Hatim Etmenin Faziletleri

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Hatim Etmenin Faziletleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Hatim Etmenin Faziletleri 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Hatim Etmenin Faziletleri

  Hatim Etmenin Faziletleri Hakkında Bilgi


  Ümmetimin En Şereflisi Kur'an-ı Kerim'i Ezberleyen Ve Onu Yaşayanlardır"

  Hayatımıza anlam katan ve ömrümüzü boşa geçirmediğimizi kanıtlayan ibadetlerden biri de Kur’an hafızlığıdır. Allah’ın kelamını okuyup ezberleyen ve Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) Sünnet-i Seniyyeleri istikametinde hayatına yön veren bir müminin “iyi ki yapmışım” diyerek iftihar edebileceği en faziletli ameldir hafızlık. Sevgili Peygamberimiz’in, “Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhari, Fezailü’l Kur’an,21) Hadis-i Şerifinin muhatabı olmak elbet de iftihar edilmeye değer bir duygu, kazanılması zor bir şereftir.
  * * *
  Kur’an-ı Kerim’de belitilen “O zikri, (Kur’an’ı) Biz indirdik ve onun koruyucusu da elbet de Biziz” (Hicir Süresi, 9. Ayet) ilahî hitabının sırrına erenler, Canlı Kur’an misali, Kur’an Azimüşşanı kalplerinde ve ezberlerinde koruyarak taşıyanlardır. Bu bir nimettir ama, herşeyden önce bir nasip kısmet meselesidir tabii. Hadisi Şerifte, hafız olup gereği üzere amel edenler şöyle övülmüştür: “Ümmetimin en şereflisi Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen ve onu yaşayanlardır.” (Münavi, Feyzu’l-Kadir, 1, 522). Yine Allah Resulü buyurmuştur ki, "Kim Kur’an’ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü anne ve babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneş dünyadaki herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir, öyleyse, Kur’an’la bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak, düşünebiliyor musunuz?" (Ebu Davud Vitir,14-Ruhul Furkan, 1/37, Kütübü Sitte Hadis No: 423).

  * * *
  Resulullah Efendimiz (sav) “Kur’an’ı hıfzedip onunla amel edenlerin” tıpkı peygamberler, şehitler ve Allah dostları gibi şefaat makamına sahip olacağını müjdelemektedir: “Kim Kur’an okur, onu ezberler, helalini helal bilir yapışırsa, haramını haram bilir sakınırsa, Allah onu cennetine sokar ve ailesinden cehenneme girmeyi hak etmiş on kişiye şefaat edip kurtarma hakkı tanır”. (İbn-i Mace, 1,78 - Tirmizi). Kamil Kur’an hafızlarının cesetleri kabirlerinde çürümeyecektir. Bu şeref, Canlı Kur’an olabilme seviyesiyle, Allah’ın dilemesiyle ve Kur’an’ı Kerim’in bir tezahürü olarak tecelli etmektedir. Resulullah (sav) buyurdular ki:"Kur’an’ı okuyup ona sahip çıkan kimseye (ahirette): "Oku ve (cennetin derecelerine) yüksel, dünyada nasıl ağır ağır okuyor idiysen öyle oku. Zira senin makamın, okuduğun en son ayetin seviyesindedir" denir"(Tirmizi: Kuran, 18-Ruhul Furkan, 1/36, Kütübü Sitte Hadis No: 425). Ebû Ümâme radıyallahu anh rivayet ediyor: “Ben, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi: ‘Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir’ buyururken işittim” demiştir. (Müslim, Müsâfirîn 252. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, V, 249, 251).
  * * *
  Fudayl b. İyaz hazretleri “Kur’an'ın taşıyıcısı, İslam bayrağının taşıyıcısıdır”der. Süfyan-ı Sevri hazretleri ise “Bir kişi Kuran okuduğu zaman, melekler onun iki gözü arasını öper. Okuyana hürmet ve okuduğuna tazim için melekler Ademoğlundan Kur’an dinlemeye en ziyade aşıktır” der (İmam-ı Gazali, İhya 1/281).
  Hz. Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir, bazılarını da alçaltır” (Müslim, Müsâfirîn 269, İbni Mâce, Mukaddime 16.)
  * * *
  Kur'an hafızlığının faziletlerini saymakla bitirmemiz mümkün değildir. Zira Kur’an-ı Azimüşşan, Hak ile batılı ayırt eden bir söz ve Allah’ın sımsıkı sarılmamızı emrettiği sağlam ipidir. Allah-ü Teala, Kur'an’ı dertliler için deva, kalplerin pasını silmek için cila, ders almak isteyenler için nasihat, Hakk’a ulaştıran hidayet rehberi ve abidler için feyiz kaynağı kılmıştır. Kur'an-ı Mübîn, kitapların en şereflisi; benzeri olmayan bir nur; hastalara şifa, kalplerin inşirah bulduğu bir burhandır. Onun belagatından daha kuvvetli; fesahatinden daha üstün; ifadelerinden daha güzel; tilavetinden daha tatlı başka bir kitap yoktur. O, Allah’ın kelamı, Hz. Muhammed Mustafa’nın mucizesidir. Ona tutunan doğru yolu bulmuş, Ondan sapan da Allah’ın lütuf kapısından kovulmuştur. O sebeple, kamil bir hafız olmak için ne kadar çok meşgul olunursa, maddi ve manevi o kadar çok fayda elde edilir. Zira bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: “Sadece şu iki kimseye gıpta edilir: Biri Allah’ın kendisine Kur’an’ı verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse; diğeri de Allah’ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.” (Sahih-i Buhari, İlim 15; Sahih-i Müslim, Müsafirîn 266-268).
  * * *
  Hafızlık için gayret edip çalışmak hem bir ibadettir hem de Allah katında ecir ve sevabı yüksek bir ameldir. Fâtır Suresi, 29 ve 30. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır: “Allah’ın kitabını okumaya devam edenler, namazı dosdoğru kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve âşikâr infak edenler kat’iyyen kesat bulmayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü (Allah) onların mükafatlarını eksiksiz olarak verir. Onlara fazlından ziyadesini de verir. Şüphesiz O çok bağışlayıcı, çok nimet vericidir”. Kur’an okuyan ve okutanların, Allah’ın özel melekleri ile beraber olduğu belirtilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Kur’an’ı ezberleyerek okuyan hafız kişi Es-Seferetül Kiram (vahiy getiren) meleklerle bebaberdir. Kendisine zor geldiği halde Kur’an okuyana ise iki kat ecir vardır”. (Buhari, Kitabüt Tefsir, 458). Ve yine benzer bir manaya işaretle, “Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah (cc) onları kendi nezdindekiler arasında anar.”buyrulmuştur (Sahih-i Müslim, Zikr 38; Ebû Davut, Vitir 14; Tirmizi, Kıraat 12) .
  * * *
  Kur’an öğrenmenin ve öğretmenin değerini anlatan yüzlerce Ayet, Hadis ve İslam alimlerinin beyanları bulunmaktadır. Biz burada numune-i timsal cümlesinden bazılarını zikrederek konunun ehemniyetini ifade etmeye çalıştık. Cenab-ı Hak, hafızlığının şeref ve faziletini liyakatle idrak etmeyi ve kamil hafızlar yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Yazımızı konuyla ilgili birkaç hadis-i şerifi daha aktararak noktalayalım:Habibullah Efendimiz (sav) “Gözlerinize ibadetten nasibini veriniz” dedi. “Gözlerin nasibi nedir, ey Allah’ın Resulü?” diye sorulunca Resulullah (sav); “Mushafa bakmak, (Kur’an ayetlerini) tefekkür etmek ve inceliklerinden ibret almaktır.” buyurdu. (Ayni , Umdet-ül Kari, IX,336).
  ***
  Bir adam: "Ey Allah’ın Resulü, Allah’a hangi amel daha sevimlidir?" diye sordu. Resulullah (sav): "Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan" cevabını verdi. "Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir ya Resulallah?" diye ikinci kez sorunca: "Kur’an’ı başından sonuna okur, (hatmeder), bitirdikçe yeniden başlar" cevabını verdi. (Sahih-i Buhari, Hadis No: 421).
  ***
  Resulullah (sav), buyurdular ki: "Aziz ve celil olan Allah diyor ki: ‘Kim, Kur’an-ı Kerim’i okuma meşguliyeti sebebiyle benden istemekten geri kalırsa, ben ona, isteyenlere verdiğinden fazlasını veririm" (Kütübü Sitte Hadis No: 422)
  ***
  Fahri Âlem Efendimiz (sav) şöyle buyurdular: “Muhakkakki Allahü Teala (cc), Kuran okuyucusunu, cariyesinin şarkısını dinleyen kimseden daha fazla dinler” (İbni Mace, İbni Hibban).
  ***
  Sevgili Peygamberimiz (sav), buyurdular ki: “Kişinin Mushafsız okuması bin derece, Mushafa bakarak okuması ise iki bin derece fazladır.” (Şerhu Camiu’s-Sağir, IV, 513).
  ***
  Resuli Ekrem Efendimiz (sav) şöyle buyurdular: “Ümmetimin en üstün ibadeti Kuran okumaktır”. (Ebu Nuaym, Nuaym bin Beşir'den).
  ***
  Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), buyurdular ki: “Kuran ehli, Allah'ın (cc) ehli ve havas kullarıdır” (Nesai, İbni Mace, Hakim).
  ***
  Âlemlere Rahmet Efendimiz (sav) şöyle buyurdular: “Sizîn en fazîletliniz Kur`ân öğrenen ve öğretendir”(Sahih-i Buhari, Hadis No: 1776)
  ***
  Habibullah (sav) buyurdular ki: “Evlerinizi namaz ve Kur’an okumakla süsleyiniz.” (El-İtkan, 1, 105).
  ***
  Resulullah (sav), şöyle buyurdular: “Evvelkilerin ve sonrakilerin ilmini isteyen Kur’an’ı okusun.” (Ez-Zerkeşi, el-Burhan, 1,424).
  ***
  Hatemül Enbiya (sav) buyurdular ki: “Kur’an zenginliktir. O varsa fakirlik olmaz. O yoksa zenginlik olmaz.” (Es-Suyuti, el-İtkan, IV, 103).
  ***
  Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimiz, şöyle buyurdular: “Ümmetimin ibadetinin en faziletlisi Kur’an okumaktır.” (El-İtkan, 1,105)
  ***
  Resulullah (sav), buyurdular ki:"Kur`an-ı Kerim`i ezberlemiş olan kimse, bağlı devesi olan kimse gibidir, bu adam devesine itina gösterirse onu elinde tutar, salıverirse deve çeker gider." (Kütübü Sitte Hadis No: 904).
  ***
  Peygamber Efendimiz (sav), buyurdular ki"Kur`an-ı Kerim`i sesinizle güzelleştirin." (Kütübü Sitte Hadis No: 906).
  ***
  Âlemlere Rahmet (sav) şöyle buyurdular: "Hafızasında Kur`an`dan hiçbir ezber bulunmayan kişi harab olmuş bir ev gibidir." (Kütübü Sitte Hadis No: 431).
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi