Belediye başkanının görevi nedir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Belediye başkanının görevi nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Belediye başkanının görevi nedir 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: belediye başkanının görevi nedir

  belediye başkanının görevi nedir hakkında bilgi
  Belediye başkanı, belediye yönetiminin başı ve yürütme organıdır. Başkan, belediye sınırları içinde yaşayan seçmenler tarafından tek dereceli ve çoğunluk sistemi ile beş yıllık bir süre için seçilmektedir. Belediye başkanının, meclis üyeleri tarafından değil de doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi, ona belediye yönetiminde güçlü bir liderlik konumu kazandırmaktadır. Belediye başkanının görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:

  a. Belediye teşkilatının en üst amiri olarak onu sevk ve idare etmek, belediye personelini atamak, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

  b. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye c. Meclis ve encümene başkanlık etmek ve bu organların kararlarını uygulamak.

  d. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

  e. Belediye mallarını yönetmek, belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

  f. Bütçeyi uygulamak, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

  g. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetler yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

  h. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

  Aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde, İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Danıştay’ın kararı ile belediye başkanının başkanlık sıfatı sona ermektedir:

  a. Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi;

  b. Seçilme yeterliğini kaybetmesi;

  c. Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi;

  d. Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi