Dünyada ne zaman kıyamet kopacak

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Dünyada ne zaman kıyamet kopacak ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: dünyada ne zaman kıyamet kopacak


  Kıyamet ne zaman kopacak


  1- MEHDİ GELECEK
  BabasıAbdullah, annesi Âmine'dir. Mehdî'nin başı hizâsında bir bulut olacak, buluttan bir melek "Bu Mehdîdir, sözünü dinleyin" diyecektir.  2- DECCAL GELECEK

  Deccâl yalancı bir kişidir. İslam dinini kötülüğe sevk etmek isteyecektir. Tanrı olduğunu söyleyecektir. Onun Tanrı olduğuna inananın îmânı gidecektir.
  Deccal'in sağ gözü kördür. İki gözünün ortasında “kafir” yazmaktadır. Çocuğu yoktur. Medine’ye ve Mekke’ye giremez. Ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde 40 gün kalacak bu süre zarfında bazı olağanüstü olaylar gösterecektir.
  Daha sonra da yine kıyâmetin büyük alametlerinden olan Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği hadislerde belirtilmiştir.  3- HAZRETİ İSA GÖKTEN İNECEK
  Kıyâmet kopmadan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, Hıristiyanları İslâm'a davet edecek, Deccâl'i öldürecektir.  4- DABBET-ÜL ARZ ÇIKACAK
  Kıyâmet'ten önce çıkacağı bildirilen yaratıktırtır. Kelime anlamı "yer hayvanı" demektir. Bu hususta birçok hadîs-i şerîf vardır. Biri şöyle: “Dâbbet-ül-arz, mü'mine âsa ile dokunur, alnına "Bu Cennetlik" yazılır, yüzü nûrlanır. Kâfire vurunca, "Cehennemlik" diye yazılır, yüzü simsiyah olur”
  5- YE'CÜC VE ME’CÜC ÇIKACAK

  Kıyâmetin vukuundan önce çıkarak "yeryüzünde bozgunculuk yapacak" olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur. Hz. ZülKarneyn'in önlerine yaptığı seddin yıkılarak açılması ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak, kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir  6- DUHAN ÇIKACAKTIR
  Duman anlamına gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden biridir. Kıyâmetin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, mü'minler nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır.  7- GÜNEŞ BATIDAN DOĞACAKTIR
  Kıyametin en önemli göstergesi güneşin batıdan doğacak olmasıdır. Güneşin batıdan doğduğunu görüp kıyametin kopacağını anlayan insanlar topluca iman edecektir. Ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır.  8- ATEŞ ÇIKACAKTIR

  Hicaz’dan çıkacak olan büyük bir ateş insanları önüne katarak sürecek. Öyle güçlü bir ateş olacak ki, ta Basra’daki develerin boynu aydınlanacak.  9- YER ÇÖKECEK
  Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet'in büyük alametlerindendir  10- KA’BE YIKILACAK

  Kıyâmet koparken, dünya, şimdiki yörüngesinden çıkıp, başka bir yörüngeye girer, daha sonra dağlar hallaç pamuğu gibi atılır, taş taş üstünde kalmaz. Apartmanlar, gökdelenler, saraylar yıkılır. Madden böyle virân olduğu gibi ma'nen de, virân olur.
  KIYAMETİN KÜÇÜK ALAMETLERİ İSE ŞÖYLE;

  Fırat nehrinin suları çekilecek, nehir yatağından altın çıkacak!  İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek.  Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.  Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak.  Adam öldürme olayları ve fitne artacak.  Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.  Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak.  Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.  Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler.  Zina açıkça işlenir hale gelecek.  Kötülük ve +++++ yayılacak.  Açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak.  İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek.  Allah Allah diyecek kimse kalmayacak.  Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak.  Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek  Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek.  Sadece din dışı ilimler öğrenilecek.  Kur'ân'ın önemi insanlar tarafından unutulacak.  Namaz kılınmayacak.  Emanete riayet edilmeyecek.  Ebeveyne isyan edilip beyler hanımlarının emrine girecek.  Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak.  Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak.  Yöneticiler insanlara zulmedecek.  Liderliğe elverişli kimseler azalacak.  Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek.  Fâsıklar toplumun efendisi haline gelecek.  Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacak  Ticareti dürüst olmayan kişilerin ele geçirecek.  Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek.


  Yıldız falına inanılacak.  Ani ölümler çoğalacak.  Cahiller ve dürüst olmayan sûfiler türeyecek.  Akrabalık bağı kesilecek!  Kitapların sayısı artacak.


  Gasp olayları çoğalacak...

  Devamı Oku: Kıyamet ne zaman kopacak?

  ---------------------------------------------------------------------------------  Apansız gelecektir

  Rahman ve Rahim Olan ALLAH'ın Adıyla...

  Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler.

  (YASİN/49-50)


  Doğrusu bu azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek, ne de kendilerine mühlet verilecektir.

  (ENBİYA/40)


  Artık onlar, kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelivermesine mi bakıyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca anlamaları neye yarar?

  (MUHAMMED/18)


  Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyâmetin başlarına gelmesini mi bekliyorlar?

  (ZUHRUF/66)


  Hiç Şüphe Yok ki En Doğru Söz ALLAH'ındır...

  ?+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi