GAVS, GAVSU'L-ÂZAM Nedir İslami Sözlük

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sözlük Bölümünden GAVS, GAVSU'L-ÂZAM Nedir İslami Sözlük ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  GAVS, GAVSU'L-ÂZAM Nedir İslami Sözlük

  Reklam  GAVS, GAVSU'L-ÂZAM Nedir İslami Sözlük

  Forum Alev
  GAVS, GAVSU'L-ÂZAM

  Tasavvufta kâinatın yönetiminden sorumlu olduğuna inanılan velîler örgütünün başı. Kutub ve kutbu'l-aktâb (kutublar kutbu) da denir. Manevî makamı esas alındığında daha çok kutup ya da kutbu'l-aktâb denildiği halde, özellikle kendisinden yardım istenilmesi durumunda "yardım eden" anlamında gavs ya da gavsu'l-âzam (en büyük gavs) olarak anılır. Ancak gavs ve kutub kelimeleri mücerret olarak kullanıldığında gavsu'l-âzam ve kutbu'l-aktâb anlaşılır. Gavslık makamına ibâdet ve riyâzetin çokluğu ile ulaşılmaz; doğrudan doğruya Allah'ın bağışı neticesinde elde edilir.
  Mutasavvıflara göre gavs ya da gavsu'l-âzam (eşanlamda kutub ve kutbu'l-aktâb) hakikat-i Muhammediye (Muhammedî hakikat)'ın mazharıdır. Bütün kâinatın kalbi mesabesindedir. Değirmen taşının milin (kutb) çevresinde dönmesi gibi kâinat da gavsın çevresinde döner. Kâinat içindeki bütün varlıklar hayat ruhlarını gavstan alırlar. Cebrâil onun nefs-i nâtıkası (ruhu, konuşması); Mikâil kuvvei câzibesi (çekme gücü) ve Azrâil kuvve-i dâfiası (itme gücü) hükmündedir. Kâinatta dilediği gibi tasarruf eder. Tasarrufu ilmine; ilmi, Allah'ın ilmine tabidir. Zâhiriyle âlemin zâhirini, bâtınıyla âlemin bâtınını idare eder.
  Bazı mutasavvıflar gavslık (gavsiyet, kutbiyet) makamını ikiye ayırırlar. Birinci makam: İrşâd, ikinci makam: Vücud makamını oluşturur. İrşâd makamı, nübüvvetin bâtınını; vücud makamı da son nebi Hz. Muhammed'in bâtınını temsil eder. İrşâd makamı birden çok gavs tarafından temsil edilebilir, dolayısıyla aynı anda birçok gavs bulunabilir. Fakat vücud makamı ancak tek gavs tarafından işgal edilebilir; bu nedenle her yüzyılda ancak bir vücud gavsi vardır. Bu tarifte vücud gavsı, gavsu'l-âzam demektir. Gavsu'l-âzam'a ayrıca Abdullah, Abdu'l-Câmi adları da verilir.
  Gavs'ın ya da gavsu'l-âzam'ın başkanlık ettiği veliler örgütüne ricâlu'l-gayb (gayb adamları, gayb erenleri) denir. Bunlar, Kur'an'ın, "Yeri döşedik ve oraya sabit dağlar (revâsi) yerleştirdik" (Kaf, 50/7) ayetinde andığı "dağlar" mesâbesindedir. Ricâlullah, merdân-ı huda, merdân-ı gayb, hükûmet-i sûfiye gibi adlarla da anılan ricâlu'l-gayb örgütünde gavs'ın altında İmaman (iki İmam) bulunur. Sağdaki imama, İmam-ı yemîn, soldaki imama; İmam-ı yesâr denir. İmam-ı yemîn, gavs'ın hükümlerinin, imamı yesâr gavs'ın hakîkatinin mazharıdır. Gavs öldüğü zaman yerine İmam-ı yesâr geçer. Üçler de denilen gavs ile imaman'ın altında yeryüzünün dört yönünü yöneten evtâd-ı erbaa (dört direk) bulunur. Daha aşağıda ise nüceba (necibler, sekiz ya da kırk veli) ve nükebâ (nakibler, denetçiler, on ya da üçyüz veli) yeralır.
  Başka bir tasnife göre, ricâlu'l-gayb toplam dörtbin velîden oluşur. Bunlar halktan gizlidirler (mektûm). Bunlar içinde ahyâr (hayırlılar) adı verilen üçyüz velî, ilk üst grubu oluşturur. Ahyâr, işlerin yapılmasına ya da yapılmamasına karar veren ehl-i hal ve'l-akd velîler, komutan velîlerdir. Bunların üstünde kırk velîden oluşan ve abdâl, büdelâ denilen velîler; bunların üstünde de ebrâr (iyiler) denilen yedi velî yer alır. Örgütün en üst mertebelerini de dört velîden oluşan evtâd (direkler); üç velîden oluşan nükebâ (denetçiler) ve gavs (ya da gavsu'l-âzam) işgal ederler. Ricâlu'l-gayb, yardımlaşarak kâinatı idare ederler.
  Mutasavvıfların gavs ve ricâlu'l gayb hakkındaki inançlarının Kur'an ve sünnet ile temellendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle İslâm bilginleri, özellikle hukukçular gavs ve ricâl inancını reddetmişlerdir. İbn Haldun Mukaddime'sinde bu inancın tasavvufa, imamlara ulûhiyet atfeden aşırı Şiî fırkalardan İsmailiye'den geçtiğini belirtir. Aynı inanç Osmanlılar döneminde de tartışılmış, aleyhte fetvalara konu olmuştur. Sözgelimi Şeyhülislam Sa'dî, gavs ve ricâl inancının küfür olduğu yolunda fetva vermiştir.
  Ahmed ÖZALP
 2. 2
  malatyali2
  Yeni Üye

  --->: GAVS, GAVSU'L-ÂZAM Nedir İslami Sözlük

  Reklam  gavs azam günümüzde varmıdır

  bide:makamı esas alındığında daha çok kutup ya da kutbu'l-aktâb denildiği halde, özellikle kendisinden yardım istenilmesi durumunda "yardım eden" anlamında gavs ya da gavsu'l-âzam

  allah,tan başkasından yardım istemek doğrumudur peki cenabı allah cc niye dua edin icabet edeyim diyor peygamberden bile isteyin dememiş buralar benim biraz kafamı kurcalıyor ben size şah damarınızdan yakınım ayeti var.
  beni bi aydınlatın ya ayetlerle hadislerle bi zahmet bilgisi olan arkadaşlar. 3. 3
  mumsema
  Özel Üye
  Alıntı Gülehasret Nickli Üyeden Alıntı
  Mutasavvıfların gavs ve ricâlu'l gayb hakkındaki inançlarının Kur'an ve sünnet ile temellendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle İslâm bilginleri, özellikle hukukçular gavs ve ricâl inancını reddetmişlerdir. İbn Haldun Mukaddime'sinde bu inancın tasavvufa, imamlara ulûhiyet atfeden aşırı Şiî fırkalardan İsmailiye'den geçtiğini belirtir. Aynı inanç Osmanlılar döneminde de tartışılmış, aleyhte fetvalara konu olmuştur. Sözgelimi Şeyhülislam Sa'dî, gavs ve ricâl inancının küfür olduğu yolunda fetva vermiştir.
  Alıntı malatyali2 Nickli Üyeden Alıntı
  gavs azam günümüzde varmıdır
  Kardeş, cevabın konu içinde zaten
  allah,tan başkasından yardım istemek doğrumudur peki cenabı allah cc niye dua edin icabet edeyim diyor peygamberden bile isteyin dememiş buralar benim biraz kafamı kurcalıyor ben size şah damarınızdan yakınım ayeti var.
  beni bi aydınlatın ya ayetlerle hadislerle bi zahmet bilgisi olan arkadaşlar
  Kardeş konu, ğavs nedir sorusuna önce ğavsun ne demek olduğunu sonrada islamdaki yeri açıklanmış.
  elbette yardım/dua sadece Allaha yapılır. 4. 4
  Ziyaretçi
  Gavs vardır şu an adıyaman menzil köyündedir...Lütfen araştırın.bulunduğunuz yerde SEMERKAND ı bulun araştırın.

 5. 5
  Ziyaretçi
  sen günahkar ellerle rabbine dua edersin ama o isim-i azam duası ile dua eder yani himmet şimdi düşün senin kimi o nun kimi daha makbul rabbin indinde

 6. 6
  Ziyaretçi
  Arkadaşlar.
  Bende daha önce tarikattan biriydim Gavs kutup daha bir sürü makam kar var orada
  Rabıta falan
  Daha sonra içimde acaba bu isler kurana ve sünnete uyuyormu diye düşünüyordum
  Ve kuranın mealini okunmaya karar verdim
  İlk sayfada fatiha suresi nde
  Yanlız sana kulluk eder yanlız senden yardim isteriz. Diyordu
  Ve dedimki EE biz sıkışınca yetiş ya Gavs yetiş ya şeyh gibi kelimeler
  Kuraninokumaya devam ettim diyorduki
  De ki. Allah sana kafidir.
  Allah dışında veliler edinenler varya iste onlar cehennem ehlidir
  Onlara sorsan allah kimdir diye derler ki o bizi ve kainatı yaratandır. Ama yine sonra ona sirk koşarlar.
  Diyor du

  Eğer bir konuda ihtilafa duserseniz onu allah ve resuluna arz ediniz
  Kurana ve sünnete arz ettim boyle şeyler yok
  Kim bir insana gavsul azam derse o dinden çıkar
  Çünkü anlamı yeri ve göğü idare edendir
  Gavsul azam allah tır.
  Rabıta ise hinti budist ulema tarafından çıkarılan ve daha sonrada İslami yıkmak için dinimizde varmış gibi gösterilen bir bidattir
  Rabita yapmakta şirktir

 7. 7
  Ziyaretçi
  Allah in takdirine karışmak şirktir.. Kimse kimin elinin kirini kalbinin kirini tartışmasın.. Biz dileriz Allah lütuf eder... Herkesin yeri imanı kadardır... Allah huzurunda Hz Muhammed A.S den şefaat dilemek varken (şeyhlerin şeyhi) başkasından şefaat dilemek hatadir

 8. 8
  Ziyaretçi
  Allah tan başka veliler edinenler kısmı.. senin anladığın anlamda değil kardeşim.. Hıristiyanlara nispeten bir ayettir.. Hz isa meselesi yani.

+ Yorum Gönder
gavsul azam nedir,  gavsul azam ne demek,  gavsı azam ne demek,  gavsül azam ne demek,  gavsul azam
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi