Maden kömürünün kullanım alanları nelerdir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Maden kömürünün kullanım alanları nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Maden kömürünün kullanım alanları nelerdir 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: maden kömürünün kullanım alanları nelerdir

  maden kömürünün kullanım alanları

  Sektörel Kapsam: Madencilik ve taşocakcılığı sektörü yeraltında ve yeryüzünde tabii olarak katı, sıvı ve gaz halinde bulunan madenlerin çıkarılması, kuyu işletme ve hammaddelerin satışa hazırlamaya yönelik, genellikle maden sahalarında ve yakınlarında yapılan tüm faaliyetlerini (zenginleştirme ve hazırlama, yıkanma, dereceleme, öğütme, flatasyon, izabe, eleme, taneleme, konsantrasyon, kalsine, sinter, kalitesini değiştirme gibi) kapsar Üretilen madenin türüne göre madencilik faaliyetleri aşağıdaki gibi sınıflandırılır
  Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yukarıda belirtilen her grup için girdi ve çıktı değerleri ile amortismanlar,maaş ve ücretler hesaplanarak endüstriler arası işlemler tablosunda yer alması sağlanır Diğer sektörlerinde hesaplanmasıyla yıllık ve 5 yıllık kalkınma planlarına veri tabanı oluşturulur Neticede Madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinin milli gelir içindeki payı ölçülebildiği gibi diğer sektörlerle çeşitli karşılaştırmalar yapılabilir
  1- Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı maden işleri genel müdürlüğünce maden kanununa tabi madenler için ruhsat verilmiş arama ruhsatlı, ön işletme ruhsatlı ve işletme imtiyazlı işyerlerinin (ocakların) tamamı ile üretim yapan hampetrol, doğal gaz ve tuz işletmeleridir
  2- İl özel idarelerince Taşocakcılığı nizamnamesine tabi madenler için ruhsat verilmiş işletmelerdir(ocaklar)
  Madencilik ve taşocakcılığı istatistikleri kamu ve özel işletmelerden derlenir
  Yıllık maden ve taş ocakcılığı anketleri ruhsatlı tüm maden işletmelerine tamsayım yöntemiyle uygulanır Madencilik şubesi tarafından gerek posta yolu ile gerekse alana çıkan anketörler yardımıyla derlenen anketlere şubesince gerekli edit ve kod işlemleri yapıldıktan sonra dökümler madencilik şubesinden alınarak YDK raporları ve özel faaliyet raporları yardımıyla gerekli girdi ve çıktı analizi çalışması yapılarak sonuçlandırılır
  MADEN KÖMÜRÜ

  Ülkemiz maden kömürü yönümden zengin değildirMaden kömürü , demir çelik ve kimya endüstrilerinde zorunlu yakıttır

  Birinci zamanın karbon devrine ait araziler içinde görülen maden kömürü, Batı Karadeniz bölümünde Ereğli ,Zonguldak ,Amasra dolaylarında genişçe bir havzadan çıkarılmaktadır

  Çıkarılan kömürlerimiz ,dünya standartlarına göre yüksek kaliteli olup ,özellikle kok yapımına elverişli ve kükürtü az olması ile ünlüdür

  TAŞ KÖMÜRÜ:

  Çıkarılan en eski kömürdür

  Kullanıldığı Yerler:

  1 Demir-çelik ve kimya endüstrisinin enerji kaynağıdır
  2 Isıtılarak kok kömürü şeklinde de kullanılır
  3 Yakıt ve yağlama yağları üretiminde

  Taş Kömürü:

  Yaklaşık 250 milyon yıl önce tropikal ormanların dev ağaçlarının çamur ve kum birikintileri altında
  havasız kalarak parçalanmasıyla oluşmuşturDaha sonra bu yığınların üstüne toprak ve kaya katmanları çökmüş ve basınç altında sıkışarak sertleşmiştir

  Ülkemizdeki Taş Kömürü Yatakları:

  1 Zonguldak-Ereğli
  2 Kastamonu-İnebolu

  Ülkemizde Tüketildiği Tesisler:

  1 Ereğli-Karabük demir-çelik fabrikası
  2 Trenler ve gemiler
  3 Çatalağzı termik santrali

  Son yıllarda üretim artan tüketimi karşılamadığı için taşkömürü ithalatı yapılmaktadır
  Çıkarılan en eski kömürdür

  Kullanıldığı Yerler:

  1 Demir-çelik ve kimya endüstrisinin enerji kaynağıdır
  2 Isıtılarak kok kömürü şeklinde de kullanılır
  3 Yakıt ve yağlama yağları üretiminde

  Taş Kömürü:

  Yaklaşık 250 milyon yıl önce tropikal ormanların dev ağaçlarının çamur ve kum birikintileri altında
  havasız kalarak parçalanmasıyla oluşmuşturDaha sonra bu yığınların üstüne toprak ve kaya katmanları çökmüş ve basınç altında sıkışarak sertleşmiştir

  Ülkemizdeki Taş Kömürü Yatakları:

  1 Zonguldak-Ereğli
  2 Kastamonu-İnebolu

  Ülkemizde Tüketildiği Tesisler:

  1 Ereğli-Karabük demir-çelik fabrikası
  2 Trenler ve gemiler
  3 Çatalağzı termik santrali+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi