Otistik özellikler gösteren bireyler

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Otistik özellikler gösteren bireyler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Otistik özellikler gösteren bireyler 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: otistik özellikler gösteren kimseler

  Erken çocukluk döneminden başlayıp yaşam dönem devam eden otistik, sosyal etkileşimde yetersizlikler, dil ve iletişim becerilerinde yetersizlikler, rutin davranışlar göstermek, bu rutin davranışlara aşırı bağlılık gibi davranışlar gözlenebilir. Şu unutulmamalıdır ki tüm otistiklerin tamamında aynı davranışı sergilememektedir. Kişisel farklılıklar gözlenmektedir.

  1) Sosyal Etkileşimdeki Yetersizlikler
  •Hayali oyunlar oynamada sınırlılıklar yaşayabilirler.
  •Fiziksel dokunmadan rahatsız olabilirler, jest, mimik beden dili kullanmada ve algılamada güçlük yaşayabilirler
  •Göz teması kurmada, başlamada ve sürdürmede yetersizlikler yaşanabilir.
  •Diğer bireylerin duygularını algılamada, inanışlarını kavramada sorun yaşayabilirler
  •Duygularını ifade etmede ve empati kurmada yetersiz kalabilirler.
  •Akranlarıyla ilişki kurmada, oyun oynamada, oyunları kavramada yetersizlikler olabilir.

  2) Dil ve İletişim Becerilerindeki Yetersizlikler
  •Kendiliğinden sohbete başlamada güçlük ve sohbete devam etmede zorluk yaşanabilir.
  •Zamirleri doğru ve yerinde kullanmada zorluk yaşayabilirler. Özellikle “ben” zamirini kullanmada güçlük olabilir.
  •Sözel olmayan bedensel ifade ve hareketleri anlamada güçlük olabilir.
  •Dil becerilerini tam olarak edinmede güçlük yaşayabilirler.

  3) Sıradışı davranışlar
  •Uyku problemler gözlenebilir.
  •Kalabalığa veya yabancılara karşı korkular oluşabilir. İnsanlarla sosyal etkileşim kuraca kuracakları yerlerden uzak durma gibi davranışlarda bulunabilirler.
  •Saldırganlık, itmek, vurmak, ısırmak gibi davranışlar gözlenebilir..
  •İşitsel, duyuşsal ya da dokunsal nesnelere aşırı ilgili olabilir. Olumlu ya da olumsuz tepkiler gösterebilirler.
  •Çevredeki değişimlere karşı aşırı tepki gösterebilirler. Stres yaratabilirler ve saldırgan davranabilirler.
  •Günlük yaşadıkları rutin davranışlara dönüşebilir.
  •El çırpma, kol sallama, ayak oynatma gibi davranış tekrarları raslanabilir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi