Allahın sıfatları kaça ayrılır

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Allahın sıfatları kaça ayrılır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Allahın sıfatları kaça ayrılır 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: Allahın sıfatları ve anlamı

  Allah’ın Sıfatları 14 dür. Bunlardan 6 tanesine zâti sıfatlar, 8 tanesine de sübûtî sıfatlar denir.

  Allah’ın Zatî Sıfatları

  1) Vücud: Var olmak. Allah vardır, yokluğu düşünülemez.
  2) Kıdem: Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir, hiçbir şey yok iken O yine vardı.
  3) Beka: Allah'ın varlığının sonu yoktur. Herşey yok olduktan sonra Allah'ın varlığı yine devam edecektir.
  4) Vahdaniyet: Allah'ın bir olması demektir. Allah birdir, eşi, ben¬zeri ve ortağı yoktur.
  5) Muhalefetün Li'l-havadis: Sonradan olan şeylere benzememek. Allah, yaratıklarından hiçbirine benzemez.
  6) Kıyam Binefsihi: Allah'ın varlığı kendilidendir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, herşey O'na muhtaçtır.

  Allah’ın Sübûtî Sıfatları

  1) Hayat: Diri olmak. Allah devamlı olarak diridir.
  2) İlim: Bilmek. Allah geçmişi, geleceği, gizli ve açık herşeyi bilir. Kalplerden geçenleri de bilir.
  3) Sem'i: işitmek. Allah herşeyi işitir.
  4) Basar: Görmek. Allah herşeyi görür.
  5) İrade: Dilemek. Allah diler, dilediğini yapar.
  6) Kudret: Gücü yetmek. Allah sonsuz kudret sahibidir, herşeye gücü yeter.
  7) Kelam: Söylemek. Allah söz sahibidir, sözünü peygamberlerine duyurmuştur. Kur'an, Allah'ın sözüdür.
  8) Tekvin: Yaratmak. Allah yaratıcıdır. Kâinattaki herşeyi yaratan O'dur. Var olmasını dilediği bir şey, "ol" deyince hemen oluverir. Var olan bir şeyi de dilediği zaman yok eder.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi