyuz? Aşağıdaki sorular, bunu anlamamızda bir ölçüde yardımcı olabilir:

  söylediklerimi karşımdakiler kolayca anlayabiliyor mu?

  Düşüncelerimi açık ve etkili bir biçimde belirtebiliyor muyum?

  Sözcükleri söylerken kolayca anlayabiliyor mu?

  Sesimi, duygu ve düşüncelerimi besleyecek, zenginleştirecek bir yönde kullanabiliyor muyum?

  Tekdüze mi, yoksa canlı ve hareketli bir biçimde mi konuşuyorum?

  Konuşurken bakışlarımı beni dinleyenlere yöneltiyor muyum?

  El ve yüz hareketlerimi kullanırken bir takım yapmacık durumlara düşüyor muyum?


  Güzel ve etkili konuşma

  iletişim alanındaki büyük gelişmelere karşın yine de insanoğlunun çevresindekilerle anlaşmasını sağlayan en etkili araç, onun konuşma yetkisidir birçok etkinliğe konuşma düzleminde katılırız düşündüklerimizi, tasarladıklarımızı, özlemlerimizi, kinimizi, öfkemizi biçimlendirip yansıtmada başlıca aracımız olmuştur konuşma
  güzel ve etkili konuşmanın ilkeleri nelerdir

  1.İyi bir konuşma, yıkıcı değil, yapıcıdır: yapıcı konuşma, dinleyicilerin inançlarını, değer yargılarını, düşüncelerini olumlu bir yönde değiştirmeyi amaçlar

  2.İyi bir konuşma, ilginç ve değerli konuları kapsar

  3.İyi bir konuşma, konuşmacının kişiliği ile bütünleşir

  4.İyi bir konuşma, belli bir amaca yönelir

  5.İyi bir konuşma, konuşmayı etkileyen etkenleri çözümleyerek oluşur

  6.İyi bir konuşma, sağlam bir konuşma yöntemi üzerine kurulur: genellikle konuşmalarda dört ana amaç ve bu amaçlara yönelik dört ana yöntem vardır tartışma, savunma, öğretme ve duygulandırma

  7.İyi bir konuşma, dinleyicilerin ilgi ve dikkatini toplar

  konuşmamızın türü

  konuşmamızın türü; ister özel, karşılıklı, dertleşme ve söyleşme niteliğinde olsun, ister halk önünde ya da bir topluluk karşısında konuşma olsun, güzel ve etkili bir konuşma yapabilmek için konuşmayı etkileyen etkenleri tanımalıyız

  dinleyicilerimizi tanıyor muyuz?

  Her konuşma, bir konuşma, bir kimseye bir şey hakkında bir şey söyleme işidir dinleyicimiz olan kişi ya da kişiler kimlerdir? Tanıyor muyuz onları? Konuştuğumuz kişiler her günlü çevremizdense, arkadaşlarımızı, eş dostlarımızsa onlar hakkında bir görüşümüz vardır

  dinleyicilerimizin yaş durumu

  insanların ilgi ve gereksinimleri yaşlara göre değişir kuşkusuz insan ilgileri kişiden kişiye göre değişir yaş, bu ilgilerin değişiminde önemli bir etkendir

  dinleyicilerimizin cinsiyet durumu

  dinleyicilerimizin sayısal durumu

  bireysel düşünüş ve duyuşun yerini toplumsal düşünüş, toplumsal duyuş alır bu bakımdan küçük bir grubu coşkulandırmak, duygularını kamçılamak, büyük bir topluluğa oranla daha güçtür

  dinleyicilerimizin iş ve uğraş durumu

  insanların ilişkileri, ilgileri, ekonomik durumları, davranışları üzerinde işlerinin ve uğraşlarının büyük payı vardır


  hangi ortamda konuşacağız

  toplantının niteliği

  yapacağımız konuşmanın özelliğini, genellikle toplantının amacını belirler

  konuşmanın yeri

  kapalı bir yerde mi, açık havada mı, ses düzeni var mı?

  Toplantının programı

  bizi dinleyenler üzerinde belirli bir etki yaratabilmemiz, toplantının programını, bu program içindeki yerimizi iyi değerlendirmemize bağlıdır toplantının amacı açısından bizim katkımız ne olacaktır, bunu açık seçik öğrenmeliyiz

  toplantının süresi

  konuşmacıların en büyük eksikliği, süreyi iyi ayarlayamamalarıdır


  iyi bir konuşmacının niteliklerini taşıyor muyuz?

  Sorumluluk duygusu

  Sağlam bir kişilik

  Düşünsel yetkinlik

  Öncelikle üzerinde konuşacağı konu üzerinde düşünsel bir yetkinliğe kavuşmuş olmalıdır

  konuşma yönteminde ustalık

  her konuşma, özellikle halk ya da belli bir topluluk önünde yapılan konuşmalar, belirli aşamalardan geçerek hazırlanır

  konuşmanın dokusu ve örüntüsü
  sesimizi amacımıza göre kullanabiliyor muyuz?

  Söz götürmez bir gerçektir ki konuşmacının sesi işitilmezse, dinleyiciler konuşmacıyı duymazsa iletişim olmaz

  tatlılık

  esneklik: sesimize esneklik kazandırma, önemli noktalardan biridir bir konuşma aynı ses tonuyla başlayıp bitmez; yapısına göre, duygu ve düşüncelerin değişimine göre, sesin de değişimini zorunlu kılar

  canlılık: canlı bir ses, dinleyicilerin ilgisini dağıtmaz, düşünce ve duyguların dinleyicilere tam olarak iletimini sağlar

  akıcılık: sözcüklerin yumuşak bir biçimde, birbirleriyle uyumlanarak söyleniş durumudur akıcılık

  açıklık: açıklığın sağlanması, özellikle seslerin ve hecelerin birbirine tam olarak ulanmasına bağlıdır

  sözcük ve cümlelerin hakkını verebiliyor muyuz?

  Sözcük vurgusu: sözcüklerde vurgu, genellikle son hecede bulunur

  cümle vurgusu: cümle içersinde anlamca önemli olan sözcüğü vurguyla belirtiriz buna cümle vurgusu denir

  şiddet vurgusu: konuşmada ve sesli okumalarda söze daha çok güç vermek için, dinleyicilerin dikkatlerini kamçılamak için cümledeki kimi sözcükleri özellikle vurgularız buna şiddet vurgusu denir

  hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma

  günlük konuşmalarımızın büyük bir bölümü özel bir hazırlık yapılmasını gerektirmez arkadaşlarımızla dertleşirken, eş-dost toplantılarında söyleşirken, önceden bir hazırlık yapmayız

  belirli bir konuda, belirli bir amaç için, bir topluluk ya da halk önünde konuşacaksak hazırlık yapmamız gerekir konuşmacı, hazırlıklı değilse ıkınır-sıkınır, kekeler, bir şeyler söylemek için ter döker, ya da işi ağız kalabalığına getirir, makineli tüfek gibi asılsız sözcükleri ateşler, üst üste yığar

  doğallığın sınırını aşıyor muyuz?

  Yapaylaşan, doğallıktan uzaklaşan her şey çirkinleşir

  dinleyicinin tepkisini izleyebiliyor muyuz?

  Bir konuşmacı, ister hazırlıklı, ister hazırlıksız doğaçlama konuşsun, dinleyicilerin tepkisini bilmelidir söylediklerim ilgiyle dinleniyor mu? Bakışları bende yoğunlaşıyor mu? Bizi dinleyenlerin tepkilerine göre yönlendirmeliyiz konuşmalarımızı dinleyicilerimiz esniyorlarsa bize değil başka yöne ve yere bakıyorlarsa, oturdukları yerde sürekli oturuş biçimini değiştiriyor, kıpırdıyorlarsa belli ki ilgiyle bizi dinlemiyorlar

  konumuzu seçme

  güzel ve etkili bir konuşmanın ilk koşulu, konuşma konumuzu iyi seçmektir günlük konuşmalarımızda böyle bir seçme söz konusu değildir konuşacağımız konuyu biz değil, konu bizi seçer alışverişlerde, arkadaşlarımızla dertleşmelerde, özel konuşmalarımızda konularımız, yaşadığımız günlerin getirdikleridir bir topluluk önünde, belli bir amaç için konuşacaksak iş değişir

  konumuzu nasıl seçeriz?

  Eğer üzerinde konuşacağımız konu, toplantıyı düzenleyenlerce bize verilmişse bu soruya gerek yok konu bize verilmemiş de seçme işi bize bırakılmışsa düşünürüz konumuzu nereden, nasıl seçeceğiz?

  Yaşantı ve deneyimlerimiz

  insanın yaşantı ve deneyimlerini oluşturan etkenlerin başında daha önce de söylediğimiz gibi çevresi gelir yaşantı ve deneyimlerimizin bir bölümü de uğraşımızla ilgilidir

  özel ilgilerimiz

  özel ilgilerimizden de değişik konuşma konuları çıkarabiliriz kendi ilgilerimizle onların ilgileri arasındaki bağlantıyı düşünerek seçmeliyiz konumuzu

  okuduklarımız ve dinlediklerimiz

  konuşma konularımızı bulmada, seçmede kaynaklarımızdan biri de okuma ve dinlemedir dergiler, gazeteler, araştırma ve incelemeler, romanlar, öyküler bize birçok yeni konunun ipuçlarını verebilir aynı durum, dinleme için de geçerlidir radyoda, televizyonda, açıkoturumlarda, panel ve masabaşı taştışmalarında dinlediklerimiz de yeni konu çağrışımlarına götürebilir bizi

  dış dünyamız

  konuşma konularımızı seçmede temel kaynağımız kuşkusuz dış dünyamızdır bizi kuşatan çevreyi, olayları, olguları, görme, işitme, okuma ve dinleme yoluyla kavrarız

  konu alanlarını tanıyor muyuz?

  Kendimiz için olduğu kadar başkaları için de ilgi çekici, üzerinde rahatça konuşabileceğimiz konuları bulup seçme, başarılı bir konuşma metni hazırlamanın ilk koşuludur

  seçtiğimiz konuyu sorularla değerlendirebiliyor muyuz?

  Seçtiğimiz bir konu üzerinde hazırlığa başlamadan önce, konumuzu değişik açılardan bir tartıya vurmamız gerekir konumuzu sınırlandırmaktır belli bir amaç doğrultusunda, belli bir yönden ele almak demektir

  amacımızı belirleme

  her konuşma belli bir amaca yönelik olmalıdır amaçsız bir konuşma olmaz

  niçin konuşuruz?

  Önce de dediğimiz gibi bizi konuşmaya iten ya da zorlayan kimi etkenler vardır bazen karşımızdakine kendi inanç ve düşüncelerimizi aşılamak, onun davranışlarının, düşüncelerinin kendimizinki doğrultusunda olmasını isteriz hakkımızı aramak, kendimizi savunmak, bir topluluk içinde varlığımızı kanıtlamak isteriz

  özel bir amacımız var mı?

  Her konuşmada, konuşmanın dokusunu yönlendiren belirli bir amaç vardır ilk bakışta her konuşmanın kendine özgü bir amacı olduğunu görürüz

  öğretme ve bilgilendirme

  kimi konuşmalarımızda öğretme amacı ağır basar öğretici amaçla yapılan konuşmaların türlü biçimleri vardır

  dersler ve konferanslar

  bu tür konuşmaların başında gelir

  sözlü raporlar

  öğretici nitelikli konuşmalardandır bu şirket ya da kuruluşun yönetmeni, şirketin ya da haftalık, aylık durumuyla ilgili olarak sorumlulara sözlü rapor verir

  söyleyeceklerimizi saptama
  hangi kaynaklardan nasıl yararlanacağız?

  Düşünerek

  gözlemleyerek

  gözlemleme, olaylara, olgulara, durumlara, varlıklara alıcı gözle bakma işidir görülenlerin belli bir amaç doğrultusunda ayrımlanması, yorumlanması, değerlendirilmesi işidir gözlemleme yoluyla elde ettiğimiz bilgiler, birinci eldendir bu yönden de ayrı bir önem taşır düşünerek bulduğumuz bilgi ve veriler gibi bu yolla bulduklarımızı da saptamalıyız

  başkalarıyla iletişim kurarak

  yakın çevremizin dışında bulunan uzmanlaşmış kişilerden yararlanırız başkalarıyla iletişim kurma, konuşma konularımız için bilgi toplamada önemli yollardan biridir bu yoldan da şu üç yöntemle yararlanabiliriz;

  1.Konuşma ve tartışma

  seçtiğimiz konuşma üzerinde başkalarıyla konuşma, tartışma, konumuzla ilgili olarak ilginç ve taze bilgiler bulmamıza olanak sağlar

  2.Görüşmeler

  konuşma konumuzla ilgili, çevremizde bir uzman ya da yetkili bir kişi varsa, onunla görüşme olanağı aramalıyız görüşmeden önce kendimizi konu üzerinde iyice hazırlamalıyız görüşme yapacağımız kişinin durumunu, yetişimini, özel uzmanlık alanını tanımalıyız görüşme günümüzün yerini, saatini, konusunu önceden kararlaştırmalıyız sorularımızı, konumuz ve amacımız doğrultusunda önceden düzenlemeliyiz görüştüğümüz kişiyi dostça bir davranış içinde saygıyla dinlemeliyiz görüşmeyi belirli bir zaman dilimine sığdırmalıyız

  3.Mektuplaşmalar

  üzerinde konuşacağımız konuyla ilgili uzman kişi yakın çevremizde yoksa, telefonla da görüşemezsek, mektuplaşma yoluyla bilgi toplayabiliriz
  Okuyarak

  konuşacağımız konu üzerinde bilgi toplamanın bir yolu da, yazılı kaynaklara başvurmaktır konumuzla ilgili eskiden okuduğumuz belli bir kitap varsa ya da gazete ve dergide bir yazı okumuşsak onu bulmamız gerekir

  söyleyeceklerimizi planlama ve yazılaştırma

  konumuzu seçtik, amacımızı belirledik, konumuz ve amacımızla ilgili olarak bilgileri de topladık, konuşmamızı sayabilir miyiz? Konuyu seçmek, amacı belirlemek, bu amaç için gerekli bilgi verileri devşirip toplamak, yetmez bunları belirli bir düşünsel düzen, yani plân içinde ele almak gerekir

  nasıl bir sıra izleyeceğiz?

  Konuşmamızda söyleyeceklerimizi belli bir sırayla vermezsek, dinleyicilerimiz rahatlıkla bizi izleyemez bu yönden neyi, nerede söyleyeceğimizi bilmek zorundayız

  plânlarımızı yaparken şu noktalara özellikle uymalıyız:

  Belirtmek istediğimiz her noktayı özlü ve açık cümleler ya da sözcük öbekleri halinde biçimlendirmeliyiz

  Plânımızda yer alan noktalar, birbirinin yinelemesi niteliğinde olmamalıdır

  Her nokta konuşmamızın temel amacıyla ilgili olmalı ya da birbirini bütünleyen, açıklayıp geliştiren nitelikte olmalıdır

  Her bölüm için uygun ana başlıklar seçilmelidir

  konuşmanın sunuluşu

  hangi sunuş biçimini yeğleyelim?

  Hazırladığımız bir konuşma metnini dinleyicilerimize sunmanın değişik biçimleri vardır konuşmanın süresi, dinleyicilerin durumu, konuşmayı yapacağımız fiziksel ortam gibi etkenleri göz önünde tutarak, bu sunuş biçimlerinden birini yeğleriz

  ezberleme

  konuşma alanında yeterince alışkanlık, bilgi ve deneyim kazanmamış kişiler, bu yolu seçerler

  okuma

  bir konuşmanın metnini dinleyicilere sunmanın yaygın biçimlerinden biri de okumadır kâğıt üzerindeki harflere, sözcüklere, noktalama işaretlerine bir kişilik kazandırmadır bu yönden burada iyi bir sesli okumanın da niteliklerine değinmek yararlı olacaktır

  doğal ve bağımsız sunma

  konuşmacı, kesin ve değişmez çizgilerle sınırlandırmaz kendini içinden geldiği gibi doğal bir biçimde konuşur doğal ve bağımsız sunma, önceden hazırladığımız metni bir yana ama ya da onu yok sayma anlamına gelmez

  konuşma hızımız nasıl olmalı?

  Hangi sunuş biçimini yeğlersek yeğleyelim, konuşma hızımızı iyi ayarlamamız gerekir çevremizdeki kişilere dikkat edin, kimileri çok hızlı, kimileri de çok yavaş konuştukları için, konuşmaları anlaşılmaz konuşma hızı, buna bağlı olarak zaman etkeni, tartım, konuşma başarımızı etkileyen etkenler arasında önemli bir yer tutar konuşma hızının dakikada 125-175 sözcük olması gerektiğini söylüyorlar konuşma hızımız büyük ölçüde heceleri oluşturan seslerin, yani ünlülerin ses değeri ile suskuya bağlıdır

  konuşma provasına neden gerek var?

  Her başarı ve beceri bir ön hazırlığı gerektirir karşımızdakilerle yüz yüzeyizdir, aramızda bir sessizlik duvarı yoktur sesimizi kullanma, bedensel davranışlarımızı düzenleme, konuşmayı belirli bir düşünce doğrultusunda, belirli amaca yöneltme gibi kaygılar çekmeyiz

  bedensel edimlerimiz nasıl olmalıdır?

  Dinleyicilerimizin karşısına çıktığımız anda onlarla iletişimsel bir süreç içersine girmiş oluruz bedensel her edim, sözcüklerin anlamını pekiştirdiği gibi, anlam taşımaya yarar

  bakış

  bakışlarımızı sürekli olarak bizi dinleyenlere yöneltmeliyiz büyük bir dinleyici topluluğu önünde yapıyorsak, konuşmamızı, herkese bakıyor izlenimini uyandırmalıyız

  yüzsel anlatım

  konuşmamız süresince yüzümüz düşünce ve duygularımızı yansıtacak bir anlatım içinde olmalıdır konuşmamızın duygu ve düşünce örüntüsüyle yüzümüzün anlatımı arasında ortak bir uyum olmalıdır

  duruş

  etkili bir sunuşta, dinleyicilerimizin karşısındaki yerimizin, daha doğrusu duruşumuzun da önemli bir yeri vardır tek bir doğru duruş biçimi yoktur bize en rahat gelen, kendimizi dinleyicilerimiz karşısında rahat bulduğumuz biçimdir doğru duruş biçimi

  jest ve mimikler

  el, kol, baş, omuz ve yüz çizgilerimizin hareketleridir jest ve mimikler bu hareketler doğal bir biçimde yapılırsa, konuşmamız canlılık kazanır, sözcükler ve cümleler renklenir düşünce ve duyguların vurgulanması, başımızın omuzlarımızın hareketleriyle de sağlanabilir.

  konuşma türleri

  günlük konuşmalar

  evde, yolda, sokakta, okulda, işyerinde, kahvede ve parkta, kısaca günlük yaşamın her kesiminde arkadaşlarımızla, çevremizdekilerle rastlaşır, merhabalaşır, selamlaşıp esenleşerek şuradan buradan konuşuruz bu konuşma, öteki konuşma biçimlerine göre yaşamımızda daha çok yer tutar gelişigüzel konuşma ya da söyleşmelerde dinletebilmek için dinlemesini bilmeliyiz karşımızdakine saygı ile davranmalı, içten olmalıyız bu tür konuşmaları ballandıran bu içtenliktir

  içtenliğin yanı sıra şu noktaları da aklımızda tutmalıyız:

  Konuşurken kendimizden çok söz etmemeli, "ben şöyleyim, ben böyleyim" gibisinden övünmeye gitmemeliyiz

  Hep kendimiz konuşmamalı, karşımızdakine de konuşma olanağı vermeliyiz

  Karşımızdakinin sözünü ağzından almamalı, konuşmasını kesmemeliyiz

  Çevremizdekileri ya da karşımızdakini inciltici, kaba, argo sözcük ve deyimleri kullanmaktan kaçınmalıyız

  Sesimizi, ses tonumuzu iyi ayarlamalı, bangır bangır, konuşmaktan çekinmeliyiz

  kaynak
  Emin Özdemir
  güzel ve etkili konuşma sanatı
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Güzel ve etkili konuşma sanatı

  Reklam  Etkili konuşma yöntemlerini bu konuda yazılmış kitapları okuyarak veya araştırarak öğrenebiliriz. Böylece iletişimimizi güçlendirir, toplumda önemli bir yer ediniriz.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi