Sporun Beslenme Ile Ilişkisi Nedir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Sporun Beslenme Ile Ilişkisi Nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Sporun Beslenme Ile Ilişkisi Nedir 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Sporun Beslenme Ile Ilişkisi Nedir

  Spor ile Beslenme arasındaki ilişki


  Besin, vücudun bütün bir hayat boyunca harcadığı yakıttır. Beslenme ise;

  büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besin kaynaklarının

  kullanılması şeklinde tanımlanabilir (Günay 1998). Beslenme, insanın temel

  ihtiyaçlarından birini oluşturduğu gibi sağlığını da etkileyen en önemli etkenlerin

  başında gelmektedir. Yeterli ve dengeli beslenme; insanların büyümesi,

  gelişmesi, varlıklarını sürdürebilmesi ve faaliyetlerini en iyi şekilde yapabilmeleri

  için gerekli besin çeşitlerini, en uygun miktarlarda, besin değerlerini yitirmeden,

  *  Yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel olarak aktif bir yaşam sürdürmek

  insan sağlığı ve verimliliğinin en önemli iki temel unsurunu oluşturmaktadır. Baş

  döndürücü bir hızla gelişen bilim ve teknoloji bir yandan insanları az fiziksel

  hareketli bir yaşama ve yalnış beslenme alışkanlıklarına iterken diğer yandan

  sağlıklı olmanın da ötesinde dinamizm talep etmektedir. İnsanın çeşitli

  güdülerini karşılamasının yanı sıra çok yönlü yararları nedeniyle, ilk çağlardan

  günümüze güncelliğini yitirmeyen sporun, bu talebi karşılamada en uygun

  formül olduğu tartışma götürmez bir gerçektir . Çoğunlukla çeşitli

  sebeplerden dolayı yemeğe zaman ayırmamakta ve doğru bir şekilde beslenme

  işi yapılmamaktadır . Spor tarihi incelendiğinde, insanların çağlar

  boyu avantaj sağlamak amacıyla, kendilerini daha güçlü, daha hızlı yapacağına ve

  dayanıklılıklarına geliştireceklerine inandıkları bazı yiyecekleri kullandıkları

  görülmektedir Spor bilimlerinin önemli birimlerinden biri

  olarak kabul edilen beslenme, sporcunun hem genel sağlığını hem de sportif

  performansını etkilediğinden üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur  Beslenme ile enerji dengesinin iyi kullanılması sonucu, spor hedefine ulaşır. Beslenmenin iyi

  yürütülmediği her çeşit spor kişide kısa sürede zararını gösterir, ondan beklenen

  elde edilemez. Yani, artık sporda beslenme, bir ayrı bilim olmuştur ve her

  sporcunun ilgisini çekmektedir. Sporda performansı arttırmak amacıyla besinler

  arasındaki ilişkiler incelenmeye ve son yıllarda yürütülen bilimsel çalışmalarda

  güvenilir sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır (Üstdal ve Köker 1991). Yapılan

  egzersize uygun enerji alımı, enerjinin besin öğelerine dağılımındaki denge,

  karbonhidrat tüketimi, egzersiz öncesi ve sonrası besin seçimi, yeterli sıvı alımı

  beslenme açısından performansı belirleyen faktörler olmaktadır. Buna karşın

  yapılan araştırmalar birçok ülke sporcularının önerilenden uzak, yetersiz ve

  dengesiz beslenme programı izlediklerini göstermektedir

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi