Kaç çeşit iman vardır

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Kaç çeşit iman vardır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Kaç çeşit iman vardır 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: kaç çeşit iman vardır


  kaç çeşit iman vardır

  İslâm âlimlerim göre iman, «icmali» ve «tafsili» olmak üzere iki kısma ayrılır.

  İcmali İman

  İnanılması gereken şeylerin tümüne birden ve kısaca inanmaya «icmali İman» denir. Bu da «Kelime-i Tevhid» de ifadesini bulmaktadır. «Al-lalı (C.C.) tan başka ilâh olmadığına ve Ilazrcti Muhammcd (S.A.V.)iu Allah’ın Resulü okluğuna» tam bir teslimiyetle inanmaktan ibarettir.  Nitekim, İslâm’a yeni girmek isteğinde bulunan kimseye, Peygamberimizin zamanından günümüze kadar, İslâm dini böyle telkin edilmiştir. Zaten, İslâm Dini’nde, mü’min sayılabilmsk için bankaca bir merasim de yoktur.

  Tafsili İman

  İnanılması lâzım gelen şeylerin hepsine, çok açık ve tafsilâtlı bir şekilde inanmaya, «Tafsilî İman» adı verilir. İmanın geniş şekli olan tafsili iman, üç dereceye ayrılır:

  Birinci Mertebe :

  Hasreti Allah’a, Resulüne, bir de ahiret gününe iman etmektir. Burada icmali imana, «ahirete iman» da eklenmiş olduğu için, ondan daha olmaktadır.

  İkinci Mertebe:

  «Amentü» de ifadesini bulan; «Allah’a, meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahi ret gününe, Kadere, yani hayır ve şenin Allah’tan ol*duğuna, Öldükten sonra tekrar diriltilip Mahşere gönderilmeye» iman etmek ve beraberinde «Kelime-i Şahadet getirmekten ibarettir. Bu, birinci mertebeye nazaran daha mufassaldır.

  Bunlara «İmanın Şartlan» adı verilir. Peygamber Efendimiz de, «İman nedir?» sualine, bu şekilde cevap vermiştir.

  Üçüncü Mertebe :

  Kur’an-ı Kerim ve Hadis-î Şeriflerle, Resulü Ekrem Efendimizin Aliah’dan alıp tebliğ ettijn tevatürle sabit olan şeylerin hepsine, ayrı ayrı, Allah ve Resulünün istediği tarzda ve genişçe iman etmektir.

  Meselâ; namaz, oruç, zekât, hac, benzeri diğer emir ve yasaklan, helâli ,haramı; dinimizde ne varsa hepsini teferruatlı bir şekilde bilmek Ve tasdik etmektir. İmanın en geniş şekli budur+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi