Sürekli Yapay Kalbin Komplikasyonları

+ Yorum Gönder
Sağlık ve Kalp Sağlığı Bölümünden Sürekli Yapay Kalbin Komplikasyonları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  HARBİKIZ
  Bayan Üye
  Reklam

  Sürekli Yapay Kalbin Komplikasyonları

  Reklam  Sürekli Yapay Kalbin Komplikasyonları

  Forum Alev
  Sürekli Yapay Kalbin Komplikasyonları

  Dr. DeVries’in çalışmalarında ortaya çı-kan başlıca komplikasyonlar şunlardır:

  Kanama (dört hastadan dördünde), akut böbrek nekrozu (dört hastadan dördün-de), başta beyinde olmak üzere merkez sinir sistemi bozuklukları (dört hastadan üçünde), enfeksiyonlar (dört hastadan üçünde).

  Ağır kalp hastalıklarında ya-pay kalp hastanın kurtulmasını sağlaya-cak bir seçenek oluşturduğundan bu komplikasyonlara çözüm getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

  • Kanamalar - Kanamayla ilgili komplikasyonlar genellikle çok ağırdır. Kanama ameliyattan hemen sonra ya da daha geç dönemde (mide-bağırsak siste-mi, ağız-yutak boşluğu ve eklemlerde) ortaya çıkabilir. Kanamalar önceleri pıhtıyla tıkanma tehlikesini azaltmak amacıyla girişimden bir gün sonra baş-lanan yüksek dozda heparin tedavisin-den sonra görülmekteydi.

  Damar içine koyulan her protez pıhtı oluşumuna yol açabilir. Ama pıhtı tıkacı tehlikesi kulla-nılan malzemenin yapısı, bileşimi, işle-yiş biçimi, bu arada pıhtılaşmaya karşı uygulanan tedavi ve enfeksiyon gibi et-kenlere bağlı olarak değişir. Hastaların ölümünden sonra incelenen yapay kalp-lerde, yapay karıncıklardaki kapakçık-larda önemli ölçüde pıhtı birikintilerine rastlanmıştır. Bunun yapay kalbin yapı-sal özelliğinden kaynaklandığı sanıl-maktadır; kapakçıklar kan akımının hep aynı olmadığı bölgede yer almakta ve bu bölgede akımın yavaşlaması göllenmeye neden olmaktadır.

  Diyaframda, yapay kalbin dış yüzeyinin diyaframa değdiği bölgede ya da dış yüzeyin her-hangi bir noktasında pıhtılara rastlanma-mıştır. Buna karşılık kalp nakli adayları-na uygulanan yapay kalpte köprüde pıh-tılar görülmüştür. DeVries’in ameliyat ettiği iki hastada pıhtı oluşumunu ve trombositlerin kümeleşmesini önleyici tedavilerin uygun dozlarda uygulanma-sına karşın geç evrede pıhtı tıkacı geliş-mişti.

  Bu komplikasyonun ortaya çıktığı evrede her iki hastanın da ateşi yüksel-miş ve kan kültüründe bakteriler üremişti. Otopside yalancı endokardit (kalp za-rı iltihabı) tanısı koyuldu. Bu da bakteri enfeksiyonlarına bağlı iltihabın pıhtılaş-mayı kolaylaştırdığını gösteriyordu.


  • Enfeksiyonlar - Bütün sürekli yapay kalp uygulamalarında gözlenen komplikasyonların en ağır ve en inatçısı enfek-siyonlardır. Damar içinde ve mediyas-tinde bulunan protezle deriden geçen kateterler neredeyse kaçınılmaz olarak enfeksiyona yol açar. Dolayısıyla ya-pay kalp takılan hastalarda ilk 30 gün içerisinde hemen her zaman bu komplikasyon görülür.

  Bunların en ağırı kateter düzeyinden kaynaklanan ve yapay kalbin çevresindeki mediyastin bölgesi-ne yayılan enfeksiyonlardır. Protezin çevresinde yer alan bu tip enfeksiyonlar Gram-negatif (Gram boyasıyla boyan-mayan) stafilokoklardan (Staphylococ-cus aureus, Pseudomonas aeruginosa ve Öbür Pseudomonas türü bakteriler) kaynaklanır.

  Ayrıca Candida albİcans türü mantara bağlı olarak ampiyem (irin birikmesi), idrar yollarında enfek-siyon ve damar içi kateterlerde sepsis ortaya çıkar. Tedavide çok sayıda anti-biyotiğe başvurulması, dirençli bakteri-lerin ortaya çıkmasına ve Clostridium difficile’ye bağlı ishallere yol açar. En-feksiyon ortaya çıktıktan sonra uygula-nan antibiyotik tedavisi, bakterilerin ge-çici bir süre için baskı altına alınmasını sağlasa bile bu bakterilerin çoğu uzun vadede tedaviye dirençlidir.

  Bunda ba-ğışıklık sisteminin baskılanmasının vü-cudun enfeksiyona karşı tepkisini en-gellemesi rol oynayabilir.


  • Akut böbrek nekrozu - Böbrek borucuklarında akut doku ölümü ameli-yattan hemen sonra bütün olgularda gö-rülmekte ve bazı olgularda geç evrede yineleyebilmektedir. Bu komplikasyo-nun başlıca nedenleri ameliyattan önce kalp debisinin az olması ve ameliyat sonrasında görülen kanamalardır.

  Benzer Yazılar
  Pacemaker Taşıyıcıları (Nis 24, 2009)
  Pacemaker Tipleri (Nis 24, 2009)
  Kalp Pili Kullanım Biçimleri (Nis 23, 2009)
  Kalp Pilinin Teknik Özellikleri (Nis 23, 2009)
  Kalp Pilinin Kullanıldığı Durumlar (Nis 23, 2009)
  Alt Kategoriler: sürekli yapay kalbin komplikasyonları, sürekli yapay kalp, yapay kalp

  « Sürekli Yapay Kalp
  Yapay Kalbin Değerlendirilmesi »
  deneme
  One Response
  Yapay Kalp Takılması Sonucu Komplikasyonlar » Hakkında Bilgi, Nedir on Nisan 23rd, 2009 at 22:26

  [...] Sürekli Yapay Kalbin Komplikasyonları [...]

  Post a Comment
  You must be logged in to post a comment.

  Gebelik Sağlık Bilgileri Bilim ve Teknoloji Teknoloji ve Tasarım Sağlık Sitemap hastalıklar tedavi Estetik Sağlık bilgileri Yemek Tarifleri zirve100.com 2. 2
  İLKİN
  Bayan Üye

  Cevap: Sürekli Yapay Kalbin Komplikasyonları

  Reklam  kalp sorunlarında takılan yapay kalbin yol açtığı olumsuz durumlar vardır bunların başında komplikasyonlar ,enfeksiyonlar , böbrek sorunları ,protez pıhtı sorunları gibi sorunlardır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi